Sunteți pe pagina 1din 2

APROBAT

___________________
Șef DGE Ștefan Vodă R.Burduja

PROGRAMUL
de activitate al Direcţiei Generale Educație Ştefan Vodă
pentru 04-09.05.2021

Nr. Termenii de
d/ Acţiunile realizare/ locul Responsabili
o desfășurării
I. Ședințe de lucru cu:
1 Managerii IET: Prezentarea dovezilor: 04.05.2021, N.Chioru
Dimensiunea I.Sănătate. Siguranță. ora 10.00 Managerii IET
Protecție.(Standardele 1.3, 2.2 și 2.3). online
III. Ședințele Comisiilor raionale de atestare pentru confirmarea gradului
didactic doi:
1 istorie 05.05.2021, V.Sînchetru
ora 14.00
online
IV. Activități:
1 Repartizarea laptop-urilor primite de la 03-06.05.2021 R.Burduja
MECC în cadrul Proiectului PRIM
2 Consultări publice privind versiunea a 05.05.2021, R.Burduja
doua a proiectului Strategiei ”Educația ora 10.00
2030” (participanții vor fi informați
suplimentar)
3 Activități de formare cu colaboratorii DGE 04-06.05.2021, V.Sînchetru
și cadrele de conducere și didactice din ora va fi
IPLT ”B.P.Hașdeu” și IP gim.rus anunțată
”Dm.Cantemir”, filiala Semionovca în suplimentar
procesul de pilotare a ghidului
metodologic ”Guvernanța democratică a
școlii în RM”
4 Implementarea Programului electronic 04-07.05.2021 Z.Pînzari
Book-Fond-4 bibliotecarii
școlari
5 Monitorizarea zilnică a situației COVID-19 04-07.05.2021 N.Chioru
în IET Managerii IET

1
6 Monitorizarea zilnică a situației 04-07.05.2021 R.Burduja
epidemiologice COVID-19 în instituțiile de A.Arșer
învățământ secundar general
V. Activități extracurs:
1 Ziua Internațională a Libertății Presei 03.05.2021 Directorii
adjuncți
educație
2 Ziua Europeană a Siguranței Rutiere 06.05.2021 Directorii
adjuncți
educație
3 Ziua Mondială a Radioului 07.05.2021 Directorii
adjuncți
educație
4 Ziua Internațională a Crucii și Semilunii 08.05.2021 Directorii
Roșii adjuncți
educație
5 Ziua Europei 09.05.2021 Directorii
adjuncți
educație
6 Ziua Victoriei asupra Fascismului 09.05.2021 Directorii
adjuncți
educație
VI. Activitățile SAP-ului:
1 Completarea și eliberarea Formularului 07.05.2021 A.Marin
nr.5 Conform
programării
2 Asistență psihologică copiilor și familiilor 04-07.05.2021 A.Marin
acestora aflați în situații de risc
3 Monitorizarea incluziunii copilului cu Permanent L.Iapără
deficiențe de auz ,dezinstituționalizat A.Mancoș
recent
4 Ședință de lucru în parteneriat cu CCF 05.05.2021 A.Mancoș
Moldova și IP Gim.,,V.Moga”s.Feștelița cu
acordarea asistenței metodologice CD în
lucru cu copilul cu deficiențe de auz
dezinstituționalizat în anul curent.

Șef DGE Ștefan Vodă R.Burduja