Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluarea națională la finalul clasei a VI-a (EN VI 2016)

FIȘĂ DE EVALUARE NAȚIONALĂ

Partea a II-a Numele și prenumele elevului: ZAHARIA BIANCA-VERONICA

Școala Gimnazială Nr. 1, Vutcani Clasa a VI-a Testul:

Puncte - Asociază corect cuvintele în limba română care reflectă informațiile din text;
tari - Asociază corect cuvintele în limba engleză care reflectă informațiile din text;
(+) - Are abilități de a extrage date din texte redactate în limba română și engleză;

- Deosebește informațiile adevărate de cele false din texte în limba engleză;

- Utilizează într-un mod competent informațiile dintr-un text în limba română;


- Utilizează în mod competent informațiile dintr-un text în limba engleză;

- Motivează în mod corect alegerea făcută;

- Nu are abilități de identificare a informațiilor dintr-un text;


Puncte
slabe
(-)
- Nu deosebește informațiile adevărate de cele false din texte în limba română;

- Nu are abilități de selecție a unor date dintr-un text în limba română;


- Nu are abilități de selecție a unor date dintr-un text în limba engleză;

- Nu are capacitatea de a folosi informațiile din texte în scop propriu;

Data: 27.07.2016 Semnătura:

Prof. Ciacîru Aurel

Prof. Chiriac Florentina


Evaluarea națională la finalul clasei a VI-a (EN VI 2016)
Partea I
Numele și prenumele elevului: ZAHARIA BIANCA-VERONICA

Școala Gimnazială Nr. 1, Vutcani Clasa a VI-a Testul:

Itemi Punctaj total Punctaj parțial Punctaj zero


I 1
II A 2
II B 2
III 2
IV 1 21
IV 2 11
IV 3 21
IV 4 00
V 11
VI 9
VII 2
VIII 1
IX 1
X 1

Data: 27.05.2016 Semnătura:

Prof. Ciacîru Aurel__________________

Prof. Chiriac Florentina ________________


Puncte tari

1 Identifica cu usurinta informațiile din text;


2.1 Asociază corect cuvintele în limba română care reflectă informațiile din text;
2.2 Asociază corect cuvintele în limba engleză care reflectă informațiile din text;
3 Are abilități de a extrage date din texte redactate în limba română și engleză;
4.1 Deosebește informațiile adevărate de cele false din texte în limba română;
4.2 Deosebește informațiile adevărate de cele false din texte în limba engleză;
5 Selectează corect datele cerute dintr-un text în limba română și motivează cu argu
1 6 Selectează corect datele cerute dintr-un text în limba engleză și motivează cu argu
7 Utilizează în mod competent informațiile dintr-un text în limba română;
8 Utilizează în mod competent informațiile dintr-un text în limba engleză;
1 0 9 Are capacitatea de a folosi informațiile din texte în scop propriu;
2.1 1 10 Motivează în mod corect alegerea făcută;
2.2 1
3 1 Introduceti 1 pentru punctele tari și 0 pentru punctele salbe
4.1 0 Câteva reguli:
4.2 1 1. Introduceți datele de identificare ale elevului și nmărul testului pe ambele fișe;
5 0 2. Selectati celulele care contin punctajele și stergeți (delete);
6 0 3. Completați noile punctaje;
7 1 4. Selectați punctele tari;
8 1 5. Salvați cu SAVE AS... fisa într-un folder si dati fiecareia cu un nume sugestiv (ex. Numele
9 0 6. Lucrati pe aceeasi fisă, introducând un nou elev. Din nou SAVE AS... Ș.a.m.d.
10 1 7. Puteti completa toate fisele și tipăriti sau tipăriti fisele pe rând.
Puncte slabe

1 1 Nu are abilități de identificare a informațiilor dintr-un text;


2.1 2.1 Nu asociază corect cuvintele în limba română care reflectă informațiile din text;
2.2 2.2 Nu asociază corect cuvintele în limba engleză care reflectă informațiile din text;
3 3 Nu are abilități de a extrage date din texte redactate în limba română si engleză;
4.1 4.1 Nu deosebește informațiile adevărate de cele false din texte în limba română;
4.2 4.2 Nu deosebește informațiile adevărate de cele false din texte în limba engleză;
5 5 Nu are abilități de selecție a unor date dintr-un text în limba română;
6 6 Nu are abilități de selecție a unor date dintr-un text în limba engleză;
7 7 Nu poate utiliza informațiile dintr-un text în limba română;
8 8 Nu poate utiliza informațiile dintr-un text în limba engleză;
9 9 Nu are capacitatea de a folosi informațiile din texte în scop propriu;
10 10 Nu motivează în mod corect alegerea făcută;
1

zero

__________

_____________
n text;
n text;
gleză;

ază cu argumente alegerea făcută;


ază cu argumente alegerea făcută;

ex. Numele elevului);

din text;
din text;
engleză;
mână;
ngleză;