Sunteți pe pagina 1din 9

EVALUARE SEMESTRIALĂ LA MATEMATICĂ

SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a

Subcompetenţe:

1.1. Identificarea, citirea şi scrierea numerelor naturale 0 – 1 000 000;

1.6. Completarea unor succesiuni de numere naturale asociate după reguli indicate sau
identificate prin observare

2.1. Efectuarea înmulţirii şi împărţirii în concentrul 0 – 1 000 000, cu şi fără treceri peste ordin.

2.5. Rezolvarea problemelor cu 1 – 3 operaţii: cu plan sau justificări şi prin exerciţiu

Obiectivele evaluării:

 Să calculeze exerciții de adunare, scădere, înmulțire și împărțire la numere ce se termină


cu zerouri în concentrul 0 – 1 000 000 .
 Să completeze tabelul numerelor naturale după regulile date în concentrul 0 – 1 000 000.
 Să completeze un şir numeric, descoperind regula.
 Să descopere numărul necunoscut în exerciții.
 Să resolve tipuri de probleme cu plan şi justificări.
Barem de corectare:

Nr.ite Variante corecte Punctaj Punctaj acordat


m maxim
Varianta I Varianta II
Itemul A D 1 punct - 1 punct pentru
1 alegerea corecta

Itemul 1 punct - 1 punct pentru


2 F A alegerea corecta

Itemul Varianta I 6puncte - câte 2 puncte pentru


3 Factor 2 000 300 20 fiecare număr scris
Factor 35 5 000 900 corect.
Produs 70 000 1 500 000 18 000
Varianta II
Deîmpărţitul 200 000 210 000 450 000
Împărţitorul 1000 7 000 50
Cîtul 200 30 9000

Itemul 1407 X 9 = 12 663 2058 X 8 =16 464 3puncte - câte1 punct pentru
4 3457 X 30 = 103 710 2 483 X 50 = 124 150 fiecare rezultat scris
27000 : 300 =90 8000 : 50 =160 corect.

Itemul 12 800; 51 200 2 700; 8 100 3puncte -1 punct pentru


5 descoperirea regulii de
formare a șirului;
- câte 1 punct pentru
fiecare număr
descoperit conform
regulii.
Itemul a x 70 = 4 900 m X 30 = 9000 4puncte - câte un punct pentru
6 a = 70 m= 300 fiecare operaţie aleasă
c : 200 = 80 700 : b = 20 corect şi cîte un punct
c=16 000 b=35 pentru fiecare rezultat
corect..

Itemul 555 000 : ( 248 + 252 ) – 110 = 342 000 : ( 354 + 246 ) 4puncte - câte 1punct pentru
7 fiecare valoare scrisă
1).248 +252 = 500 + 430=
corect.
2).555 000: 500 = 1 110
1).354 + 246 = 600
3).1 110 – 110 = 1 000
2).342 000 : 600 = 570
3).570 + 430 = 1 000
Itemul 1.Câte locuri sunt intr-un 1.Câte pagini are o 9puncte * - 1 punct pentru
8 autobuz? 168 : 3= 56 carte? fiecare etapă a planului
496 : 4 = 124 indicată corect, chiar
2.Câte locuri sunt in 5 autobuze?
dacă sînt greşeli
56 X 5= 280 2.Câte pagini sunt in 6
carti? ortografice ,
Exercitiu: (168: 3) X 5 = 280 124 X 6 = 744
- 1 punct pentru fiecare
locuri.
Exercitiu: (496: 4) X6 operaţie aleasă corect
Raspuns: 1 autobuz – 56 = 744 locuri
-1 punct pentru fiecare
locuri , 5 autobuze – 280 locuri. rezultat corect.
Raspuns: 1 carte- 124
pagini - 2 puncte pentru
6 carti- 744 exercitiu.
pagini
*- 1 punct pentru
răspuns complet şi
corect.
Itemul 250x20kg=5000 kg – rosii 12 *- cele 2 puncte numai
9 180x8kg=1440kg –ardei puncte pentru o schemă
5000kg+1440kg=6440kg- in corectă şi completă.
total s-au trimis spre vânzare
* - câte 1 punct pentru
fiecare justificare
indicată corect, chiar
dacă sunt greşeli
ortografice ,

-câte 1 punct pentru


fiecare operaţie aleasă
corect

-câte 1 punct pentru


fiecare rezultat corect.

*- 1 punct pentru
răspuns complet şi
corect.

Itemul (3 765+ 2 614)- (3 213+ 2 020) (3 409+2 913) – 12 *- cele 2 puncte numai
10 = (3 213+2 020) = 1 089 puncte pentru o schemă
Erau…(3 4092 si 2013) corectă şi completă.
Erau… (3 765 si 2 614) jucării flori
S-au vândut.. (3 213 si 2 020) S-au vindut.. (3 003 si * - câte 1 punct pentru
jucării 2 020) flori fiecare etapă a planului
Au ramas… ? jucării Au ramas… ? flori
indicată corect, chiar
Rezolvare:
Rezolvare: 1). Câte flori erau la dacă sînt greşeli
1).Câte jucării erau la magazin în florarie în total? ortografice ,
total? (3 409+2 913) = 6 322
3 765+ 2 617 = 6 382 2). Câte flori s-au -câte 1 punct pentru
2). Câte jucării s-au vândut în vândut în total? fiecare operaţie aleasă
total? (3 213+2 020) = 5 233 corect
3 213+ 2 020 = 5 233 3). Câte flori au rămas
3). Câte jucării au rămas în total? în total? -câte 1 punct pentru
6 382 - 5 233 = 1 149 6322- 5 233 = 1 089 fiecare rezultat corect.
Raspuns: Au rămas - 1 149 Raspuns: Au rămas -1
jucării 089 flori *- 1 punct pentru
răspuns complet şi
corect.
Total 55
puncte

Convertirea notelor:
Nota FB B S

Punctaj
55 - 50 49 - 32 31-13
55 puncte

Rezultatele clasa a IV-a

Pe listă Au scris Pe F B B S Media % %


calităţi însuşitei
i

elevi

AU COMIS GREŞELI:

Itemul 1 Itemul 2 Itemul 3 Itemul 4 Itemul 5 Itemul Itemul Itemul Itemul Itemul
6 7 8 9 10

Învăţător: ______________________________
EVALUARE SEMESTRIALĂ LA MATEMATICĂ
SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a
Varianta I
Numele, prenumele elevului_________________________

Itemi Punctaj
1. Care exercitiu nu are sens?
Incerciueşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
L01
A) 4 : 0 B) 0 X 4 C) 1 X 4 D) 0 : 4

2. Numarul prin care este reprezentat anul 2015 este un numar par:
L01
A F

3.Completează tabela :
L012
Factor 2 000 300 L012
Factor 5 000 900 L012
Produs 70 000 18 000

4.Calculaţi în coloniţă:
1407 X 9 = 3457 X 30 = 27000 : 300 = L0123

5. Scrie numerele care urmează în şir: L0123

200, 800, 3 200, __________, _____________.

6. Află numerele necunoscute:


a x 70 = 4 900 c : 200 = 80

L012

L012

7. Indică ordinea operaţiilor şi rezolvă exerciţiile:


555 000 : ( 248 + 252 ) – 110 =
L02

L0123
8. Creează şi rezolvă problema cu plan:
1 autobuz ... ? locuri
3 autobuze ... 168 locuri
5 autobuze ... ? locuri
Rezolvare :
L01

L012

L01

L012

Exerciţiu:
L02

Răspuns:_________________________________________________________________
L01
9.Rezolvă problema cu justificări
De la o fermă agricolă s-au trimis spre vînzare 250 lădițe cu roșii a cîte 20 kg fiecare lădiță și
180 lădițe cu ardei a câte 8 kg fiecare lădiță.Câte kilograme de legume s-au trimis la vânzare?

Schema: L02

L01
L012
L01
L012
L01
L012

Răspuns:_________________________________________________________________ L01

10. Creează şi rezolvă problema după exerciţiu.


(3765 + 2 617) - (3 213 + 2 020) =

Schema: L02

L01
L012
L01
L012
L01
L012

Răspuns:_________________________________________________________________ L01
Punctaj/
Calificativ
EVALUARE SEMESTRIALĂ LA MATEMATICĂ
SCRISĂ ÎN CLASA A IV-A
Varianta II
Numele, prenumele elevului_________________________

Itemi Punctaj
1. Care exercitiu nu are sens?
Incerciueşte litera corespunzătoare răspunsului corect. L01

A) 6 : 6 B) 0 : 6 C) 6 X 0 D) 6 : 0

2. Numarul prin care este reprezentat anul 2005 este un numar impar :
L01
A F
3.Completează tabela :
L012
Deâmpărţitul 200 000 210 000 L012
Împărţitorul 7 000 50 L012
Câtul 200 9000

4.Calculaţi în coloniţă
L0123
2 058 X 8 = 2 483 X 50 = 8000 : 50 =

5. Scrie numerele care urmează în şir: L0123

100, 300, 900, __________, _____________.

6. Află numerele necunoscute:


m X 30 = 9000 700 : b = 20 L012

L012

7. Indică ordinea operaţiilor şi rezolvă exerciţiile:


342 000 : ( 354 + 246 ) + 430 =
L02

L0123
8. Creează şi rezolvă problema cu plan:
1 carte ... ? pagini
4 cărţi ... 496 pagini
6 cărţi ... ? pagini
Rezolvare :
L01
L012

L01
L012
Exerciţiu:
L02

Răspuns:_________________________________________________________________ L01

9.Rezolvă problema cu justificări.


De la o fermă agricolă s-au trimis spre vînzare 250 lădițe cu roșii a cîte 20 kg fiecare lădiță
și 180 lădițe cu ardei a câte 8 kg fiecare lădiță.Câte kilograme de legume s-au trimis la
vânzare?
L02
Schema:

L01
L012
L01
L012
L01
L012

Răspuns:_________________________________________________________________ L01

10. Creează şi rezolvă problema după exerciţiu.


(3 409 + 2 913) - (3 213 + 2 020) =

Schema: L02

L01
L012
L01
L012
L01
L012

Răspuns:_________________________________________________________________ L01

Punctaj/
Calificativ