Sunteți pe pagina 1din 17

Şedinţă cu părinţii

Subiectul : Consiliere educaţională.

Orientarea profesională sau


cum să reuşeşti în carieră ?

Opinii, sugestii, sfaturi ...


Genericul :

„ Părinţii buni le dau copiilor rădăcini


şi aripi. Rădăcinile ca să ştie unde
le este casa şi aripi ca să zboare în
alte părţi unde să arate celorlalţi ce

au învăţat. „ Platon
Obiective :

1. Informarea părinţilor cu tendinţele


contemporane ale orientării şcolare şi
profesionale ;

2. Iniţierea şi consilierea părinţilor în domeniul


educaţiei vocaţionale a tinerei generaţii ;
3. Conştientizarea rolului carierei, destinului ca
fenomene dirijabile în viaţa omului ;

Cuvinte-cheie :
 carieră – 1) profesiune, ocupaţie, domeniu
de activitate, timp cînd cineva
lucrează într-un anumit domeniu ;
2) etapă, treaptă în ierarhia socială sau
profesională;
3) poziţie în societate , situaţie bună
 educaţie vocaţională/ profesională, ca
dimensiune specifică educaţiei aplicative/tehnologice ,
proiectează un ansamblu de actiuni de dirijare şi
autodirijare a procesului de formare-dezvoltare a
personalităţii elevului, integrate în activitatea de consiliere
şi orientare şcolară profesională, organizată progresiv,
formal sau neformal, în cadrul sistemului de învăţămînt şi
ca resursă de evoluţie a carierei, individuală şi socială,
psihologică şi comunitară pe tot parcursul vieţii ;
Identitatea vocaţională
Aspecte
VALORI
STIL INTERESE
DECIZIONAL

ATITUDINI
IDENTITATEA ŞI
EDUCAŢIE VOCAŢIONALĂ
CREDINŢE

DEPRINDERI
STIL DE
ŞI
VIAŢĂ ABILITĂŢI
CARACTERISTICI
DE
PERSONALITATE

Dezvoltarea identităţii vocaţionale


Fazele
I. Perioada fantezei în planul aspiraţiilor.
Copilul între 3 şi 10 ani se identifică în planul
intereselor vocaţionale cu diferite persoane din
mediul familial sau şcolar.

II. Perioada tatonărilor /11-17 ani/


Elevii îşi dezvoltă un comportament explorator :
investighează propriile interese vocaţionale,
experimentează mai multe tipuri de activităţi şi
observă necesitatea de a lua în considerare
balanţa interese-aptitudini în exprimarea unei
opţiuni. Alegerile pe care le face tînărul în
această perioadă au un caracter vag şi
tranzitoriu, putînd fi abandonate relativ uşor în
momentul în care apare o altă direcţie
vocaţională ce pare să-i ofere satisfacţii.
III. Perioada realismului /18-25 ani/
Se caracterizează prin cristalizarea identităţii
vocaţionale şi a unei viziuni de ansamblu
asupra factorilor, ceea ce determină luarea unor
decizii mult mai pragmatice.
IV. Perioada stabilizării / 25-35 ani /
Are loc conştientizarea necesităţii de stabilizare
şi perpetuarea acestei stări . Este interesant că
acum tînărul îşi poate schimba locul de muncă,
dar nu şi profesia (acest lucru se întîmplă mai
rar).
V.Perioada de consolare /peste 35 ani/
Individul simte nevoia întăririi statutului său, a
promovării sale, pentru a-şi asigura confortul
psihic, dar şi pentru o mai mare securizare.
VI. Perioada de declin /peste 65 ani/
Ultima perioadă este percepută de oameni în
mod diferit. Unii consideră pensionarea un
moment binevenit pentru desfăşurarea
activităţilor ce-i interesează, alţii – un preludiu al
decăderii şi „ofilirii”, fiind incapabili să-şi
modifice concepţia despre sine în concordanţă
cu alte valori din viaţa lor.

FORME
de identitate vocaţională la adolescenţi
 Identitatea forţată – adolescentul a preluat valorile şi
expectanţele altora fără a le analiza critic. Adolescenţii care prezintă
această formă de identitate au deja obiective ocupaţionale, dar
acestea i-au fost impuse din afară, fie de părinţi, fie de colegi.

 Criza identitară - adolescentul se confruntă cu probleme de


identitate.Simte presiune pentru a realiza o opţiune, dar aceasta este
mereu amînată.

 Difuzia identitară - adolescentul nu a facut încă o alegere


şi nu este preocupat să facă un angajament pe o anumită direcţie deşi
s-ar putea să fi avut pînă acum unele tentative sau să le fi ignorat.
Aceşti adolescenţi nu se simt presaţi să realizeze o alegere, prin
urmare nu se află in criză identitară.

 Identitatea conturată - adolescentul a facut propria alegere,


deci a îndepărtat presiunea, este clar orientat şi urmăreşte obiectivele
profesionale propuse.

Factorii
care influenţează orientarea
vocaţională

1. Realitatea înconjurătoare – care ne obligă pe oricare din noi să


răspundem la presiunea exercitată de mediu -influenţează luarea
deciziei în alegerea ocupaţională.
2. Procesul educaţional/ nivelul de instruire condiţionează alegerea
carierei unei persoane, datorită nivelului acestuia de pregătire.
3. Factorii emoţionali determină anumite alegeri ale individului în
funcţie de personalitatea lui.
4. Valorile individuale au un rol important în alegerea
profesiei/meseriei.
5. Factorul de gen care influenţează alegerea profesiei. Conform
teoriei expectanţei : bărbaţii au expectanţe de succes ridicate
pentru domeniile profesionale considerate masculine, în timp ce
femeile au expectanţe mai mari de succes în domeniile profesionale
considerate feminine.(Furnham,1992)

Alegerea carierei
Informaţii despre carieră
Starea generală a pieţii de muncă
Starea generală a economiei
Mituri legate de carieră
Oportunităţi de formare
Proiect de autodezvoltare

Relaţii semnificative
Autocunoaşterea Aşteptările celorlalţi
educaţia Tradiţii de familie
Planuri legate de relaţii
stil decizional interpersonale(căsătorie, copii)
Statutul social – economic
* aptitudini şi Planurile persoanelor semnificative
credinţe (părinţi, soţi, prieteni)
* interese

* deprinderi şi
abilităţi
*
valori

* stil de viaţă
„ Fără pregătire nu poţi încerca,
Fără încercare nu există progres,
Fără progres nu există perfecţiune,

Fără perfecţiune nu există satisfacţie.”

( Sri Chinmoy )
Vă mulumesc pentru
conlucrare şi colaborare

Varvara Chiperi, director adjunct,


profesoară de istorie şi educaţia civică
Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu” or. Orhei