Sunteți pe pagina 1din 8

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII 


AL REPUBLICII MOLDOVA 
Universitatea Tehnică a Moldovei 
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 

 
 

Eșanu Cristinagr. IBM-191 

Raport 

la cursul de “Circuite și dispozitive electrice”


lucrarea de laborator nr.1
 
 
 
 
 

Verificat: 
Ababii Nicolai
Facultatea FCIM, UTM 
 
 Chișinău – 2020 
1. Scopul lucrarii: verificarea experimentală a respectării legii lui Ohm și Kirchhoff
pentru circuitele electrice ramificate și neramificate de curent continuu; cercetarea
raportului de amplitudă și fază dintre tensiune și curent pentru elementele R, L, C.
2. Schema montajului experimental:

Figura 1.1. Circuit electric liniar de curent continuu: a) cu o conexiune consecutivă a


receptoarelor; b) cu o conexiune mixtă a receptoarelor.

Figura 1.2. Circuit electric de curent alternativ: a) pentru a determina parametrii elementelor R,
L, C; b) pentru a studia relatiile de amplitudine si faza dintre elementele de curent si tensiune.
3. Tabelele cu datele experimentale:
Calcule:
𝐼1=41.8 mA (I masurat )
𝐼2=95.1 mA
U1 = 14.86 V
U2 = 14.8 V
𝑟0=𝑈2−𝑈1/𝐼1−𝐼2

r0 = 1.126 ohmi
E = U2 + I1*r0 = 14.85 V
I = E / ( R1 + R2 + R3 +R0 ) = 43,3 mA
Rechiv = R1 + ( R2*R3 )/( R2+R3 ) = 243,72 ohm

Calcule:
I1 = E / ( r0 +Rechiv ) = 60 mA
I2 = U2/R2 = 46 mA
I3 = U3/R3 = 14,4 mA

U1 = I1 * R1 = 6,11 V
U2 = U3 = I2 * R2 = 8,67 V
Calcule:
Ps = Pr
E * I1 = (I1^2 ) * (r0 + R1) + (I2^2) *R2 + (I3^2) *R3
0,89 = 0,99

Concluzii: În această lucrare de labrator am studiat în practică cunostintele in circuitele electrice


liniare de curent continuu , de asemenea, s-a verificat veridicitatea legii lui Ohm si a lui Kirchhoff pentru
conexiune consecutivă a receptoarelor si cu o conexiune mixtă a receptoarelor. Au fost masurate in
repetate randuri intensitatea, tensiunea si rezistenta componentelor din circuit , si astfel facand calculele
necesare ne-am convins in faptul ca rezultatul este aproximativ egal cu rezultatele masurarilor, in asa
caz demostrand Legea lui Ohm si cele 2 legi al lui Kirchhoff. In urma completarii tabelelor , am desenat
graficele dependetelor de curent , tensiune si putere.