Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa de evaluarea stagiului de practică

Prin prezenta se adeverește că studentul DANIEL COSMIN LAZĂR


a desfășurat un stagiu de practică în cadrul Grupului Parlamentar al PNL, din Camera Deputaților,
Parlamentul României, în perioada 05.04.2021 - 28.04.2021 - (140 ore), în conformitate cu
prevederile convenţiei cadru semnate cu Facultatea de Administrație Publică din cadrul SNSPA.
În această perioadă studentul a desfășurat următoarele activități (se va aprecia modul în care
studentul s-a achitat de sarcinile atribuite):
 A urmărit și a analizat Ordinea de Zi a tuturor ședințelor Camerei Deputaților pe
perioada stagiului de practică (menționând numărul proiectelor aflate pe agendă și
realizând un scurt rezumat pentru fiecare proiect care a cuprins și implicațiile sociale și
economice);
 A urmărit și a analizat Ordinea de Zi a tuturor ședințelor Comisiei................. pe perioada
stagiului de practică (menționând numărul proiectelor aflate pe agendă și realizând un
scurt rezumat pentru fiecare proiect care a cuprins și implicațiile sociale și economice.
S-a menționat și o indicație de vot pentru parlamentarii PNL
(Pentru/Împotrivă/Abținere sau posibile amendamente));
 A urmărit activitatea unui deputat de la începutul mandatului și până în prezent și a
analizat inițiativele legislative pe care le-a susținut, întrebările și interpelările adresate
miniștrilor și cum s-au reflectat acestea în spațiul online (a realizat o analiză a
preluărilor în presă și a reacțiilor factorilor de opinie, plus reacțiile pe rețelele de
socializare);
 A realizat revista presei care a reflectat activitatea parlamentarilor PNL;
 A redactat două întrebări sau interpelări parlamentare;
 A conceput o inițiativă legislativă pe o temă aleasă și a discutat-o cu coordonatorul de
practică;
 A participat la întâlnirile organizate cu practicienii din Parlament.
Calificativul atribuit studentului pentru întreaga activitate depusă în perioada de practică:

Nesatisfăctor
Satisfăcător
Bine
Foarte bine
Tutore,
(Ion Lucian Catrina)
_____________________________________