Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC

NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”


TINCA

MANUALE UTILIZATE LA CLASA a II-a:

1.Comunicare în limba română , clasa a II-a, Cleopatra Mihăilescu,Tudora Pițilă, Ed.Didactică și


Pedagogică,București, 2018
2. Matematică și explorarea mediului , clasa a II-a, Cleopatra Mihăilescu,Tudora Pițilă, Editura Didactică și
Pedagogică,București, 2018
3.Dezvoltare personală, clasa a II-a, Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, Georgeta-Mihaela Crivac, Claudia-Daniela
Negrițoiu, Augustina Anghel, Nicoleta-Sonia Ionică, Ed. Ars Libri,2016
4.Muzică și mișcare, clasa a II-a, Irinel Beatrice Nicoară, Ed. Litera, 2015
5.Arte vizuale și abilități practice, clasa a II-a, Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu,Ed. Litera, 2015

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

SEMESTRUL I
Nr.
crt. Unitatea de Disci- Competențe Conținuturi ale învățării Nr. Peri- Instrumen- Obs.
învățare plina specifice ore oada te de
evaluare
1. Bine te-am 1.1. ● Citire/ lectură – Reactualizarea cunoştinţelor 12 14.09.- Evaluare + 2 ore pt.
CLR
regăsit dragă 1.2. şi exersarea competenţelor clasei I 25.09. iniţială consolidare /
școală! 1.3. ● Cartea 2020 ameliorare
2.3. Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi
2.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
3.1. ● Alfabetul limbii române
3.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
4.1. Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte:
4.2. ● Texte suport:
Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu
Ziua când toti au șapte ani, de Octav Pancu- Iași
 Lectură: Verificarea lecturilor de vacanţă
Jurnalul unei poveşti
● Evaluare iniţială

1.1. ● Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea 10 14.09.- Evaluare + 2 ore pt.


MEM
1.2. competenţelor clasei I 25.09. iniţială consolidare /
1.3. Numere naturale de la 0 la 100. 2020 ameliorare
1.4. Recunoaștere,formare,citire,scriere
2.1. Numere pare-impare.
2.2. Compararea,ordonarea și rotunjirea numerelor
3.1. naturale0-100
3.2. Adunări şi scăderi de la 0 la 100
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

4.1. Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard


5.1. Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
5.2. Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de
6.1. adunare/scădere
6.2. Plante şi animale
Anotimpurile
Corpul uman
Surse de energie. Soarele
● Evaluare iniţială
1.1. Autocunoaștere și stil de viață sănătos 2 14.09.-
DP
 Să ne amintim ! 25.09.
 Eu și ceilalți. Să ne cunoaștem mai bine 2020
Fapte care ne apropie de ceilalți
MM 1.4. Cântare vocală în colectiv, în grupuri mici şi 4 14.09.-
2.1. individual; Legătura dintre text şi melodie; mişcări 25.09.
3.1. sugerate de text; dansul 2020
3.2. ● Muzica şi prietenii ei
Începe povestea
Muzică şi culoare
1.1. ● Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de 4 14.09.-
AVAP 2.2. lucru; caracteristici observabile ale acestora 25.09.
2.3. ● Materiale şi instrumente cu ajutorul cărora poţi 2020
2.5. crea obiecte/desena, picta sau modela
● Comunicarea cu ajutorul desenelor sau al
semnelor. Litere şi cifre
● Evaluare

2. Școala și cartea, 1.1. Textul.Titlul. Autorul.Alineatele. Transcrierea 12 28.09.- Evaluare + 2 ore pt.
CLR
doi prieteni 1.2. Comunicarea orală. Dialogul 09.10. sumativă consolidare /
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

adevărați 1.4. A se prezenta, a prezenta pe cineva 2020 ameliorare


2.2.  Inițierea, menținerea și încheierea unui
2.3. dialog
3.1. Ascultarea si respectarea opiniei celuilalt
4.1. Formarea unei solicitari
● Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Despărţirea cuvintelor în silabe
Texte support
“Luchi”, Otilia Cazimir
,,Cartea de Piatră”, după Vladimir Colin

Recapitulare – În căutarea comorii


Evaluare sumativă – Ce știu? Cat știu? Cum știu?
La pas!Un pas mai sus!
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 10 28.09.- Evaluare + 2 ore pt.
MEM
la 100 09.10. sumativă consolidare /
 Adunarea si scaderea numerelor natural de 2020 ameliorare
la 0 la 100, fara trecere peste ordin
Pamantul. Forme de relief- munții
 Adunarea si scaderea numerelor natural de
la 0 la 100, cu trecere peste ordin
Despre dealuri
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare/Dezvoltare

1.1. Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de sine 2 28.09.-


1.2. și față de ceilalți 09.10.

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

 Suntem diferiți, dar și asemănători 2020


DP
 Sunt la fel/diferit de ceilalți. Cum sunt eu,
cum sunt ceilalți
 Recapitulare. Evaluare

1.1 Elemente de limbaj muzical 4 28.09.-


1.4 Timbrul 09.10.
MM 2.1 Sunete din mediul înconjurător 2020
Sunete muzicale vocale
Sunete muzicale instrumentale (toba, pianul, vioara)

1.1 Materiale și instrumente 4 28.09.-


2.2 Oamenii comunică 09.10.
AVAP 2.3 Litere și cifre 2020
2.5 Evaluare

VACANȚĂ ÎNV.PRIMAR ȘI PREȘCOLAR- 26 OCTOMBRIE- 01 NOIEMBRIE 2020

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

3. Toamna, 1.1. ● Textul literar (de maxim 120 de cuvinte) 18 12.10- Evaluare + 2 ore pt.
CLR
doamnă ruginie 1.2. Titlu. Autor. Alineate . Aşezarea textului în pagină 06.11 sumativă consolidare /
1.3. Reguli ale discursului oral. Ascultarea si 2020 ameliorare
1.4. respectarea opiniei celuilalt vorbitor.
2.1. Scrierea cuvintelor cu î și â. Transcrierea
2.2. ● Textul narativ
2.3. Recunoasterea personajelor. Forme ale discursului
2.4. oral. Descrierea unui personaj
3.1. Scrierea corecta a cuvintelor într-o/într-un
3.2. ● Texte suport:
3.3. Ciuboțelele ogarului, după Calin Gruia
3.4. Cioc!Cioc!Cioc!, după Emil Gârleanu
4.1. ● Recapitulare Călător în Țara Poveștilor
4.2. ● Evaluare sumativă
4.3. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-
ameliorare/dezvoltare

1.4. Numerele naturale de la 0 la 1000 15 12.10- Evaluare + 2 ore pt.


MEM
1.5. ●Formarea, citirea si scrierea nr.naturale de la 0 la 06.11 sumativă consolidare /
1.6. 1000. Numere pare. Numere impare 2020 ameliorare
3.1. Despre campii
3.2. Compararea nr.naturale de la 0 la 1000.
4.1. Despre nevoile de baza ale plantelor
4.2. Ordonarea nr.naturale de la 0 la 1000.
5.1. Despre nevoile de baza al animalelor
5.2. ● Rotunjirea nr.naturale de la 0 la 1000.
Despre nevoile de baza ale oamenilor
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

● Recapitulare Evaluare –Ameliorare/Dezvoltare

1.2. Igiena personală 3 12.10-


DP
 Ne place să fim curați și sănătoși. Igiena sălii 06.11
de clasă 2020
 Reguli de igienă acasă. Importanța normelor
de igienă pentru sănătate și învățare
 Cum să fiu sănătos. Importanța normelor de
sănătate pentru relațiile cu ceilalți. Normele de
sănătate și relațiile cu ceilalți
 Recapitulare. Evaluare
MM 1.4 Cântare instrumentală 6 12.10-
2.1 Jucării muzicale din materiale naturale 06.11
3.1 Orchestra de jucării 2020
3.2

1.2 Familia mea 6 12.10-


AVAP
2.1 Casa mea 06.11
2.2 Locul unde mă joc 2020
2.3 Evaluare
2.4
4. Familia,
CLR
1.1. Textul liric. Poezia. Poetul. Strofa. Versul 18 09.11- Evaluare + 2 ore pt.
leagănul 1.2. Asezarea in pagina caietului a textului scris 27.11. sumativă consolidare /
copilăriei 1.3. in versuri in versuri 2020 ameliorare
1.4. Povestirea unor intamplari trăite sau observate
2.1.  Transcrierea unui text în versuri
2.2.  Poezii despre universul copilăriei
2.3.  Dialoguri despre familie și locuință
2.4.
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

3.1.  Descrierea unei persoane


3.2.  Scrierea imaginativă după un șir de imagini
3.3.  Texte suport
3.4. ”Mama”,după Panait Cerna
4.1.
4.2. ”Bunica”, de Stefan Octavian Iosif
4.3.
• Recapitulare. Noi și cuibul parintesc
Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare

1.4. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 15 09.11- Evaluare + 2 ore pt.


MEM 1.5.
1.6. 100 la 1000, fără și cu trecere peste ordin 27.11. sumativă consolidare /
3.1.  Adunarea și scăderea numerelor naturale de 2020 ameliorare
3.2. la 0 la 1000, fara trecere peste ordin
4.1.  Adunarea numerelor naturale de la 0 la
4.2.
5.1. 1000, cu trecere peste ordinul unităților
5.2.  Adunarea numerelor naturale de la 0 la
1000, cu trecere peste ordinul zecilor
 Adunarea numerelor naturale de la 0 la
1000, cu trecere peste ordinul unităților si al
zecilor
Despre rezervațiile naturale
Influența negativă a omului asupra mediului

● Recapitulare Evaluare –Ameliorare/Dezvoltare

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

2.1. Dezvoltarea emoțională și socială 3 09.11-


DP
2.2. Emoțiile mele. Cum îmi exprim emoțiile. 27.11.
Gândurile noastre ne creează emoții 2020
Emoțiile în imagini și culori. Emoții care ne
fac bine/rău
MM 1.1 ,1.2 Elemente de limbaj muzical 6 09.11-
1.3,1.4 Ritmul 27.11.
2.1, 3.1 Sunet lung/scurt 2020
3.2 Marcarea structurilor ritmice
Audiţia interioară
Improvizaţia ritmică spontană
1.1 Povești despre curcubeu 6 09.11-
AVAP
1.2 Cu umbrela prin ploaie 27.11.
2.2 Curcubeul nostru 2020
2.3 Evaluare
2.4
5. Vin ● Povestirea orală a unui fragment de text 18 02.12- Evaluare + 2 ore pt.
CLR
sărbătorile ! 1.2. ●Propoziția. Enunțul. Intonarea propozițiilor 22.12 sumativă consolidare /
1.3. Semnul intrebarii?Punctul. Semnul exclamarii! 2020 ameliorare
2.3. ● Scrierea corectă a cuvintelor cu m înainte de p
3.1. sau b
3.2. ● Intonarea propozițiilor
4.1. ● Formularea răspunsurilor la întrebări.
4.2. ● Scrierea funcțională. Felicitarea. Cuvinte cu
4.3. inteles asemănător
Texte suport
,,Vreau sa traiesc printre stele, după V.Eftimiu

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

,,Colindatorii(fragment), de G.Coșbuc
Recapitulare: La colindat
Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
2.1. Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000, 15 02.12- Evaluare + 2 ore pt.
MEM 2.2.
3.1. fără și cu trecere peste ordin 22.12 sumativă consolidare /
3.2.  Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, 2020 ameliorare
4.1. cu împrumut la ordinul zecilor
4.2. Influența negativă a ploii și a grindinei
5.1.
5.2.  Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000,
cu împrumut la ordinul sutelor
Influența negativă a secetei și a caniculei
 Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000,
cu împrumut la ordinul zecilor și al sutelor
Influența negativă a brumei asupra mediului
 Aflarea numărului necunoscut
 Probleme care se rezolvă prin operația de
adunare
 Probleme care se rezolvă prin una sau două
operații
• Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare

2.1. Trăire și manifestare emoțională, starea de bine 3 02.12-


DP
2.2. Să înțelegem mai bine emoțiile. Îmi stăpânesc 22.12
emoțiile 2020
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

Recapitulare. Evaluare
MM 1.1 Elemente de limbaj muzical 6 02.12-
1.2 Melodia 22.12
1.3 Sunete înalte/joase 2020
1.4 Mersul melodiei
2.1
3.1
3.2
1.2 Ninge 6 02.12-
AVAP
1.3 Omul de zăpadă 22.12
2.2 Obiceiuri de iarnă 2020
23 Evaluare
2.5
2.6

VACANȚA DE IARNĂ 23.12.2020 – 10.01.2021


6. Farmecul iernii 1.1. ● Recapitulare 18 11.01- Evaluare + 2 ore pt.
CLR
1.2. Povestirea orală a unui text 29.01 sumativă consolidare /
1.3. Povestirea unor întâmplări observate 2021 ameliorare
1.4. Reguli ale discursului oral
2.3. Pronunția clară și corectă
3.1. Virgula
3.2. ● Textul nonliterar/informativ
3.4. Descrierea unui fenomen
4.1. Propoziția
4.2. Cuvântul
Silaba
Scrierea corectă a cuvintelor s-a/sa
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

Scrierea imaginativă după ilustrație


Texte suport
Iarna, după M.Sadoveanu
Fiecare fulg de nea e unic, după Justin Pollard
Recapitulare Crăiasa Zăpezii
Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
1.5. Înmulțirea numerelor de la 0 la 100 15 11.01- Evaluare + 2 ore pt.
MEM
1.6. • Adunarea repetată de termeni egali. 29.01 sumativă consolidare /
5.2. Adaptarea viețuitoarelor la mediu 2021 ameliorare
3.1. • Înmultirea numerelor naturale.
3.2. Despre viata plantelor si a animalelor
• Înmultirea cand unul dintre factori este 2.
Despre viata oamenilor
• Inmultirea cand unul dintre factori este 3.
Nevoile viețuitoarelor pentru a supraviețui
• Inmultirea cand unul dintre factori este 4.
Balta, mediu natural de viață
• Inmultirea cand unul dintre factori este 5.
Acvariul,mediu artificial de viață
• Inmultirea cand unul dintre factori este 6.
Pădurea,mediu natural de viață
• Inmultirea cand unul dintre factori este 7, 8,
9 sau 10. Parcul, mediu artificial de viață
• Inmultirea cand unul dintre factori este 0 sau
1
• Proprietatile înmultțirii
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

• Ordinea efectuării operatiilor


Probleme care se rezolvă prin una, două sau
mai multe operații
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
2.1. Comunicare școlară eficientă 3 11.01-
DP
2.2.  Comunicăm: Vorbim și ascultăm. Emoțiile în 29.01
comunicarea cu ceilalți 2021
 Recapitulare. Evaluare
 Recapitulare finală
MM 1.4 Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul) 6 11.01-
2.1 Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde 29.01
3.1 2021
3.2
2.1 Piatră 6 11.01-
AVAP
2.3 Lemn 29.01
2.4 Plastic 2021
2.5 Recapitulare
Evaluare

VACANȚĂ DE IARNĂ – 23 DECEMBRIE 2020- 10 IANUARIE 2021

7. Învățăm să ne CLR 1.1. ● Dialogul 18 08.02- Evaluare + 2 ore pt.


Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

comportăm 1.2. Dialogul în situații concrete 26.02 sumativă consolidare /


1.3. Formularea de întrebări și răspunsuri 2021 ameliorare
1.4. Povestirea orală a unui text citit
1.5. A cere și a da informatii
1.6. ● Două puncte
3.1. Repovestirea unei întamplari citite
3.2. Scrierea pe liniatură dictando
4.1. Cuvinte cu înțeles opus
4.2. Texte suport
5.1. Ce baiat!, după Octavian Pancu-Iasi
5.2. Cel mai bun prieten, după Victor Sivetidis
61. ● Recapitulare
6.2. ● Evaluare sumativă
6.4. Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM . Impartirea numerelor naturale de la 0 la 15 08.02- Evaluare + 2 ore pt.
1.5. 100 26.02 sumativă consolidare /
1.6. • Fractii. Despre Delta Dunării 2021 ameliorare
2.2. • Imparțirea numerelor naturale folosind
3.1. scăderea repetată
3.2. Desprea Marea Neagră
5.2. • Imparțirea- operația inversă a înmulțirii.
Despre deșert
• Proba înmulțirii. Proba împărțirii. Despre
Grădina Botanică și sera ei
• Recapitulare. Evaluare
•Ameliorare. Dezvoltare
2.3. Dezvoltarea emoțională și socială 3 08.02-
DP
 Relațiile cu ceilalți: Prietenia.Respectul 26.02
Prietenia și conflictul 2021
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

 Recapitulare. Evaluare
MM 1.4 Elemente de limbaj muzical 6 08.02-
2.1 Interpretarea 26.02
3.1 Nuanţe – Tare, încet, mediu 2021
3.2 Cântec vesel/ trist
3.4
1.2 Muzica, pasiunea mea 6 08.02-
AVAP
2.2 Instrumente muzicale de jucărie 26.02
2.3 Evaluare 2021
8. Călător pe CLR 1.1. ● A formula o idee A identifica un obiect/un loc/o 18 01.03- Evaluare + 2 ore pt.
aripile 1.2. persoană. 19.03 sumativă consolidare /
imaginației 1.3. Desparțirea în silabe la capăt de rând 2021 ameliorare
1.4. Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit
1.5. ● Acordul în număr și gen
1.6. Scrierea corectă a cuvintelor dintr-un/dintr-o
3.1. Scrierea imaginativă a unui text după benzi
3.2. desenate
4.1. ● Texte suport:
4.2. Aventurile lui Habarnam, după Nikolai Nosov
5.1. Vrajitorul din OZ, după Lyman Frank Baum
5.2. ● Recapitulare
61. Hoinărind prin Țara Minunilor
6.2. ● Evaluare sumativă
6.4. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
MEM 1.5. Impartirea cu rest 0 a numerelor naturale 15 01.03- Evaluare + 2 ore pt.
1.6. de la 0 la 100 19.03 sumativă consolidare /
5.2. • Împărțirea la 2 2021 ameliorare
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

3.1. • Împărțirea la 3
3.2. Despre Polul Nord și Polul Sud
4.1. • Împărțirea la 4
4.2. • Împărțirea la 5
Despre igiena corporală
•Împărțirea la 6
•Împărțirea la 7
Despre igiena danturii
• Împărțirea la 8
• Împărțirea la 9
Despre igiena alimentelor
Cazuri speciale de împărțire. Despre igiena
îmbrăcămintei
• Aflarea numărului necunoscut
• Ordinea efectuării operațiilor. Despre
igiena încălțămintei
• Probleme care se rezolvă prin mai mult
de două operații
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
2.3. Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare 3 01.03-
DP
Cum folosim timpul ? școlarul și programul 19.03
zilnic de activitate 2021
Programul meu zilnic de lucru
Timpul meu pentru activitate și odihnă
MM 1.1 Elemente de limbaj muzical 6 01.03-
1.2 Interpretarea 19.03
1.4 Procedee armonico-polifonice (solist-cor, lanţ, 2021
2.1 dialog, grupe alternative)
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

3.1
3.2
2.1 Frunze 6 01.03-
AVAP
2.2 Flori 19.03
2.3 Fructe 2021
2.4 Evaluare
2.5
Bun venit, CLR ● Sunelele limbii române 18 22.03- Evaluare + 2 ore pt.
9. primăvară! 1.1. ● Vocale şi consoane 16.04 sumativă consolidare /
1.2. ● Scrierea cuvintelor care conţin grupurile de 2021 ameliorare
1.3. sunete: oa, ea, ia, ie, ua, uă
1.4. ● Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au
1.5. ● Scrierea imaginativă a unui text pe baza unui șir
1.6. de întrebări
3.1. ● Texte suport:
3.2. Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu
4.1. Buburuza, după Eugen Jianu
4.2. ● Recapitulare. File din cartea naturii
5.1. ● Evaluare sumativă
5.2. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
6.1. ● La pas!Un pas mai sus!
6.2. Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
6.4.
MEM 2.1. Elemente intuitive de geometrie 15 22.03- Evaluare + 2 ore pt.
2.2. • Figuri plane. Pătratul și dreptunghiul. 16.04 sumativă consolidare /
3.2. Despre igiena locuinței 2021 ameliorare
4.1. • Triunghiul. Despre dieta alimentară
4.2. sănătoasă
5.1 • Cerc. Semicerc. Despre exercițiile fizice
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

• Interiorul și exteriorul unei figure


geometrice.
• Axa de simetrie. Despre bolile copilăriei
• Corpuri geometrice. Despre joc și ,,boala
mâinilor murdare’’
• Desfășurarea unui corp geometric
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
3.1. Organizarea învățării și pregătirea pentru viață 3 22.03-
DP
3.2. a școlarului mic. Rutine 16.04
 Când și cât învăț ? Cum învăț ? 2021
Învățarea poate fi un joc frumos dacă știi să
joci !
 Recapitulare. Evaluare
MM 1.1 Cântare vocală 6 22.03-
1.2 Cântarea vocală în colectiv, în grupuri mici şi 16.04
1.4 individual 2021
2.1 Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început,
3.1 dicţia, sincronizarea

1.3 Familia Miau 6 22.03-


AVAP
2.2 Fluturi 16.04
2.3 Evaluare 2021
2.5

VACANȚĂ 02.04.2021 – 11.04.2021

SĂPTĂMÂNA ALTFEL 26.04.2021 – 30.04.2021


Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

VACANȚĂ 30.04.2021 – 09.05.2021

10. Copilăria cea CLR 1.1. ● Textul informativ 17 19.04- Evaluare + 2 ore pt.
mai frumoasă 1.2. Scrierea funcțională. Biletul. 21.05 sumativă consolidare /
vârstă 1.3. Biletul de mulțumire, de informare, de solicitare 2021 ameliorare
1.4. Afișul
1.6. Scrierea cuvintelor care contin litera x
3.1. ● Text suport:
3.2. Cheile, după T.Arghezi+ 2 ore pt. consolidare /
4.1. ameliorare
5.1. Întâlnire în lumea căților
5.2. ● Recapitulare . Către vacanță
61. ● Evaluare sumativă
6.2. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
6.4. ● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

MEM 3.2. Unități de măsură 14 19.04- Evaluare + 2 ore pt.


4.2. • Măsurarea lungimii 21.05 sumativă consolidare /
6.1. • Măsurarea capacității vaselor 2021 ameliorare
6.2. • Măsurarea masei corpurilor
6.3. • Măsurarea timpului. Ceasul
6.4. • Măsurarea timpului. Calendarul
• Utilizarea banilor.Schimburi echivalente
valoric în concentrul 0-1000
Organizarea și reprezentarea datelor din mediul
cunoscut
Despre gripa
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

Despre metode de prevenție și tratare a unor


boli
Despre vaccinare
Despre forțe exercitate de magneți
Despre corpuri si materiale care conduc
electricitatea
Despre unde și vibrații
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
3.1. Abilități și atitudini de învățare 2 19.04-
DP
3.2. Cine și ce mă ajută/ mă împiedică să învăț ? 21.05
Importanța normelor de igienă pentru învățare 2021
Cum poți face învățarea mai ușoară ?
Recapitulare. Evaluare
1.2 Cântare instrumentală 6 19.04-
2.2 Percuţia corporală diversă 21.05
MM 2.3 Cântarea cu acompaniament 2021
3.1 Acompaniament instrumental realizat de cadrul
didactic/ de jucării muzicale realizat de copii

1.1 Pești 6 19.04-


AVAP
2.2 Țestoase de apă 21.05
2.3 Caracatițe 2021
2.5 Evaluare
11. Parfum de CLR 1.1. RECAPITULARE FINALĂ 22 24.05- Evaluare + 2 ore pt.
vară 1.2. ● Alfabetul limbii române 18.06 finală consolidare /
1.3. ● Grupurile de litere 2021 ameliorare
1.4. ● Textul narativ: titlu, autor, alineate
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

1.5. Aşezarea textului în pagină


1.6. Textul literar. Textul nonliterar
3.1. Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală
3.2. ● Scrierea funcţională
4.1. Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
4.2. Felicitarea. Afişul
5.1. ● Ortografia
5.2.  Proiect – Proiectul meu de vacanţă
61.  În lumea cărţilor
6.2.  Lectură:
6.4.  Lista lecturilor recomandate
● Recapitulare
● Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

MEM 1.1 Recapitulare finală 20 24.05- Evaluare + 2 ore pt.


1,2 Numere naturale de la 0 la 1000 18.06 finală consolidare /
1.3
1.4 Adunarea si scăderea numerelor naturale în 2021 ameliorare
1,5 concentrul 0 - 1000
1.6 Înmultirea si împărțirea numerelor naturale în
2.2 concentrul 0 - 100
3.1
5.1 Figuri si corpuri geometrice
5.2 Măsurarea cu unităţi standard
6.4 Probleme care se rezolvă prin două sau mai
multe operaţii de adunare, scădere, înmultire,
împărtire
Corpul uman; Plante si animale; Pământul;
Universul
Evaluare finală

3.3. Explorarea meseriilor 4 24.05-


DP
 Oamenii și meseriile lor 18.06
 Meseriile. De ce sunt folositoare meseriile ? 2021
 Recapitulare. Evaluare
 Recapitulare finală
MM 1.4 Mişcare pe muzică 6 24.05-
2.1 Dirijatul intuitiv 18.06
2.2 Mişcări sugerate de text /ritm 2021
3.1 Dansul
Pasul cadenţat/ Marşul
Evaluarea cântecelor învăţate
2.2 La castel 4 24.05-
AVAP
2.3 Cai și unicorni 18.06

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu
MINISTERUL EDUCAŢIEI LICEUL TEORETIC
NAŢIONALE “NICOLAE JIGA”
TINCA

2.4 Prâslea cel voinic 2021


Personajul ECO
Recapitulare-Evaluare

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a A step by step 2020-2021 Popa Minodora / Orban Iuliu