Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală

Tema:  „Vreau să învăț!”

Clasa: a VIII-a

Profesor diriginte:

Competența generală:

Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare

 Competențe specifice: 

3.1. Integrarea în programul zilnic a unor rutine privind autodisciplina și stilul de viață
sănătos

3.2. Raportarea reflexivă şi constructivă asupra reușitelor şi nereușitelor în învățare

Resurse procedurale:

 - metode  şi procedee: conversația, problematizarea, exemplul, expunerea,  exercițiul;

- forme de organizare: frontal, individual.

Resurse materiale: manual,calculator, video proiector, manual digital, coală de hârtie și


pix.

Etapele activității:

Activitate 1:

Vizionare

(Vizionați cu atenție cu atenție și exprimați-vă propriile păreri în legătură cu cele


prezentate)

Povestea celor trei porti

https://youtu.be/7uD7M3rf2wo
https://www.youtube.com/watch?
v=7uD7M3rf2wo&ab_channel=PovestiterapeuticecuAdriana

Activitate 2:

În drumul nostru către atingerea perfecțiunii avem nevoie să învățăm.

Gândiți-vă la cuvinte sau idei care au legătură cu  reușita în învățare.

https://wordart.com/ls99cga69rmw/word-art%202

Notă:

Elevii vor fi încurajați să-și împărtășească trăirile, experiențele și aspirațiile fără a fi


obligați.

Activitate 3:

Terminarea propoziției

      Pe parcursul acestei activităţi, elevii vor avea posibilitatea să formuleze propriile lor
sentimente, dorinţe, aspiraţii, eventual să-șiexprime propriile temeri.

Metode: Comunicare euristică, prezentare frontală.

Completează enunțurile:

Simt că pot avea succes atunci când .................................................................................

Atunci când greșesc, mă simt .............................................................................................

Aș avea mai multe reușite școlare dacă ............................................................................

Aş fi bucuros să……………………………………….................................................................

Atunci când finalizez un proiect mă simt…………………………………………………

Voi face tot ceea ce-mi stă în putinţă să ………………………………………....

Mi-ar plăcea dacă aş fi înstare să………………………………………………………………….

Concluzie:

,,Pot să realizez ce doresc ...”

Vizionare
https://youtu.be/eO1JoCEB3oU

BIBLIOGRAFIE:

Ghid de bune practici pentru orele de consiliere și orientare – Tîrgu-Mureș 2019

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=7uD7M3rf2wo

https://youtu.be/eO1JoCEB3oU

S-ar putea să vă placă și