Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de parteneriat educaţional

„VREAU O CARIERĂ!”

Durata: octombrie 2007- iunie 2008


Context: Atât angajatorii, cât şi organismele care supraveghează integrarea socială a
tinerilor au constatat că absolvenţii de liceu nu sunt pregătiţi pentru a-şi căuta un loc
de muncă şi nu îşi cunosc posibilităţile şi limitele, ceea ce determină uneori eşecul lor
în găsirea unui loc de muncă.
Instituţii implicate: Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tg.-Jiu
Primăria Tg.-Jiu
Obiective: - să pregătească adolescenţii de liceu pentru alegerea unei cariere;
- să abiliteze adolescenţii cu deprinderi personale, sociale şi tehnice;
- să promoveze valori ale economiei de piaţă;
- să amelioreze rata şomajului în rândul absolvenţilor de liceu.
Grup ţintă: Proiectul implică 225 de elevi ai clasei a IX a din Colegiul Naţional
„Spiru Haret” Tg.-Jiu. Elevii vor fi abilitaţi în marketing personal, prin capacitatea de
a construi o imagine optimă despre sine, să ştie să pună în valoare şi să redacteze un
curriculum vitae, o scrisoare de motivaţie, să dezvolte abilităţi sociale şi de luare a
deciziei.
Activităţi:
-analiza nevoilor de pregătire pentru cariere adolescenţilor, noiembrie 2007;
-seminar de analiză a concepţiei proiectului, decembrie 2007;
-realizarea materialelor informative şi de promovare, ianuarie 2008;
-sesiune de formare pentru adolescenţi, februarie 2008;
-stabilirea de contacte cu mass-media, forme locale, proiecte similare (Primăria Tg.-
Jiu, martie 2008);
-crearea de reţele în vederea unor discuţii pe Internet, aprilie 2008;
-târguri de locuri de muncă, mai 2008.
Coordonatori de program:
Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tg.-Jiu
Consultanţi de program:

Director, Primar,
Prof. Gheorghe Gorun Dr. ing. Florin Cîrciumaru

1
Anexa proiectului de parteneriat educaţional
„VREAU O CARIERĂ!”
Activităţile propuse în proiect vor cuprinde următoarele aspecte:

1. Analiza nevoilor de pregătire pentru cariere adolescenţilor:

-reuşita şcolară şi pregătirea pentru carieră;


-realizarea unor teste care să evidenţieze relaţia pregătire şcolară-
alegerea carierei;
-motivaţia ca o ierarhie.
23.11.2007

2. Seminar de analiză a concepţiei proiectului.


14.12.2007

3. Realizarea materialelor informative şi de promovare.


-realizarea unor materiale privind dezvoltarea locală şi naţională în
viitori zece ani;
-organizarea şi susţinerea unor întâlniri la nivel local şi regional privind
susţinerea ofertelor pentru carieră ţinând cont de opţiunile viitorilor
absolvenţi:
-îmbunătăţirea comunicării între şcoală şi părinţi şi instituţiile cheie
responsabile pentru dezvoltarea locală şi regională;
-identificarea întreprinderilor cu surse de dezvoltare, crearea unor
pagini web, publicarea de materiale informative, crearea de oportunităţi
pentru absolvenţi;
23-26.01.2008

4. Sesiuni de formare pentru adolescenţi, realizate sub forma unor


tabere de iarnă şi concepută pe trei grupe de profil, în perioada
6-8.02.2008.
a). vocaţional
b). uman
c). informatică şi ştiinţe

5. Stabilirea de contacte cu mass-media;

stabilirea de forme locale;

2
stabilirea de contacte cu proiecte similare;
19.03.2008

6. Crearea de reţele în vederea unor discuţii pe internet.


23.04.2008

7. Târguri de locuri de muncă.


2.05.2008
18.05.2008
25.05.2008

Director,
Prof. Gheorghe Gorun