Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Şcoala: GIMNAZIALĂ COMUNA BUCOVĂŢ


Prof.înv.primar: POPESCU DIANA IONELA
Data: 29 mai 2013
Clasa : PREGATITOARE
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului
Unitatea tematică: Animale domestice
Subiectul: Adunări şi scăderi în concentrul 0 – 10
Tipul lecţiei : consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor
Forma de realizare: activitate integrată
Domenii integrate:
-Matematică şi explorarea mediului;
-Comunicare în limba română;
-Educaţie pentru societate
-Arte vizuale şi lucru manual
-Muzică şi mişcare
Scopul: consolidarea limbajului matematic asimilat anterior

Competenţe specifice:
Matematică şi explorarea mediului:
1.1. Sesizarea magnitudinii unui număr în concentrul 0 – 10, folosind poziţionarea pe axa numerelor;
1.2. Compararea cardinalelor unor mulţimi având cel mult 10 obiecte;
5.1. Sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat.
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-2 unităţi în concentrul 0 – 10, cu ajutorul
obiectelor.
Comunicare în limba română:
1.2. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar.
Educaţie pentru societate:
3.1. Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului de apartenenţă, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru.
Muzică şi mişcare:
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text.
Arte vizuale şi lucru manual:
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor;

Obiective operaţionale:
O1. Să precizeze corect vecinii unui număr dat;
O2. Să numere corect crescător şi descrescător în concentrul 0 – 10;
O3. Să compare corect două numere naturale mai mici decât 10;
O4. Să efectueze corect operaţii de adunare/scădere în concentrul 0 -10;
O5. Să compună corect o problemă plecând de la o imagine dată.
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, jocul didactic.
b) Mijloace de învăţământ: creioane colorate, jetoane cu cifre, calculator, prezentare PPT, fişă de lucru independentă;
petale de lalele, coroniţa.
c) Forme de organizare: frontal, individual, în perechi;
d) Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale
Resurse temporale: 30 min + 15 min activitate complementară

Bibliografie:
1. Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S., 2012;
2. Suport de curs “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii
mici 2012”.
3. Editura Diana – „Ghidul profesorului- Clasa pregătitoare”.

Desfăşurarea lecţiei
Strategii didactice
Momentele lecţiei Conţinuturi Modalităţi
Metode şi Mijloace de Forme de de
procedee învăţământ organizare evaluare
1.Moment Pregătirea clasei pentru buna desfăşurare a Conversaţia Frontală
organizatoric orei.
Se distribuie materialul individual.

2.Captarea Zâna primăverii a lăsat de dimineaţă o Lectura Elementul Frontală Aprecieri


atenţiei scrisoare destinata clasei noastre. Citesc explicativă surpriză verbale
scrisoarea : -scrisoarea
Dragii mei copilaşi,
Ştiu cât de mult vă bucuraţi că mă aflu în
satul vostru, unde am adus soarele, florile,
păsărelele şi toate celelalte vietăţi. De asemenea
ştiu vă puteţi juca pe afară, să alergaţi în adidaşi
şi treninguri, a-ţi inroşit ouă, ati primit daruri de
la iepuraş. Pentru ca eu v-am adus toate acestea
şi multe alte bucurii, vine vremea să plec să las
locul meu Zânei verii , am nevoie de ajutorul
vostru, să mă inveseliti,să mă faceti să fiu
mândră că in anotimpul meu aţi invăţat multe
lucruri noi. Demonstrând că sunteţi copii isteţi şi
descurcăreţi, că ati învăţat şi lucrat mult până
acum,voi peda stafeta zânei vara fericită că v-am
fost de mare ajutor si imi voi astepta cu
nerăbdare rândul. La anul mă voi intoarce si vă
voi invăta alte lucruri noi. Dacă la finalul lecţiei,
fiecare elev se va comporta onorabil,va fi atent si
va rezolva bine exercitiile si problemele,va primi
o recompensă din partea mea,recompensă pe
care o veţi primi de la doamna invăţătoare, care
este mesagerul meu. Am încredere în voi.
Cu mult drag, PRIMĂVARA!

3.Anunţarea După cum aţi aflat, primăvara ne cere ajutorul. Conversaţia Frontală Aprecieri
temei noi şi a Ce spuneţi, încercăm să o ajutăm,să se Explicaţia verbale
obiectivelor înveselească?
Eu m-am gândit sa-i oferim primăverii o rochiţă
împodobită de noi cu floricele.Vor fii trei
rochiţe, câte o rochiţă pentru fiecare echipă.Va
câştiga echipa care va avea cele mai multe flori
de pe rochie.
Mai întâi trebuie să ştiţi că veţi lucra diferite
exerciţii la matematică, veţi răspunde oral, la
tablă si veţi lucra şi la calculator. Fiecare răspuns
corect se va transforma într-o floare lipită pe
rochia zânei Primăvara.
Pentru a reuşi să o ajutăm pe zână, toţi veţi fi
atenţi, veţi răspunde cât se poate de corect, şi o
să vă ajutaţi acolo unde este nevoie.

4.Dirijarea Fiecare elev de la clasa pregatitoare are pe Explicaţia Jetoane Frontală Aprecieri
învăţării bancă un set de jetoane cu cifre, 0-9. Vor Exerciţiu Planşe verbale
răspunde toţi odată ridicând jetonul cu cifra Conversaţia
corespunzătoare, sau le vor aranja în ordinea Problemati-
cerută. zare
Exerciţii propuse:
-Exerciţii de aranjare a jetoanelor, crescător,
descrescător;
-Exerciţii de ordonare (vecinii unui număr);
-Eercitii de compunere a numerelor;
-Exerciţii de verificare a terminologiei
matematice învăţate (plus, minus, egal);
Voi citi câteva probleme ilustrate pe care elevii
trebuie să le rezolve si să scrie operaţia
corespunzătoare pe planşă. Aprecierea imediată
a răspunsurilor prin aşezarea unei flori pentru
fiecare răspuns corect pe rochiţele echipelor.

5.Asigurarea Adunarea şi scăderea – joc didactic pe Problemati- Calculator Frontal Aprecieri


retenţiei şi a prezentarea PPT . zarea Fişa de verbale
transferului Elevii privesc slideurile cu imagini, şi pe rând Jocul lucru
vor ieşi în faţă, vor rezolva o operatie. Jocul didactic
continuă până când toţi elevii vor participa.
Pentru fiecare răspuns corect vor aşeza o floare
pe rochiţă.
Elevii primesc o fişa de lucru în care vor
Individual
realiza corespondente si vor desena.

6. Realizarea Învăţătoarea împreună cu copiii vor numără Exerciţiul Frontal Aprecieri


feedback-ului bulinele acumulate pe fiecare rochie şi vor verbale
realiza un clasament.
Rochiţa cu cele mai multe flori va fi
câştigătoare.

7.Activitatea Se fac aprecieri verbale individuale şi colective Conversaţia Iepuraşi Frontală Aprecieri
tematică cu privire la activitatea elevilor. verbale
Drept recompensă pentru participarea activă a
elevilor din partea Zânei Primăvara fiecare copil
va primi un iepuraş.

S-ar putea să vă placă și