Sunteți pe pagina 1din 5

Recapitulare la limbă română, literatură şi comunicare

Clasa a II-a

Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele:


„ L-au dus la spital când avea o lună. Era puţin bolnav. Ca toţi căţeii de o lună era tare frumos,
tare rotofei, tare jucăuş.
Căţeluşul a fost oprit la clinică. I s-au dat toate îngrijirile. Era răcit şi s-a făcut bine. Numai că
stăpânii lui n-au mai venit să-l ia acasă.
Era sănătos, dar stătea zăvorât într-o cuşcă. Era îngrijit de oamenii din spital. Din când în când, o
femeie bătrână îi aducea lapte şi pâine şi îi vorbea minute în şir.
Apoi bătrâna a încetat să mai vină. Un doctor tânăr hotărî să-i dea drumul. I-a deschis cuşca.
- Hai, du-te, eşti liber! i-a spus doctorul.
Câinele a păşit afară. S-a uitat spre poartă. A privit înapoi spre doctori. Nimeni nu l-a chemat
îndărăt.
S-a oprit cu coada până în pământ în poarta larg deschisă. În faţa lui vuia oraşul. A stat un timp
pe gânduri şi a luat-o înapoi pe alee.
Câinele s-a oprit lângă uşă. Din acea clipă a devenit paznicul spitalului. Îngrijitorii l-au botezat
Florin. Şi acum stă de veghe fără să păşească dincolo de poarta deschisă.”
( adaptare după Silvia Kerim – Florin )
1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:
a) Un căţel de o lună răcit este adus la spital. ______
b) Stăpânii lui l-au luat acasă. ______
c) O bătrână îi aducea mâncare şi vorbea cu el. ______
d) Un îngrijitor tânăr a hotărât să-l lase liber. ______
e) A rămas paznic la spital şi a fost botezat Florin. ______

2. Transcrie din text:

a) enunţul în care este descris căţeluşul;

b) enunţul în care doctorul îi adresează un îndemn căţelului.


_________________________________________________________________________________

3. Selectează din fragmentul marcat în text cuvintele care conţin grupurile de litere ce, ci, che, chi şi
desparte-le în silabe.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvintele subliniate în text.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Scrie câte un cuvânt cu sens opus pentru fiecare din cuvintele de mai jos:

prieten ............................... bolnav -------------------------

a închide ................................... a începe ................................

jucăuş ....................................

6. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul “sare” să aibă înţelesuri diferite.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7. Rescrie corect enunţul următor:


puişori dintrun cuib dela streaşina case mele a ânceput s-ă sboare
_________________________________________________________________________________

8. Alegeţi din coloana din dreapta cuvintele potrivite pentru a completa poezia.

“ Am zărit aseară, vie, veghe

Printre ierburile ...................... pereche

O blăniţă ............................. urechi

Şi-o pereche de ......................... perechi

Îmi părea că stă de ..................... vechi

În grădina de ............................... ureche

Ce .................................. fără .................................... ! cenuşie

Ce .................................. de ......................................! curechi

(N. Stănescu, Gh. Tomozei – “Am zărit!”)

9. Pune în casete semmnele de punctuaţie potrivite:


“Din ziua în care a primit cutia cu plastilină băiatul nu mai plâns după altă jucărie şi nici nu
s-a mai plictisit
De ce acum nu mă mai plictisesc l-a întrebat pe tatăl său
Pentru că ai găsit munca i-a spus tatăl său Munca harnică de fiecare zi
Pe cine Plastilina Nu se poate Este doar un pământ frământat cu ulei şi cu
culoare Dacă nu-l modelezi să iasă ceva stă cuminte în cutie “
(Victor Sivetidis – Cel mai bun prieten )
C. Scrierea imaginativă
10. Scrie un text de 5-7 rânduri despre animalul tău preferat (de companie).
Atenţie!
Pune un titlu potrivit textului tău.
Respectă cerinţa dată.
Scrie corect toate cuvintele.
Respectă aşezarea textului în pagină.
Ai grijă la aspectul scrisului.
Foloseşte corect semnele de punctuaţie.
_____________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Barem de corectare şi notare
1) 5 puncte pentru stabilirea valorii fiecărei propoziţii / 1 p x 5 = 5 p
a – A / 1 p; b – F / 1 p; c – A /1 p; d – F / 1 p; e – A / 1p;
2) a) 5 puncte pentru scrierea din text a enunţului în care este descris căţeluşul :
Ca toţi căţeii de o lună era tare frumos, tare rotofei, tare jucăuş.

b) 5 puncte pentru scrierea din text a enunţului în care doctorul îi adresează un îndemn
căţelului: - Hai, du-te, eşti liber!
3) 10 puncte, astfel:
5 puncte pentru scrierea corectă a cuvintelor: răcit, aducea, încetat, deschis, chemat. 1 p x 5 = 5 p
5 puncte pentru despărţirea corectă a cuvintelor în silabe. 1 p x 5 = 5 p
4) 5 puncte pentru scrierea corectă a cuvintelor cu înţeles asemănător, 1 p x 5 = 5 p:
rotofei = gras, grăsuţ, dolofan, durduliu, umflat
clinică = spital, sanatoriu
zăvorât = încuiat, închis, izolat
îndărăt = înapoi, în urmă, în spate
veghe = pază, strajă, supraveghere, ocrotire
5) 5 puncte pentru scrierea corectă a cuvintelor cu înţeles opus, 1 p x 5 = 5 p:
prieten ≠ duşman; bolnav ≠ sănătos; a închide ≠ a deschide; a începe ≠ a termina, a finaliza;
jucăuş ≠ liniştit, cuminte, trist
6) 5 puncte pentru scrierea corectă a enunţurilor cu cuvintele sare ( condiment) şi sare (acţiune)
2,5 p x 2 = 5 p
7) 10 puncte pentru scrierea corectă a enunţului, 1 p x 10 = 10 p
Puişorii dintr - un cuib de la streaşina casei mele au început să zboare.
8) 10 puncte pentru completarea corectă a poeziei, în ordine, cu cuvintele vechi, cenuşie, urechi,
veghe, curechi, urechi, pereche, pereche, urechi. ( 1 punct se acordă din oficiu)
9) 15 puncte pentru completarea textului cu semnele de punctuaţie potrivite: 1 p x 15 = 15 p

“Din ziua în care a primit cutia cu plastilină , băiatul nu mai plâns după altă jucărie şi nici nu
s-a mai plictisit .
- De ce acum nu mă mai plictisesc ? l-a întrebat pe tatăl său .
- Pentru că ai găsit munca , i-a spus tatăl său . Munca harnică de fiecare zi .
- Pe cine ? Plastilina ? Nu se poate ? Este doar un pământ frământat cu ulei şi cu
culoare . Dacă nu-l modelezi să iasă ceva stă cuminte în cutie . “
10) 25 puncte – redactarea corectă a compunerii, conform cerinţelor:
- respectarea părţilor compunerii – 3 p
- respectarea cerinţei – 3 p
- aşezarea textului în pagină – 2 p
- scrierea corectă a semnelor de punctuaţie – 3 p
- exprimarea corectă – 3 p
- folosirea în text a cuvintelor recomandate – 3 p
- folosirea a minim 2 cuvinte / expresii frumoase – 3 p
- originalitate – 5 p
 Se scad câte 0,5 p pentru fiecare cuvânt scris greşit sau pentru fiecare semn de punctuaţie omis
sau folosit greşit.