Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU – CLASA a VII a

ADJECTIVUL

1. Extrage din seria de mai jos (a) cuvintele care sunt adjective , (b) cuvintele care
au altă/ și altă calitate morfologică decât cea de adjectiv : bucuros, bucurie,
triști, a întrista, tristețe, părintesc, albeață, a albi, albiciune, alb, verde,
verdeață, a înverzi.

2. Indică mijloacele de formare a adjectivelor date: bărbătesc, străvechi,


plimbăreț, cuminte, alb-vișiniu, deplin, codaș, nelegal, clarvăzător,
ortografic, pseudoștiințific, rusofil, cenușiu, incorect, cumsecade, nou-
născut, verde-deschis.

3. Indică numărul de forme flexionare ale adjectivelor următoare: mâncăcios, mic,


alb, electric, veche, tare, gri, bun, atent, rece, greoi,murdar, pozitiv, trist,
bleu, ditamai, montan , principal, dulce, otova, lung, lila, limpede, cuminte.

4. Găsește câte un sinonim pentru următoarele locuțiuni adjectivale: cu capul în


nori, cu capul pe umeri, dat dracului, cu stare, cu nasul pe sus, luat de
suflet, fără rost, bătător la ochi, ca la mama acasă, într o ureche, din topor,
tobă de carte.

5. Transcrie locuțiunile adjectivale din următoarea serie: aduceri-aminte, bătător


la ochi, cu capul în nori, a băga de seamă, a-și aduce aminte, de bani gata,
larg la mână, a fi cu ochii în patru, cu scaun la cap, păreri de rău, de prisos,
a-si bate joc, bătaie de joc.

6. Menționează gradul de comparație al adjectivelor din următoarele enunțuri :

Ana este mai înaltă decât mine. Nu este foarte atent la explicații. Ce frumoase
sunt florile din cartierul meu ! În rondul din mijloc, se înalță un trandafir din cale-
afară de mândru și așa de parfumat, iarba este verde,verde și o mulțime de
clopoței gallllbeni cu flori maaari încântă privirile. Băiatul foarte puțin afectat de
observația mamei , zâmbește.

7. Precizează adjectivele centru și adjectivele adjunct din enunțurile :

Din albă, s-a făcut neagră. Elevului celui mai talentat i s-a dat o bursă de merit.
El câștigă titlu după titlu de bun ce este. Profesorul a luat măsuri drastice contra
elevilor problemă.