Sunteți pe pagina 1din 27

1

Ecodesign în finisarea textilelor


Laborator 1
Rolul coloranților în finisarea textilelor
Ce este culoarea ?
Culoarea este o proprietate fizică a
obiectelor.
Lumina solarã este o formã de
energie, determinatã de câmpurile
oscilatorii electric si magnetic ale
radiatiei electromagnetice.
Domeniul vizibil al spectrului
radiatiilor electromagnetice,
corespunzător sensibilitătii
ochiului uman, cuprinde 7 radiații:
ROGVAIV (rosu, oranj, galben, Spectrul vizibil, se întâlneşte în
verde, albastru, indigo si violet natură, sub formă de curcubeu.
(720-380 nm).
Percepția culorii

Culoarea observată nu este cea absorbită, ci cea complementară


acesteia. Dacă un obiect semitransparent absoarbe radiație roșie este
observat ca fiind verde. Dacă verdele este observat în lumina reflectată de
un obiect semitransparent, atunci este perceput ca roșu în lumina
transmisă prin el.
Teoria culorii
• un corp transparent apare colorat în
culoarea complementară celei
absorbite;
• dacă nu se produce absorbție, corpul
este transparent și incolor;
• un corp opac este colorat în culoarea
pe care o reflectă, complementară
celei absorbite;
• un corp care reflectă toate radiațiile
apare opac, de culoare albã;
• un corp opac care absoarbe toate
radiațiile este negru.
Ce este un colorant?

Definiție
Toţi compuşii organici coloraţi
capabili să absoarbă radiaţii
luminoase de o anumită lungime
de undă din spectrul vizibil şi au
proprietatea de a colora un
substrat se numesc coloranţi.

Atenţie! Nu toate substanţele chimice colorate au proprietatea de a vopsi un substrat


Structura chimică a coloranților
Conferă capacitatea
Grupe
de a colora un
auxocrome substrat

Conferă Grupe Grupări auxocrome


cromofore
culoarea -gruparea amino─NH2 ,
substanței -gruparea metil–amino─NH─R,
chimice Colorant -gruparea dimetil–amino─NR2,
-gruparea fenil–amino,
- gruparea hidroxil,
-gruparea metoxi,
-gruparea etoxi

Solubilitatea în apă - grupări solubilizante,


- grupări solubilizante funcţiunile sulfonice
( -SO3H) şi carboxilice ( - COOH)
Clasificarea
Coloranților
Clasificarea coloranților după
structura chimică
Clasificarea coloranților după proprietățile tinctoriale
Prin fenomen tinctorial se intelege
tendința moleculelor unui colorant de a
trece din soluție sau dispersie apoasă pe
o fibra textilă, la suprafața de contact
dintre acestea.

Procesul de vopsire implică următoarele etape:


• difuzia colorantului din soluție sau suspensie către suprafața exterioară a
fibrei,
• adsorbția colorantului pe fibra textilă,
• difuzia colorantului în interiorul fibrei
• fixarea colorantului în interiorul fibrei textile. (condiționată de natura
forțelor care se pot stabili între colorant și fibră)
Aceasta clasificare are drept criteriu tipul interacțiunii dintre coloranti si suportul textil pe
care acesta este aplicat.
Vopsesc sub forma anionică fibrele coloranții acizi complexabili
Coloranți acizi (cu mordant) care au in plus
proteice și cele poliamidice.
capacitatea de a complexa cu ioni
Vopsesc sub forma cationică fibrele ai metalelor tranzitionale.
Coloranți bazici proteice (lâna, mătasea naturală) și
cele poliacrilonitrilice

Coloranți cu Nu se pot fixa pe un material textil (celulozic sau proteic) decât după ce a fost
mordant depus pe acesta un ,mordant" (oxid sau hidroxid metalic)

Coloranții direcți Coloranți care Au substantivitate directă pentru celuloză, fără a mai fi
(substantivi) vopsesc prin nevoie de o mordansare prealabilă.
substantivitate

Vopsesc sub Au substantivitate pentru celuloză. Prin oxidare, se reface


Coloranții de
forma structura inițială a colorantului insolubil, rămâne fixat în
cadă
nedisociată materialul textil vopsit;
fibrele Coloranții de
Se rup prin reducere punțile de sulf din structură, se
celulozice sulf
formează săruri, leucoderivați, ce asigură solubilitatea.
După vopsirea materialului celulozic se reface prin oxidare
colorantul inițial insolubil, care rămîne fixat în fibră.
Coloranți Sunt produse care posedă în moleculă grupe capabile să
reactivi reacționeze cu celuloza, fibrele proteice si cele poliamidice.

Coloranți de Se utilizează mai ales la vopsirea fibrelor celulozice. Procesul


developare constă în sintetizarea unui colorant insolubil direct pe fibra textilă,
printr-o reacție de cuplare azoică, oxidare sau policondensare.

Coloranți de Se utilizează la vopsirea fibrelor artificiale (acetat și triacetat de


dispersie celuloza) si celor sintetice (poliesterice, polipropilenice si mai putin
poliamidice si poliacrilonitrilice), din suspensii apoase fin
dispersate.

Pigmenți Sunt produse insolubile in apă și solvenți organici; se aplică prin


diferite metode la vopsirea fibrelor celulozice.
Clase de coloranți pentru fibre celulozice
Clase de coloranți pentru fibre sintetice

Clase de coloranți
pentru fibre proteice
Exemplu de colorant - Acid Red 88

• Denumire colorant Acid Red 88 (AR88)


• Denumire IUPAC
• 4-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)-1-naphthalenesulfonic
acid sodium salt, AR88
• Molecular Weight 400.38
• Linear Formula HOC10H6N=NC10H6SO3Na
• CAS Number 1658-56-6
• EC Number 216-760-3
• Colour Index Number 15620
• Composition (compoziție-puritate) – dye content 75%
• Melting point (temp. Topire) –Mp 280°C
• Lungime de undă absorbită λ max - 505 nm

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/AdvancedSearchPage.do
Codificarea internaţională, etichetarea, fişa
tehnică de securitate
Identificatori ai substanţelor chimice – coloranți
1. Numărul CAS (CAS – No) este un număr unic de identificare şi
înregistrare alocat în mod univoc unei substanţe, atunci când aceasta este
introdusă în baza de date a registrului CAS (Chemical Abstracts Service).
cele nouă cifre din numărul propriu-zis
se numerotează de la dreapta la stânga.

Numărul CAS este valid dacă ultima cifră a sumei este egală cu codul de control, R.

De exemplu, pentru numărul CAS = 7783 – 35 – 9, suma S este egală cu:

Numărul este valid, deoarece ultima cifră a sumei este 9, egală cu codul de control.
2. Numărul Comisiei Europene sau numărul EC, simbolizat EC-No, este
atribuit substanţelor chimice comercializate în cadrul Uniunii Europene.

Un număr EC este format din două grupe de câte trei cifre şi un cod de control
dintr-o cifră, separate prin cratime. Forma generală a unui EC-No este:

în care cifrele numărului se numerotează


de la stânga la dreapta.
Validitatea unui număr EC se verifică prin codul de control, astfel: - se calculează
suma:

Dacă restul împărţirii lui S la 11 coincide cu codul de control R, atunci numărul EC este
valid.
Exemplu: pentru EC-No = 205 - 633 – 8, suma S are valoarea:

Şi 74 : 11 = 6 rest 8, ceea ce înseamnă că numărul EC-No = 205 - 633 – 8 este valid


3. Colour index numbers
Numărul din Colour Index reprezintă numere din 5 cifre grupate în intervale numerice în
funcție de structura chimică.
https://colour-index.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Colour_Index_Intern
ational#Colour_index_numbers
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/AdvancedSearchPage.do
Fișă tehnică de produs Acid Roșu 87
Proprietăți fizico-chimice conform Standardelor în vigoare

Metoda de testare ISO AATCC


Tipul de fibră lână lână
Rezistența la lumină 2 1
Rezistența la alcalii 2 3
Proprietăți de
Carbonizare 2 3 rezistență
Rezistența la spălare Scala 1-5
-decolorare 3 2 5-excelent 1-slab
- pătare 3 2
Rezistența la transpirație 2 3
Rezistența la clorinare
-decolorare 2
-pătare 4-5
Albire oxidativă
-decolorare 1 1
-pătare 3 1
Rezistența la apa sărată
-decolorare 2 3
-pătare 2 3
Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice pentru produse și
servicii textile -Bruxelles, 6.6.2017 SWD(2017)
Următorii coloranți și pigmenți nu trebuie să fie utilizați în producția textilă:

• Acid Red 26,


• Direct Black 38,
• Disperse Blue 1,
• Basic Red 9,
• Direct Blue 6,
• Disperse Orange 11,
• Basic Violet 14,
• Direct Red 28,
• Disperse Yellow 3,
• Pigment Red 104,
• Pigment Yellow 34

Nu trebuie utilizați coloranți azoici care pot produce prin scindare amine aromatice
cunoscute a fi cancerigene (a se vedea lista coloranților din etichetarea ecologică a UE17).
Tema nr. 1

Descrieți un colorant utilizat la vopsirea materialelor textile.

❑ Alegeți un colorant de sinteză sau natural și descrieți din ce clasă de coloranți face parte
din punct de vedere a structurii chimice și din punct de vedere a clasei tinctoriale;
❑ Codificarea internaţională, etichetarea, fişa tehnică de securitate pentru colorantul ales.
❑ Pentru ce tip de fibră prezintă afinitate;
Surse bibliografice
https://colour-index.com/

http://www.color-search.com/product/233.html

https://echa.europa.eu/search?p_p_id=echasearch_WAR_echaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state
=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_echasearch_WAR_echaportl
et_doSearch=true&_echasearch_WAR_echaportlet_themeSearch=true

https://echa.europa.eu/documents/10162/13626/afa_sd-0222-01-aoa_en.pdf/8192a3a0-d916-f2cb
-7392-3c4eb283470c

http://www.afirm-group.com/

S-ar putea să vă placă și