Sunteți pe pagina 1din 10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ,, ALBEȘTI

Str.Sos. Mangaliei nr.32 Albești, jud. Constanta


Tel. 0241/736712
E-mail: scalbesti_cta@yahoo.com

Aria curriculară: Limbă şi comunicare


Disciplina: Limba engleză, L1, 2 ore /saptamana
Clasa a VI-a
Manual folosit: Right On! 2, Uniscan
Programa Nr. 3393 / 28.02.2017
Profesor: Airinei Ramona

PLANIFICAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE CLASA a VI-a,


LIMBA ENGLEZĂ 2019-2020

SEMESTRUL 1

UNIT 1 – WELCOME BACK

CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE RESURSE EVALUARE


ÎNVĂȚARE

ORGANIZARE 1.2 Identificarea semnificaţiei generale a -exerciţii de descriere de 11h, sala de clasă Evaluare orală
TEMATICĂ: mesajelor orale curente, clar și rar imagini Manual Observarea
Countries/Nationalities Articulate -exerciţii de predicţie fișe de lucru sistematică

1
Family members 2.1.Realizarea unei expuneri scurte, -exerciţii de completare de manual digital Tema pentru
Clothes/ Accessories exersate, asupra unui subiect familiar spaţii libere cu cuvinte date echipament video și acasă
Footwear 2.3.Exprimarea unei păreri în legătură -exerciţii de decodare de audio output Test cu itemi
Days of the week cu un subiect familiar/o situaţie întrebări tablă obiectivi şi
Months/ Seasons cunoscuta -exerciţii de răspuns la realia semi-obiectivi
School subjects 1.2.Identificarea semnificaţiei generale a întrebări
mesajelor orale curente, clar și rar -exerciţii de combinare a
FUNCȚII articulate cuvintelor în propoziţii
COMUNICATIVE 3.1.Identificarea informaţiilor necesare -exerciţii de deducere a unor
Expressing likes and din liste sau din texte funcţionale reguli gramaticale pe baza
dislikes simple (pliante, meniuri, orare, reclame unor concepte
Describing a person -exerciţii de formulare de
propoziții
-exerciţii de corectare de
greseli
ELEMENTE DE -itemi obiectivi şi semi-
CONSTRUCȚIE A obietivi pentru testarea
COMUNICĂRII vocabularului şi a gramaticii
to be
Subject/ object
pronouns
can/ can’t
has got/ hasn’t got
There is/ there are
Question words

2
UNIT 2 – MY WORLD
CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE RESURSE EVALUARE
ÎNVĂȚARE

ORGANIZARE 1.2.Identificarea semnificaţiei -exerciţii de descriere de imagini 14h, sala de clasă Evaluare orală
TEMATICĂ: generale a mesajelor orale -exerciţii de predicţie Manual Observarea
Daily routines curente, clar și rar -exerciţii de completare de spaţii fișe de lucru sistematică
articulate libere cu cuvinte date Tema pentru
-exerciţii de reformulare manual digital acasă
1.3.Identificarea unor elemente echipament video și audio
-exerciţii de decodare de întrebări Test cu itemi
FUNCȚII culturale specifice limbii -exerciţii de răspuns la întrebări output obiectivi şi semi-
COMUNICATIVE studiate -exerciţii de combinare a tablă obiectivi
Free-time activities 2.1.Realizarea unei expuneri cuvintelor în propoziţii realia
Appearance scurte, exersate, asupra unui
Character subiect familiar -exerciţii de deducere a unor reguli
CLIL- (citizenchip)- 2.2.Participarea la scurte gramaticale pe baza unor concepte
Good Students interacţiuni verbale cu sprijin -exerciţii de formulare de
din partea interlocutorilor propoziții
ELEMENTE DE 2.3.Exprimarea unei păreri în -exerciţii de corectare de greseli
CONSTRUCȚIE A legătură cu un subiect familiar/o -itemi obiectivi şi semi-obietivi
pentru testarea vocabularului şi a
COMUNICĂRII situaţie cunoscuta
gramaticii
2.4.Manifestarea interesului
Present simple pentru participarea la schimbul
Adverbs of frequency verbal
Present continuous 3.3 Identificarea unor informaţii
Present simple vs de detaliu dintr-un document
present continuous web
Stative verbs 3.4 Manifestarea disponibilităţii
pentru informare prin lectură
4.3 Participarea la schimbul de
mesaje scrise

3
SEMESTRUL 2
UNIT 3: ROUND WE GO!
CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE

ORGANIZARE 1.2.Identificarea semnificaţiei -exerciţii de descriere de imagini 7h, sala de clasă Evaluare orală
TEMATICĂ: generale a mesajelor orale curente, -exerciţii de predicţie Manual Observarea
Means of transport -exerciţii de completare de spaţii sistematică
clar și rar fișe de lucru
Tema pentru
articulate libere cu cuvinte date manual digital acasă
FUNCȚII -exerciţii de reformulare echipament video
1.3.Identificarea unor elemente Test cu itemi
COMUNICATIVE : -exerciţii de decodare de întrebări și audio output obiectivi şi semi-
Means of transport culturale specifice limbii studiate
-exerciţii de răspuns la întrebări tablă obiectivi
Signs in a city 2.2.Participarea la scurte interacţiuni -exerciţii de combinare a cuvintelor realia
Shops and services verbale cu sprijin din partea în propoziţii
Materials interlocutorilor -exerciţii de deducere a unor reguli
CLIL-Landmarks 2.3.Exprimarea unei păreri în legătură gramaticale pe baza unor concepte
Presentation skills cu un subiect familiar/o situaţie -exerciţii de formulare de propoziții
cunoscuta -exerciţii de corectare de greseli
2.4.Manifestarea interesului pentru -itemi obiectivi şi semi-obietivi
ELEMENTE DE
participarea la schimbul verbal pentru testarea vocabularului şi a
CONSTRUCȚIE A
COMUNICĂRII 3.1.Identificarea informaţiilor gramaticii
necesare din liste sau din texte
Comparative funcţionale
Prepositions of simple (pliante, meniuri, orare,
place reclame
Superlative 3.2.Extragerea informaţiilor dintr-un
text clar structurat (articole de

4
ziar/digitale simple, broșuri), în care
numerele și numele joacă un rol
important
3.4 Manifestarea disponibilităţii
pentru informare prin lectură
4.3 Participarea la schimbul de
mesaje scrise

UNIT 4: BACK IN TIME

CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE

ORGANIZARE 1.1 Identificarea informaţiilor -exerciţii de descriere de imagini 7h, sala de clasă Evaluare orală
TEMATICĂ: esenţiale din fragmente scurte -exerciţii de predicţie Manual Observarea
Famous people înregistrate,referitoare la aspecte -exerciţii de completare de spaţii fișe de lucru sistematică
cotidiene previzibile, atunci când se libere cu cuvinte date manual digital Tema pentru acasă
FUNCȚII vorbește rar -exerciţii de reformulare echipament video Test cu itemi obiectivi
COMUNICATIVE : -exerciţii de decodare de întrebări și audio output şi semi-obiectivi
și clar
Famous people -exerciţii de răspuns la întrebări tablă
1.3.Identificarea unor elemente

5
Landmarks culturale specifice limbii studiate -exerciţii de combinare a cuvintelor realia
Places in a city 2.1.Realizarea unei expuneri scurte, în propoziţii
exersate, asupra unui subiect familiar
ELEMENTE DE 2.2.Participarea la scurte interacţiuni -exerciţii de deducere a unor reguli
CONSTRUCȚIE A verbale cu sprijin din partea gramaticale pe baza unor concepte
COMUNICĂRII interlocutorilor -exerciţii de formulare de propoziții
Past simple of 2.3.Exprimarea unei păreri în legătură
-exerciţii de corectare de greseli
”to be” and ’’ -itemi obiectivi şi semi-obietivi
cu un subiect familiar/o situaţie
have got’’ pentru testarea vocabularului şi a
cunoscuta
CLIL- Great gramaticii
3.1.Identificarea informaţiilor
Queens necesare din liste sau din texte
funcţionale simple (pliante, meniuri,
orare, reclame
3.2.Extragerea informaţiilor dintr-un
text clar structurat (articole de
ziar/digitale simple, broșuri), în care
numerele și numele joacă un rol
important
3.3 Identificarea unor informaţii de
detaliu dintr-un document web
3.4 Manifestarea disponibilităţii
pentru informare prin lectură
4.3 Participarea la schimbul de
mesaje scrise

6
UNIT 5: CELEBRITIES

CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE

ORGANIZARE 1.2.Identificarea semnificaţiei -exerciţii de descriere de imagini 10h, sala de clasă Evaluare orală
TEMATICĂ: generale a mesajelor orale curente, -exerciţii de predicţie Manual Observarea
-exerciţii de completare de spaţii sistematică
clar și rar fișe de lucru
Tema pentru acasă
Celebrities libere cu cuvinte date manual digital
articulate Test cu itemi obiectivi
-exerciţii de reformulare echipament video
FUNCȚII 1.3.Identificarea unor elemente şi semi-obiectivi
-exerciţii de decodare de întrebări și audio output
COMUNICATIVE : culturale specifice limbii studiate
-exerciţii de răspuns la întrebări tablă
Celebrities 2.2.Participarea la scurte -exerciţii de combinare a cuvintelor realia
Jobs interacţiuni verbale cu sprijin din în propoziţii
Types of partea interlocutorilor -exerciţii de deducere a unor reguli
entertainment 2.4.Manifestarea interesului pentru gramaticale pe baza unor concepte
CLIL- Musical
participarea la schimbul verbal -exerciţii de formulare de propoziții
Instruments
3.4 Manifestarea disponibilităţii -exerciţii de corectare de greseli
pentru informare prin lectură -itemi obiectivi şi semi-obietivi
ELEMENTE DE
CONSTRUCȚIE A 4.1 Completarea unui formular cu pentru testarea vocabularului şi a
COMUNICĂRII informaţii de identificare gramaticii
Past simple of (educaţie,
regular and interese, competenţe)
irregular verbs,
4.2 Prezentarea unei activităţi în
affirmative and
negative scris, utilizând cuvinte de legătură
(„și”, „dar”, „pentru că”)

7
UNIT 6: WHAT AN ADVENTURE!
CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE

ORGANIZARE 1.1 Identificarea informaţiilor -exerciţii de descriere de imagini 8h, sala de clasă Evaluare orală
TEMATICĂ: esenţiale din fragmente scurte -exerciţii de predicţie Manual Observarea
Holiday activities -exerciţii de completare de spaţii sistematică
înregistrate,referitoare la aspecte fișe de lucru
Tema pentru acasă
cotidiene previzibile, atunci când libere cu cuvinte date manual digital Test cu itemi obiectivi
FUNCȚII -exerciţii de reformulare echipament video
COMUNICATIVE : se vorbește rar şi semi-obiectivi
-exerciţii de decodare de întrebări și audio output
Holiday activities și clar
-exerciţii de răspuns la întrebări tablă
Sports/ Extreme 1.2.Identificarea semnificaţiei -exerciţii de combinare a cuvintelor realia
Sports generale a mesajelor orale curente, în propoziţii
Weather clar și rar -exerciţii de deducere a unor reguli
Endangered articulate gramaticale pe baza unor concepte
species
2.1.Realizarea unei expuneri -exerciţii de formulare de propoziții
Feelings
scurte, exersate, asupra unui -exerciţii de corectare de greseli
CLIL- Travel
subiect familiar -itemi obiectivi şi semi-obietivi
with Care
2.2.Participarea la scurte pentru testarea vocabularului şi a
ELEMENTE DE interacţiuni verbale cu sprijin din gramaticii
CONSTRUCȚIE A partea
COMUNICĂRII Interlocutorilor
2.3.Exprimarea unei păreri în
Past Simple/
interogative and short legătură cu un subiect familiar/o
answers situaţie cunoscuta
Question tags 3.2.Extragerea informaţiilor dintr-
Connectors
8
Adverbs ending un text clar structurat (articole de
in -ly, -ily ziar/digitale simple, broșuri), în
care numerele și numele joacă un
rol important
3.3 Identificarea unor informaţii de
detaliu dintr-un document web
.4 Manifestarea disponibilităţii
pentru informare prin lectură

UNIT 7: SPECIAL DAYS


CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE

ORGANIZARE 1 Identificarea informaţiilor -exerciţii de descriere de imagini 6h, sala de clasă Evaluare orală
TEMATICĂ: esenţiale din fragmente scurte -exerciţii de predicţie Manual Observarea
-exerciţii de completare de spaţii sistematică
înregistrate, fișe de lucru
Tema pentru acasă
Celebrities and referitoare la aspecte cotidiene libere cu cuvinte date manual digital Test cu itemi obiectivi
festivities -exerciţii de reformulare echipament video
previzibile, atunci când se vorbește şi semi-obiectivi
-exerciţii de decodare de întrebări și audio output
rar
-exerciţii de răspuns la întrebări tablă
și clar -exerciţii de combinare a cuvintelor
FUNCȚII realia
COMUNICATIVE : 1.2.Identificarea semnificaţiei în propoziţii
generale a mesajelor orale curente, -exerciţii de deducere a unor reguli
Food and food clar și rar gramaticale pe baza unor concepte

9
categories articulate -exerciţii de formulare de propoziții
1.3.Identificarea unor elemente -exerciţii de corectare de greseli
ELEMENTE DE culturale specifice limbii studiate -itemi obiectivi şi semi-obietivi
CONSTRUCȚIE A 2.1.Realizarea unei expuneri pentru testarea vocabularului şi a
COMUNICĂRII gramaticii
scurte, exersate, asupra unui
Phrases with Do/
subiect familiar
Make
2.2.Participarea la scurte
Food and food
interacţiuni verbale cu sprijin din
categories
partea interlocutorilor
Future simple
3.1.Identificarea informaţiilor
Can/ can’t
necesare din liste sau din texte
May/ may not
funcţionale
Adverbs of
simple (pliante, meniuri, orare,
manner
reclame
Quantifiers
4.2 Prezentarea unei activităţi în
scris, utilizând cuvinte de legătură
(„și”, „dar”, „pentru că”)

4.3 Participarea la schimbul de


mesaje scrise

10

S-ar putea să vă placă și