Sunteți pe pagina 1din 36

I GHIO PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR

L DE DRENAJ ORIZONTAL $1 VERTICAL


lndicativ
GE - 028- 97
1.GENERALITATl
1.1 Obiectul ghidului
Ghidul prezinta tehnologia de executie a lucrarilor de drenaj ori­
zontal $i vertical.
1.2. Domeniul de aplicare a ghidului
Ghidul se adreseaza speciali$tilor implicati in executia, verifica­
rea executiei $i exploatarea lucrarilor de drenaj $i poate da o orien­
tare pentru posibili beneficiari ai lucrarilor.
Scopul lucrarii este de a informa pe cei interesati asupra tehno­
logiei de executie $i verificare a lucrarilor de drenaj realizate in teren.
2.DEFINITII
Lucrarile care au ca scop captarea $i evacuarea apelor de supra­
fata $i subterane in exces, pentru asigurarea unui nivel maxim
admis pe un teritoriu, sunt cunoscute sub denumirea de drenaje.
Dupa modul in care se manifesta excesul de umiditate, in partea
superioara a terenului sau in adancime, drenajul se clasifica astfel:
-drenaj orizontal;
-drenaj vertical.
Drenajul orizontal se executa pe suprafete intinse, urmarind eli­
minarea excesului de umiditate de la partea superioara a terenu­
lui. Acesta se realizeaza printr-o retea de drenuri absorbante ce se
descarca in colectoare deschise sau inchise.
1
5
4.2.7.1. Pozarea tuburilor de drenaj din ceramica ...................... . 18
4.2.7.2. Pozarea continua a tuburilor din material plastic ............. 21
4.2. 7.3. Controlul calitatii pozarii tuburilor ........... ......................... 21
4.2.8. Controlul final al pozarii ...................................................... 23
4.2.9. Executarea racordarii la colector inchis sau a gurilor de des-
carcare ................................................................................ 24
4.2.10. Acoperirea drenului cu un strat de pamant ....................... 27
4.2.11 Astuparea tran$eei ............................................................ 30
4.3. Tehnologia executiei drenajului orizontal prin metoda fara tran-
$ee ......................................................................................... 30
4.3.1. Lucrari pregatitoare ......... ................................................... 32
4.3.2. Aprovizionarea.cu materiale ............................................... 32
4.3.3. Montarea instalatiei de ghidare ........................................... 33
4.3.4. lnstalarea ma$inii pentru inceperea lucrului ........................35
4.3.5. Pozarea drenurilor. scheme de lucru ................................... 38
4.4. Controlul de calitate ............................................................... 42
5. T EHNOLOGIA DE EXECUTIE A DRENAJULUI VERTICAL ...... 44
5. 1. Caracteristici ale drenajului vertical ....................................... 44
5.1.1. Gaura forata .......... ................................................ ............ 48
5.1.1.1. Executarea forajului in sistem uscat ................................ 48
5.1.1.2. Executarea forajului in sistem hidraulic ........................... 51
5.1.2. Coloana definitiva ............................................................... 54
5.1.2.1. Coloana definitiva metalica .............................................. 55
5.1.2.2. Coloana definitiva nemetalica ......................... ........ ....... 55
5.1.2.3. Coloana nefiltranta intermediara $i de prelungire ............ 57
5.1.3. Coroana din material filtrant ................................................ 57
5.1.4. Caminul de vizitare ....... .................................................. .. 62
5.1.5. Evacuarea apei din puturi .......................................... ........ 64
5.1.5.1. Evacuarea apei la puturile cu pompare .... 64
5.1.5.2. Evacuarea aper la puWrile cu sifonare ..... .......... 66
5.1.5.3. Evacuarea apei la pufurile autodeversante . .........66
5.2. Controlul calitatii lucrarilor .............. ..................................... 66
6. NORME DE PROT ECTIA MUNCIi iN EXECUTIA DRENAJULUI
BIBLIOGRAFIE ............................................................................. 69
74