Sunteți pe pagina 1din 1

Deschidere de stagiune la

Opera Națională Română Cluj.


Reguli stricte de intrare!
Sâmbătă, 15 mai, 19.00, ONR clujeană își des-
chide porțile cu un op extrem, extrem de ofer-
tant, Faust de Gounod. Opera în concert bene-
ficiază de o distribuție internațională: tenorul
Ștefan Pop, basul Szabo Balint, baritonul George
Petean, soprana Diana Țugui, mezzosopranele
Alexandra Leșiu și Liliana Neciu, basul Corneliu
Huțanu; dirijor David Crescenzi; concepția artistică îi aparține regizorului Rareș Trifan. Pentru cei
interesați sunt de citit și de reținut regulile de acces, multe și însemnate.
Toate datele le aveți în pagina 6 ARTĂ-CULTURĂ

miercuri, 12 mai 2021 • anul XXXII, nr. 9241 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Guvernanții
coboară în stradă
Județul Cluj a întrat în scenariul verde
Judeţul Cluj a ieşit din scenariul
galben de infectări cu SARS-
CoV-2 şi se află în scenariul
verde după ce rata de infectare
a săzut sub 1,50 de cazuri la mia
Anca M.
de locuitori. Potrivit Grupului
COLIBĂȘANU
de Comunicare Strategică (GCS),
capitala şi toate judeţele sunt în
scenariul verde.

G uvernanții au decis, în sfârșit, să În Bucureşti, rata de infectare cu


coboare în stradă. Conform unui SARS-CoV-2 este de 1,49 de cazuri la
anunț al premierului Florin Cîțu, mia de locuitori, în scădere de la 1,59,
de săptămâna viitoare, miniștrii și secre- cât s-a înregistrat luni, în judeţul Cluj
tarii de stat vor merge la centrele de vac- – 1,46 cazuri la mia de locuitori faţă
cinare, vor vorbi cu cetățenii și le vor răs- de luni – 1,54. Celelalte 40 de judeţe
punde întrebărilor, pentru că următoarele se află şi ele în zona verde (sub 1,5 ca-
măsuri de relaxare depind de gradul de zuri la mia de locuitori), cele mai mici
imunizare a populației. Din câte se pare, rate de infectare cu SARS-CoV-2 în-
de acum încolo, ei se vor implica activ, fi- registrându-se în Gorj – 0,24, Sucea-
zic, în promovarea acțiunilor de imuniza- va – 0,30 şi Maramureş – 0,35.
re împotriva coronavirusului. continuare în pagina a 4-a
Vedem, așadar, că, după aproape ju-
mătate de an de la începerea campaniei
de vaccinare, se trezesc și decidenții poli-
tici. Doar că ceea ce nu au înțeles ei este
Peste 5.800 de elevi clujeni susțin probele „U” Cluj i-a găsit
deja înlocuitor
că românii nu au nevoie să fie împinși de
la spate pentru a se imuniza. Dovadă este
Evaluării Naționale la finalul clasei a VI-a lui Costel Enache
seriozitatea cu care oamenii au tratat încă Un număr de 5.844 de elevi din la Matematică și Științe ale natu- „Probele scrise încep la ora 9:00,
de la început această campanie, în ciuda județul Cluj, dintre care 4.206 rii. Evaluarea Națională la finalul iar accesul elevilor în săli este per-
bâlbâielilor autorităților. Ei au așteptat, din mediul urban și 1.638 din clasei a VI-a se va desfășura cu mis până la ora 8:30. Elevii vor fi
cu răbdare și tutun, să se programeze la mediul rural, vor susține, în prezența fizică a elevilor în unită- așezați câte unul în bancă, în or-
vaccin, au bătut zeci de kilometri ca să se zilele de 12 și 13 mai, probele țile de învățământ preuniversitar, dine alfabetică, la nivelul aceleiași
imunizeze în alte localități decât cele de scrise din cadrul Evaluării indiferent de rata incidenței din clase, pentru a evita interacțiunea
domiciliu, ba chiar s-au cazat care pe unde Naționale la finalul clasei a VI-a, localitate, iar comisiile de la ni- celor din clase diferite. Timpul
au apucat, și asta pe cheltuială proprie. sesiunea mai 2021. velul unităților de învățământ au alocat elaborării fiecărei lucrări
Guvernanții care astăzi fac exces de zel obligația de a asigura îndeplinirea scrise este de 60 de minute, din
Miercuri, 12 mai, elevii claselor condițiilor de siguranță sanitară, momentul în care s-a încheiat dis- Postul de antrenor princi-
sunt cei care, în urmă cu o vreme, îi în- pal al echipei de fotbal Uni-
demnau pe români să se vaccineze, dar, a VI-a vor susține proba scrisă la potrivit prevederilor Ordinului co- tribuirea subiectelor fiecărui elev.
Limbă și comunicare, iar joi, 13 M. TRIPON versitatea Cluj a rămas vacant
continuare în pagina a 12-a mun al Ministerului Educației și al pentru câteva ore, după ce
mai, se va desfășura proba scrisă Ministerului Sănătății. continuare în pagina a 4-a
clubul a decis să se despartă
de Costel Enache, care și-a
REPORTAJ reziliat contractul pe cale
amiabilă, luni, după eșecul
Arta în pandemie. Premii pentru cursanţii Şcolii cu ACS Comuna Recea, scor
2-3. Universitatea l-a dorit pe
Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca! fostul mare internațional ro-
mân Viorel Moldovan, care
A face artă în vremuri de pandemie, când păstrarea intactă a sănătăţii este esenţială, s-a despărțit de Petrolul Plo-
pentru individ şi societate, acest lucru poate părea unora atipic. Însă, pentru o însemnată iești, însă a ajuns la un acord
categorie de oameni, arta reprezintă o formă de supravieţuire – sau măcar de rezistenţă cu Erik Lincar, cel care s-a
la „intemperii” - care poate duce la menţinerea sănătăţii spirituale şi, automat, a celei consacrat ca fotbalist la Stea-
corporale, ferindu-i întrucâtva de contagiunea cu temutul virus. Iar pentru Şcoala ua București, iar ca antrenor
Populară de Arte „Tudor Jarda”, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Cluj, a cărei le-a pregătit pe Turris Tur-
menire este aceea de a forma artişti – şi o face, cu cinste, de peste şase decenii! - creaţia nu Măgurele, FCU Craiova
artistică şi procesul educaţional reprezintă principalele sale obiective. 1948, Metalul Reșița, Callatis
Mangalia, Sportul Studen-
Deocamdată, concursurile de artă plastică numeroase confruntări artistice! De aceea, în țesc, Inter Olt Slatina, Viito-
Şcoala Populară de Arte Cluj-Napoca, în rândurile următoare, ne vom referi la câteva rul Toporu, FC Hunedoara,
paralel cu susţinerea cursurilor on-line şi fa- competiţii de nivel naţional, la care cursanţii Juventus București, Prefab
ce-to-face, atunci când a  fost posibil, s-a in- Şcolii de Arte Cluj-Napoca au concurat şi au Modelu, Delta Tulcea și CSM
tegrat încă de la începuturile pandemiei în câştigat importante premii. Râmnicu Vâlcea.
circuitul activităţilor organizate de instituţiile Sorin GRECU Cristian FOCȘANU
similare din ţară. A participat, fără şovăire, la continuare în pagina a 7-a continuare în pagina a 4-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-16, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324