Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Eșanu Cristina
IBM-191
Raport

pentru lucrarea de laborator Nr.4

la cursul de “Circuite integrate digitale”

Verificat:
Măgăriu Nicolai

Chișinău – 2021
Tema: Studierea bistabilului Rs

Scopul lucrării: Studierea funcționării bistabililor pe baza operațiilor logice; Însușirea


metodelor de proiectare și de confecționare a bistabililor și a metodelor de testare a
circuitelor logice cu reacții.

Toate dispozitivele digitale au în componența lor circuite cu funcții de memorizare a


informației.

Structura unui bistabil conține două componente: schema de dirijare șo celula de


memorizare.
Partea practică:

Am realizat montajul în programa Proteus:

În cazul în care la porțile logice setăm 1, 1, avem nedeterminare, și graficul nu apare


Cănd la intrare avem 0,0

Când la intrare avem 0,1


Când la intrare avem 1,0

Concluzie:

Realizând această lucrare de laborator am însușit bistabilii pe baza operațiilor logice. Am învățat de
asemenea și metodele de proiectare a bistabililor, și metode de testare a circuitelor logice cu reacții.

Am observat că atunci când punem la intrare 1, obținem o nedeterminare, și astfel nu avem grafic.