Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE LUCRU

MODURILE VERBULUI

1. Citiți textul de mai jos și subliniați verbele la modurile


personale:

„Leana, speriată, fugi afară, închinându-se.


S-a înnoptat. Ea pândeşte la uşă. Tremură şi inima i se bate. Ar vrea să intre, şi
spaima că e mort or nebun o îngheaţă. Vântul fluieră în straşina casei. Zăpada le-a
troienit uşa pe dinafară. În tindă e frig şi întuneric.
 Pe la miezul nopţii se păru că în odaia Hagiului se târăşte cineva de-a buşilea.
Ascultă. Auzi desluşit un sunet de bani.
        – El e. N-a murit, şopti Leana, banii îi prelungesc viaţa. Săracu nenea
Hagiu!
        Liniştită puţin, dibui pe întuneric clanţa de la odăiţa ei, deschise uşa binişor
şi se duse să se culce, tânguind încet pe nen-său Hagiu:
        – Săracu, ce bogat este!”
(„Hagi-Tudose”, de Barbu Ştefănescu Delavrancea)

2. Analizați verbele:„fugi” „a troienit”, „ar vrea”, „auzi”, „se duse”, „să se culce”,


completând spațiile din următorul tabel:

Verbul Modul Timpul Numărul  Persoana

3. Cițiți enunțurile și alege varianta corectă de răspuns:

1. Modurile personale ale verbului sunt:

a. infinitiv, gerunziu, conjunctiv și condițional-optativ.


b. indicativ, conjunctiv, condițional-optativ și infinitiv.
c. indicativ, conjunctiv, condițional-optativ și imperativ

2.  Modul indicativ exprimă 

a. o acțiune posibilă.
b. acțiune prezentată de vorbitor ca fiind reală.
c. poruncă, un îndemn, o rugăminte sau un sfat.

3. Verbul „să învețe” este la modul

a. indicativ.
b. conjunctiv.
c. condițional-optativ.

4.  Modul condițional-optativ exprimă

a. o acțiune realizabilă dacă este îndeplinită o anumită condiție.


b. o acțiune posibilă.
c. o acțiune clară.

5. Verbul „fuseserăm” este la modul

a. conjunctiv.
b. indicativ.
c. condițional-optativ.

6. Modul imperativ indică

a. o poruncă, un îndemn, o rugăminte sau un sfat.


b. o acțiune posibilă.
c. o acțiune realizabilă dacă este îndeplinită o anumită condiție.

7.  Verbul „Citește!” este la modul

a. indicativ.
b. imperativ.
c. conjunctiv.
8. Modul conjunctiv indică

a. o acțiune realizabilă, în anumite condiții.


b. o acțiune posibilă, realizabilă.
c. o acțiune clară.

9. Verbul „să fi învățat” este la

a. modul condițional optativ, timpul perfect.


b. modul imperativ.
c. modul conjunctiv, timpul perfect.

10. Verbul din enunțul „Aș merge și eu în excursie.” este la modul

a. conjunctiv, prezent.
b. condițional-optativ, prezent.
c. indicativ, prezent.