Sunteți pe pagina 1din 14

Lucare de

laborator la
statistica

A elaborate Cebotari Nina


Grupa BA-201 ZI
Oleg verejan
“declar ca lucrarea a fost realizata de
mine personal”
Nr. Valoarea Salariul Nr. Valoarea Salariul Nr. Valoarea Salariul Nr. Valoarea Salariul
d/o vânzărilor încasat d/o vânzărilor încasat d/o vânzărilor încasat d/o vânzărilor încasat
( mii lei) (mii lei) ( mii lei) (mii lei) ( mii lei) (mii lei) ( mii lei) (mii lei)
1 49 + N 5,07 + N 16 45 + N 4,85 + N 31 44 + N 4,65 + N 46 41 + N 4,98 + N
2 46 + N 4,81 + N 17 50 + N 4,96 + N 32 50 + N 4,91 + N 47 51 + N 4,78 + N
3 52 + N 5,03 + N 18 45 + N 4,92 + N 33 46 + N 4,84 + N 48 46 + N 4,86 + N
4 51 + N 5,27 + N 19 46 + N 4,92 + N 34 42 + N 4,73 + N 49 43 + N 5,08 + N
5 47 + N 5,09 + N 20 55 + N 5,23 + N 35 41 + N 5,12 + N 50 54 + N 4,92 + N
6 46 + N 4,57 + N 21 47 + N 4,98 + N 36 52 + N 4,68 + N 51 51 + N 5,16 + N
7 55 + N 5,18 + N 22 47 + N 4,96 + N 37 44 + N 4,74 + N 52 55 + N 5,18 + N
8 51 + N 4,98 + N 23 45 + N 4,82 + N 38 45 + N 4,55 + N 53 48 + N 5,08 + N
9 43 +N 4,82 +N 24 47 +N 5,07 +N 39 40 +N 4,95 +N 54 48 +N 4,97 +N
10 48 +N 4,93 +N 25 46 +N 4,84 +N 40 48 +N 5,05 +N 55 49 +N 5,02 +N
11 46 +N 4,93 +N 26 50 +N 5,02 +N 41 47 +N 4,62 +N 56 49 +N 4,96 +N
12 52 +N 5,18 +N 27 48 +N 5,18 +N 42 43 +N 5,18 +N 57 48 +N 4,71 +N
13 48 +N 5,1 +N 28 48 +N 4,96 +N 43 49 +N 4,98 +N 58 44 +N 4,85 +N
14 51 +N 4,95 +N 29 48 +N 4,99 +N 44 48 +N 5,28 +N 59 46 +N 4,78 +N
15 40 +N 4,54 +N 30 49 +N 5,06 +N 45 56 +N 4,72 +N 60 42 +N 4,89 +N
N-18
Nr. Valoarea Salariul Nr. Valoarea Nr. Valoarea Salariul Nr. Valoarea Salariul
d/o vânzărilor încasat d/o vânzărilor încasat d/o vânzărilor încasat d/o vânzărilor încasat
( mii lei) (mii lei) ( mii lei) (mii lei) ( mii lei) (mii lei) ( mii lei) (mii lei)
1 67 23,07 16 63 22,85 31 62 22,65 46 59 22,98
2 64 22,81 17 68 22,96 32 68 22,91 47 69 22,78
3 70 23,03 18 63 22,92 33 64 22,84 48 64 22,86
4 69 23,27 19 64 22,92 34 60 22,73 49 61 23,08
5 65 23,09 20 73 23,23 35 59 23,12 50 72 22,92
6 64 22,57 21 65 22,98 36 70 22,68 51 69 23,16
7 73 23,18 22 65 22,96 37 62 22,74 52 73 23,18
8 69 22,98 23 63 22,82 38 63 22,55 53 66 23,08
9 61 22,82 24 65 23,07 39 58 22,95 54 66 22,97
10 66 22,93 25 64 22,84 40 66 23,05 55 67 23,02
11 64 22,93 26 68 23,02 41 65 22,62 56 67 22,96
12 70 23,18 27 66 23,18 42 61 23,18 57 66 22,71
13 66 23,1 28 66 22,96 43 67 22,98 58 62 22,85
14 69 22,95 29 66 22,99 44 66 23,28 59 64 22,78
15 58 22,54 30 67 23,06 45 74 22,72 60 60 22,89

1.1Să se grupeze vânzătorii după variaţia fiecărei caracteristici (variabile) pe


6 intervale egale folosind metoda grupărilor simple (gruparea cu variaţie
continuă, limita superioară nu este inclusă în interval).

Aa=Xmax-Xmin=74-58=16 mii lei


Numarul de grupe k=6
h=Aa/k=16/6=2,6--3
58-61
61-64
64-67
67-70
70-73
73 si peste
Grupa
Gr I 58-61
1 58 22,95
2 58 22,54
3 59 22,98
4 59 23,12
5 60 22,73
6 60 22,89
Total 354 137,21

Grupa II Coloană1
61-64 Grupa Coloană1
III 64-67
1 61 23,08 1 64 22,81
2 61 22,82 2 64 22,84
3 61 23,18 3 64 22,86
4 62 22,74 4 64 22,92
5 62 22,85 5 64 22,57
6 62 22,65 6 65 22,96
7 63 22,55 7 64 22,93
8 63 22,85 8 64 22,78
9 63 22,92 9 65 23,29
10 63 22,82 10 65 22,98
Total 621 228,46 11 65 22,96
12 65 23,07
13 65 22,62
14 66 23,08
15 66 22,97
16 66 22,93
17 66 23,05
18 66 23,18
19 66 22,71
20 66 23,1
21 66 22,96
22 66 22,99
23 66 23,28
Total 1498 527,84

Coloană1 Grupa IV 67-70


1 67 23,02
2 67 22,96
3 67 22,98
4 67 23,06
5 67 23,07
6 68 23,02
7 68 22,96
8 68 22,91
9 69 22,95
10 69 23,27
11 69 23,16
12 69 22,98
Total 815 276,34
Grupa
Coloană1
V 70-73
1 70 23,03
2 70 22,68
3 70 23,18 Grupa
Coloană1
VI 74 si peste
4 72 22,92 1 73 23,18
Total 282 91,81 2 73 23,18
3 73 23,23
4 74 22,72
Total 293 92,31

Grupe dupa valoarea vanzarilor Nr vinzarilor Val.vinzari Val.salariu


58-61 6 354 137,21
61-64 10 621 228,46
64-67 23 1498 527,84
67-70 13 815 276,34
70-73 4 282 91,81
73 si peste 4 293 92,31
Total 60 3863 1353,97

Să se reprezinte grafic seriile de distribuţie prezentate la punctul 1.1. (construiţi


histograma,
poligonul frecvenţelor, curba frecvenţelor şi ogiva frecvenţelor).
Frecventa cumulativa
Grupa dupa valoarea
Nr.vanzari
vanzariloe Crescator Descrescator
58-61 6 6 60
61-64 10 16 54
64-67 23 39 44
67-70 13 52 21
70-73 4 56 8
73 si peste 4 60 4
Total 60 - -

Să se calculeze toate mărimile relative posibile (indicatori statistici exprimati in marimi relative).

Repartitia salariului dupa


vechime=3863/60=64,38

Gr de salarii Nr vanzare(ni) Val vanzari Val salariu


58-61 6 354 137,21
61-64 46 2934 1032,64
70-74 8 575 184,13
Total 60 3863 1353,97
Marimea inervalului

gr de salarii nr vanzare ni hi Ki=hi/h1 nri=ni/ki


58-61 6 3 1 6
61-70 46 6 2 23
70-74 8 4 1,5 5,3
total 60

Să se calculeze indicatorii tendinţei centrale:


- media aritmetică, armonică, pătratică, geometrică. Să se verifice relația între medii.
- mediana şi modul (dominanta) prin calculul obişnuit şi prin metoda grafică.
- quartilele şi decilele
Centrul
Grup de salarii Nr vanzari(ni) intervalului(xi) xi*ni

58-61 6 60 360
61-64 10 63 630
64-67 23 66 1518
67-70 13 69 897
70-73 4 72 288
73 si peste 4 74 296
Total 60 _ 3989
xi²ni ni/xi ni*log xi

21600 0,1 10,66


39690 0,16 17,99
100188 0,35 41,84
61893 0,19 23,9
20736 0,06 7,42
21904 0,05 7,47
266011 0,91 109,28
Media aritmetica
3989/60 66,48 mii de lei

Media patratica 266011/60 66,58 mii de lei

Media armonica 60/0,91 66,28 mii de lei

Media geometrica 109,28/60 1,82 mii de lei Xg=66,06 mii de lei

Relatia dintre medii Xh < X g <X < X p 66,28 <66,06 <66,48 <66,58
Aflam Modul(Mo)
Numarul de vanzari cele mai observate sunt 23 Grup de salarii Nr vanzari(ni)
64-67 23

Mo=64+3*(23-10)/(23-10)+(23-13)=65,69 mii de lei


Concluzie:salariu cel mai intilnit este 65,69 mii de lei

Aflam Mediana Grup de salarii Nr vanzari(ni) Ni

L^Me =60/2=30 de vinzari 58-61 6 6


39>30 61-64 10 16
64-67 23 39
67-70 13 52
70-73 4 56
73 si peste 4 60
Total 60

Me=64+3*(30-67)/23=59,17 mii de lei


Concluzie:50 % sau 30 de vanzari au un salariu mai mic de cat 59,17 mi de lei,celelalte 50 % din vanzari obtin mai mult de aceasta valoare.
Curbele frecventelor cumulate
Serie1 Serie2

70

60

50

40

30

20

10

0
1 2 3 4 5 6

Aflam cuartilele
Locul cuartilei inferioare 15 Grup de salarii Nr vanzari(ni) Ni
16>15
Q1=61+3*(15-6)/10=63,7 mii de lei 58-61 6 6
Concluzie:25% din vanzari au un salariu mai mic de 61-64 10 16
63,7 mii de lei,ceilalti 75% au un salariu mai mare decat 64-67 23 39
aceasta valoare 67-70 13 52
70-73 4 56
73 si peste 4 60
Locull cuartilei superioare Total 60

45

52>45
Q3=67+3*(45-39)/13=68,38 mii de lei
Concluzie:75% din vanzari au un profit mai mic de 68,38 mii de lei,doar 25 % din vinzari are un profit mai mare decat acesta.
Aflam decilele
Grup de salarii Nr vanzari(ni) Ni
Locul decilei a 8
58-61 6 6
61-64 10 16
48 64-67 23 39
67-70 13 52
52>48 70-73 4 56
D8=67+3*(48-39)/13=69,07 mii de lei 73 si peste 4 60
Total 60
Concluzie:75% din vinzari au un profit mai mic de 69,07 mii de lei,doar 25% din vanzari au un profit mai mare decat aceasta valoare

Locul decilei intai

6 Grup de salarii Nr vanzari(ni) Ni

6>=6 58-61 6 6
61-64 10 16
D1=58+4*(6-58)/6=32 mii de lei 64-67 23 39
67-70 13 52
Concluzie:10% din vanzari au un profit mai mic de 70-73 4 56
32 mii de lei si 90 % din vanzari au un profit mai mare 73 si peste 4 60
decat acesta. Total 60

Să se calculeze indicatorii sintetici ai variaţiei:


- abaterea medie liniară
- dispersia
- abaterea medie pătratică
- coeficientul de variaţie
- să se precizeze care din aceste distribuţii este mai omogenă? şi de ce?
Grup de salari Nr vanzari(ni) Centrul intervalului(xi)

58-61 6 60 30 180 5400 57,33 19722,67


61-64 10 63 33 330 10890 60,33 36401,11
64-67 23 66 36 828 29808 63,33 92255,56
67-70 13 69 39 507 19773 66,33 57201,44
70-73 4 72 42 168 7056 69,33 19228,44
73 si peste 4 74 44 176 7744 71,33 20353,78
Total 60 _ 2189 80671 388,00 245163,00
Aflam abaterea mediei luniara

2189/60=36,48 vanzari

Dispersia

80671/60= 1344,52

Abaterea medie patratica:

33,66

Coeficientul de variatie
121,6

112,2

Din aceste distributii cea mai omogena este a doua serie,deoarece ea este mai aproape de 0.

Să se determine asimetria seriilor analizate pe cale grafică şi prin procedee numerice


pe baza indicatorilor de asimetrie.

28,05 Seria este usor asimetrica-asimetrie pozitiva.

Concluzii:

Pentru un eşantion de 60 de vânzători, au fost selectaţi întîmplător din cei 600 de vânzători
ai unui agent economic cu profil comercial sau înregistrat datele prinind VALOAREA
VÂNZĂRILOR
şi SALARIUL ÎNCASAT în luna august 2020.Toti vanzatorii au fost grupati in
6 intervale egale dupa care au fost reprezentat grafic seriile de distributie.Daca
tragem atentie la histograma putem observa ca cele mai multe serii de
distributii au fost inregistrate in grupa de valori 64-67.De asemenea acest
lucru il putem observa si la poligonul frecventelor.
Conform tabelului unde este prezentat frecventa cumulativa a fost realizat o
diagrama,ogiva frecventelor , unde este specificat puntul de intersectie a
frecventelor crescatoare si descrescatoare
S-a calculat repartitia salariului dupa vechimea si am primit o valoare de
64.34 mii de lei.
Deci,ca urmare,au fost calculate indicatorii tendintei centrale:media aritmetica
ce are o valoare de 66.48 mii de lei;media patratica cu suma de 66.58 mii de
lei,media armonica ce are o valoare de 66.28 mii de lei si media geometrica ce
este de 66.06 mii de lei.
In continuare,conform formulei am aflat care este Mo si salariu cel mai des
intilnit este de 65.69 mii de lei.Conform Medianei(Me) putem spune ca 50%
sau 30 de vanzatori au un salariu mai mic de 59.17 mii de lei,celelalte 50 %
din vanzatori au mai mult decat aceasta valoare.
Conform formulei si tabelului am calculat cuartilele,locul cuartilei
inferioare este 15,din care rezulta ca 25 % din vanzatori au un salariu mai mic
de 63.7 mii de lei,ceilalti 75% au un salariu mai mare decat aceasta
valoare.Locul cuartilei superioare este 45 ,deci 75% din vanzatori au un profit
mai mic de 68.38 mii de lei,25% din vanzatori au un profit mai mare decat
acesta.
Pentru a afla decilele am folot aceleasi date,deci locul decilei a 8 este 48,si
conform formulei am aflat ca 75 % din vanzatori au un profit de 69.07 mii de
lei,si doar 25% din vanzatori au un profit mai mare decat acesta.Folosind tot
acea formul am aflat ca locul decilei a intaia este 6,deci 10% din vanzatori au
un profit mai mic decat 32 mii de lei si 90% din acestia au un profot mai mare.
In curand s-a calculat indicatorii sintetici ai variatie,ca urmare putem
specifica ca din cele doua distributii cea mai omogena este a doua
serie,deoarece ea este mai aproape de 0.
Si in final s-a calculat asimetria seriilor care este 28.05 si sonform careea
putem spune ca seria usor asimetrica si are o asimetrie pozitiva spre stanga.