Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Eșanu Cristina
IBM-191
Raport

pentru lucrarea de laborator Nr.2

la cursul de “Circuite integrate digitale”

Verificat:
Măgăriu Nicolai

Chișinău – 2021
Scopul lucrării:Studierea standului de laborator, studierea metodelor de măsurare a nivelelor
logice la ieșirea și la intrarea operatorilor logici, construirea caracteristicilor de transfer,
calcularea marginilor de zgomot

Generalități: Operatorul logic poate fi considerat ca un cuadripol, descris cu ajutorul


caracteristicilor de intrare, ieșire și de transfer, adică proprietățile operatorului pot fi determinate
pornind de la cunoașterea valorilor curenților și a tensiunilor pe bornele de intrare și de ieșire. Cel
mai mare interes prezintă caracteristica de transfer, adică dependența tensiunii de ieșire și cea de
intrare.
Tab.1 Rezultatele mă sură rii și calcule

3(&) 3(1) 3(1:) 3(&:)


“0 “ 0.57 0.41 10.38 10.38
“1” 4.77 0.09 0.06 0.06

UILMAX<0.8V Marginele de zgomot:


UIHMIN>2.0V ML= UILMAX- U0LMAX=0.8-0.4=0.4
U0LMAX<0.4V MH= U0HMIN- UIHMIN=2.4-2=0.4
U0HMIN>2.4V

Concluzie:
Realizând această lucrare de laborator am studiat standul de laborator, metodele de
măsurare a nivelelor logice la ieșirea și la intrarea operatorilor logici, construirea
caracteristicilor de transfer, calcularea marginilor de zgomot. Am însușit timpul
mediu de propagare. Am măsurat timpul de întârziere și apoi am măsurat perioada.
De altfel am învățat cum se calculează marginile de zgomot.