Sunteți pe pagina 1din 2

Cercul

Cercul – centrul rază, diametru, disc Unghi la centru; unghi cu vârful pe cerc

 Unghi cu vârful în centrul cercului


 Cercul este mulţimea tuturor punctelor dintr-un m( AOB) = m( )
plan egal depărtate faţă de un punct fix numit  Unghi cu vârful pe cerc
centrul cercului.
 O = centrul cercului; m( BCA) = m( ) / 2.
 OC = raza cercului de lungime R; Dacă avem două unghiuri congruente înscrise într-
 AB = diametrul cercului d; un cerc, cu vârful în centrul cercului, acestea
 BD = coardă; subîntind între laturile lor, două arce congruente.
 = arc de cerc; Coarde şi arce în cerc
= semicerc.

Tangenta la cerc dintr-un punct exterior


cercului 1. Dacă arcul AB este congruent cu arcul CD atunci
şi [AB] º [CD]. Şi reciproca este adevărată.
2. Dacă MC || ND atunci arcul CD este congruent
cu
arcul MN.
 Fie punctul P exterior cercului; 3. Dacă OR^CD atunci P este mijlocul lui [CD] şi R
 PA şi respectiv PB sunt tangente la cerc; este mijlocul arcului CD. O este centrul cercului;
 OA^PA; OB^PB; {P}=ORÇCD.
 [PA] º [PB]; 4. Coarde egal depărtate de centru sunt congruente.
OP2 = OA2 + AP2 Dacă OP=OQ atunci [CD]º[AB].

Lungimea cercului, aria discului Poziţii relative ale unei drepte fata de un cerc

Lungimea cercului: L  2R  d


Aria discului (cercului): A  R 2
R   1. Dreapta (a) exterioara unui cerc aC(O,R) = 
Lungimea arcului de cerc AC: L AC 
180 0 2. Dreapta (b) tangenta la cerc bC(O,R) = {A}
Aria sectorului de cerc (OAC) 3. Dreapta (c) secanta cC(O,R) = {B,C}
R 2  
Asc 
360 0

1
Probleme propuse :
Exemple:
1. Un cerc are raza de 4,5 cm. Lungimea acestui
cerc este egală cu: 1. Aflaţi diametrul cercului care are raza de 3 cm.
a) 9  cm b) 4,5  cm c) 20,25  cm d) 8  Soluţie:d = 2  R = 2  3 = 6(cm)
cm 2. Aflaţi raza unui cerc cu diamertul de 8 cm.
Soluţie:d = 2  R  8 =2 R  R = 4 cm.
2.Dacă aria unui cerc este 36  cm2, atunci 3. Un arc de cerc AB al unui cerc de centru O are
diametrul său este: măsura de 96o. Aflaţi măsura unghiului AOB.
a) 18 cm b) 18  cm; c) 12  cm; d) 12 cm
Soluţie:AOB =  AOB=96o.
3. Un cerc cu diametrul de 10 cm are aria egală cu: 4. Calculaţi lungimea unui cerc cunoscând R = 4 cm.
a)100  cm2 b) 25  cm2 c) 20  cm2 d)10  Soluţie:Lcerc =2  R = 2  4 = 8  (cm)
cm2 5. Calculaţi lungimea unui cerc cunoscând d = 6 cm.
Soluţie:Lcerc =d  = 6  (cm).
4. Fie cercul de diametrul AB = 16 cm şi punctul M 6. Aflaţi raza cercului ştiind că Lcerc =18  cm.
pe cerc aşa încât măsura arcului AM să fie 60o. Soluţie:Lcerc =2  R  18  = 2  R  R = 9 cm.
Lungimea coardei AM este: 7. Calculaţi aria unui disc cunoscând R = 5 cm.
a) 8 cm b) 8 3 cm c) 10 cm d) 8 2 cm Soluţie: A  R 2  A   52 A =25  cm2.
8. Aflaţi raza unui cerc ştiind că aria discului este
5. Dacă o coardă într-un cerc de rază 10 cm are A =49  cm2.
lungimea 10 3 cm, atunci distanţa de la centrul Soluţie: A  R 49  =  R  49=R 
2 2 2

cercului la coardă este: R = 7 cm.


a) 5 cm b) 3 cm c) 4 cm d) 5 3 cm 9. Lungimea unui cerc este 18  cm. Aflaţi aria
discului.
6. Dacă o coardă într-un cerc de rază 6 cm are Soluţie:Din Lcerc =2  R R = 9cm şi A  R 
2

lungimea 6 3 cm, atunci distanţa de la centrul A = 81  cm . 2

cercului la coardă este: 10. Calculaţi măsura arcului de cerc cunoscând


a) 6 cm b) 4 cm c) 2 cm d) 3 cm lungimea sa Larc = 10  cm şi R = 9 cm.
R  
Soluţie:Din Larc  0  10
 =   9 o 
7. Raportul dintre numerele reprezentând aria unui 180 180
5 =200 o
cerc şi lungimea sa este . Raza cercului este
2 11. Aflaţi raza unui cerc cunoscând aria sectorului
egală cu: circular Asc= 18 cm2 şi o= 45o.
a) 10 b) 2,5 c) 5 d) 25 R 2     R 2  45o
Soluţie:Folosind Asc  
18 =
360 0 360o
8. Pe un cerc de rază R se iau punctele A, B, C
R =12 cm
astfel încât măsura arcului ABC este 240 o. Măsura
unghiului ABC este:
a) 90o b) 75o c) 120o d) 60o

S-ar putea să vă placă și