Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Pentru inspecția curentă de acordare a gradului didactic I

Seria 2020 - 2022

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială nr. 1 Livezi


Profesor: BUTU IULIAN
Data: 11.05.2021
Clasa: a V – a A
Durata : 50 minute
Efectiv: 20 elevi
Locul de desfășurare: terenul de sport
Materiale și instalații sportive: fluier, mingi de oină, copete
TEME ȘI OBIECTIVE:
1. Dezvoltarea ambidextriei
2. Pasul alergător de semifond - învățare
OBIECTIVE OPERAȚIONALE

COGNITIVE: PSIHO-MOTORII
O.C.1.-să cunoască procedeele folosite; O.P.1-să execute corect exercițiile
O.C.2.-să cunoască eficiența exercițiilor;
AFECTIVE SOCIALE:
O.A.1.-să execute cu plăcere; O.S.1.-să-și dezvolte spiritul competitiv ;
O.A.2.-să-și ajute colegii;
METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, demonstraţia, exersarea, exerciţiul.
Verigi/ Conținuturi Dozare Formații și Obs
Durata indicații metodice
1.Organizarea Alinierea; salutul 30’’ În linie pe un rând
colectivului de Verificarea stării de sănătate și a 30’’ ☺☺☺☺☺☺☺☺
elevi
2’
echipamentului
Comunicarea temelor lecției 1min
Variante de mers: 1L În coloană câte unul
2.Pregătirea - mers pe vârfuri cu braţele sus 1L
organismului - mers pe călcâie cu braţele la spate ☺☺☺☺☺☺☺☺
pentru efort 1L
- mers ghemuit cu mâinile la spate
5’ - mers cu pas fandat 1L

Variante de alergare: Atenție! - se păstrează distanța


-alergare cu joc de glezne 1D între elevi
-alergare cu genunchii sus Explicație
1D
-alergare cu pendularea gambei inapoi Demonstrație
- alergare cu pas săltat 1D
-alergare cu pas sărit 1D
-alergare laterală cu pas adăugat si balans 1D
de brațe 1D
- alergare accelerată 1D
Complex de exerciții libere: Coloană de gimnastică câte 4
Exercitiul 1 3x8T Formatie de lucru inlinie pe 3
3.Influențarea P.I. Stând depărtat cu mâinile pe șolduri rânduri
selectivă a T1-2 aplecarea capului și arcuire , ☺☺☺☺☺☺☺
aparatului T3-4 extensia capului și arcuire ,
locomotor
☺☺☺☺☺☺☺
T5-6 răsucirea capului spre stânga cu arcuire,
8’ ☺☺☺☺☺☺☺
T7-8 răsucirea capului spre dreapta cu arcuire .
Exercitiul 2
P.I. Stând depărtat cu mâinile pe șolduri 3x8T
T1-4 Rotarea capului spre stânga
T5-8 Rotarea capului spre dreapta .
Exercitiul 3 3x8T
P.I. Stând depărtat cu mâinile pe umeri,
T1-4 rotarea umerilor simultan, înainte,
T5-8 rotarea umerilor simultan, înapoi
Exercitiul 4 3x8T
P.I. Stând depărtat, brațele îndoite cu mâinile
la piept,
T1-2 extensia brațelor îndoite și arcuire
T3-4 întinderea brațelor lateral și arcuire ,
T5-6 extensia brațului drept sus și arcuire ,
T7-8 extensia brațului stâng sus și arcuire
Exercitiul 5 3x8T
P.I. Stând depărtat,
T1-2 mâna stângă pe șold, brațul drept ridicat
sus, îndoirea trunchiului spre stânga cu arcuire
T3-4 mâna dreaptă pe șold, brațul stâng ridicat
sus, îndoirea trunchiului spre dreapta cu
arcuire
T5-6 idem T1-2
T7-8idem T3-4
Exercitiul 6 3x8T
P.I. Stând depărtat ,
T1-2 ridicarea brațelor sus cu extensia
trunchiului
T3-4 îndoirea trunchiului cu atingerea
palmelor pe sol și arcuire,
T5-6 răsucirea trunchiului spre stânga cu
arcuire, T7-8 răsucirea trunchiului spre dreapta
cu arcuire
Exercitiul 7
P.I. Stând depărtat cu mâinile pe șolduri 3x8T
T1-2 fandare laterală cu arcuire spre stânga ,
T3-4 fandare laterală cu arcuire spre dreapta
Exercitiul 8
P.I.Stând cu mâinile pe șolduri 2serii
Sărituri înainte, înapoi și lateral simultan și 10x
alternativ

4.Dezvoltarea -trecerea mingii dintr-o mână în alta cu 8x În coloană câte unul


ambidextriei ducerea mingii în jurul trunchiului ☺ ☺
15’
-trecerea mingii dintr-o mână in alta, cu 8x ☺ ☺
ducerea mingii pe sub coapsa ☺ ☺
-aruncarea mingii cu o mână și prinderea ei 8x
cu cealalta mână
-rostogolirea mingii de baschet printre 4x -fiecare copil lucreaza cu o
copete cu mâna stângă înainte, la minge de tenis de câmp
întoarcere cu mâna cealaltă -coapsa de ridică cu genunchiul
-același exercițiu, folosind cercuri 4x îndoit, acesta ajungând la
nivelul abdomenului
-mingea se va arunca sus la
circa jumătate de metru,
deasupra capului
-se mărește distanța între elevi,
la două lungimi de brațe
5.Realizarea 2.Pasul alergător de semifond - învățare 3x/ În coloană câte unul
temelor -mers obișnuit și mers cu pasul întins, din 80m ☺
lecției ce in ce mai rapid, urmat de trecere în ☺
alergare ușoară; alternări de mers obișnuit ☺
15’ și mers cu pasul întins ☺
-alergare pe linia marcată a culoarului, cu 3x/ ☺
atenția îndreptată asupra punerii tălpilor 80m ☺
paralel cu axa alergării
-alergări pe 80-100-150m , cu tempo in
creștere și apoi in descreștere ,2/4;3/4;4/4 –
4/4;3/4;2/4

1’ În coloană câte unul


7. Revenirea -din mers, mișcări de relaxare musculară ☺
organismului prin ducerea brațelor prin lateral sus, ☺
după efort.
combinate cu mișcări de inspirație- 2’ ☺
3’ respirație profundă ☺

-Aprecieri pozitive și negative a activității În linie pe un rând


8. Concluzii, desfășurate de elevi ; 2’
Aprecieri, -Recomandări pentru activitatea din timpul ☺☺☺☺☺☺☺☺
Recomandări
liber.
2’ -Salutul

S-ar putea să vă placă și