Sunteți pe pagina 1din 1

ABONAȚI-VĂ!

n o
ți
misi !
Eco te 30%
S-a redus numărul chioșcurilor care vând ziare pes
Așadar, vă rugăm să vă abonați, prin:
• încasatorii firmei DONATH MEDIA – tel. 0741-627.075;
• serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33);
• Poșta Română (factori poștali sau Oficiu Poștal)
Prețul abonamentului:

30 40
PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

lei/lună + taxa difuzare lei/lună + taxa difuzare

luni, 10 mai 2021 • anul XXXII, nr. 9239 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

The King Arthur Brief


and The Happy Prince Starea tristă a culturii clujene
Mai multe instituții importante
de cultură din Cluj-Napoca
se confruntă de mai mulți ani
cu mari dificultăți din cauza
lipsei de sedii sau a spațiilor
Demostene ȘOFRON improprii în care își desfășoară
activitatea. Deși se dorește
a fi un important pol cultural,
Cluj-Napoca stă lamentabil la
capitolul infrastructură pentru

d
cultură. Mai multe instituţii
osarul King Arthur și Prințul Feri- culturale au avut de suferit după
cit a depășit de mult granițele țării. 1990 fie din cauza fenomenului
Nu i-au trebuit trei luni să ajungă în „restitutio in integrum”, fie din
paginile mai tuturor tabloidelor occiden- cauza managementului promovat
tale și nu numai. Era normal să se întâm- de cei care s-au aflat în fruntea
ple așa dintr-un singur și mare motiv, știm acestora sau a politicilor impuse
să ne facem de râs în fața lumii și o facem de cei din conducerea Ministerului
Culturii. Filarmonica, Muzeul de
săptămânal aproape. Istorie, Muzeul de Artă, Academia
Am mai scris și revin asupra ideii. Ro- de Muzică, Liceul de Muzică sunt
mânia oferă mari, foarte mari subiecte câteva dintre acestea.
scenariștilor lumii. Se pot scrie scenarii
despre legile pe justiție (celebrul roman- continuare în pagina a 7-a
cier și avocat John Grisham ar crăpa de
invidie la ce cazuri avem), despre Cazul
Miercuri, Clujul
Caracal/Dincă (departe de a fi soluționat
cum trebuie), despre clanuri, despre lista
Încă o mare competiție sportivă ră, implicit către sponsori și pro-
movare mediatică prin transmisii ar putea avea un
dosarelor de corupție, cel al doctoratelor
copy&paste, al angajărilor fictive, al de-
va fi găzduită de Cluj-Napoca de televiziune, iar atletismul își va
recăpăta locul în inima și atenţia
director al Casei de
Asigurări de Sănătate
frișărilor ilegale, preoți pedofili, cel al Consiliul European Athletics (Asociaţia Europeană a Federaţiilor românilor. Timp de doi ani, până
dosarelor penale nefinalizate (iar ajung de Atletism), întrunit la Lausanne (Elveția), a acordat României la competiţia din 2023, se va vorbi Numai cinci dintre candida-
la Grisham), al braconajului. Și rămân la organizarea Campionatelor Europene Under-20 din 2023, la despre atletism, se vor face eveni- ții care au participat la concur-
acesta din urmă prin cazul ursului Ar- Cluj-Napoca, informația fiind confirmată de Federaţia Română de mente legate de creșterea gradului sul pentru conducerile Caselor
de interes al tinerilor și copiilor de Asigurări de Sănătate din
thur, caz care, vă spun eu, nu va fi în veci Atletism pe site-ul său oficial. Aproximativ 1.500 de sportivi din 48 țară au reușit să promoveze
soluționat. Mai mult, cred că vinovatul de ţări sunt aşteptaţi pe Cluj Arena la acest eveniment. pentru atletism, aceștia putând
vedea din tribune cea mai mare concursul, după atingerea bare-
principal va fi găsit ursul în cauză, aflat în mului minim de 70 de puncte.
locul nepotrivit la început de martie 2020. Acesta este al doilea campionat curie imensă pentru comunitatea competiţie europeană rezervată
juniorilor, se vor organiza compe- Conform datelor prezentate de
De ce nu va fi soluționat este ușor de european cu probe de pistă, după de atletism din România și o veste Casa Națională de Asigurări
spus. În primul rând, autoritățile locale și Campionatul European de Atle- excelentă pentru viitorul atletis- tiţii în care vom testa capacitatea de Sănătate, printre candidații
guvernamentale minimalizează cazul. tism pe Echipe - Liga 1 care se va mului românesc. De acum înainte de pregătire. care au depășit, la sfâșitul săp-
continuare în pagina a 12-a desfășura în luna iunie a acestui porţile României sunt deschise că- Cristian FOCȘANU tămânii trecute, baremul mi-
an tot la Cluj-Napoca. „Este o bu- tre competiţiile de mare anvergu- continuare în pagina a 10-a nim pentru a fi declarat admis
în etapa a doua a concursului
9 Mai la Cluj-Napoca se numără și Luminița Brustur
Chirilă, care a concurat pentru
funcția de director al Casei Ju-
Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliției dețene de Asigurări de Sănătate
Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial și Ziua Uniunii Cluj. Ceilalți candidați admiși
Europene au fost sărbătorite, ieri, în Piața Unirii din Cluj-Napoca. au concurat pentru posturi-
La eveniment au participat reprezentanți ai administrației locale, le libere la Casele Județene de
politicieni și oficialități civile și militare. Ziua Europei a fost Sănătate din Maramureș, Iași,
marcată cu o slujbă religioasă, discursuri și muzică, manifestările Tulcea și Bistitrița-Năsăud. De
fiind organizate de Prefectura Cluj şi de Primărie. remarcat că 28 de candidați au
În discursul său, primarul Emil cu alte cuvinte, în ADN-ul acestui fost respinși, deoarece au obți-
Boc a vorbit despre însemnătatea continent, confruntarea și nu co- nut un punctaj sub limita mini-
zilei de 9 Mai. „Este o zi frumoasă, laborarea a reprezentat regula de mă, iar 21 de candidați au fost
precum viitorul Europei, sau cel bază, cu excepția ultimilor 76 de declarați absenți. Etapa a doua
puțin așa sperăm. Astăzi (n.red du- ani. În rest, am avut în permanen- a concursului, care constă în
minică) avem o sărbătoare, poate ță, conflicte, tensiuni, războaie”, a proba de interviu se desfășoară
după Ziua Națională a României, spus Emil Boc, care a oferit și câte- miercuri, 12 mai. Organizarea
această zi este cea mai importantă va exemple de eroi, bătălii și lupte unui concurs pentru ocuparea
pentru prezentul și viitorul nostru. fără de care evoluția istoriei Euro- posturilor vacanțe de la Casele
9 Mai este ziua astrală a Europei pei nu ar fi fost posibilă. Județene de Sănătate din țară a
pentru că în istoria Europei războ- Anca M. Colibășanu fost stabilită în timpul manda-
iul, și nu pacea constituie regula, tului fostului ministrul al sănă-
continuare în pagina a 4-a tății, Vlad Voiculescu.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-16, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324