Sunteți pe pagina 1din 1

21-Mar-2019

- publicat versiunea P2.0.0 pentru creare Pdf


- publicat versiunea J2.0.0 de validator

26-Sep-2019
- publicat versiunea P2.0.0 pentru creare Pdf
- publicat versiunea J2.0.1 de validator

27-Jan-2020
- publicat versiunea P3.0.0 pentru creare Pdf pentru 2020
- publicat versiunea J3.0.0 de validator pentru 2020

24-Feb-2020
- publicat versiunea P3.0.0 pentru creare Pdf pentru 2020
- publicat versiunea J3.0.1 de validator pentru 2020
-eliminare regula 72 (obligatii estimate:oblcas_est_bonif (0) <>0
atunci oblcas_est_bonif este oblcas_datorat*5/100 (600))
05-Jun-2020
- publicat versiunea J4.0.0 de validator pentru 2020
-modificare structura
09-Jun-2020
- publicat versiunea P4.0.0 pentru creare Pdf pentru 2020
-modificare structura
10-Jun-2020
- publicat versiunea J4.0.1 de validator pentru 2020
-modificare regula 61 (daca bonificatie120= 1 atunci
oblimpoz�real_120 + oblcas_real_148 + oblcass_real_180 >
0)
- publicat versiunea J4.0.2 de validator pentru 2020
-eliminare regula:
oblimpoz_real_120, oblimpoz_real_120_bonif_plata,
oblimpoz_real_120_bonif_depunere, oblimpoz_real_120_deplata sunt
simultan nule sau simultan nenule.
oblcas_real_148, oblcas_real_148_bonif_plata,
oblcas_real_148_bonif_depunere, oblcas_real_148_bonif_deplata sunt
simultan nule sau simultan nenule.
oblcass_real_180, oblcass_real_180_bonif_plata,
oblcass_real_180_bonif_depunere, oblcass_real_180_deplata sunt
simultan nule sau simultan nenule
11-Jun-2020
- publicat versiunea J4.0.3 de validator pentru 2020
-eliminare reg.65.1 si 69.1