Sunteți pe pagina 1din 8

Să nu pierdem nimic din trecut.

Cu trecutul se
clădeşte viitorul. (Anatole France)

Concursul Viitorul trecutului


Secțiunea Proiecte

Alexandru Bogdan Istrate


Clasa a V
V--a
Colegiul Na
Național
țional Alexandru Lahovari
Râmnicu
Râmnicu--Vâlcea
Anul trecut, în ultima duminică însorită a
acestui anotimp, am mers cu părinții în orașul
Govora. Este unul dintre acele orașe mici, care par
decupate dintr-o altă perioadă, a bunicilor sau a
străbunicilor. Centrul era dominat de un parc atât
de mare și frumos, cum rar am mai văzut. Aleile,
băncile și chioșcurile fuseseră reabilitate și totul
părea un amestec de vechi, original și bun-gust.
Apoi însă, ca într-un joc straniu și urât, în fața
noastră a apărut imaginea dezolantă, căzută și
suferindă a unei clădiri ce se vedea că, odată, a
strălucit peste tot parcul acela.
Am silabisit cu greu ceea ce părea să fie
denumirea antică a acelui stabiliment: ,,...v...
nul ...ntral de b... ...vora”, adică ,,PAVILIONUL
CENTRAL DE BĂI - GOVORA”. Ceva mai jos, pe
zid era și o placă de marmură pe care era scris
numele arhitectului – E. DONEAUD.
Clădirea asta parcă striga la noi să facem ceva,
să o salvăm.
Ce rost au legile și acțiunile oamenilor, m-am
întrebat atunci, dacă ele nu salvează ceea ce ar
trebui salvat, ci, dimpotrivă, lasă ca frumusețea
din lumea noastră să dispară?
Am simțit pentru prima dată în viață ce
înseamnă neputința de a schimba ceva, de a dori
să te implici și de a te izbi de zidurile nepăsării și
ale indiferenței.
Dintr-o dată, ziua aceea însorită nu a mai fost
deloc frumoasă...
Îmi doresc să devin architect, să con-
struiesc LUMEA. Agonia în care se zbate
Pavilionul de Băi m-a făcut să mă gândesc
dacă nu aceeași soartă o vor avea și clădirile
pe care îmi doresc să le proiectez.
Și pentru că nu vreau să-mi trădez visul,
pot măcar să încerc să lupt pentru creațiile
altora, pentru ca visele altora să nu se
năruie.
Dacă anul trecut pavilionul de băi nu era
decât încă o clădire-monument sortită
pieirii lente și sigure, astăzi am ocazia de a
mă ridica și a vorbi în numele ei. Poate că
dacă voi face lumii cunoscut cazul acestei
construcții, autoritățile se vor autosesiza și
vor începe reabilitarea.
Planul meu de acțiune, referitor la salvarea
Pavilionului de băi de la Govora, cuprinde
câteva puncte – unele au o aplicabilitate
imediată, altele, însă, depind de autoritățile
locale și naționale. Cum legile în vigoare
apără de multe ori ,,dreptul” oamenilor de a
distruge și de a fi indiferenți, iată propunerile
mele:
 În primul rând, aș face un amendament la
Legea proprietății. Cei care dețin clădiri de
patrimoniu și nu au bani pentru a le renova
să beneficieze de sprijinul financiar și
logistic al autorităților locale și al
organizațiilor nonguvernamentale. Acestea
să angajeze arhitecți și firme specializate
care să garanteze refacerea clădirilor după
vechile planuri.
 În condițiile în care statul ar contribui
exclusiv la renovarea acestor clădiri,
proprietarii de drept să nu aibă pretenții
financiare (uzufruct) până la achitarea
sumei investite de către stat.
 Clădirile de patrimoniu să intre sub
incidența unei legi speciale, care să le
apere cu adevărat și să prevină
demolarea sau deteriorarea acestora.
Cine s-ar face vinovat de distrugerea
parțială sau totală a unei clădiri de
patrimoniu să fie condamnat penal, cu
închisoare.
 Pentru salvarea pavilionului central de
băi aș propune emiterea unei serii de
timbre cu valoarea de 5 lei, a unor plicuri
de corespondență și a unor cărți poștale
cu valoarea de 1 leu fiecare.
 Aș organiza, cu sprijinul autorităților locale
și județene, un concert caritabil și o
tombola, iar banii strânși să fie donați
pentru salvarea pavilionului. Mai mult
decât atât, aș iniția un Fond al Clădirilor în
Suferință din care să fie sprijinită
reabilitarea și a altor construcții aflate în
nevoie.
 Organizarea de expoziții foto în aer liber,
amplasarea de panouri publicitare care să
fie poziționate în parc și care să
promoveze imaginile din epoca de glorie a
clădirilor monument din Govora.
 Emiterea titlului de Protector al
Pavilionului, ocazie cu care donatorii și
susținătorii financiari ai reabilitării
construcției să-și vadă inscripționate
numele pe o placă de marmură din incinta
 Imprimarea pe tricouri și șepci a unei
imagini renovate a pavilionului,
realizate cu ajutorul unui program de
grafică pe calculator, și comercializarea
acestor tricouri cu prețul modic de 10
lei, banii colectați fiind dedicați tot
renovării.
 Instituirea unui Bal al băieșițelor și al
titlului de Miss Băieșița de Govora.
 Promovarea pe Facebook, pe o pagină
dedicată special acestei cauze, a
Pavilionului Central de Băi din Govora.
Pentru fiecare like se obțin 2 euro.