Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Profesor: Catană Elena


Şcoala IP Gimnaziul Bumbăta
Clasa a-IX-a
Obiectul: Biologie
Subiectul: apei, solului.
Tipul lecţiei: acumulare a cunoștințelor

Obiective operaţionale:
- să definească noţiunea de poluare;
- să enumere tipuri de poluare;
- să înţeleagă cum şi ce gândesc oamenii despre poluare şi să identifice surse de producere a poluării;
- să conştientizeze că multe din acţiunile lor sunt obiceiuri şi că atitudinile lor se pot schimba protejând natura;
- să ia atitudini împotriva poluării mediului pe plan local.

Metode şi procedee: Metoda turul galeriei, conversaţia, problematizarea, activitate pe grupe, explicaţia, expunerea

Mijloace şi resurse materiale: coli de hârtie, markere, planşe, calculator, videoproiector, prezentarea Power Point
Metode şi Mijloace de
Etapele lecţiei Conţinutul ştiinţific al lecţiei Evaluare
procedee învăţământ
Organizarea Notarea absenţelor, stabilirea ordinii, asigurarea
clasei 1’ celor necesare lecţiei
Captarea atenţiei Conversaţia Planşe Orală
1’ euristică Manual
Recapitularea Se realizează frontal prin întrebări formulate și
cunoştinţelor adresate de elevi colegilor
10'
Anunţarea temei Se prezintă elevilor tema şi obiectivele lecţiei Expunerea
şi obiectivelor 2’
Dirijarea ,,Turul galeriei,, Se scrie pe tablă cuvântul Metoda Apreciez toate
învăţării 21’ ,,Poluare,, , iar elevii vor trece rând pe rând să scrie ,,Turul ideile
ce consideră ei în legătură cu poluarea. galeriei,,
Profesorul solicită elevilor după ce au epuizat toate
ideile în legătură cu poluarea
- să definească poluarea Tablă, cretă
- să enumere tipuri de poluare
- nivelul de acţiune
folosindu-se de noţiunile expuse de ei.
Poluarea reprezintă impurificarea mediului cu
diferite substanţe (poluanţi) datorită activităţii
omului
Conversaţia
Poluarea poate fi:
Euristică
- naturală ciorchinele
- artificială
După natura poluantului, poluarea poate fi:
- fizică
- chimică
- biologică
Poluarea acţionează la nivel de:
- atmosferă
- apă
- sol
Elevii vor fi împărţiţi în trei grupe. Câte un lider
din fiecare grupă va trage la sorţi un bilet cu una
din variantele: poluarea atmosferică:
- poluanţi
- măsuri de prevenire
Poluarea apei: Coli de hârtie
- cauze
- măsuri de prevenire Markere Formativă
Poluarea solului:
- cauze Carioci
- măsuri de prevenire
Pe baza cunoştinţelor dobândite din clasele Munca în Planşe
anterioare la biologie, geografie, chimie, elevii vor echipă
nota toate ideile pe o coală de hârtie.
După 10’ câte un reprezentant din fiecare grupă
va prezenta cele notate în ordinea în care au
terminat. Dacă una din grupe au completări acestea
se vor face atât verbal cât şi scris cu o altă culoare
pe aceeaşi coală de hârtie.

Fixarea Prezentarea Power Point privind poluarea mediului Expunerea Calculator


cunoştinţelor înconjurător şi măsuri de prevenire a poluării. prin Videoproiector
10’ prezentarea Cd-uri
Power
Point
Evaluare Elevii îți expun părerea vizavi de cele studiate/ Mingea minge
debrifarea obiectivelor săltăreață
Poluarea
- constă în impurificarea mediului cu diferite substanţe (poluanţi) datorită activităţii
umane.
- acţionează la nivel de:atmosferă, apă şi sol
Poluarea atmosferei:
Gazoşi: - CO2, C0
- Poluanţi - compuşi ai N2
- gazele de eşapament
Solizi: - praful de cărbune, ciment, vapori de apă,
particule radioactive şi microorganisme
- ploi acide
- formarea smogului
Măsuri de prevenire:
- diminuarea emisiilor de gaze şi pulberi în aer cu ajutorul filtrelor şi a unor tehnologii
moderne aplicate în industrie
- construirea de vehicule mai puţin poluante
- amplasarea noilor obiective industriale în afara zonelor de locuit
- amplasarea în locuri speciale a rampelor de gunoi şi transportul acestuia cu
autovehicule închise
- plantarea de arbori şi arbuşti
- supraînălţarea coşurilor la unităţile care generează mari cantităţi de fum şi gaze
Poluarea apei
Cauze:
- apelor reziduale industriale
- apelor menajere
- diferitelor substanţe folosite în agricultură
- îmbogăţirea cu substanţe organice
- dezvoltarea fitoplanctonului
Măsuri de prevenire:
- construirea de baraje
- epurarea apelor reziduale
- construirea de bazine speciale de colectare a deşeurilor şi reziduurilor
- construirea de zone de protecţie a apelor
- tratarea mecanică, chimică şi biologică a apelor uzate
Poluarea solului:
Cauze:
- exploatarea neraţională- prin monoculturi
- folosirea incorectă a îngrăşămintelor chimice, a pesticidelor şi erbicidelor
- lipsa unor lucrări de combatere a eroziunii solului
- folosirea neraţională a irigaţiilor
- tăierea nejudicioasă a pădurilor
- aruncarea de reziduuri industriale, deşeuri
Măsuri de prevenire:
- construirea unor zone de depozitare a gunoaielor
- folosirea raţională a terenului
- folosirea judicioasă a îngrăşămintelor, pesticidelor
- combaterea alunecărilor de teren, îndiguiri şi consolidări de maluri
- plantarea de arbori