Sunteți pe pagina 1din 1

FASCIILE PELVINE

Fasciile pelvine sunt reprezentate de: fascia pelvină parietală, fascia pelvină viscerală şi
ţesutul conjunctiv lax ce umple spaţiile dintre diferite organe şi pereţi.
FASCIA PELVINĂ PARIETALĂ (fascia endopelvină; fascia perineală profundă)
Separă din punct de vedere topografic regiunea perineală de cavitatea pelvină. Căptuşeşte
suprafaţa interioară a bazinului mic. La nivelul la care organele pelvine străbat planşeul
pelvin se reflectă şi se continuă cu fascia viscerală. Este o lamă fibroasă ce rezultă din
fuziunea fasciilor muşchilor obturatori şi piriformi şi a diafragmei pelvine. Ea se continuă
şi pe feţele pelvine ale sacrului, coccigelui şi simfizei pubiene.
FASCIA PELVINĂ VISCERALĂ îmbracă organele intrapelvine (vezica urinară,
prostata, veziculele seminale, rectul) sub forma unor teci proprii. Acestea apar în jurul
organelor cavitare supuse unor modificări de formă succesive, continue (umplere-golire).
Rezultă din condensarea şi consolidarea ţesutului conjunctiv supus unor solicitări
funcţionale permanente, alternante de tensiune-relaxare.
ŢESUTUL CONJUNCTIV LAX umple spaţiile dintre viscere şi dintre viscere şi pereţii
pelvini. Ţesutul conjunctiv se condensează de-a lungul vaselor şi a nervilor intrapelvini şi
formează lame fibrovasculare (în număr de 5) ce compartimentează spaţiul pelvisubperi-
toneal în spaţii secundare. Ţesutul conjunctiv al spaţiului pelvisubperitoneal se continuă
la nivelul orificiilor ischiatice cu cel similar din regiunea gluteală, iar prin canalul obtura-
tor cu cel din regiunea obturatoare. Două din lamele fibrovasculare, lamele sacrorecto-
genitopubiene sunt orientate în plan sagtal. Celelalte 3 sunt dispuse în plan frontal:
aripioarele rectului, septul rectovezicoprostatic, fascia ombilicoprevezicală.
Lamele sacrorectogenitopubiene pleacă de pe sacru (medial de găurile sacrate) merg
anterior de-a lungul rectului şi prostatei şi se inseră pe oasele pubiene. În sus ajung pînă
la peritoneu. În jos se fixează de planşeul pelvin.
Aripioarele rectului se dispun pe traiectul arterelor rectale mijlocii. Pleacă de la
lamele sacrorectogenitopubiene spre feţele laterale ale ampulei rectale şi se fixează pe
fascia rectală.
Septul rectovezicoprostatic este situat între rect înapoi, vezica urinară şi prostată
înainte.Septul are o formă patrulateră. Marginea lui superioară se prinde pe peritoneul
excavaţiei rectovezicale Baza aderă la diafragma urogenitală şi la centrul tendnos.
Marginile laterale corespund lamelor sacrorectogenitopubiene. Partea superioară a
septului rectovezicoprostatic constituie septul rectovezical. Partea inferioară formează
septul rectoprostatic.
Fascia ombilicoprevezicală se organizează pe traiectul arterelor ombilicale şi a
ramurilor lor.