Sunteți pe pagina 1din 1

LISTA FONDATORILOR

Asociaţiei Obşteşti
------------------------------------------------------

Pentru persoane fizice:

1. (Numele, prenumele) -------------------------, născut la 29.03.1951, cetăţean al


Republicii Moldova, domiciliat în Taraclia, str. Gogol 150, identificat prin buletin de
identitate A----------------- eliberat la 03.03.1998 de către oficiul 46, cod personal
-------------------------------

2. (Numele, prenumele) -------------------------, născut la 29.03.1951, cetăţean al


Republicii Moldova, domiciliat în Taraclia, str. Gogol 150, identificat prin buletin de
identitate A----------------- eliberat la 03.03.1998 de către oficiul 46, cod personal
-------------------------------.

Pentru persoane juridice:

1. (Denumirea) ------------------------, sediul ......................, numărul de identificare de


stat (IDNO)....................

2. (Denumirea) ------------------------, sediul ......................, numărul de identificare de


stat (IDNO)....................