Sunteți pe pagina 1din 1

DAF TOTAL SOLUTIONS

Strada Vasile Lupu numarul 43, bloc A1, sc. A, ap.8, Iasi
CIF CIF 39777429 J22/2208/2018
Mail: dtsiasi@gmail.com, Tel.: 0740554038

Nr. 50505 / 05.05.2021

Imputernicire

Prin prezenta se imputerniceste dl Ciubotariu Daniel, domiciliat in Iasi, strada


Libertatii, nr. 14, bloc 648, scara C, ap. 5, legitimat cu C.I. seria MZ 061698, CNP
1790329075090, pentru a intreprinde toate demersurile in vederea obtinerii
Certificatului de atestare fiscala pentru societatea DAF TOTAL SOLUTIONS
S.R.L., CIF 39777429, fiind necesar pentru participarea la licitatia “Acord cadru
pentru servicii de colectare date pentru RICA din România - ANUNT DE
PARTICIPARE NR. CN1030250 / 14.04.2021”.

Cu prezenta imputernicire dl Ciubotariu Daniel va intreprinde toate demersurile


in vederea obtinerii cazierului judiciar pentru societatea Daf Total Solutions S.R.L.,
fiind necesar pentru participarea la licitatia “Acord cadru pentru servicii de colectare
date pentru RICA din România - ANUNT DE PARTICIPARE NR. CN1030250 /
14.04.2021”.

Data Daf Total Solutions S.R.L.


05.05.2021 Administrator
Florin DIACONU