Sunteți pe pagina 1din 8

EVALUARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ

SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a

Unitatea: „Elemente de geometrie și măsurări”

Subcompetențe:
5.1. Aplicarea formulelor pentru calcularea perimetrelor unor dreptunghiuri şi pătrate.
5.2. Exprimarea, compararea, estimarea rezultatelor unor măsurători, folosind unităţi potrivite de
măsură şi transformări ale lor.
5.5 Investigarea unor situaţii-problemă din cotidian, care presupun efectuarea a 1-3 operaţii
aritmetice învăţate asupra rezultatelor unor măsurători.

Obiective operaționale:
 Să denumească figurile și corpurile geometrice;
 Să calculeze perimetul figurii geometrice ;
 Să completeze propozițiile cu termenii corespunzători;
 Să rezolve probleme cu 1-3 operații ce implică calculul perimetrului cu elaborarea unui
plan sau justificări;
 Să efectuieze transformăti ale unităților de măsură.

Înzestrarea: Curriculum școlar, clasele I-IV; ghid pentru învățători și părinți pentru manual
clasa IV, manual de Matematică, clasa a IV-a.
Barem de corectare:
Nr. Punctaj
de Variante corecte maxim Punctaj acordat
itemi
1. a,c, a,c, 6 puncte -câte 1 punct pentru
e e indicarea corectă a
d d literei;
b b
f f
3 puncte - câte 1 punct pentru
F,A,F
2. A,A,A fiecare afirmație corectă

3. Cub,con,sferă,cuboid Cuboid,sferă,cilindru,con 4 puncte - câte 1 punct pentru


fiecare corp geometric
denumit corect.

4. 6 fețe, cuboid 6 fețe, cuboid 6 puncte -câte 1 punct pentru


6 fețe, pătrat,8 vârfuri, 6 fețe, pătrat,8 vârfuri, fiecare cuvînt completat
12muchii 12muchii corect.

(6m+15m)x2=42m 6 puncte -câte 1 punct pentru


(4m+12m)x2=32m 18mx4=72m fiecare formulă de calcul
5. 16m x 4=64m 8mx2+4mx2=24m a perimetrului aleasă
4m+8m+4m+12m=28m corect 1 punct pentru
rezultat corect
3 puncte -câte 1 punct pentru
6. > ; < ; = > ; = ; < fiecare comparație
corectă
7. 39 zile 31 zile 4 puncte -cte 1 punct pentru
700cm 1000 cm fiecare transformare
625km880m 51km640m corectă
510min 315min
8. 200m+25m=225m – 24km :3=8km –perimetrul 10 puncte - câte un punct pentru
lungimea gardului pătratului fiecare justificare
(200m+225m)x2= 850m – 8km:4=2km – lungimea corectă, chiar dacă sînt
perimetrul grădinii laturii greşeli ortografice ,
850mx3=2550m – 8000m:10=800stîlpi- susțin -câte 1 punct pentru
lungimea sîrmei gardul fiecare operaţie aleasă
corect
Răspuns:S-au folosit Răspuns: 800stîlpi susțin -câte 1 punct pentru
2550m gardul fiecare rezultat corect.
- 1 punct pentru răspuns
complet şi corect.
9. Reprezintă pe cadran Reprezintă pe cadran ora 4 puncte -câte 1 punct pentru
ora indicată indicată fiecare reprezentare
corectă.
Total 58 puncte
Convertirea notelor:

Nota
FB B S
Punctaj
58 - 52 51-43 43 - 13
58puncte

Învăţător: __________________________
EVALUARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ
SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a
Numele, prenumele elevului___________________________

Itemul 1 Scrie în tabel litera corespunzătoare fiecărei forme plane :


Denumire Litera
Linie dreaptă
Linie frântă
Linie curbă
Segment
Poligon L0123456

a)

b)

c)
d)

e)

f)

Itemul 2 Completează cu adevărat (A) sau fals (F):


 Poligonul cu trei laturi se numeşte triunghi . _____
 Patrulaterul care are toate laturile egale se numeşte pătrat .____ L0123

 Dreptunghiul este un poligon care are laturile opuse de lungimi egale. ____

Itemul 3 Scrie denumirile corpurilor geometrice de mai jos:

L01234

_____________ ____________ ____________ ___________________


Itemul 4 Completează:

a) Corpul geometric cu ___ feţe în formă de dreptunghi, 8 vârfuri şi 12 muchii, se numeşte L 0 1 2


______________ .
b) Cubul are ____ feţe în formă de ______________, ___ vîrfuri şi ______ muchii. L 0 1 234

Itemul 5 Calculează perimetrul fiecărei figuri de mai jos:

8m
4m
4m 4m
12m 16m 12m

L 0 12

L012
Itemul 6 Comparaţi.
1kg 100g; 1 sec 100 decenii; 1dm 100mm: L0123
Itemul 7 Calculaţi.
 cîte zile sunt în 5 săptămîni și 4 zile ________________________ L01

 câți centimetri sunt în 7 m ____________________________ L01

 câți kilometri sunt în 625 880m ________________________ L01


L01
 câte minute sunt în 8 ore și jumătate_____________________________
Itemul 8 Rezolvă problema cu justificări:
O grădină în formă de dreptunghi este înconjurată cu 3 rânduri de sârmă. Lăţimea grădinii
este de 200 m, iar lungimea este cu 25 m mai mare. Câţi metri de sârmă s-au folosit?
L 01
L012

L 01
L012

L 01
L012
Răspuns: ____________________________________________________________ L01

Itemul 9 Reprezintă pe cadran ora indicată:


10: 05 Ora 14 fără trei sferturi 12:00 Ora 18 şi jumătate
L 01234
EVALUARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ
SCRISĂ ÎN CLASA a IV-a Semestrul II
Numele, prenumele elevului___________________________
Itemul 1 Scrie în tabel litera corespunzătoare fiecărei forme plane :
Denumire Litera
Linie dreaptă
Linie frântă
Linie curbă
Segment
Poligon L0123
456
a)

b)

c)
d)

e)

f)

Itemul 2 Completează cu adevărat (A) sau fals (F):

 Poligonul cu patru laturi egale se numeşte triunghi . _____ L0123


 Patrulaterul care are toate laturile egale se numeşte pătrat .____
 Dreptunghiul este un poligon care are laturile opuse de lungimi diferite. ____
Itemul 3 Scrie denumirile corpurilor geometrice de mai jos:

L0123
4

___________________ ____________ ____________ ___________


Itemul 4 Completează:

a) Corpul geometric cu ___ feţe în formă de dreptunghi, 8 vârfuri şi 12 muchii, se numeşte L 0 1 2


______________ .
b) Cubul are ____ feţe în formă de ______________, ___ vârfuri şi ______ muchii. L 0 1 234

Itemul 5 Calculează perimetrul fiecărei figuri de mai jos:


8m
6m
4m 4m

15m 18m 8m

L 0 12

L012

L012

Itemul 6 Comparaţi.
1t 100kg; 1 mileniu 10 secole; 100mm 1m: L 0 1 23

Itemul 7 Calculaţi.
 cîte zile sunt în 4 săptămîni și 3 zile ________________________ L01

 câți centimetri sunt în 10 m ____________________________ L01

 cîâkilometri sunt în 51 640m ________________________ L01


L01
 câte minute sunt în 5 ore și un sfert _____________________________
Itemul 8 Rezolvă problema cu justificări:
Un lot de formă pătrată este împrejmuit cu un gard format din 3 rânduri de
sârmă.Lunginea totală a sârmei este de 24 km Află lungimea laturii acestui pătrat, câți
stâlpi, fixați la fiecare 10 m, susțin gardul?
L 01
L012
L 01
L012

L 01
L012

Răspuns: ____________________________________________________________ L01


Itemul 9 Reprezintă pe cadran ora indicată:
13: 45 Ora 17 şi trei sferturi 08: 22 Ora 21 fără 25 min
L 01234

Itemul 10 Rezolvă problema prin exercițiu:


O fabrică de pâine produce în 3 zile 6486 pâini.Cât va produce fabrica în 5 zile, lucrând la
fel?

L
0123
Răspuns:_________________________________________________________________

L01