Sunteți pe pagina 1din 11

ADJECTIVUL

PROFESOR: RADA ADRIANA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROȘENI
Clasa a V-a

OBSERVĂ COMPARATIV CELE DOUĂ ENUNȚURI:

A. Razele soarelui B. Blândele raze ale soarelui


mângâie crestele. primăvăratic mângâie crestele
montane.

1. Denumește partea de vorbire reprezentată de cuvintele scrise cu


roșu.
2. Extrage, din textul B, cuvintele care însoțesc părțile de vorbire
identificate anterior și spune ce exprimă acestea.
3. Unde se găsesc ele față de cuvântul a cărui însușire o arată?

1
DEFINIȚIE

 ADJECTIVUL ESTE PARTEA DE VORBIRE


FLEXIBILĂ CARE EXPRIMĂ ÎNSUȘIREA UNUI
OBIECT (DENUMIT ÎN GRAMATICĂ PRINTR-UN
SUBSTANTIV/ SUBSTITUT, ÎNLOCUITOR AL
SUBSTANTIVULUI).

2
LOCUL ADJECTIVULUI ÎN RAPORT
CU SUBSTANTIVUL


G.N.1: Blândele raze ADJECTIV+SUBSTANTIV

G.N.2: soarelui primăvăratic SUBSTANTIV+ADJECTIV

G.N.3: crestele montane SUBSTANTIV+ADJECTIV


De obicei, în enunț, adjectivul stă după substantivul determinat. Când

e așezat înaintea acestuia, îi preia articolul (vezi situația GN1).

3
Clasificare

După origine, adjectivele pot fi:

1. propriu-zise: frumos, mare inteligent, mic, harnic,...;


2. provenite din alte părți de vorbire- din verbe la participiu: copil
învățat, carte citită, băieți instruiți, teme scrise;

După formă, adjectivele pot fi:

invariabile variabile

4
Adjectivele variabile

Adjectivele care își schimbă forma în vorbire în funcție de genul și de numărul


substantivelor pe care le determină se numesc adjective variabile.
 Adjectivele variabile pot avea:

- patru forme flexionare: băiat bun, fată bună, băieți buni, fete bune;/Alte exemple-
alb, frumos,...
- trei forme flexionare: băiat mic, fată mică, băieți mici, fete mici; ;/Alte exemple- lung,
românesc,...
- două forme flexionare: băiat mare, fată mare, băieți mari, fete mari; ;/Alte exemple
dulce, vioi,...

5
Adjectivele invariabile

Adjectivele care nu își schimbă forma, indiferent de genul și


de numărul substantivelor pe care le determină, se numesc
adjective invariabile.

Adjectivele invariabile
au o singură formă
flexionară: roz,
cumsecade, kaki, lila,
...

6
ACORDUL ADJECTIVULUI

 Băieții zburdalnici și fetele jucăușe se bucură de venirea primăverii.


 Băieții– substantiv comun, genul masculin, numărul plural;
 zburdalnici – adjectiv propriu-zis, variabil cu patru forme, genul masculin, numărul
plural;
 Fetele - substantiv comun, genul feminin, numărul plural;
 jucăușe -adjectiv propriu-zis, variabil cu patru forme, genul feminin, numărul plural.

Adjectivul se acordă cu substantivul determinat în


gen și număr.

7
Ortografie

copil zglobiu -i - face parte din rădăcina cuvântului;


copii zglobii -i – desinență de plural;
copiii zglobii -i - articol hotărât;
zglobiii copii -i - articol hotărât;
ÎNCEARCĂ ȘI TU!
frunză ruginie
frunze ruginii
frunzele ruginii
ruginiile frunze

8
Gradele de comparație

Adjective fără grade


de comparație: minim,
maxim, enorm, imens,
optim, viu, perfect, uriaș,
colosal, unic, orășenesc, ... POZITIV
COMPARATIV
bun,-ă, -i, -e DE EGALITATE:
(însușirea
(forma din comparată) la fel de bun
dicționar)

ABSOLUT: de
SUPERLATIV
superioritate:foarte
(cel mai înalt sau cel DE INFERIORITATE:
bun
mai scăzut grad al mai puțin bun
de inferioritate: însușirii)
foarte puțin bun
RELATIV:
de superioritate:cel
mai bun 9
de inferioritate:cel
mai puțin bun
FELICITĂRI!

 AI AJUNS LA FINALUL LECȚIEI!


 Ești un copil deosebit pentru că ai izbândit să asimilezi o serie de noțiuni noi
legate de adjectiv, într-un timp extrem de scurt!
 Poți exersa și singur pentru a te convige că știi! De aceea, te invit să
alcătuiești enunțuri în care să folosești adjectivul ISTEȚ, -Ă, -I, -E la toate
gradele de comparație.
 Continuă! Va fi la fel de simplu cu oricare dintre conținuturile pe care le mai
ai de studiat în clasa a V-a!

10

S-ar putea să vă placă și