Sunteți pe pagina 1din 1

Test –TRIUNGHIUL

Clasa a VI-a Nr. 1

1. Enunţaţi definiţiile pentru mediatoarea şi bisectoarea unui triunghi.


2. Construiţi un triunghi ABC cu AB = 5 cm, BC = 6cm şi m(<B) = 500.
3. Construiţi centrul de greutate al unui triunghi ABC.
4. În triunghiul dreptunghic ABC, m(<A) = 900, m(<B) = 300 şi AC = 5 cm. Aflaţi BC.
5. În triunghiul dreptunghic ABC, m(<A) = 900, M mijlocul laturii BC, BC = 12 cm. Aflaţi AM.
6. În triunghiul isoscel ABC, AB = AC, BC = 12 cm, AD este înălţime şi perimetrul triunghiului ABC
este egal cu 32 cm. Calculaţi lungimea laturii AB.
7. În triunghiul ABC, măsura unghiului A este triplul măsurii unghiului C, iar măsura unghiului B este
cu 200 mai mare decât măsura unghiului C. Aflaţi măsurile unghiurilor triunghiului.

Barem de evaluare si notare:


1. 1p; 2. 1p; 3. 1p; 4. 1p; 5. 1p; 6. 1p; 7. 1p; Oficiu: 3p

Test –TRIUNGHIUL
Clasa a VI-a Nr. 2

1. Enunţaţi definiţiile pentru mediana şi înălţimea unui triunghi.


2. Construiţi un triunghi ABC cu BC = 6 cm, m(<B) = 500 şi m(<C) = 600.
3. Construiţi centrul cercului înscris în triunghiul ABC.
4. În triunghiul dreptunghic ABC, m(<A) = 900, m(<B) = 300 şi BC = 10 cm. Aflaţi AC.
5. În triunghiul dreptunghic ABC, m(<A) = 900, M mijlocul laturii BC, AM = 6 cm. Aflaţi BC.
6. În triunghiul isoscel ABC, AB = AC = 10cm, (AD este bisectoarea unghiului <BAC şi perimetrul
triunghiului ABC este egal cu 32 cm. Calculaţi lungimea segmentului BD.
7. În triunghiul ABC, măsura unghiului A este dublul măsurii unghiului B, iar măsura unghiului C este
cu 200 mai mică decât măsura unghiului B. Aflaţi măsurile unghiurilor triunghiului.

Barem de evaluare si notare:


1. 1p; 2. 1p; 3. 1p; 4. 1p; 5. 1p; 6. 1p; 7. 1p; Oficiu: 3p