Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. BELLAMI NAILS BOUTIQUE S.R.L.

MUN. CONSTANTA
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII
PENTRU TRANSPORTUL , MANIPULAREA SI
DEPOZITAREA MATERIALELOR SI PRODUSELOR

Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor se


intelege orice operatie de transport sau sustinere a unei mase de catre unul sau mai multi
salariati, inclusiv ridicarea, coborarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei
mase care, din cauza caracteristicilor sale sau a conditiilor ergonomice nefavorabile, implica
riscuri de accidente sau imbolnavire profesionala.

1. Operatiile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor efectua


numai de salariati instruiti, ce vor respecta in timpul lucrului masurile de securitate a
muncii pentru operatiile respective.
2. Daca in timpul lucrului se produc modificari privind conditiile de manipulare, sau
depozitare, conducatorul formatiei de lucru va efectua un instructaj suplimentar,
corespunzator noilor conditii.
3. La operatiile de incarcare, descarcare, depozitare nu se vor folosi tineri cu varsta sub 18
ani.
4. La incarcarea, descarcarea si manipularea materialelor, masele maxime se stabilesc
astfel :

Pentru femei Pentru barbati


Varsta de ani Masa in kg Varsta de ani Masa in kg
19-21 5 19-21 25
22-40 8 22-45 50
41-50 10 46-55 30
Peste 51 8 Pest 56 20

5. Distantele de transport manual al maselor nu pot depasi 60 m, iar diferentele de nivel nu pot
fi mai mari de 4m (pe scara sau pe planuri inclinate). Inaltimea maxima la care se pot rdica
mase, manual, pe verticala este de 1,5 m.
6. Alegerea mijloacelor ajutatoare pentru operatiile de incarcare descarcare si transport, se va
face in functie de natura si greutatea materialului care se manipuleaza, de natura terenului,
a caiilor de comunicatie si a conditiilor de transport.
7. Locurile destinate permanent pentru operatiile de incarcare si depozitare, precum si caile de
acces la aceste locuri vor fi netede, amenajate pentru scurgerea apelor, iar iarna vor fi
curatate de zapada si mentinute in stare nealunecoasa.
8. Locurile de munca vor fi iluminate corespunzator in cazul lucrului pe timp de noapte sau
cand iluminatul natural nu este eficient.
9. Lucratorii care efectueaza lucrari de transport, manipulare sau depozitare a materialelor vor
utiliza intregul sortiment de echipament individual de protectie din dotare, acordat in
conformitate cu prevederile « Deciziei de acordare EIP», elaborata in cadrul unitatii.
10. Alegerea mijloacelor ajutatoare pentru operatiile de incarcare, descarcare si transport
(unelte, targi, carucioare, etc.) se va face de conducatorul locului de munca, in functie de
felul si greutatea materialului care se manipuleaza, de natura terenului, de felul caiilor de
comunicatie si de conditiile de transport inainte de utilizarea lor.
11. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare sau de descarcare dintr-un mijloc de
transport, acesta va fi asigurat contra deplasarii necontrolate, prin franare pe teren orizontal
si prin franare si saboti de oprire pe teren in panta.
12. Se interzice deplasarea mijloacelor de transport in timpul efectuarii operatiilor de
incarcare sau descarcare.
13. Distanta dintre doua mijloace de transport vecine ce se incarca sau descarca simultan va
fi de minim 2 m. Daca din cauza frontului de lucru nu se poate respecta distanta prescisa, se
interzice incarcarea sau descarcarea simultana.
14. Incarcaturile care s-ar putea deplasa in timpul transportului trebuie sa fie bine fixate,
prin pene, prin legare sau alte procedee de imobilizare sigure.
15. Inainte de a se proceda la incarcarea unui vehicul, se va proceda la verificarea
platformei pe care se aseaza sarcina, a obloanelor, incuietorilor si sigurantelor.
16. In incinta societatii, circulatia mijloacelor de transport va fi reglementata prin
indicatoare de circulatie.
17. Zonele periculoase vor fi marcate prin mijloace de avertizare corespunzatoare, iar
noaptea aceste zone vor fi semnalizate prin lumini de culoare rosie.
18. Se interzice cu desavarsire transportul persoanelor pe mijloacele destinate transportului
de materiale sau produse.
19. Incarcarea materialelor si produselor ambalate sau neambalate in mijloacele de
transport trebuie astfel executata incat sa ocupe o pozitie stabila in timpul transportului.
20. Incarcarea se va face numai pana la sarcina maxima indicata, respectandu-se totodata
gabaritul prescris.
21. Materialele vor fi astfel incarcate incat sarcina sa fie uniform distribuita pe toata
suprafata de incarcare.
22. Se interzice incarcarea neechilibrata a vehiculelor.
23. La deschiderea obloanelor vehiculelor muncitorii vor sta lateral la capetele obloanelor,
la o distanta de 1,5 dimensiunea (matematica) maxima a materialului de descarcat pentru a
nu fi atinsi de oblon sau de materialul care s-ar putea rostogoli de pe platforma.
24. Inainte de inceperea operatiei de descarcare dintr-un mijloc de transport, conducatorul
lucrarilor va revizui stabilitatea incarcaturii pe platforma mijlocului de transport si va stabili,
in functie de acesta, metoda optima de descarcare.
25. Depozitarea, respectiv stivuirea trebuie sa fie executata astfel incat materialele sa nu se
deplaseze, rostogolesca, respectiv stivele sa nu se darame datorita trepidatiilor.
26. Depozitarea materialelor si produselor se va face astfel incat sa excluda pericolul de
accidentare, incendiu, explozii, etc.
27. La stivuirea materialelor si produselor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina
maxima admisa a planseului, afisata la un loc vizibil. Se va tine seama si de rezistenta
maxima admisibila a ambalajului.
28. Materialele cu forme geometrice regulate, precum si cele ambalate in lazi, saci, baloturi
sau burdufuri, care nu sunt inflamabile sau corozive, se depoziteaza in stive cu randuri
intretesute.
29. Inaltimea stivei va fi de cel mult 1,5 ori latura mica, iar inaltimea nu va putea fi depasita
decat daca se asigura masuri speciale de rigidizare.
30. Cand depozitarea se va face paletizat, pe o suprafata plana si orizontala, inaltimea stivei
se va stabili in functie de sarcina de stivuire admisa pentru tipul respectiv de palet, conform
standardului sau normei interne de fabricatie, cu conditia asigurarii stabilitatii stivei.
31. In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, butoaie sau alte ambalaje cu
forme geometrice regulate, cu ajutorul paletelor simple, cand suprapunerea se face direct
pe ambalaje, peretii acestora trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialul din interior,
sa nu prezinte deformari sau deteriorari, iar inaltimea de stivuire va fi determonata de
rezistenta mecanica a ambalajelor, stabilita prin standarde sau norme interne de fabricatie.
32. Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare se vor face verificari la fiecare
reincarcare pentru stabilirea mentinerii parametrilor initiali ai acestora.
33. Se va evita asezarea de stive sau depozite de meteriale (indiferent de forma) la o
distanta mai mica – de marginea sapaturii – decat cea egala cu adancimea totala a acesteia.
34. Locurile periculoase precum si locurile unde pot avea loc degajari de noxe vor fi
semnalizate prin placi indicatoare de securitate corespunzatoare reglementarilor in vigoare.
35. Locurile destinate permanent pentru operatiile de incarcare, descarcare si depozitare,
precum si caile de acces la aceste locuri vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor,
fiind pavate sau podite. larna, vor fi curatate de zapada si mentinute in stare
corespunzatoare, iar in cazul lucrului pe timp de noapte vor fi iluminate.
36. Locurile destinate temporar pentru operatiile de incarcare sau descarcare , daca nu
prezinta caracteristici naturale corespunzatoare de nivelare, rezistenta si scurgere a apelor,
vor fi amenajate prin instalarea de podine de circulatie corespunzatoare mijloacelor de
transport folosite.
37. Locurile destinate pentru operatiile de incarcare si descarcare a autovehiculelor vor fi
prevazute cu drumuri de intoarcere, cu raza de curbura care sa permita manevrarea
nepericulosa a acestora.
38. Incarcarea si descarcarea materialelor imflamabile, explozive, toxice, a celor ce
formeaza amestecuri explozive , a gazelor combustibile si toxice comprimate , lichefiate sau
dizolvate se vor face numai in locuri special destinate si amenajate in acest scop.
39. Zona de lucru cu aceste materiale va fi semnalizata permanent cu placi indicatoare de
securitate amplasate la diastante care sa asigure securitatea zonei.
40. In interiorul acestei zone sunt interzise accesul persoanelor straine, fumatul sau orice
foc deschis, precum si utilizarea uneltelor si a incaltamintei din material care produc scantei.
41. In apropierea locurilor de incarcare si descarcare a materialelor si lichidelor caustice,
corozive, toxice se vor gasi vase cu solutii neutralizante precum si guri de apa, respectiv
dusuri automate pentru spalare.
42. Se interzice accesul la locurile de incarcare descarcare a persoanelor care nu au atributii
la aceste operatii.
43. Incarcarea materialelor in vrac trebuie facuta de la partea superioara a gramezii.
44. Este interzisa incarcarea acestor materiale prin spalare la baza gramezilor.
45. La incarcarea mecanizata a mijloacelor de transport auto vor fi respectate si
urmatoarele :
- autovehiculele goale trebuie sa-si astepte randul la incarcare in afara zonei de actiune a
dispozitivului, utilajului de incarcare;
- autovehiculul putand fi adus la incarcare numai dupa primirea semnalului de la
mecanismul dispozitivului (utilajului) de incarcat.
- inaintea inceperii incarcarii, autovehiculele trebuie sa fie franate si asigurate contra
deplasarii accidentale;
- este interzisa stationarea conducatorului autovehiculului sau a altor persoane in cabina,
pe platforma autovehiculului sau in zona de actiune a utilajelor de incarcare, pe timpul
incarcarii;
- descarcarea continutului cupei in vehicul se va faxce de la o inaltime cat mai apropiata
de suprafata de asezare a materialului ;
- se interzice ca materialul incarcat sa fie asezat asimetric; autovehiculele incarcate pot
porni de la locul de incarcare numai dupa primirea semnalului dat de mecanicul
dispozitivului (utilajului) de incarcat.
46. Materialele in vrac nu vor depasi inaltimea obloanelor mijloacelor de transport.
47. Depasirea obloanelor este permisa numai pentru incarcaturile cu greutate specifica
mica, in care caz obloanele vor fi prevazute cu inaltatoare, montate, fixate si asigurate in
mod corespunzator.
48. Operatiile de incarcare, descarcare si deplasare a materialelor grele sau voluminoase se
vor face numai cu ajutorul instalatiilor de ridicat, sub supravegherea conducatorului
formatiei de lucru.
49. La incarcarea si descarcarea vehiculelor cu materiale grele sau voluminoase cu ajutorul
instalatiilor de ridicat, personalul este obligat sa dirijeze sarcina prin comanda de la sol, pana
la asezarea acesteia in pozitie definitiva.
50. Este interzisa stationarea lucratorilor pe vehiculele care se incarca utilizand mijloace
mecanizate.
51. La incarcarea sau descarcarea vehiculelor cu materiale grele sau voluminoase cu
ajutorul instalatiilor de ridicat, materialele vor fi asezate pe platforme sau pe sol cat mai lin
si fara socuri.
52. De asemenea in timpul acestor operatii nu se permite prezenta conducatorului auto sau
a altor persoane in cabina autovehiculului.
53. Se interzice stationarea muncitorilor pe materialele care se incarca sau se descarca.
54. La stivuirea materialelor ambalate in saci sau baloturi randurile vor fi intretesute, iar
sacii orientati cu gura spre interiorul stivei.
55. ln cazul cand inaltimea stivei de saci sau baloturi depaseste 2 metri, la fiecare 2 metri
inaltime se va aseza un strat orizontal de scanduri.
56. Materialele si piesele de dimensiuni mici se aseaza pe stelaje rezistente si stabile,
luandu-se masuri impotriva caderii lor.
57. Pe rafturi se va scrie, la loc vizibil sarcina maxima admisa, care nu va fi depasita, iar
materialele mai grele vor fi puse numai in rafturile de jos.
58. Pe paletele plane de transport se vor stivui numai materialele cu forme geometrice
regulate.
59. Materialele marunte sau cu forme geometrice neregulate se vor aseza pe palete, palete
cu montanti, fara a depasi inaltimea peretilor (montantilor) acestora.
60. Inaltimea de stivuire a materialelor pe paletele plane nu va depasi de 1,5 ori latimea
paletei.
61. Stivele cladite trebuie sa fie cat mai stabile. Ele se vor cladi cu randurile intretesute.
62. Stivuirea materialelor se va face astfel incat sa nu depaseasca laturile paletei cu mai
mult de 5% , fiind de asemenea interzisa incarcarea paletelor peste sarcina maxima admisa.
63. Intre doua stive alaturate, cladite cu materiale paletizate, trebuie sa existe un spatiu
liber care sa permita introducerea sau stocarea paletei in conditii de securitate.
64. La stivuirea materialelor paletizate, containerizate sau legate, cu ajutorul stivuitoarelor,
se vor respecta in mod expres si normele, respectiv instructiunile specifice de protectia
muncii prevazute in cartea tehnica a utilajelor respective.
65. Teritoriul depozitului va fi nivelat si nu va avea santuri si gropi.
66. Bazinele, caminele, canalele etc. necesare vor fi acoperite sau imprejmuite pentru
inlaturarea posibilitatilor de accidentare.
67. Pentru desfasurarea activitatii fara riscuri de accidentare, depozitele de materiale si
produse vor fi prevazute cu iluminat natural si/sau artificial, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.
68. Intrarile depozitelor se vor face fara prag si vor avea dimensiunile functie de
caracteristicile mijloacelor de transport. In fiecare depozit se va prevedea un spatiu suficient
pentru cantarire si pentru manipularea fara pericole a marfurilor.
69. Materialele depozitate la locul de munca vor fi astfel dispuse incat sa nu impiedice:
 distributia normala a luminii naturale sau artificiale la locul de munca;
 exploatarea corecta a masinilor, utilajelor si instalatiilor;
 folosirea nestanjenita a trecerilor sau a cailor de acces si circulatie.

Prezentele instructiuni proprii de securitate a muncii nu sunt limitative ele putand fi


completate in functie de conditiile specifice fiecarui loc de munca si respectiv activitate.
Instructiunile proprii de securitate a muncii se vor aduce la cunostinta personalului care
desfasoara astfel de activitati, verificandu-se permanent modul de insusire si respectare a lor.

SERVICIUL EXTERN DE PREVENIRE


SI PROTECTIE