Sunteți pe pagina 1din 28

FIZICA

TRUSĂ DE ELECTRICITATE
CU PRINDERE MAGNETICĂ
GHIO DE UTILIZAR.E
DESCRIEREA TRUSEI DE ELECTRICITATE

Trusa conþine echipamente ºi dispozitive necesare pentru realizarea


ºi demonstrarea legilor electrocineticii, energiei ºi puterii electrice ?i
include peste 20 componente (rezistenþe, întrerupãtoare, becuri, aparate de
mãsurã, conductoare de legãturã etc.)

Trusa este însoþitã de un ghid de utilizare în care sunt prezentate


componentele acesteia ºi modul lor de utilizare, precum ºi descrierea
detaliatã a fiecãrui experiment, însoþitã de imagini reprezentative.

Pentru proiectarea ºi realizarea experimentelor se foloseºte tabla


magneticã, pe care se vor fixa componentele electrice, în plan vertical, cu
ajutorul unor magneþi cu aderenþã ridicatã.

AVANTAJELE TRUSEI
Ÿ Produs de uz colectiv, ce permite efectuarea rapidã, la tablã, a
experimentelor;
Ÿ Grad sporit de vizualizare a experimentelor de cãtre întreaga clasã de
elevi;
Ÿ Trusã compactã, materialele fiind dispuse într-o cutie de plastic, cu
inserþie de spumã poliuretanicã, care asigurã fixarea acestora, asigurând,
totodatã transportarea în siguranþã a produsului.

2
FIZICÃ
LISTA DE EXPERIMENTE

Ÿ Circuitul electric;
Curentul electric în lichide;
Ÿ Intensitatea curentului electric-ampermetru;
Ÿ Mãsurarea intensitãþii curenþilor din jurul unui nod
de reþea;
Ÿ Mãsurarea tensiunii electrice între douã puncte ale
circuitului electric-voltmetrul;
Ÿ Tensiunea electromotoare a generatorului;
Ÿ Legea lui Ohm pentru o porþiune de circuit;
Ÿ Gruparea rezistoarelor (becurilor) în serie;
Ÿ Gruparea rezistoarelor (becurilor) în paralel;
Ÿ Efectul electrotermic al curentului electric;
Ÿ Determinarea puterii unui bec electric;
Ÿ Conductori/izolatori;
Ÿ Dependenþa rezistenþei electrice de
temperaturã;
Ÿ Gruparea bateriilor în serie;
Ÿ Gruparea bateriilor în paralel;
Ÿ Dependenþa rezistenþei electrice de lungimea
conductorului;
Ÿ Dependenþa rezistenþei electrice de secþiunea
conductorului;
Ÿ Dependenþa rezistenþei electrice de natura
conductorului.

3
COMPONENTELE TRUSEI DE ELECTRICITATE
Nr. Denumirea
Cantitate (bucãþi) Imaginea componentei
crt. componentei

1 Sursã de curent electric 1

2 Bec 6V 5

3 Bec 3.5V 5

4 Ampermetru cc 1

5 Voltmetru cc 1

6 Conductoare de legãturã 5 bucãti roºii


20cm

7 Conductoare de legãturã 5 bucãti negre


20cm

8 Conductoare de legãturã 1 bucatã negru


50cm 1 bucatã roºu

9 Fir de aþã 50cm 1

10 Întrerupãtor electric 1

11 Suport pentru baterii 2

4
FIZICÃ

Nr.
Denumirea componentei Cantitate (bucãþi) Imaginea componentei
crt.
12 Rezistenþã electricã 10Ù 1

13 Rezistenþã electricã 100Ù 1

14 Suport cu crocodili 2

15 Vas pentru electrolizã 1

16 Suport cu fasung bec E 10 2

17 Placi de zinc 2

18 Fir de constantan 1

19 Siguranþã fuzibilã 4

20 Spirtierã
1

21 Sticlã picurãtoare cu 1
alcool tehnic 100ml

5
CIRCUIT ELECTRIC
Tema experimentului: comportarea circuitului electric

Materiale necesare: · tablã magneticã;


· sursã de curent electric;
· întrerupãtor electric;
· conductoare de legãturã;
· suport cu fasung bec E10;
· bec 6V.

Schema de asamblare Circuit electric

Mod de lucru:
· montãm becul pe suportul cu fasung E10;
· aþezãm pe masã sursa de curent electric;
· montãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul
electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit
utilizând conductoare de legãturã;
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric utilizând
conductoare de legãturã;
· alimentãm circuitul electric cu 4V cc þi observãm starea becului;
· închidem înterupãtorul electric þi observãm starea becului.
Observaþie: Tensiunea furnizatã de sursã nu trebuie sã depãþeascã tensiunea
maximã suportatã de bec (înscrisã pe bec).
Concluzii: 1. Când circuitul electric este deschis, becul nu funcþioneazã, ca
dovadã a faptului cã prin circuit nu trece curent electric;
2. Când circuitul electric este închis, becul funcþioneazã,
rezultând cã prin circuit trece curent electric. 6
FIZICÃ
CURENTUL ELECTRIC ÎN LICHIDE
Tema experimentului: conductibilitatea electrica.
Materiale necesare:
· tablã magneticã; · suport cu fasung bec E10;
· sursã de curent electric; · bec 6V;
· întrerupãtor electric; · vas pentru electrolizã;
· conductoare de legãturã; · plãci de zinc;
· suplimentar: apã distilatã, sare de bucãtãrie.

Schema de asamblare Circuit electric

Mod de lucru:
· montãm becul pe suportul cu fasung E10;
· aþezãm pe masã vasul pentru electrolizã ºi sursa de curent electric;
· turnãm apã distilatã în vasul pentru electrolizã ( 3 din volumul vasului);
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit
utilizând conductoare de legãturã;
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric utilizând
conductoare de legãturã;
· alimentãm circuitul electric cu 6V cc;
· închidem înterupãtorul electric þi observãm starea becului;
· dizolvãm în apa din vasul pentru electrolizã puþinã sare de bucãtãrie ºi
observãm starea becului.
Concluzii: 1. Când circuitul electric este închis, iar în vasul pentru
electrolizã se aflã apã distilatã, becul nu se aprinde, ca dovadã a faptului cã
prin circuit nu trece curent electric. De aici deducem cã apa destilatã nu
conduce curentul electric;
2. Când circuitul electric este închis, iar în vasul pentru electrolizã se
aflã apã distilatã, în care s-a dizolvat sare de bucãtãrie, becul se
7 aprinde, demonstrând faptul cã prin circuit trece curent electric.
De aici deducem cã soluþia salinã conduce curentul electric.
INTENSITATEA CURENTULUI ELECTRIC-AMPERMETRUL
Tema experimentului: intensitatea curentului electric.
Materiale necesare:
· tablã magneticã; · conductoare de legãturã;
· sursã de curent electric; · suport cu fasung bec E10;
· întrerupãtor electric; · bec 6V;
· ampermetru cc.

Schema de asamblare Circuit electric

Mod de lucru:
· montãm becul pe suportul cu fasung E10;
· aþezãm pe masã ampermetrul ºi sursa de curent electric;
· montãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul
electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit
utilizând conductoare de legãturã;
· conectãm ampermetrul în circuit între punctele B ºi C, în serie cu becul;
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric, utilizând
conductoare de legãturã;
· închidem circuitul electric;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 2V, 4V respectiv 6V;
· notãm valoarea intensitãþii curentului electric, indicatã de ampermetru,
pentru fiecare valoare a tensiunii electrice;
· deconectãm ampermetrul dintre punctele B ºi C ºi-l conectãm între
punctele D ºi F, în serie cu becul, ºi repetãm operaþiile de mai sus, pentru
tensiunile de 2V, 4V respectiv 6V.
Observaþie: Ampermetrul se conecteazã în serie cu consumatorul electric.
Concluzie: Într-un circuit electric neramificat intensitatea curentului electric
are aceeaºi valoare, indiferent de poziþia ampermetrului (în stânga sau în 8
dreapta becului).
FIZICÃ
MÃSURAREA INTENSITÃÞII CURENÞILOR
DIN JURUL UNUI NOD DE REÞEA
Tema experimentului: intensitatea curentului electric.
Materiale necesare:
· tablã magneticã; · suport cu fasung bec E10;
· sursã de curent electric; · bec 6V;
· întrerupãtor electric; · ampermetru cc;
· conductoare de legãturã; · rezistenþã electricã 100W.

Schema de asamblare Circuit electric

Mod de lucru:
· montãm becul pe suportul cu fasung E10;
· aþezãm pe masã ampermetrul ºi sursa de curent electric;
· montãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul
electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit
utilizând conductoare de legãturã;
· conectãm ampermetrul în circuit între punctele M ºi P, în serie cu sursa de
curent electric;
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric, utilizând
conductoare de legãturã;
· închidem circuitul electric;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 4Vcc ºi mãsurãm intensitatea I
a curentului electric;
· deschidem circuitul electric;
· deconectãm ampermetrul dintre punctele M ºi P ºi-l conectãm între
punctele P ºi Q, în serie cu rezistenþa electricã;
· închidem circuitul electric;
9 · alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 4Vcc ºi mãsurãm
intensitatea I1 a curentului electric;
· deschidem circuitul electric;
· deconectãm ampermetrul dintre punctele M ºi P ºi-l conectãm între
punctele P ºi Q, în serie cu becul;
· închidem circuitul electric;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 4Vcc ºi mãsurãm intensitatea
I2 a curentului electric.
Observaþie: Ampermetrul se conecteazã în serie cu consumatorul electric.
Concluzie: Intensitatea curentului electric I ce ajunge în nodul P este egalã
cu suma intensitãþilor I1 þi I2 ce pleacã din nodul P:
I = I1 + I2

MÃSURAREA TENSIUNII ELECTRICE ÎNTRE DOUÃ


PUNCTE ALE CIRCUITULUI ELECTRIC-VOLTMETRUL
Tema experimentului: tensiunea electricã.
Materiale necesare:
· tablã magneticã; · suport cu fasung bec E10;
· sursã de curent electric; · bec 6V;
· întrerupãtor electric; · voltmetru cc;
· conductoare de legãturã; · rezistenþã electricã 100W.
Schema de asamblare Circuit electric

E
Mod de lucru:
· montãm becul pe suportul cu fasung E10;
· aþezãm pe masã voltmetrul ºi sursa de curent electric;
· montãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit
utilizând conductoare de legãturã; 10
· conectãm voltmetrul în circuit între punctele M ºi N, în paralel cu becul;
FIZICÃ

· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric, utilizând


conductoare de legãturã;
· închidem circuitul electric;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 4Vcc;
· mãsurãm tensiunea electricã a becului între punctele M ºi N ºi notãm
valoarea acesteia U1;
· deschidem circuitul electric;
· deconectãm voltmetrul dintre punctele M ºi N ºi-l conectãm în paralel cu
rezistenþã electricã de 100W, între punctele N ºi P;
· închidem circuitul electric;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 4Vcc;
· mãsurãm tensiunea pe rezistenþa electricã între punctele M ºi P ºi notãm
valoarea acesteia U2;
· deschidem circuitul electric;
· deconectãm voltmetrul dintre punctele N ºi P ºi-l conectãm în paralel cu
cele douã elemente de circuit (rezistenþa electricã de 100 ºi becul electric),
între punctele M ºi P;
· închidem circuitul electric;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 4Vcc;
· mãsurãm tensiunea electricã a becului între punctele M ºi P ºi notãm
valoarea acesteia U.

Observaþie:
Voltmetrul se conecteazã în paralel cu consumatorul electric.

Concluzie:
Tensiunea electricã mãsuratã între punctele M ºi P este egalã cu suma
tensiunilor mãsuratã între punctele M ºi N, respectiv, N ºi P:
U = U1 + U2

11
TENSIUNEA ELECTROMOTOARE A GENERATORULUI
Tema experimentului: tensiunea electricã.
Materiale necesare:
· tablã magneticã; · suport cu fasung bec E10;
· sursã de curent electric; · bec 6V;
· întrerupãtor electric; · voltmetru cc;
· conductoare de legãturã; · rezistenþã electricã 100W.

Schema de asamblare Circuit electric

Mod de lucru:
· montãm becul pe suportul cu fasung E10;
· aþezãm pe masã voltmetrul ºi sursa de curent electric;
· montãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul
electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit
utilizând conductoare de legãturã;
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric, utilizând
conductoare de legãturã;
· conectãm voltmetrul în circuit între punctele M ºi N, în paralel cu sursa
de curent electric;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 4Vcc;
· închidem circuitul electric;
· mãsurãm tensiunea electricã între punctele M ºi N ºi notãm valoarea
acesteia U;
· deschidem circuitul electric;
· mãsurãm tensiunea electricã între punctele M ºi N, la bornele sursei, ºi
notãm valoarea acesteia cu E;
· deconectãm becul electric din circuit þi mãsurãm, din nou, cu ajutorul
voltmetrului în circuit închis, respectiv deschis, tensiunile U ºi E. 12
FIZICÃ
Observaþie: Voltmetrul se conecteazã în paralel cu consumatorul electric.

Concluzii: 1. În circuitul deschis, voltmetrul conectat între punctele M ºi N


mãsoarã tensiunea electromotoare E;
2. În circuitul închis, voltmetrul conectat între punctele M ºi N
mãsoarã tensiunea la borne U;
3. Întotdeauna tensiunea electromotoare E este mai mare decât
tensiunea la borne U.

LEGEA LUI OHM PENTRU O PORÞIUNE DE CIRCUIT


Tema experimentului: rezistenþa electricã.
Materiale necesare:
· tablã magneticã; · conductoare de legãturã;
· sursã de curent electric; · ampermetru cc;
· întrerupãtor electric; · voltmetru cc;
· rezistenþã electricã 100W.
Schema de asamblare Circuit electric

Mod de lucru:
· montãm becul pe suportul cu fasung E10;
· aþezãm pe masã voltmetrul, ampermetrul ºi sursa de curent electric;
· montãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul
electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit
utilizând conductoare de legãturã;
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric, utilizând
conductoare de legãturã;
· conectãm voltmetrul în circuit, în paralel cu rezistenþa electricã;
· conectãm ampermetrul în circuit, în serie cu rezistenþa electricã;
13 · alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 2Vcc;
· închidem circuitul electric;
· citim valorile indicate de voltmetru þi ampermetru þi notãm valorile
acestora;
· calculãm raportul dintre tensiunea electricã þi intensitatea curentului
electric;
· repetãm experimentul, alimentând circuitul electric cu o tensiune
electricã de 2V, 4V, 6V.

Observaþii: a) ampermetrul se conecteazã în serie cu consumatorul electric;


b) voltmetrul se conecteazã în paralel cu consumatorul electric.
Concluzii: 1. Raportul dintre tensiunea electricã þi intensitatea curentului
electric este constant;
2. Aceastã constantã se noteazã cu R þi se numeþte rezistenþã
electricã:
U_
R= I

GRUPAREA REZISTENÞELOR ÎN SERIE


Tema experimentului: rezistenþa electricã.
Materiale necesare:
· tablã magneticã; · ampermetru cc;
· sursã de curent electric; · voltmetru cc;
· întrerupãtor electric; · rezistenþã electricã 10 W;
· conductoare de legãturã; · rezistenþã electricã 100 W.

Schema de asamblare Circuit electric

14
FIZICÃ
Mod de lucru:
· aþezãm pe masã voltmetrul, ampermetrul þi sursa de curent electric;
· montãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul
electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit,
utilizând conductoare de legãturã;
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric, utilizând
conductoare de legãturã;
· conectãm voltmetrul în circuit în paralel cu ambele rezistenþe;
· conectãm ampermetrul în circuit în serie cu ambele rezistenþe;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 4Vcc;
· închidem circuitul electric;
· citim valorile indicate de voltmetru þi ampermetru þi notãm valorile
acestora U ºi I;
· calculãm raportul dintre tensiunea electricã þi intensitatea curentului
electric U / I þi determinãm rezistenþa echivalentã R;
· deschidem circuitul electric;
· conectãm ampermetrul în serie cu rezistenþa R1;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 4Vcc;
· închidem circuitul electric;
· citim valorile indicate de voltmetru þi ampermetru þi notãm valorile
acestora U ºi I1;
· calculãm raportul dintre tensiunea electricã þi intensitatea curentului
electric U / I1 þi determinãm rezistenþa R1;
· deschidem circuitul electric;
· conectãm ampermetrul în serie cu rezistenþa R2;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 4Vcc;
· închidem circuitul electric;
· citim valorile indicate de voltmetru þi ampermetru þi notãm valorile
acestora U ºi I2;
· calculãm raportul dintre tensiunea electricã þi intensitatea curentului
electric U / I2 þi determinãm rezistenþa.
Observaþii: a) ampermetrul se conecteazã în serie cu consumatorul electric;
b) voltmetrul se conecteazã în paralel cu consumatorul electric.
Concluzie:
Inversul rezistentei echivalente este egal cu suma inverselor rezistentelor:
1 1 1
15 = +
R R1 R2
EFECTUL ELECTROTERMIC AL CURENTULUI ELECTRIC
Tema experimentului: efectul curentului electric.
Materiale necesare:
· tablã magneticã; · conductoare de legãturã;
· sursã de curent electric; · suport cu fasung bec E10;
· întrerupãtor electric; · bec 6V.
Schema de asamblare Circuit electric

Mod de lucru:
· montãm becul pe suportul cu fasung E10;
· aþezãm pe masã sursa de curent electric;
· montãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul
electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit
utilizând conductoare de legãturã;
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric utilizând
conductoare de legãturã;
· atingem becul cu mâna þi constatãm o anumitã stare de încãlzire;
· alimentãm circuitul electric la o tensiunea electricã de 6Vcc;
· închidem circuitul electric;
· menþinem circuitul electric în stare de funcþionare câteva minute, dupã
care atingem din nou becul cu mâna.

Observaþie: Se constatã cã starea de încãlzire a crescut.

Concluzie: La trecerea curentului electric prin consumator, energia electricã


se transformã în energie caloricã.
16
FIZICÃ
DETERMINAREA PUTERII UNUI BEC ELECTRIC
Tema experimentului: puterea electricã.
Materiale necesare:
· tablã magneticã; · suport cu fasung bec E10;
· sursã de curent electric; · bec 6V;
· întrerupãtor electric; · ampermetru cc;
· conductoare de legãturã; · voltmetru cc.
Schema de asamblare Circuit electric

Mod de lucru:
· montãm becul pe suportul cu fasung E10;
· aþezãm pe masã voltmetrul, ampermetrul ºi sursa de curent electric;
· montãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul
electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit
utilizând conductoare de legãturã;
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric, utilizând
conductoare de legãturã;
· conectãm voltmetrul în circuit în paralel cu becul;
· conectãm ampermetrul în circuit în serie cu becul;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 2Vcc;
· închidem circuitul electric;
· citim valorile indicate de voltmetru þi ampermetru, notãm valorile
acestora U ºi I ºi calculãm puterea becului;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea electricã de 4V, respectiv, 6V,
repetãm operaþiile de mai sus ºi calculãm puterea becului.
Observaþii: a) ampermetrul se conecteazã în serie cu consumatorul electric;
b) voltmetrul se conecteazã în paralel cu consumatorul electric.
Concluzie: Puterea electricã depinde de tensiunea aplicatã
17
consumatorului þi de curentul electric ce strãbate consumatorul: P = UI
CONDUCTORI / IZOLATORI
Tema experimentului: materiale electrice.
Materiale necesare:
· tablã magneticã; · suport cu fasung bec E10;
· sursã de curent electric; · bec 6V;
· întrerupãtor electric; · suport pentru crocodili;
· conductoare de legãturã; · fir de constantan;
· suplimentar: fir de aþã, fir de cupru, fir de nylon.

Schema de asamblare Circuit electric

Mod de lucru:
· montãm becul pe suportul cu fasung E10;
· aþezãm pe masã sursa de curent electric;
· prindem pe suportul pentru crocodili firul de constantan cu lungimea de 50
cm, spiralat;
· aþezãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit
utilizând conductoare de legãturã;
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric utilizând
conductoare de legãturã;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 6Vcc;
· închidem circuitul electric þi analizãm funcþionarea becului electric;
· repetãm operaþiile de mai sus înlocuind firul de constantan cu firul de aþã,
firul de nylon, respectiv firul de cupru.
· analizãm conductibilitatea materialul constantan aþã Nylon cupru

urmãtoarelor materiale: conductor


izolator

Observaþie: Trecerea curentului electric prin circuit este pusã în evidenþã de


becul electric.
Concluzie: Din punct de vedere electric, materialele se împart în douã grupe: 18
conductoare þi izolatoare.
FIZICÃ
DEPENDENÞA REZISTENÞEI DE TEMPERATURÃ
Tema experimentului: rezistenþa electricã.
Materiale necesare:
· tablã magneticã; · ampermetru cc;
· sursã de curent electric; · voltmetru cc;
· întrerupãtor electric; · suport pentru crocodili;
· conductoare de legãturã; · fir de constantan;
· suplimentar: spirtierã.
Schema de asamblare Circuit electric

Mod de lucru:
· aþezãm pe masã voltmetrul, ampermetrul ºi sursa de curent electric;
· prindem pe suportul pentru crocodili firul de constantan spiralat, cu
lungimea de 50 cm;
· aþezãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul
electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit
utilizând conductoare de legãturã;
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric utilizând
conductoare de legãturã;
· conectãm voltmetrul în paralel la capetele firului de constantan spiralat,
cu lungimea de 50 cm;
· conectãm ampermetrul în serie cu firului de constantan;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 4Vcc;
· închidem circuitul electric;
· citim valorile indicate de voltmetru ºi ampermetru ºi notãm valorile
acestora U1 ºi I1;
· calculãm raportul dintre tensiunea electricã þi intensitatea curentului
electric U1 / I1 þi determinãm rezistenþa R1;
19
· plasãm sursa de cãldurã sub firul de constantan ºi-l încãlzim;
· plasãm sursa de cãldurã sub firul de constantan ºi-l încãlzim;
· citim, la interval de 3 minute, valorile indicate de voltmetru þi
ampermetru în timpul încãlzirii þi notãm valorile acestora U ºi I;
· calculãm raportul dintre tensiunea electricã þi intensitatea curentului
electric U / I þi determinãm rezistenþa R2, R3 ......
· comparãm R1 cu R2, R3 .......
Observaþii: a) firul spiralat se ob?ine prin înfã?urarea acestuia pe un creion;
b) ampermetrul se conecteazã în serie cu consumatorul electric;
c) voltmetrul se conecteazã în paralel cu consumatorul electric.
Concluzii: 1. Rezistenþa electricã a unui conductor depinde de temperaturã;
2. Rezistenþa electricã a unui conductor creþte odatã cu cre?terea
temperaturii.

GRUPAREA BATERIILOR ÎN SERIE


Tema experimentului: tensiunea electricã.
Materiale necesare:
· tablã magneticã · suport cu fasung bec E10;
· celule pentru baterii (2 bucãþi); · bec 6V;
· întrerupãtor electric; · ampermetru cc;
· conductoare de legãturã; · voltmetru cc;
· suplimentar: baterii (2 bucãþi).
Schema de asamblare Circuit electric

Mod de lucru:
· montãm becul pe suportul cu fasung E10;
· aþezãm pe masã voltmetrul, ampermetrul ºi celulele pentru baterii;
· aþezãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit,
20
utilizând conductoare de legãturã;
FIZICÃ
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric utilizând
conductoare de legãturã;
· conectãm voltmetrul în circuit în paralel cu bateria cu tem E1 între
punctele M ºi N;
· conectãm ampermetrul în circuit în serie cu becul;
· deschidem circuitul electric;
· citim valorile indicate de voltmetru ºi ampermetru ºi notãm valorile
acestora E1 ºi 0;
· deconectãm voltmetrul dintre punctele M ºi N ºi-l conectãm în paralel cu
bateria cu tem E2 între punctele N ºi P;
· citim valorile indicate de voltmetru ºi ampermetru ºi notãm valorile
acestora E2 ºi 0;
· deconectãm voltmetrul dintre punctele N ºi P ºi-l conectãm în paralel cu
cele douã baterii între punctele M ºi P;
· citim valorile indicate de voltmetru ºi ampermetru ºi notãm valorile
acestora Etot ºi 0.
Observaþii: a) ampermetrul se conecteazã în serie cu consumatorul electric;
b) voltmetrul se conecteazã în paralel cu consumatorul electric.
Concluzie: În cazul grupãrii în serie tensiunea electromotoare este egalã cu
suma tensiunilor:
Etot = E1 + E2

GRUPAREA BATERIILOR ÎN PARALEL


Tema experimentului: tensiunea electricã.
Materiale necesare:
· tablã magneticã · suport cu fasung bec E10;
· celule pentru baterii (2 bucãþi); · bec 6V;
· întrerupãtor electric; · ampermetru cc;
· conductoare de legãturã; · voltmetru cc;
· suplimentar: baterii (2 bucãþi).
Schema de asamblare Circuit electric

21
Mod de lucru:
· montãm becul pe suportul cu fasung E10;
· aþezãm pe masã voltmetrul, ampermetrul ºi celulele pentru baterii;
· montãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul
electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit
utilizând conductoare de legãturã;
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric utilizând
conductoare de legãturã;
· conectãm voltmetrul în circuit în paralel cu ambele baterii cu tem E între
punctele M ºi N;
· conectãm ampermetrul în circuit în serie cu becul;
· deschidem circuitul electric;
· citim valorile indicate de voltmetru ºi ampermetru ºi notãm valorile
acestora E ºi 0.
Observaþii: a) ampermetrul se conecteazã în serie cu consumatorul electric;
b) voltmetrul se conecteazã în paralel cu consumatorul electric.
Concluzie: În cazul grupãrii în paralel, tensiunea electromotoare totalã este
egalã cu tensiunea electromotoare a bateriei: Etot = E

DEPENDENÞA REZISTENÞEI ELECTRICE


DE LUNGIMEA CONDUCTORULUI
Tema experimentului: rezistenþa electricã.
Materiale necesare:
· tablã magneticã; · suport pentru crocodili;
· sursã de curent electric; · ampermetru cc;
· întrerupãtor electric; · voltmetru cc;
· conductoare de legãturã; · fir de constantan.
Schema de asamblare Circuit electric

22
FIZICÃ
Mod de lucru:
· aþezãm pe masã voltmetrul, ampermetrul ºi sursa de curent electric;
· prindem pe suportul pentru crocodili firul de constantan spiralat, cu
lungimea de 50 cm;
· montãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul
electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit
utilizând conductoare de legãturã;
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric utilizând
conductoare de legãturã;
· conectãm voltmetrul în paralel la capetele firului de constantan spiralat,
cu lungimea de 50 cm;
· conectãm ampermetrul în serie cu firul de constantan;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 4Vcc;
· închidem circuitul electric;
· citim valorile indicate de voltmetru ºi ampermetru ºi notãm valorile
acestora U1 ºi I1;
· calculãm raportul dintre tensiunea electricã þi intensitatea curentului
electric U1 / I1 þi determinãm rezistenþa R1;
· deschidem circuitul electric;
· deconectãm de pe suportul pentru crocodili firul de constantan cu
lungimea de 50 cm ºi-l înlocuim cu un alt fir de constantan spiralat, cu
lungimea de 75 cm;
· conectãm voltmetrul în paralel la capetele firului de constantan spiralat;
· închidem circuitul electric;
· citim valorile indicate de voltmetru þi ampermetru þi notãm valorile
acestora U2 ºi I2;
· calculãm raportul dintre tensiunea electricã þi intensitatea curentului
electric U2 / I2 þi determinãm rezistenþa R2;
· comparãm R1 cu R2.
Observaþii: a) firul spiralat se ob?ine prin înfã?urarea acestuia pe un creion;
b) ampermetrul se conecteazã în serie cu consumatorul electric;
c) voltmetrul se conecteazã în paralel cu consumatorul electric.
Concluzie:
Rezistenþa electricã a unui conductor este direct proporþionalã cu
lungimea conductorului:
23 R~ l
DEPENDENÞA REZISTENÞEI ELECTRICE
DE SECÞIUNEA CONDUCTORULUI
Tema experimentului: rezistenþa electricã.
Materiale necesare:
· tablã magneticã; · suport pentru crocodili;
· sursã de curent electric; · ampermetru cc;
· întrerupãtor electric; · voltmetru cc;
· conductoare de legãturã; · fir de constantan.

Schema de asamblare Circuit electric

Mod de lucru:
· aþezãm pe masã voltmetrul, ampermetrul ºi sursa de curent electric;
· prindem pe suportul pentru crocodili firul de constantan spiralat, cu
lungimea de 50 cm;
· montãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul
electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit
utilizând conductoare de legãturã;
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric utilizând
conductoare de legãturã;
· conectãm voltmetrul în paralel la capetele firului de constantan spiralat,
cu lungimea de 50 cm;
· conectãm ampermetrul în serie cu firul de constantan;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 4Vcc;
· închidem circuitul electric;
· citim valorile indicate de voltmetru ºi ampermetru ºi notãm valorile
acestora U1 ºi I1;
· calculãm raportul dintre tensiunea electricã þi intensitatea curentului
electric U1 / I1 þi determinãm rezistenþa R1;
24
· deschidem circuitul electric;
FIZICÃ

· deconectãm de pe suportul pentru crocodili firul de constantan spiralat ºi-l


înlocuim cu douã fire spiralate de constantan rãsucite la capete (secþiunea s-a
dublat);
· conectãm voltmetrul în paralel la capetele celor douã fire de constantan
rãsucite la capete ºi spiralate;
· închidem circuitul electric;
· citim valorile indicate de voltmetru þi ampermetru þi notãm valorile
acestora U2 ºi I2;
· calculãm raportul dintre tensiunea electricã þi intensitatea curentului
electric U2 / I2 þi determinãm rezistenþa R2;
· comparãm R1 cu R2.
Observaþii: a) firul spiralat se ob?ine prin înfã?urarea acestuia pe un creion;
b) ampermetrul se conecteazã în serie cu consumatorul electric;
c) voltmetrul se conecteazã în paralel cu consumatorul electric.
Concluzie: Rezistenþa electricã a unui conductor este invers proporþionalã
cu secþiunea conductorului: 1
R~
S

DEPENDENÞA REZISTENÞEI ELECTRICE


DE NATURA MATERIALULUI
Tema experimentului: rezistenþa electricã.
Materiale necesare:
· tablã magneticã; · suport pentru crocodili;
· sursã de curent electric; · ampermetru cc;
· întrerupãtor electric; · voltmetru cc;
· conductoare de legãturã; · fir de constantan;
· suplimentar: fir de cupru.
Schema de asamblare Circuit electric

25
Mod de lucru:
· aþezãm pe masã voltmetrul, ampermetrul ºi sursa de curent electric;
· prindem pe suportul pentru crocodili firul de constantan spiralat, cu
lungimea de 50 cm;
· montãm pe tabla magneticã elementele de circuit prezente în circuitul
electric;
· respectând cerinþele circuitului electric, conectãm elementele de circuit
utilizând conductoare de legãturã;
· conectãm în mod corespunzãtor sursa de curent electric utilizând
conductoare de legãturã;
· conectãm voltmetrul în paralel la capetele firului de constantan spiralat,
cu lungimea de 50 cm;
· conectãm ampermetrul în serie cu firul de constantan;
· alimentãm circuitul electric cu tensiunea de 4Vcc;
· închidem circuitul electric;
· citim valorile indicate de voltmetru ºi ampermetru ºi notãm valorile
acestora U1 ºi I1;
· calculãm raportul dintre tensiunea electricã þi intensitatea curentului
electric U1 / I1 þi determinãm rezistenþa R1;
· deschidem circuitul electric;
· deconectãm de pe suportul pentru crocodili firul de constantan ºi-l
înlocuim cu un fir de cupru de aceeaºi lungime, pe care îl spiralãm;
· conectãm voltmetrul în paralel la capetele firului de cupru spiralat, cu
lungimea de 50 cm;
· închidem circuitul electric;
· citim valorile indicate de voltmetru þi ampermetru þi notãm valorile
acestora U2 ºi I2;
· calculãm raportul dintre tensiunea electricã þi intensitatea curentului
electric U2 / I2 þi determinãm rezistenþa R2;
· comparãm R1 cu R2.
Observaþii: a) ampermetrul se conecteazã în serie cu consumatorul electric;
b)voltmetrul se conecteazã în paralel cu consumatorul electric;
c) firul spiralat se ob?ine prin înfã?urarea acestuia pe un creion;
Concluzie:
Rezistenþa electricã a unui conductor depinde de natura materialului.

26
FIZICÃ

27
28