Sunteți pe pagina 1din 13

NOTA!!!

Completati datele investitiei dvs. doar in zonele gri

Completati cantitatile si preturile numai in dreptul achizitiilor/cheltuielilor care se potrivesc


Denumiti concret achizitiile aferente investitiei dvs.
Precizati / justificati sursa pretului/costului pe coloana L

Cheltuieli Startup

0. Taxe pentru înființarea de start-up-uri 0

1. Cheltuieli eligibile cu salariile personalului


nou-angajat Nr. de luni Suma/luna Valoare
1.1. Cheltuieli salariale (salarii nete) 0 lei 0 lei
Bucatar 6837 lei 12 4000 lei 48000 lei
Ajutor bucatar 5128 lei 12 3000 lei 36000 lei

Chelner 1 3409 lei 12 2000 lei 24000 lei


1.2. Onorarii / venituri asimilate salariilor pentru
experţii proprii / cooptaţi 0 lei 0 lei

Expert 1 Resurse Umane 1 0 lei 0 lei

Expert 2 Marketing 2 0 lei 0 lei


1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor
salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori) 0 lei 0 lei

Contribuții angajați 0 lei

Contribuții angajatori 0 lei


Total Cheltuieli eligibile cu salariile
personalului nou-angajat 0 lei

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului


întreprinderilor nou-înfiinţate Cantitate Pret Valoare
2.1. Cheltuieli pentru cazare 0 lei 0 lei 0 lei

2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu 0 lei 0 lei 0 lei


2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor
(inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de
transport în comun sau taxi, gară, autogară sau
port şi locul delegării ori locul de cazare, precum
şi transportul efectuat pe distanţa dintre locul de
cazare şi locul delegării) 0 lei 0 lei 0 lei
2.4. Taxe şi asigurări de călătorie şi asigurări
medicale aferente deplasării. 0 lei 0 lei 0 lei
Total Cheltuieli cu deplasarea personalului 0 lei

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de


servicii specializate, pentru care beneficiarul
ajutorului de minimis nu are expertiza
necesară Cantitate Pret Valoare
Serviciul 1 Contabilitate - Financiar 708 lei 12 luni 59 lei 708 lei

Serviciul 2 SSM (pentru XX angajati) 240 lei 12 luni 20 lei 240 lei
Total Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de
servicii specializate 948 lei

4. Cheltuieli cu achiziţia de active fixe


corporale (altele decât terenuri şi imobile),
obiecte de inventar, materii prime şi materiale
consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii
necesare funcţionării întreprinderilor
Mobila Cantitate Pret Valoare

Scaune 18654 lei 40 466 lei 18654 lei

Mese 7047 lei 10 705 lei 7047 lei


Lustre 1958 lei 4 490 lei 1958 lei
Mobilier 4 0 lei 0 lei 0 lei
Mobilier 5 0 lei 0 lei 0 lei
Mobilier 6 0 lei 0 lei 0 lei
Mobilier 7 0 lei 0 lei 0 lei
Echipamente Cantitate Pret Valoare

Echipament bucatar 300 lei 2 150 lei 300 lei

Echipament chelner 210 lei 5 42 lei 210 lei

Echipament 3 0 lei 0 lei

Echipament 4 0 lei 0 lei

Echipament 5 0 lei 0 lei

Echipament 6 0 lei 0 lei

Echipament 7 0 lei 0 lei

Echipament 8 0 lei 0 lei


Dotari Cantitate Pret Valoare

Aragaz si cuptor 6895 lei 1 6895 lei 6895 lei

Hota 7140 lei 1 7140 lei 7140 lei

Fripteoza 2611 lei 1 2611 lei 2611 lei

Frigider 7140 lei 1 7140 lei 7140 lei

Chiuveta 1458 lei 2 729 lei 1458 lei


Grill 1698 lei 2 849 lei 1698 lei

Dotari 7 0 lei 0 0 lei 0 lei

Dotari 8 0 lei 0 0 lei 0 lei


Obiecte de inventar Cantitate Pret Valoare

Vesela competa 9180 lei 20 459 lei 9180 lei

Tavi servire 580 lei 20 29 lei 580 lei

Tacamuri 4500 lei 15 300 lei 4500 lei

Tigai 2745 lei 5 549 lei 2745 lei

0 lei 0 lei 0 lei

Obiect de inventar 6 0 lei 0 lei 0 lei

Obiect de inventar 7 0 lei 0 lei 0 lei


Materii prime Cantitate Pret Valoare

Materii prime 7500 lei 7500 lei 7500 lei

Materii prime 2 0 lei 0 lei 0 lei

Materii prime 3 0 lei 0 lei 0 lei

Materii prime 4 0 lei 0 lei 0 lei

Materii prime 5 0 lei 0 lei 0 lei

Materii prime 6 0 lei 0 lei 0 lei

Materii prime 7 0 lei 0 lei 0 lei


Materiale consumabile Cantitate Pret Valoare
0 lei 0 lei 0 lei

0 lei 0 lei 0 lei

Materiale consumabile 3 0 lei 0 lei 0 lei

Materiale consumabile 4 0 lei 0 lei 0 lei

Materiale consumabile 5 0 lei 0 lei 0 lei

Materiale consumabile 6 0 lei 0 lei 0 lei

Materiale consumabile 7 0 lei 0 lei 0 lei


Total Cheltuieli cu achiziţia de active fixe
corporale 79615 lei

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv


depozite), spaţii pentru desfăşurarea
diverselor activităţi ale întreprinderii, Cheltuiala /
echipamente, vehicule, diverse bunuri Nr. de luni luna Valoarea

Cheltuieli cu închirierea de sedii/depozite 49200 lei 12 4100 lei 49200 lei

Cheltuieli cu închirierea de echipamente 0 lei 0 lei 0 lei

Cheltuieli cu închirierea de vehicule 0 lei 0 lei 0 lei

Cheltuieli cu închirierea altor bunuri 0 lei 0 lei 0 lei


Total Cheltuieli cu închirierea 49200 lei

6. Cheltuieli de leasing fără achiziţie (leasing


operaţional) aferente funcţionării
întreprinderii (rate de leasing operaţional
plătite de întreprindere pentru echipamente,
vehicule, diverse bunuri mobile şi imobile) Cantitate Pret Valoare

Cheltuieli de leasing pentru echipamente 0 lei 0 lei 0 lei

Cheltuieli de leasing pentru vehicule 0 lei 0 lei


Cheltuieli de leasing pentru alte bunuri mobile și
imobile 0 lei 0 lei 0 lei
Total Cheltuieli de leasing 0 lei

7. Utilităţi aferente funcţionării Cheltuiala /


întreprinderilor Nr. luni lună Valoare

Energie electrică 2400 lei 12 200 lei 2400 lei

Energie termică 1500 lei 3 500 lei 1500 lei

Apă canalizare 1800 lei 12 150 lei 1800 lei

Salubritate 1404 lei 12 117 lei 1404 lei


Total Utilități 7104 lei

8. Servicii de administrare a clădirilor Cheltuiala /


aferente funcţionării întreprinderilor Nr. luni lună Valoare
Serviciu administrare 1 0 lei 0 lei 0 lei

Serviciu administrare 2 0 lei 0 lei 0 lei

Serviciu administrare 3 0 lei 0 lei 0 lei


Total Servicii de administrare 0 lei

9. Servicii de întreţinere şi reparare de


echipamente şi mijloace de transport aferente
funcţionării întreprinderilor Cantitate Preț Valoare

Serviciu întreținere și reparare Echipament 1 0 lei 0 lei 0 lei

Serviciu întreținere și reparare Echipament 2 0 lei 0 lei 0 lei

Serviciu întreținere și reparare Echipament 3 0 lei 0 lei 0 lei


Total Servicii de întreţinere şi reparare 0 lei

10. Arhivare de documente aferente


funcţionării întreprinderilor Cantitate Preț Valoare

Arhivare 1 0 lei 0 lei 0 lei

Arhivare 2 0 lei 0 lei 0 lei


Total Arhivare documente 0 lei

11. Amortizare de active aferente funcţionării


întreprinderilor Cantitate Preț Valoare

Amortizare 1 0 lei 0 lei 0 lei

Amortizare 2 0 lei 0 lei 0 lei


Total Amortizare 0 lei

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale)


aferente funcţionării întreprinderilor Cantitate Preț Valoare

Cheltuieli financiare - dobânzi 0 lei 0 lei 0 lei

Cheltuieli notariale 0 lei 0 lei 0 lei


Total Cheltuieli financiare și juridice 0 lei

13. Conectare la reţele informatice aferente


funcţionării întreprinderilor Cantitate Preț Valoare
Conectare rețele informatice 0 lei 0 lei 0 lei

Conectare rețele informatice 0 lei 0 lei 0 lei


Total Conectare la rețele informatice 0 lei

14. Cheltuieli de informare şi publicitate


aferente funcţionării întreprinderilor Cantitate Pret Valoare

Publicitate 7309 lei 2 luni 7309 lei 0 lei

Design 0 lei 0 lei

Print 0 lei 0 lei 0 lei

Alte categorii 0 lei 0 lei 0 lei


Total Cheltuieli de informare și publicitate 7309 lei
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării
întreprinderilor Cantitate Pret Valoare

15.1. Prelucrare de date 0 lei 0 lei 0 lei


15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare
aplicaţii informatice 0 lei 0 lei 0 lei
15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de
specialitate relevante pentru operaţiune, în format
tipărit şi/sau electronic. 0 lei 0 lei 0 lei
15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci
comerciale, drepturi şi active similare 0 lei 0 lei 0 lei
Total Alte cheltuieli aferente funcționării 0 lei
Tarif
16. Cheltuieli aferente constructiilor realizate Suprafata (MP) (lei/mp)
16.1. Constructie 1 0 lei 0 lei 0 lei
16.1. Constructie 2 0 lei 0 lei 0 lei
Total Cheltuieli aferente constructiilor 0 lei

TOTAL BUGET PROIECT

Cheltuieli proiect - sumar


1. Cheltuieli eligibile cu salariile personalului
nou-angajat 0 lei

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului


întreprinderilor nou-înfiinţate 0 lei

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de


servicii specializate, pentru care beneficiarul
ajutorului de minimis nu are expertiza necesară 948 lei

4. Cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale


(altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale consumabile,
alte cheltuieli pentru investiţii necesare
funcţionării întreprinderilor 79615 lei

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv


depozite), spaţii pentru desfăşurarea diverselor
activităţi ale întreprinderii, echipamente,
vehicule, diverse bunuri 49200 lei

6. Cheltuieli de leasing fără achiziţie (leasing


operaţional) aferente funcţionării întreprinderii
(rate de leasing operaţional plătite de
întreprindere pentru echipamente, vehicule,
diverse bunuri mobile şi imobile) 0 lei
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 7104 lei
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente
funcţionării întreprinderilor 0 lei
9. Servicii de întreţinere şi reparare de
echipamente şi mijloace de transport aferente
funcţionării întreprinderilor 0 lei
10. Arhivare de documente aferente funcţionării
întreprinderilor 0 lei
11. Amortizare de active aferente funcţionării
întreprinderilor 0 lei
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale)
aferente funcţionării întreprinderilor 0 lei
13. Conectare la reţele informatice aferente
funcţionării întreprinderilor 0 lei
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente
funcţionării întreprinderilor 7309 lei
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării
întreprinderilor 0 lei
16. Cheltuieli aferente constructiilor realizate 0 lei
Total cheltuieli de startup 0 lei
izitiilor/cheltuielilor care se potrivesc investitiei dvs.

se va completa nr. de luni de activitate


pentru Salariatul 1 si suma neta pe luna

se va completa nr. de luni de activitate


pentru Salariatul 2 si suma neta pe luna

se va completa nr. de luni de activitate


pentru Expertul 1 si suma neta pe luna
se va completa nr. de luni de activitate
pentru Expertul 2 si suma neta pe luna

se vor completa contribuțiile angajatului


aferente veniturilor pentru Salariați și
Experți
se vor completa contribuțiile angajatorului
aferente veniturilor pentru Salariați și
Experți

se va completa nr. de zile de cazare și tariful


de cazare/noapte
se va completa nr. de zile de deplasare și
diurna/zi

se va completa în funcție de mijlocul de


transport utilizat
se va completa nr. de taxe/asigurări și costul
aferent taxei/asigurării

se va completa nr. servicii și tariful pe


serviciu
https://www.2invoice.ro/preturi.html
https://doctus-vexillium.ro/preturi-servicii- se va completa nr. servicii și tariful pe
protectia-muncii/ serviciu
https://www.evohoreca.ro/produse/mobilier-
horeca/scaune/scaune-complet-tapitate-cadru- se va completa cantitatea si pretul de link
https://www.evohoreca.ro/produse/mobilier-
lemn-leon2-8125.html achizitie pentru Mobilier 1 pret
horeca/mese/mese-patrate-70-x-70-cm-cu- se va completa cantitatea si pretul de link
picior-central-cardiff-oak-8377.html achizitie
se pentrucantitatea
va completa Mobilier 2si pretul de pret
link
achizitie pentru Mobilier 3 pret
https://www.evohoreca.ro/produse/iluminat/lampi-tavan-pardoseala-perete/lampi-tavan-pardoseala-perete/lampi-suspendate-din-polietilena-globo--5850.html
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Mobilier 4
se va completa cantitatea si pretul de pret
link
https://www.emag.ro/costum-bucatar-lca- achizitie pentru Mobilier 5 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
imbracaminte-l-tercot-multicolor- achizitie pentrucantitatea
Mobilier 6si pretul de pret
se va completa link
set228/pd/D6TPBLBBM/?X-Search-
achizitie pentru Mobilier 7 pret
Id=a9a584d79bfa1b5ad390&X-Product-
https://www.echip.ro/tricouri-barbati/411-1631-
Id=40138525&X-Search-Page=1&X-Search-
tricou-polo-barbati-pique-verde-mediu.html?
Position=14&X-Section=search&X-MB=0&X- se va completa cantitatea si pretul de link
gclid=CjwKCAiA5IL-
Search-Action=view achizitie pentru Echipament 1 pret
BRAzEiwA0lcWYtt5qRHSCjcQlDpb5Jdj6drG
hrW0toQs0aorbujanS333FzlUN08qBoCq68Q se va completa cantitatea si pretul de link
AvD_BwE#/118-marimexl-m achizitie pentru Echipament 2 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Echipament 3 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Echipament 4 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Echipament 5 pret

se va completa cantitatea si pretul de link


achizitie pentru Echipament 6 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Echipament 7 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Echipament 8 pret

https://www.topk.ro/echipamente-
bucatarie/masina-de-gatit/masina-de-gatit-pe- se va completa cantitatea si pretul de link
gaz-cu-6-arzatoare-si-cuptor-16563 achizitie pentru Dotari 1 pret
https://www.emag.ro/hota-profesional-sbn-
https://www.emag.ro/dulap-refrigerat-
pentru-restaurant-sbn-hoodsystem-
profesional-sbn-pentru-restaurant-capacitate- se va completa cantitatea si pretul de link
02/pd/DKSGJMMBM/
1400-litri-sbn-vertical-refrigerator- achizitie pentru Dotari 2 pret
https://www.topk.ro/echipamente-
05/pd/D53YFMMBM/?X-Search-
bucatarie/friteuza-profesionala/friteuza-
Id=89df3dfeef429c2358fc&X-Product- se va completa cantitatea si pretul de link
electrica-cu-1-cuva-18-lt-17974
Id=57630625&X-Search-Page=1&X-Search- achizitie pentru Dotari 3 pret
Position=0&X-Section=search&X-MB=0&X- se va completa cantitatea si pretul de link
Search-Action=view achizitie pentru Dotari 4 pret
https://www.vidaxl.ro/e/8719883786018/vidaxl
-chiuveta-de-bucatarie-cu-bazin-dublu-otel-
inoxidabil?gclid=CjwKCAiA5IL-
BRAzEiwA0lcWYuhGmKux2S1OwcUdfnK1s
jxWsh6gw8rdjhQP9fk7pq6nLEnlk2_0LRoCW se va completa cantitatea si pretul de link
EQQAvD_BwE achizitie pentru Dotari 5 pret
https://www.electronic-star.ro/Pentru-
casa/Electrocasnice-mici-de-
bucatarie/Echipamente-gastro/Gratar-
profesional-pe-apa/Grillmeile-3000G-gratarul-
electric-3000-W-placa-de-grill-54-5-x-35-cm-
neteda-Placa-de-gratar-neteda.html?
gclid=CjwKCAiA5IL-
BRAzEiwA0lcWYh_suvtX3-
YTL6xcd2xP7AXaTA65k8VYAK6zDwCEU2 se va completa cantitatea si pretul de link
7XvVaE5-4A7RoCkV4QAvD_BwE achizitie pentru Dotari 6 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
0 lei achizitie pentru Dotari 7 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
https://www.emag.ro/serviciu-de-masa- 0 lei achizitie pentru Dotari 8 pret
ecologic-din-bambus-12-piese-model-gusto-2-
biobu-by-ekobo- se va completa cantitatea si pretul de link
343140001/pd/DX8TKDBBM/ achizitie pentru Obiect de inventar 1 pret

https://www.emag.ro/tava-servire-
dreptunghiulara-hendi-strat-anti-alunecare-din-
cauciuc-polipropilena-gn-1-1-53x32-5-cm-
8711369878101/pd/DC9GTHBBM/?X-Search-
Id=9756251573795aa6104c&X-Product-
Id=4655641&X-Search-Page=1&X-Search-
Position=2&X-Section=search&X-MB=0&X- se va completa cantitatea si pretul de link
Search-Action=view achizitie pentru Obiect de inventar 2 pret
https://www.emag.ro/set-tacamuri-amefa-60-
piese-in-gift-box-model-fleur-inox-18-10-3-
mm-8711155423393/pd/DFC1XDBBM/?X-
Search-Id=0fabe1695c8c93815fcd&X-Product-
Id=1523389&X-Search-Page=1&X-Search-
Position=5&X-Section=search&X-MB=0&X- se va completa cantitatea si pretul de link
Search-Action=view achizitie pentru Obiect de inventar 3 pret

https://www.emag.ro/set-oale-si-tigai-
marmorate-15-piese-din-aluminiu-forjat-
metallic-line-royal-black-edition-berlinger-
haus-bh-1664n-bh-1664n/pd/DDWM3FBBM/?
X-Search-Id=5dcc40a939f6fca73700&X-
Product-Id=42288816&X-Search-Page=1&X-
Search-Position=9&X-Section=search&X- se va completa cantitatea si pretul de link
MB=0&X-Search-Action=view achizitie pentru Obiect de inventar 4 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Obiect de inventar 5 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Obiect de inventar 6 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Obiect de inventar 7 pret

se va completa cantitatea si pretul de link


achizitie pentru Materii prime 1 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Materii prime 2 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Materii prime 3 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Materii prime 4 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Materii prime 5 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Materii prime 6 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Materii prime 7 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Obiect de inventar 1 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Obiect de inventar 2 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Obiect de inventar 3 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Obiect de inventar 4 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Obiect de inventar 5 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Obiect de inventar 6 pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru Obiect de inventar 7 pret

se va completa nr. de luni contractate si link


cheltuiala lunara aferenta chiriei pret
se va completa nr. de luni contractate si link
cheltuiala lunara aferenta chiriei pret
se va completa nr. de luni contractate si link
cheltuiala lunara aferenta chiriei pret
se va completa nr. de luni contractate si link
cheltuiala lunara aferenta chiriei pret

se va completa nr. de luni contractate si link


redeventa lunara pret
se va completa nr. de luni contractate si link
redeventa lunara pret 4400
se va completa nr. de luni contractate si link
redeventa lunara pret

se va lua in calcul la valoarea lunara pentru


energia electrica astfel: consumuri specifice link
lunare x pretul/unitatea de consum pret
se va lua in calcul la valoarea lunara pentru
energia termica astfel: consumuri specifice link
lunare x pretul/unitatea de consum pret
se va lua in calcul la valoarea lunara pentru
apa astfel: consumuri specifice lunare x link
pretul/unitatea de consum pret
se va lua in calcul la valoarea lunara pentru
alte utilități: consumuri specifice lunare x link
pretul/unitatea de consum pret
se va lua in calcul nr. de luni și valoarea link
lunara a serviciilor administrative pret
se va lua in calcul nr. de luni și valoarea link
lunara a serviciilor administrative pret
se va lua in calcul nr. de luni și valoarea link
lunara a serviciilor administrative pret

se va lua in calcul nr. de servicii și tariful pe link


serviciu pret
se va lua in calcul nr. de servicii și tariful pe link
serviciu pret
se va lua in calcul nr. de servicii și tariful pe link
serviciu pret

se va lua in calcul nr. de servicii și tariful pe link


serviciu pret
se va lua in calcul nr. de servicii și tariful pe link
serviciu pret

link
se va calcula conform legislației în vigoare pret
link
se va calcula conform legislației în vigoare pret

se va prelua din graficul de rambursare a link


împrumuturilor pret
se va lua in calcul nr. de servicii și tariful pe link
serviciu pret

se va completa în funcție de tipul link


contractului pret
se va completa în funcție de tipul link
contractului pret

se va completa cantitatea si pretul de


achizitie pentru serviciile de publicitate sau link
materialele publicitare pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru serviciile de design pret
se va completa cantitatea si pretul la link
serviciile de printare pret
se va completa cantitatea si pretul de link
achizitie pentru alte categorii pret
se va completa nr. de servicii și link
tariful/serviciu pret
se va completa nr. de servicii și link
tariful/serviciu pret

link
se va completa cantitatea și prețul pret
link
se va completa cantitatea și prețul pret