Sunteți pe pagina 1din 151
PAWN) 12 Tor pe limba arbatilor TAN Ny Scanned with CamScanner INTRODUCERE Am cunoscut o femeie! Hey, nu te gandi la prostii! Relatia mea e OK! O iubesc pe partenera mea de aproape 7 ani si n-am de gand s& renunf. Am cunoscut un alt fel de femeie, spui. Jesita din norme. daca vrei si-i Sau, cine stie, poate c& sunt mai multe, dar stau ascunse. Cum s-a intémplat? intr-o sear, in timp: ceadministram comentariile de pe pagina de Facebook, am. primit un mesaj pe Messenger: : — Andrei; iarti-mi indrazneala, ‘tu te: vezi Vreodata fats in fata cu cititorii? Pentru sfaturi? — Sigur, am raspuns eu. Daca: pot s& ajut, de ce nu? — Excelent! Am o situatie pe’caré:as vrea s& 0 discut cu tine! Zis $i facut, Am stabiliticand suntem OK cu programul sia Tdmas s& ne vedem, 5 Scanned with CamScanner ee lL gente vorbese pe limba tsirbayilor 7 evel intel are’ VOIP ineafa, pest aero dimineal, Peste vre ; jat intro dim © doy i, kam replicat. sain cee : ee een i daci nu ii oferi 9, Inocatene™ i inter injeles imediat a aie noc ga cre a put interesane? = Am Tien moment dat pleacd. $i asta am Pri eso barbatut Se Tat angajamentul de a avea grijé de fost adus* facut. Mia! a yx semen eS: Haya noastra sexual lack, nr aa? De sia Asta nu stiv cX iubitele sau sofiile tor _ Cineva trebuie si o faca, bs fa Se ingeneralel parere din exterior, iu ane iad sexuals"! Pentru c& tebule s& aver t 7 P cars oes oF ce am facut un schimb scurt gy grija de Oe en epua aut taaeieg Gan oe IF nguré de ea, i i sea intoetonret mea a intrat direct jy ar dus ‘aminte de vorba asta ‘Am auzit-o la anvil am Sei ascunde un mare adevar. ‘plems: formare $i ascun | Ft re cri cf € OK ca, dup 20 de ani de forme spu am decis sf ma ocup! Eu sunt aia care cgenicn ahfncem ood dedbal ori pestptimangy sie cand si se imbrace provocator. Eu sunt aia care vam fost Jun pass torn cafeaua Pe mine! jy ee mess obraznice. Eu stu cind si arat un Fiind fierbinte, nu era tocmai placut si mg picior, 0 fesa sau fundul. Eu sunt cea care ii spune c: srezese en ean zona nucilor, aga c& am preferats§ jay ii va face asa si pe dincolo cand va ajunge acasa. ord mai mae, ncercind si nl mi fae de ras ss Tar tot eu mA fin de cuvant intocmai. Nu are seuip cafenua pe mas! niciun sens si aburesti si si lasi lucrurile in aer. ; Degeaba, ot am inghifit pe lang’, tncat a fost — De acord. $i totusi, el nu inifiaz’ nimic? nevoie si cer niste apa. — Ei, nuuu... Ba da. insd, ia gandeste-te: tu esti Bineinfeles cAnue normal, am replicat zambindl barbat, da? q Cunose persoane care sunt impreuna de mai — Asta a iegit la ultima verificare, tam pufin de un an si dsja fac sex o sigur data pe lund rispuns eu. sau deloc. — Bun. Tu vii acas& in fiecare zi si gasesti Asacinu, de dou’ ori pe saptamand nu e deloe o.ciummifale,, cu 0, falci-n cet st ca.unan pamént foal nearanjata, neingrijti, care miroase a transpiratie sau A zambit larg! ee ; = Atenfie! Gospodinele ne vor eviscera pe ra oll sf spun Interlocutoarea mea amandoi. HS , prefuluis, ™ & vie, ajunsi undeva in jurul — Nu-mi pasa. $i eu gitese. Dar stiu sa fiu si femeie pentru birbatul : Byerly Ps irbatul meu. important, de lr’ beoy ou nfeles un lucru extrem de bun inceput. intrim pe un alt teren minat, am 6 7 a _ Scanned with CamScanner ~N Andret Vulpes” rigs, mai ai chef 8% vil acasa ty en ‘iil — Da. ‘i aman cat mai _ Nu. Agincerca s8 am: na mu casa, Aviz amatoarelor de scandal gi de de}; a _ Exact. in schimb, dack sti c& vii acagy juat dela us’ sivelaxat intr-un anumit fet?” 6 ~ Asta nu se refuzi! Dac esti babat, gi aic intervin tot felul de factori’— de tg big’ aimbilor si pan’ la deschiderea lor. oul — Brident. Acum, 5&.nu infelegi c&.nu am ayy si noi perioade mai grele. Leam avut. Dar am sty, um si gestionez. toaté povestea, Am stiut simp apar relatia. — Siel sia dorit. Altfel era degeaba, = Normal. Am fost doi. — $i totugi, ce faci cit Sexualitatea cind apare un copil? — Ideea e si nu uifi de sexualitate. S4 nu o pui pelocul 15. Pentru cd si viata ta va'fi de locul 15. Sexul ne conecteazA... — Deacord cu asta! __, ~ Ne face si nu uitam ce ne-a adus impreun’. $i pistreaza vie atractia. ges... Aste. Ai dreptate. Este o plicere si ascult ce oe desi fac pariu ci vor’ exist’ multe voci care T spune: Normal, doar esti ii esiai un cop? Uite ob *sti bitrbat, ce stii tu cum Vite c& stiu. Am gi eu copil, deci stiu exact cat timp ai sau nu, daca vie : doregg, "8°! Dacit ore. Asta este esenfialul. Si — emeile inteligente vorbese pe limba brbatlor _ Pufini injeleg, asta. Una peste alta, voi aveji o problema. Crede-m4, e mare lucru si nut aviimenea frecven}a sexuald dupa 20 de ani ‘Am terminat cafeaua gi ne-am luat ramas-bun. Pe drum, in timp ce ma indreptam spre cas, mam intrebat: Oare sit scriu despre asta? Siam scrist Reacfiile? Fix cele asteptate! Frate, s-au reactivat méicujele si moralistele pamantului. Ba cA e curva, ba ci e promiscuitate, ba au invocat oboseala, ba copiii, ba lipsa de timp... etc. ‘Acum infelegi de ce am spus la inceput c4 am cunoscut o femeie altfel? Pentru cA aga este — iesita din ,norma" Jesita din boceala asta general! $i ti muljumesc enorm pentru faptul ci mia oferit aceasti deschidere de carte! Sigur, nu i-am spus atunci... Nici eu nu stiam c& voi deschide asa. Dar, cine stie, poate ii pick in mani un exemplar, De ce am ales si incep asa? Pentru c& mi se pare important! lar femeia, Vutpescule, iar noi2, vor tuna multe domnite. Nu din unghiul asta ar trebui si plece analiza si dezbaterea. Deja este profund negativ! Scanned with CamScanner Daca jaded asa, mai bine stai q, Ex va propum o cheie sustinuts g Sere, Serene’ $i vol imi spuneti dacd suntoyi ¢.° isos, acd Bie? 8 at O relate nceamnd munca de echipg - intro echip&. nu este obligatoriy c . acelasé post. Corect? $8 jog Aresens pin’ ai Eibine daca ne uitim la rolurile g zi vom observa faptul &, decind e lumen Pins pelcepe mai bine st alba gra de zona casey “MMA in acclasi timp, barbatul sa pricepu : Pe ? zona social, Aresens? sea la vi sz le vans, mergea la Iupts, expton, Serlos, Columbn-a fost femeie! Sinici Magellan Glumesc, dar are sens, one plus, cine spune c4 lucrurile s-au schimbat Dupé cum veti vedea, It a] i ae vefi vedea, lucrurile sunt discutabile _ Ca sé revin, cata vreme femeia se ocup’ mai bine de cast, iar barbatul de social, cea ce mi-a spus itoarea mea a avut perfect sens. Inclusiv in legatura cu viata sexual’. Femeile inteigent Viafa sexual dintr-un cu; cumwa, fara sa pun presiune ai a femeii! Asta nu inseamné ca el trebuie 4 anced care nu oferd, ci doar primeste. © ST PO Asta inseamné strategie de a fine 0 cast in picioare. Casi insemnand relatia voastra, Da, barbafii au nevoie de sex si, de cind e Jumea, daca nu au primit asta acas4, au cdutat acolo ‘unde se pricep ei mai bine, in targ! Aresens? Eu spun c& are! Ca dovada ca si femeia actuals face la fel. Nu este nicio urma de misoginism, insi, dact fiecare sar ocupa de damental lode exerted, oct cc lucrurile ar fi minunate. Da, stiu c& femelle au dreptul de a accede in functii de conducere. intrebarea este: credefi ci dea lungul anilor, s& zicem, din 1970 si pana azi, nivelul de fericire al doamnelor a crescut sau a scazut? Studiile arata c& a scazut. Deci, pe masura ce si-au extins orizontul, pe ‘mAsura ce au intrat in zona social, acolo unde barbatii erau stépani pand pe la jumatatea secolului trecut, nivelul lor de satisfactie nu a crescut, cia scizut. Unde au apérut problemele? La echilibrul: cariera — viafa de familie! ‘Acum, nu spun ca femeia trebuie si rimdnd casi, ca pe vremuri. iplu fine de casi, deci, lurea, este in sarcina ej, a _ Scanned with CamScanner Andrei Vupeseu Departe de mine asta. Spun doar ci pe mis ce rolutile et soca «au extins, problemele ei s-au inmulfit. Vite, si Iuim perioada de pandemie Coronavirus, ci tot ne-a dat mari batai de cap, ‘Afi observat cate persoane s-au panicat? Sicate femei? Cespune asta? C4 sau trezit cu ele insele, cu propria lor viafi si nu prea au stiut ce si fack cu astal Ce mai inseamna asta? CA foarte mulfi oameni — si barbafi si femei — ru obignuiesc si se conecteze cu ei ingisi, viefile lor petrecindu-se exclusiv in afara lor. in mod normal, femeile ar fi trebuit si duduie de fericire in perioada asta. Doar se aflau, ancestral vorbind, pe teren propriu. in schimb... anxietate, panic’ et Nici birbajii nu au dus-o mai bine. Si pe bund dreptate. Ei chiar nu se aflau pe teren propriu. Ei chiar s-au simit ca la puscatrie, Neaflam intr-o perioada de tranzifie, o perioada a rescrierii rolurilor — masculin si feminin -, 0 perioada care produce mari confuzii, mari probleme, neinfelegeri, abuzuri la greu si, in final, suferint’. Sigur cd exista si cazuri fericite, ins& astea sunt usine si sunt ca vinul ala vechi din sticla: de la bun inceput au fost de soi. Degeaba pui struguri de te, ran i proasta calitate, sperand c& vei obfine un Bot seva intémpla asta, rdeaux de mal drept. Nu cu 2 a sero mane jntt-O an ptr int on flexibili atater PEs gnteleBe”” ayoie re le ave™ Carnevale 1, $108 © Minilor Pe lie eck 40 Sg sarcinil roi mane 8 seme ede viata nego shaft VO" 5 5a se OCUP noir terlocutoare? oewousit- asia ree a nici ser vine de 20 st u pot sa jack ast at in ganja UT FE v ‘ ; Din orn nu pot mi ea $i spun aga: tear 3anh "nei aici introduce te, dar au Asa a eet mau nevoie de aman een ; ; vate apreciere $i des dackvreisi fio femeie " inata, a Iarastea sunt saree Limba barbafilor! jnteligentd care vorbes| arunci cartea asta in foc, spun di de sarcini. Spre exemplu, ci sa ii pese si pS: inainte s& 4 siel are o gramada de ’ iussegindeasch ‘doar la placerea lui, de placerea ta. - Nu mai spun despre saricinile casnice, pentru car trebui si aiba si el. Sau despre apreciere! Enormal, doar iubire inseamna reciprocitate, nu? Asa ci n-ar fi rau si mai pastrezi putin cartea aproapel u Letvét-afla ‘si: posita : rum M2 $4 Posibil, pana la final, imi vei — Scanned with CamScanner CAPITOLUL 1 | Barbatul nu se nagte, ci se construieste! Barbatul asta inteligent, despre care vorbese pentru a doua oari, nu se naste aga! Nucade din cer, gata facut! Nici vorba! De altfel, vorba lui Paul Bloom ~ profesor de inologie la Yale ~: Clind suntem mici, cam tofisuntem Pes prosl. Si, daca te gandesti la etapele dezwoltari ‘mane, chiar are dreptate. Drept urmare, faptul c& ai nascut un baat nu-fi asigurd viitorul... birbat! Aide lucru! La greu! Zilnic, nu la FE! ‘Te-ai intrebat vreodata care e treaba cu cei 7 ani de acasi? Ei bine, atunci se instaleaza softurile viitorului barbat. Atunci se instimangeaza soiul in el! in primii 6-7 ani, flicdul invafi ce sunt alea incredere, decizie, autonomie! Drept urmare, n-ar fi ru si- lagi si fie curios, si exploreze lucruri si, in loc sii dai peste mani, sil ghidezi. Cu blandeje gi cu iubire! a Scanned with CamScanner ramesti sti ucizi curiozitatea il nna iojeie pe vin! “i condor, dach i vet inva 8 TUMEA cate yy 1a eos 5c oameni tnt nat ggg extrem pit de fost ta, frustrat pana la cer (4, 7 fa) pa adn vie Asta vrei? ; tn falu de 40 de ani care taste gy iat? 6 ee sau un domn extrem de bine educat, hora 13? De foarte multe ori, mi se inta de inigiativa? De foar © intampl ae aa rare se plang de faptul c& Sia mici ay prea mults energie tar asta le disperd! Darce credeai cd vei avea? Taurasi Ferdinand? Care stau ca niste cretini pe balcon si ii adulmecs fie ghivecele cu muscate? No! Sontzglobii pentru c& asta e ,jobul” lor de copii! Problema nu ec ei au energie! Problema este c& tu nu infelegi asta, c& tu esti Aemineralizata’! Asta e problema ta, nua lor. Drept urmare, cauté solufii, Altfel, vei avea tentafia s& le tai curiozitatea si, asa cum am afirmat, le vei tia gi din viitor. Parentingul sndtos este incredibil de important! Practic, de acolo se nase cele 3 categorii de FatAldii,2. Beta si 3, Barbajii inteligenti- hal % CC le inteligente vorbece pe limba birbatilor Fem se spunern af, desi termenul este infeles profund si le 5} ceronat ‘Apropo, va face si sunt Alfa? Mai gindeste-te! ‘Asta este o temé tare de tot pentru acasa Vite incé una: iei anticoncepfionale? Opreste-te acum! Si consulté-te cu medicul tau. fntreabi-l de ce ai tendinfa de a te vita dupa baiesi frumosi si efeminasi Sunt sigur c& ifi va explica. Da, barbafi exist, doar ca tu nu ii vezi. De ce? Pentru c& incerci s&-fi pacalesti corpul, asa cx te plciloste si el pe tine si ff ascunde pe barbalii ‘masculini! Si, dact tot am ajuns la parenting, te rog, te implor, daca fi-ai dorit fetija si a iesit baiat, s& nu curva si faci urmtoarele: care dintre astea 3 categorii crezi cA te fa 112.cu ochii invineyisi? 1. Nu ii spune ct nu a iegit ce fi-ai dorit! + livei distruge existenta! Crede-mi! Se va simfi vinovat toati viata si va infelege ci a fi biiat este un cosmar. Tine minte, numirul sinuciderilor la baiefi si barbafi a crescut alarmant in ultimii 30 de ani. Oare de ce? Te invit sé Citesti despre efectele feminismului. S-ar putea si fise para inteleresant. v rn Scanned with CamScanner eer +, saiga-! Dan Toe de Danal pact fink dorit o Dana si agit bebe cu asta, duste la ‘blint Brage © viajil Problema e la tne na copil! Elnuaavut dreptul st aleagi ce si fie, ar ict tu mt ai acest drept. Asa cr tea arm cveste~ Dat ~ si edlucK ca atare! tare, De tine depinde dack va fi sau nu pay intlgent. Vel veda ceva mai tarziu si de ce grt a asta! 3. Sub nicio form, dar sub micio forma, ny imbrica in fetif i fl pune sil se joace cu pips; tu fi prinde pitrul in codtife! si + Mai ales daca ifi doresti urmasi sau nepoy, Daca se intémpla aga, exist’ mari ganse ic la varsta adolescenfei si aibi 0 puternicd crizg existential si... la revedere, urmasi. in plus, si nu te gochezi cénd ffi va veni acasi cu ,iubita” lui, George... 4, Oferit-i acces la modele masculine siiniitoase! + Indiferent cat de mult urdsti tu birbati Si nu cumva s& crezi cA pofi suplini acest rol. Nu pofi! Un baat care creste fri modele masculine serioase va i extrem de confuz in legaitura cu props ‘masculinitate. Vezi punctul 3! Ie intligente vorbesc pe limba birbailor «5, Acceptit faptul ct este biiat gi ajutit-l sit 5. sirbatl ‘Asta inseamnis 2, dezvolti tu! : Mai ales dact tat este disparut din peisajt decint in primul rand, sa te Mai ales! sincer, m-am siturat a vid mame singure care reac baiefiefeminafit Chiat aga de tare vrefi si va rizbunasi? 6.Nurezolva nimic in locul lui! - + fnvafiel de mic si fie autonom, sa ia decizii si s& ib’ incredere ci Jumea este un loc interesant. ‘tneearcé mai ales in primii lui 6-7 de viata! acd ai ratat etapa asta, exista sanse si nul mai dezlipesti vreodata de fusta ta. 7. Nuil transforma in partenerul ti de via! Sub nicio forma! Dai voie si existe, s& aiba relafii, inclusiv s& pariseasci cuibul, Repet, dacd ai probleme, mergila psihoterapeut. Mai bine s& mergi tu, decat si-] faci pe el si mearga. 8, Dit-1 la sport! * Eventual la sporturi de baieti, cele de echipa. Este incredibil de important! » os Scanned with CamScanner Andrsi Vulpesea fn cazul in care nu a avut acasy masculin antrenorul i poate fiun modet, "Mag, : . ly in plus, va invata s% aiby o St iar asta va elimina din posibilele POSt¢ atin ee iar asta Uuferinte Soci 9. Dacit greseste, nu-i sufla in fund) * Nui spune cle cel mai bun, cand yg a Nu-i spune cd este 0 comoari, pentry nue. os Orie Nu fi spune c& tot ce conteazy iubirea de la mami! Pe Tate eae fnvaja s& munceasc mai mult rezultate. —o Chiareplind fara de campioni caren-au cistiga niciodata nimic! - 10. incurajeazit-l sit-si exprime sentimentelet * Intreaba-1 constant ce simte gi ce crede despre lucrurile care se intdmpl& in visa hui. ‘Nui spune ci batiefii nu plang niciodata sau ct baiefii n-au emotii. Daci il vezi suparat, intreabi-l de ce sice anume simte cu adevarat. Asa il vei ajuta si devina barbat, nu fatiliul Cam astea 10 ar fi sfaturi extraordinar de utile! Aaaaa, mai am un P.S. invafit-1 ed in viafil vor exista si refuzurit * Nu-lurca pe un piedestal de cristal! tez ca, parbat tant cum il cresti- i veri cana marisivericana jescurce in medit at i. Cine catapult esti cum au fost crescu borate pentru ei, si pana la ce v alua ste o lect! Mai e ceva: pune-I sit citeasca! Nu ce i se d& la scoala. in orice caz, nu doar asta. il va face s& urasca lectura. {ntreaba-l ce i-ar plicea s& citeasc si d&-i ce isi doreste Incearca s8-i cultivi curiozitatea si placerea de acti ‘thiva mulfumi mai tarziu cu varf gi indesat. Uite, eu am fost un golinas. Numi-a placut niciodata si tocese pentru ore. fn schimb, mi-a sist imi, plicut intotdeauna sa gandesc extrag ceea ce mi se potriveste, Scanned with CamScanner Si am mai ficut ceva = am 1 casi, Am devorat sute de cargi, Caxfi de aventurd, polisiore, fy poezie etc... ‘upt bibtiotge 0 i Oso, ey ‘Apropo, am dat de poeziile tyj 7 9-10 ani. Tagore pe a Asta fi-o spun aga, ca idee, Asadar, ziva stiteam cu copiti pg jucam fotbal, deci imi cultivam forma fis an 5 viafa sportiva - pe care am inceputo pee, lings Seara, acasi, m& retraigeam in camera gi cites, imi picau cartile din mana. 3M Pang Care a fost rezultatul? inca de prin clasa a 7-a ficeam. niste com; care le speriau pe profesoate ~ nu injelegeng at! le face ~ si ma exprimam cu Iejeritate, putind sg Eni argumentez toate ideile. Anii aia de lecturi imi sunt de folos inclu) acum, la maturitate, adicd vreo 33 de ani mai tara Tata, deci, ca lectura este extrem de in formarea viitorului barbat. ‘importants Ce ti-a zis mama? Gata, am incheiat cu copiii si cu parentingul, \ trecem la persoane cat de cat mature! Adicé la tine. Si stii c& treaba asta cu birbafii inteligenfi nue simplal Nici si-i vezi, gi nici si-i ai! De ce spun asta? Pentru ca, pentru ate putea bucura de 0 asemenea experienfi, este imperios necesar si 2 2a P Femeite inteligente vorbese pe Hmm TT mele gi miturile sociale. Pe scurt, ibe 3 ‘ ate Cn itura” relafiilor toxice. ide s i la cos »cult -ateva exemple! 5 stfi dat! ¢ , sioshfi ine te-a invatat despre iubire gi a gandegte-te: cH rolafii? ' 2 Nimeni? jeu. ‘Aga m& gandeam $i : Hey, stop, gtiu ce vei spune: bunica sau mama, tai vazut filme etc. Perfect! Uita tot. sai spun gi de ce! Un studiu efectuat de cei de la Ohio State University pe un esantion de 7 000 de mame, studi intins pe 0 perioada de 24 de ani, a scos in evidenja faptul c& cei mici urmeaza exemplul mamei atunci cand vine vorba despre iubire. Sigur, nu s-a studiat influenja tatilui, care este importanta, fireste, mai ales pentru baieti, ins& se pare c& abilitafile relafionale sunt pasate de la mami spre copii si determin modul in care acestia vor interactiona cu alfi copii si adulfi, inclusiv cu partenerii romantici, aiciti Drept urmare, domnule, daca citesti fraza asta, sine minte: mama este prima figura feminina din viata bajatului tau! AI GRIJA CU CINE ALEGI SA FACI COPIIL Sigur, ca s4 nu rman dator, tu, femeie, tine minte: fatal este prima fi ina din vi Tatulad ange Prim figure’ mascutina din viaja 23 a Scanned with CamScanner sn Yap re nsec AIGRYA CU CINE ALEGLSA PAG 6 Vici st vadii ot Dirbat insane oem porsabilitte! eva emotivat,curvat, pargiv, mincinos ete? by, ai SPN tasiilot! Sau vrei si vad’ ct birbat inseam une navigi deo probitate moral incontestabila? ony, ervez ‘Tw alegi ce vrei si vada copiti tait sats, mainte 58 1 OT si, da, este valabil gi pentru fetife o daté, : $i,da, este valabil gi pentru fetiget sorta despre ecil este Ca si revin, voi spune asa: modul j : I care mama, te porfi, determina traseul lor vitor *, Aso chai grit a alegerile tale. Copiti vor jy ceca ce vad! _ ‘Aga cresc ei! De aia am pus accent major pe primi 6-7 ani via’! . Tine bine minte ceea ce-fi spun acum: NIMENI NU $TIE SA IUBEASCA piy NASTERE! TUBIREA ESTE O ARTA CARE SE {NVATAL JAR TU ESTI PRIMUL PROFESOR! Drept urmare, nu mai sta, pune mana gi invafi, ca si ai ce s8 le predai copiilor. Stiu c4 aproape toate femeile vor si fie mame, ins nu toate sunt si pregatite sa le predea copiilorlor iubirea! Asigura-te ci invefi ce e aia, asiguri-te ci ai fécut cea mai bund alegere masculina pentru vitorul opiilor tai si apoi da-i drumul la treaba, nu invers! Paringii sunt cei care ne invaja cum s& primim Si cum sa oferim afectiune, cum si ne cerem scu2e, ‘e valori vom avea in via’, cum ne vom prezenta ry Scanned with CamScanner caprroLUL? parnele din rota viefii! lem de ce fam spus s4 invit 58 ved amie? ok, acum le Muri si cutumele i! Asta ar fi una! tru ci sunt extrem de toxice. voi ardta cfteva mituri si credinfe care srold prin mentalul colectiv st Carey in realitate cael Fe adevarate barne tnfipte tn roata et} sunt nisl “in agia care ne ocupam cu studierea Be portamentelor sia relafilor, o numém siindtate relational! gi adoua- pen O prima idee, cat se poate de tampitd, spune ct ‘femeia trebuie sit fie supusa barbatuluil Bun! Nu sunt 100% impotriva, numai c& am 0 {ntrebare: supusa la ce? Nu de alta, dar ideea asta de supunere a dat nagtere, de-a lungul vremurilor, la multi, multa, poate chiar enorma suferint’. Paaty fines mite ce mai auzeam noi in copilarie? las, f-a dat o palméi, nu mori din asta. Hai, mergi acasit siai grit de familie! eee ee deca asta de su burnin fee go punere @ mascat o grimada de 7 Scanned with CamScanner Andrei Vulpese lar cu asta nu pot fi de acord, Eu as spune altfel: femeia tre iubirii birbatului ei! Er Deja sund diferit, nu crezi? ue si ig 4p 84 Cum s-ar traduce formularea asta | Ca femeia trebuie si-i dea voi o iubeascai! No Bit g i Parca mai vii de acasa! Intrebarea este: ii dit voie? Hmm. Dacit este o femeie inteligenti, deci a printr-un proces de parenting sainditos, da, da yet face asta pentru ci a fost invafati ca barbatul ng _ Porc sinicimu fi vrea nul, Nu extind acum, pong mai tarziu vorbim si despre autosabota, a Dacd ar fi si ne referim la supunere, i CUvanty sta poate avea sens in cuplu doar in formula _ expusd de mine sau, de ce nu, in jocurile sexuse _Oice alt sens bate cu ciocanul in poarta abuzului 7 Mergem mai departe si ajungem la o alts vorbs /— tampita: femeia trebuie sit tind biérbatull ‘Nu am infeles de ce s&-1 find, ins oricum mise pare aiurea! Nu, femeia nu trebuie s& ,l find”! Orelatie este 0 munci de echipal Am scris asta si o repet! Ce inseamna mune’ de echipa? C&avem o ea, un el gi relafia lor, deci nu 1, ci3! Asta inseamni ci fiecare are zone de autonomi ~ alenfie, asta nu e o invitafie la infidelitate (dact % tea reo zolvi en igi st 7 ins jbine SH Tig deel ta, OF Fo aide ci «gant 7 deci trebul parbatul, HY ve Hoty SC relafie: ind" e cal st en oho beta Fs vorbin de ui in ici ™ a-fiu! set Fi BOBS Oi On 31S : cont ca PE spi, ci dedesre 1 de relafie OF rene lagi oe j cauta un 10a sdioaté - nU-fi a oo ote geen. asta ion sot a le ona construiesti rolul ici spuie Safi «opi asta, trel ! Penvener nu dems ie/ fo cater 1 ia nu trebuie sa- tare: femeia mu ic fel de barbat! supere pe Ei, hait Pebune? ‘ De ce? Ecumva de cristal? fi curge scuipat din gur’, dar tu trebuie s&-i spuici este extrem de capabil? Nuuuuu, nu aga! N-ag putea trai lang’ o lingusitoare! {n plus, ar fi si nagpa, pentru c& nu ag putea s& cresc! Oamenii cirora li se sulf-n cur, nu cresc! Sa fii minte astal Nici nar avea de ce! E plicut ii i i i sitet acai Cu bucile desfacute si s& simi 'm ifi mangaie sfincterul, Scanned with CamScanner Andrei Vulpescu Asa cf, nu, nu sunt de acord} Femeia trebuie s&-1 supere intr-un sens pozitiv! Ee bitbay, , Cuficl Cum si superi in sens pozitiy Eeeei, draga mea si asta ¢ g care vom vorbi in capi Asta eo alt tema de dis ta, itolul despre. ft des, puternicd etc... Pre: femeig at Supari-ll $i ajutd-l si creasca prin asta Femeia inteli vreau si spun. ent va infelege rapig - Restul... vor astepta si redefin pu cA ease’ §, by Mai ai de citit pana acolo! Una si mai tare: femeia nu trebuie sq iby experientat sexuald! Dac ma intrebafi pe mine, doar un Ditbat nesigur pe propria sexualitate isi poate dori 9 femeie neexperimentata sexual. Pe bune! Altfel, cine are timp si fie profesor? Traim, totusi, in secolul 21, deci, asteptat ca persoana aia si fi Daca ai o pi umede ale domni atunci ar fi bine s problema, nu la e Ea doar si-a dorit s& cunoasc& viaga si, evident, 88 objind cateva orgasme cinstite, Da, din alea cu artificii pe tavan, vors cantecului, i Si cu sculat vecinii noaptea. Te offic! cumva, este de gtesit”cel putin o dati roblema cu faptul c& prin vile fei au bantuit si alti explorator, A ai o discutie cu... tine! La tinee a. 30 ny femeie a8 COC sce tie ce © avoie de carti de antrenament, de Pra‘ tic! it, cl ati, deci, oc treaba ask cu femeia lipsita i, c ti din ee ae orcarie. V' a este o mare P ‘wow au avi de epeeTh gate experientele sexuale experen( ; re. exper nstefemel care stiaut ,cart a fara t Naicumsifaci performanta fara antrenament! discursurile Oricat de frumos ar suna ursur despre iubire si suflete pereche, atunci cand vine vorba despre sex, este imperios necesar si ai un trecut, adic&, ai ghicit, experienta! Nuspune nimeni sa fii star porno! {inst micar s8-ti fi dat silinga catusi de putin. Cuun dram de curiozitate si ia ¢ curiozitate si cu mult& sete de lan ol Lien ii va asculta discursurile q re Tomantism si se va, tavali cu prim, aon *xperienta caresi va iegitncalel | Po" | Alla, si mai mi, ; rien bapa misto: femeia nu. trebuie si aiba Scanned with CamScanner Andre Vulpeseu Nici aici nu sunt de acord, Cum adici? Voi va day punem pe partener/2? Dealtfel, ce se intampla atu se cupleaza? Hi Seama cg Pry Mei cind do, % Dispar, amandoi, fncd n-au unul comun, Ce fac in perioada aia? fin general, se dragoste mult! din cereutile lor gg Prick Privese inochi. si fy Firesc! Doar sunt pe mega val hormonal Mai mult... si unul si cotatalt asigure noua investifie, Mesarey Dealt! studileromanesti aati faptuty, romanilor, nut ne place s& avem in vel divorjate sau gay. ‘Va dai seama ce fricd avem? Acum, ca si dev haideti s& va zic ceva: tuto, "ini. Perscany ‘enim pugin seriosi, domile, Daca ai incres A dere in ea, las-o s& aib’ price ati Daca n-ai incredere, las-o! Jar tu, femeie, aiba prieteni femeit Dacd nu, lasi-l! Inst inainte de asta - raspunde la urmatoarle intrebari: daca ai incredere in el, last st 1. Am incredere in mine? 2 Pot avea incredere intr-un birbat/intt® femeie? R rasmane 4. Exist in? . fe ae sample I pedesnainte Te jam suficiene 1 si Pg ai bine SPOS" cg ne Sua ‘sau »mneinic- se a el imp 5; uni, si im sar Spune. gi unii, 9 jere fantastice! nigte bariere a yeas indruma si Va relaxal pufin fe Bx bine, ¢ Togati o parte dintre resp ata a el a junge s& delegafi snc i Alte, vefi ajunge s& delegast ian sane ea care dor: adic& sentimentele $} responsabi I! . : ec vorba formatoarei mele ~ cuplull Grja mare la aspectele astea! Petrecetea" continu cu © vorbi. absolut Imbecili: cine ma iubeste, mit iubeste aga cum sunt! Vorba asta este unisex! Pentru c& sunt multi inconstien{i in ambele tabere care cred in prostia asta. Maierfi, dar nu e deloc aga! Dac esti o cianur de femeie, cireia ii pute {pilin vials, mai putin propriile bagini (alea miros {intotdeauna a trandafiri), o femeie care contesti absolut tot stil devalorizeazA pe barbat din trezire gi Eninculeare fieste,preventin (casinuiseurcelacap notes mult bine), atunci merifi si rimai singura! ‘nite daca ji se si intampla! Rautatea na Produs niciodata erecjie! Scanned with CamScanner Andrei Vulpes Ma Tog, exce ' {OPH pore slinicile de psihiatsie st spitateient, Persona: Deci nu miza deloc 4. 7 Pentru faptul c¥ esti rea cy traci De : ie Partea cealalta, ¢, si obisnuiesti s3 fi sy iy fi demouet® Sti un canapea sau si eivat, ia iar fi are chi mn int fievas Ome te Tupi non: Ci multy al A ev ga-clement’ TAU si te intrebic "SP jocuri vida be sai pune oe us este relafi? a © iv im Cu cine vorbeste iubita mea fy mh pol Beal + de cupia lacs ” timp ay jem SF zd relafia i bine s& Si, mai tarziu, si ny MA suni gx 2 dire gi sex ci mai Plecat brusc, SEmi spy Se, of enti ul este MY, Ah pierdeti timp’ a re av Sted ta nu ai vazut niciun semn, Deck tra Nave rost SH 5 Normal c& n-ai vizut, doar fe bas se eri + in ipostaza in cae condus de pustiul ala de 8 ant de la etajul @ & biby ups aa, 0 58 ane ‘Andrei, suntem impreund ‘iciodata nu pleaca bruse! Nimeni) westi de gentil: ie intre noi, : are scanteie intre noi, pov st iiodl ore mare scanteie inte Y% ie ups ae “pat atenia gi dup Nu mizati pe ceea ce Sunteti, inainte 54 Feed un Bat care mina cap untefioameni! au f Atentie, i iubesc pe iam facut sex ow el. Nu il mai : edat si am flicut s 4 avem un copil - 2a ct ne, pena cl op ut fofi soamenit sunt oameny oe hae odara esimu oven sii stric viforul a " a responsabili de haosul din viata Inca una, de data asta Fomanticd: iubirea may yoastil muntii din loc. Cum? Aiurea, nici minerii nu prea pot sj facd asta! De Prin faptul cd nafiistiut s& spuneti_pa la acd puteau, fac Pariu cd aveam sinoiautosit ‘momentul potrivit si. at intregi! i preferat un scenariu social ‘care nu ni se potriveste Pana una— alta, tuturor! re Drept urm: eae Se pare cA muntii se fn tae. pt urmare, nu va mai mintiji frumos cu. , estea eu iu VE : een Sau suntem noi pros, Snipeagt tbiea, $i pune} mana si construifi relafii in fine! Sinu credet ef c8 am terminat Nu iubirea cauta gi giseste solu civllPens mals Stminat seria de bare din asta e nevoie de doi. Or, daca vot suntefi doi striti Mai am, “are printr-o conjuncturé dubioasi a planetelor #21 Ey a Scanned with CamScanner ‘Andrei Valpesc Jatd ined un exemplu: femei ochii la infidelitaten barbaininn © faclui, Mey, Ei, na! “tig Nj nf. ny! Eu propun s& rman cu ochij dees 4 si participe! Mesehig, ae Doar trsim in era swingului, nup 2 Nimic nu mai e interzist sacha tu cats sai cal P in timp ce barbatul tau si pomper, ana altei domnite. Poze de zon oe of sie si notifel St fact schite stay Serios, nare rost si rimai cu och; eS Mai ales dack tampitul asta e dambovifean ifi spune cit barbatul tau gt Popostintre feselealtei dornnife! oat Acum, sunt curios cum ar arata g, fala a monedel, adic barbatul sa inchige rel infidelitatile partenerei, oan E? Asta cum ar fi? Nu de alta, dar nu mai exista diferene comportament sexual, si fermeile bagi entorselage, Serios, am verificat.. stocurile Burov! + 8 epuizeazt consin Domnilor? Nu-i’aga ci nu prea vi sure ‘deea de a sta voi pe canapea, timp in care un doan Pompeaz& dezor intre bucile sofiei prietenei/iubited Jur cd §inoi putem lua notife! S-ar putea chiar si ne placa. Ar fi un semn de inalt& iubire si ii ost Parlenerei sansa de a avea parte de un sex cummn@ avut vreodata cu tine, % tena barbatle® pest mie vor srfectir ct Sa suntem Por ts ‘i toal iy sii iune si rezistam give ce de! eo rent avert Pn pat 0a? Not! nainte 4 zie, inaint cone niibi 5 Fp Cog grt FP condaj, 1 at fa Mee asta difera la os rca Cae masajul erotic e eee a J dac nu se inchele Co sclera o iNu mai conteaza una se Mama ei de simanfa! i de ea. Nicila curve nu scapi Gata, doamnelor, luafio pauz, pentru cé am céteva si despre noi. i Spre exemplu: biirbafii pot avea mai multe femei,femeile mul Sigur, emeile pot avea si femei ~ s& nu spuneti Anu vai sirutat niciodata cu vreo colega de liceu, micar si vedefi cum e, {ns& pot avea gi mai multi parteneri, pe lle, studile spun c§, pe parcursul viefi, re aantte2 513 relafii semnificative, aga ck e firese si Beau Sila esec, inainte si apard in viata noastra! esl iece parte din joc, daca injelegi in oe joc te afli. Nimeni nu iti apartine, este doar randul tag! Scanned with CamScanner Anairei Vulpesew De tine depinde a, citeva ture, Sigur, eu sunt un defect, iy i 5 lungi si vreo cateva zoci Scurte tt Xan, ba chiar scurte de t...o00t! Me Si fqn Cam aga, ic dai te Nu vi srabifi 8 traget og luzit ele neat mai sunat. Nu toate, dar sa otiPite fieset Pe vremea, aia exam fe Potrivesc cu oricine, Eronatt Chestia © c& n-am infeles ceva: fn sau pe rand? pot SPUNE asa: este compli Rk Aaglomerat in viafa tat Mai departe: cicdi sa nu if Bullshit! Ba sil contrazici, mai ales dact ai argumene solide. Iti va mulfumi pe viafa! Vorbese serios, il vei ajuta sa creased! lafie inseamna 2. lar 2 inseamni si punt: diferite, si discufii in contradictoriu, aac! Hi SA contrazicey contrazici pee Orel de vedere iziile in: casit. amen Oe gain de perdelet i 18safiel acolo cateva ore. su Va garantez cl vefi gisi butondnd pe telefon, firisficumpirat nimic. Va tog sa-l puneti s& rezerve ia cu stalpul familiei. Doamnelor, camercle de hotel, cd va ve}i trezi cu paturi separate i cuvedere spre grédin’, nicidecum spre mare! Va garantez ci vefi auzi urmatoarea justificare: Seedact nu ai vedere la plaja? Nue destul cf hotelul este: ‘mera cu vedere sp re mare! Nu. Credesmiy nu et Oricum, eplaié? Era mai scumpet nue mai scumpa decat gafa ta. Scanned with CamScanner Avwltot Viton Dect, asta cu Barbatul eagy la Alt prostio. MLO et toy Sigur, sunt tucruri tts %, Meme Det La fel, evista tueruri 1a ca mai bine. Cum ar fi Perdelelel PUN CX 0 Telaio gate ‘mn \ negociem foarte clar roc’ Acum, raimine mai e feminin azit De aia tot s sicde fire de vizut ce Altfel sunt niste studi deg eu casele in care barbafi fac mune omic _ ad Sereferd la sters praful sau cove prea oe ina acum un 30 Chiar m-a amuzat cand am Citic cel mn, Coulee ral de ie, am In lata 00 ‘ lucra pe care un birbat Poate S31 facy Mtisey In Atelier sub nicio form primul loc! femei este sa spele vasele, Pent ces Coa mca batala fe Pe est pe 2 Heey, nu imi siriji la ugulars, nu tog de ae foe primul a fost masini de spalat vase, si stiu ta-vor investi muta gga ist tot aia... an iura vi ! : una, deci cam vorba asta, manichiura voastral! : auton cele ct de toxic este Asa ca, are sens, nu? m in ; i Alta unisex: nu frebuiesa tecombiny/etsaton ite, dar fine a sus si ma vad nevoit s& ie 10 persoand frumoasé, femeie sau biirbath ae fgurimasculind din iaja copiilo : Ca cicd se uita si altii! ange pecine-fi bagi in viata si cu cine faci copii! Ase, ia-fo ciumafaie la care si nu te ifn iste extaordinar de important, Va dafi seama ca vorbele astea din Pope [até cf, incet-incet, neam, apropiat de ultimele ascund frici grele? ime, Sate temi ca se uita alfii/altele. pra Foneia trie Shige wPrezent! ta fccare nu te combina cu influanset rection dommuluj, os catese tag oaths de cilof pe lnsagse me, pe bung? MA rog, nici nu e usor — aoe ee ii fotografii sunt iubifii lor. Insa, oricum ar fi Fepurasul Duracell? teaba astal Scanned with CamScanner Nimeni Tu simfi, Acum wTePtUl si te obicei. ‘Adicx din Se complica in 5 Nz, Pentru e&, dupa gin 8 Tezolvat side cu totul all i, mult ma a manageriat, ar 4 Poli s4 fi spui : Hi S4 ii spui: 5, dacit vrei, pot gi iti daw ne Tint Pd ley Sau: Ny ins, dac x ‘am chef azi, ins, daci Prel, pot i feo say Nu e obligatoriu ____Uneori fay cinstitat Si facefi sex, bine la creier gi un sex oral sauolshé Facefidinsexoarts,nudoar : ‘un reglaj hormonal! Tai SK Va dati Spunefi ma rece, FAfi Vote 88 negocigi gi chiar st Nu suntem: i femela co cu atat mai putin, robot. ‘Pa tomy RU Omasing do Aree industria Simei cevreay, “O°% Mac mat ivbeste,tebuie st saci gan ae, ne uit panda oat YH en panda Pera 2are be eam’ ct ate cind Gila coos &¥ident py Cu scopul? S28 C6 avemy da fe Cu scopul dea va fi vous binet a iubeste, 04 face regatt de asta: dat mz iubes ‘ultima, oa total pentr# 1 oat tru ca tu sé roma este, va face totul pentru co Of ee Daca te subeste, va face TO) fn amy sigus’ - fizie ST tse. Grija mare la nuantcy Seal Gao i local tau. Grija mare 1a BUSY: Jueruri pen arbafii inteligenfi ontrack te posingela usar, BANE Te "femeile care Pemeile hotarate, femeile determinate, oa ‘s fact lucruri, care aU. initiativa! Nune plac ficusii! - Ne plac femeile! Asta nu inseamna 4 fin m compelitie, ci si fim echipa si s& ne sprijinim reciproc Gata, cam astea au fost bamele infipte bine in roata viefi relasionale! Cam multe, nu credefi? Hee, mai sunt, destule, dar am zis si nu scriu © carte intreaga despre asta. Suntefi oameni misto si sunt sigur c& v-afi prins c& tofi ave, cumva, ,crori de soft” in materie de relatii Deaceea, cartea asta este o invitafie la invatare... ‘impreunal ‘Asari ci nu mai ai chef si o arunci in foc? Nici n-ar fi bine! fi promit c& urmeaza informasii foarte misto si, \infeles, extrem de utile! s Scanned with CamScanner CAPITOLUL 3 cum te prinzi dacé e sau mut barbat? inscriptii pe el nteligent nu are bitrbat inteligent, parbatul i sau tricouri pe care serie Sunt un jncearcit-mit! Nu. Pe asta trebuie s&-1 descoperi. Chiar nu umbla pe toate drumurile. ‘Asta nu Inseamna ci suntem pufini- Nu, Suntem destui. fnsd nu claxonaim, cum s-ar spune- spun cum ifi dai seama ‘Acum, di-mi voie sa daci e barbat sau nu. Promit ca mai tarziu s8-fi spun {in primul rand, sunt cateva zone Pe se analizezi. Da, ai auzit bine: inainte s& intri intr-o relatic, trebuie si-fi dai timp, un timp ‘util, care te ajuta sa {nfelegi cu cine urmeazii sé te legi la cap Este foarte important. Dac& mergi pe principiul I mari probleme! _—_Cei mai mulfi dintre in viaja si am iesit cu cape cicatrici pe suflet! Chiar cred ca a venit moment sclecie si fie prioritizat sist fie facutcw sidecine si fugi. care trebuie lau ce vine, vei avea noi am ficut prostia asta tele pline de cucuie si cu ul ca procesul de ‘minutiozitate! 7 Scanned with CamScanner Nu pica in py lect, Pi? plasa narcisismuly: E pling eg — 'a24-i pe rand obiceiuri le: 4 limentare ~ : mananca? are ~ ce mananes, cum manne’, 3 ~ fizice ~ se mi Tenes, are it~ S€ Misc’ ru se mi : = neenrieinal SCH, este activ, este ‘ofionale Profund reactiy, “/® ~ © autocontrol sau ese ~ doarme,n 2 nud eo Ve pastre et oat, ae ison 'pte, doarme prea mult _ = deconsum Jocuri de noroc, cumparsturi act # alcool, drogus, Daci-fi spu . situafia e sub Fone at maar beaten veridicitatea spuselor iui, | "te indoiesti de E posibil ca situafa sa i088 nu fie dotog Sub control, 4 'm de impo, ‘Cum pofi avea acces la datele asteay toe! Tata, sunt cateva aspect extre, lit - otaté cu sani iar el : eee j bine s&-fi pul mist ibe sexy, ar fi bine Soy media aa ike zilnic ‘nor PoC omportamentul din social me¢ ie intrebare: seme despre ° 2, Relagia cu familia ana respectivs rrr enira ck acolo este mediul in care gi-a format sistemul de relafionare. De acolo fi vin tiparete. °° “Sje are cu mama sa, daca este barbat, bineinjeles, sau cu tata, daca este femeie. Priveste cu atentie aceste detalii, daca ai acces la ele, Daci nu, intreabi! Daci-si iubeste mama, bucura-te, ins ai grija camama si nu ia decizii in locul lui. Vezi cat de des vorbeste cu mama lui si mai ales pentru ce. $i de aici Potiafla multe informafii despre el. Daca nu-si iubeste mama, inseamna ca a fost traumatizat si e posibil si nu te iubeascd nici pe tine. Pebune, de unde sa fi invajat sa iubeasca? Are sens? Vezi? Sunt informasii care se leaga perfect logic. Cat despre taté, vezi si aici: a avut un tata Prezent, ce a auzit de la tatal lui despre relatii, despre familie, iubire, cAsdtorie, femei? ” — Scanned with CamScanner Ray = 1M plan cat so ate “ERO anamnert a vazut? i . torul detalii despre tne edict Medical, 16 Ping De : , SP 2 C8 In reli arf Crede-ma, nu et a Dragoste: dezastrul °F intamplare este : © scurtitug Pe 3. Relaia cu cole Unapect deloc de negliat. Fam OM care are rela ia, sau cu tofi cioneazal ne te erezi, Asa cd nz Pur si simplu ma acest aspecte, EMP A s8u 5k privest eases Mai ales ca Scupa peste 50% guinea este din ti © activitate care NU este freelancer gn ut Non-s ‘tr i Ori de ares ce"HOP Into. sare, ea Are Conllictualul? gi, acgeg, 8, itoarce acest? ghicit - cu tine! "884, cu cine se va lupta? Mizeaxs pe bunitate si garantez.c8 vei ma finalul cdf ‘mel auzi faze asta pana la 4. Cu prietenii Si aici este bine de urs it ding relafionala: are 0 relayie stranst cu mn rick Ini 6 se vorbesc pe iba bivbafilor seme intclige™™ cant Betokider este activ PALE gi de aici vei afla mule: or Morbeste despre prietenit orate baza la nevoie, $2 sar ple cu care obignuieste 5, Cu lumea g lume? wirere are el despre : ; fe al, este un spafiu gu, in de engi, sau este un spafit: periculos in 0 1 oper a A exist? In functie de réispuns, 1 Ver Tt poston ‘cum a fost crescut in primit diat cam t ut { a a curios si deschis sau rigid! Cum se simte in societate? Ca pestele in apa sau se teme de orice? Gi aici vei primi o serie de informafii care te vor ajuta $4 creionezi un portret complet. ‘Nu ride! Sunt detalii extrem de importante. Day necesiti timp, insa si revenirea dupa trauma necesita timp. Asa cé ce alegi? Si aloci timp la inceput si st eviti suferinfa? Sau staloci timp dupa ce fi-o iei? Tum? Vezi? Pana si ajungi si intri intr-un cuplu este bine s& radiografiezi toate tipurile de relafii ale viitorului potential partener, pentru a-fi extrage informafii importante despre cella. 0 Scanned with CamScanner Andrei Vulpescu Acum _ Acum, «3 analizeazi.fi eat de mai sus! ajuns in fone ace: Propriile relat Tin Piney in la fel Este im . ‘ ort bine si, de ce mea gre sta alegeri. "St eet dee ai Ficus tg Cum sunt relafiite tale? “ Cum te simti in ete? Apreci ; Srecits,vlzuts, vatdatn tu respinsi si batjocorita? Esti folosita? “P74 Pentru calitiie tale sau 6 Serios, f& acest test, Mi se : Pare extrem de i stail de important s4 vezi cum Mai de formezjy 1"PaM®, ce fel de relatie urmeazi st De cuplu, da? Prin ce se diferescs Adica de relate rensiazt asta de celelalte relat? Phin tne Petenii, cu familia, colegi et Brin der sop 1 colegii etc? lu, pe ast : Siar hehe Pot avea sin collate! chiar util s& Ie aip i i iubesti un pri Priet Sunt alte feluri de sentimenter ” Aici vorbim exclusiv despre cup at nu si romantic! 50 sta sarcind? t eat se poate de i de acea! fe un angajament constructie att Cu in aceastt in isi cu partea mea sos! serios! a angajez st intrt ttle mit fe sentimentele mele desex! es urmen lung! fie wexy pentrit partenerul i: Mat angajez it fill 1 partene oon 2 Trg and cand fl yprind in mrefe’ © infelegem! ‘meat, mit Poi Jormni vom reusi sine? entra cifi art 2 fntr-o relatie intri cu gandul sa rimai, 1 sa plecit Daca intri cu gandul: Last, cf nu conteazi, oricu® pot siti daw papucii, atunci mai bine stai departe de felatil Construcfia mentald este falimentara din start sinu te vei implica deloc. Atunci cand stii c& oricum poti sa pl nu exist motivafie si te implici prea mult. leci oricand, Are sens? Drept urmare, grija mare relatii, _ Mise pare important! fn plus, 0 construcjie numit generic relafie de cuplu trebuie si aib’ 3 scopuri: sinatos, moral si constructiv! Ia ce ifi spui despre 51 Scanned with CamScanner Andrei Vulpesey Tar asta @ Pomeste cy 4, us a Neste cy ting Aevoit Cuplu este despre tine, PC, fn Manifest, inclu” 60 map, ‘are a sinelui, wm mal Pur ie Asa c& dati voi ‘ = Hi Voie sa ¢ i ent. O relate stntoasy este geen atitonen susie formats din done Un pang Snome si care au dreptul sa fre P93 fy Cum sunipaniacum? Eu cred ci suna sinatos, constructs nay ; : Asa cum ar trebui si fie orice rela dens De cine sit fugi? : siiati cd. am ajuns cu adevarat: DE EVITATII Ii voi prezenta cateva tipologii i e “teva tipologii umane de ar fi bine si fugi mancand pimantul - Refine ~ nu esti ni lor, nici salvator! Ia mesajul ala imporae ‘mama Jor, nici terapeut Poti st-ti seri asta pe frigider,ca si veeizlic Esti femeie, asa ca rolul tu intr-o relafie este acela de a te bucura de viata in doi! y S81 udm pe rand: 1. Evid si intri in relaii cu oamenii care-fisnun auc ten Acum, mergi mai sus $i citeste ce am scris: mt esti terapeut, si nici salvatort” "*@ ¢© am seris: m Nu este treaba ta sa rezolvi astay Exist oameni specializati, oamey scoli pentru a ajuta aceste persoane. (O relagie ar fi un mare motiv de bucurie, "i care au facut Scanned with CamScanner yilor iba arb sve peli re vorbe wit eu suferinia este obi5" esimplu. ee eo problema $i i jentizeze ch ar ema etre os un obicel opus ster i trebule 88 60 adicd bucuria. Tar asta inse tumute pricepilaasta. i, fie vorba intre noi, nici faci pliratd pe viatit st i sustinut’, iar amn& munci mult’ si susfinuts nu e treaba ta si 0 2, Nu intra fn relafe 0 persoantd sit pe oameni! | vei face altceva decat si-ti gisest care an ven inie frustrarile adunate in celelalte relaii. Merits? Va rog si: ma credefi, am buni care s-au trezit sinte! Sie frustrant. tio sint’ pe fe in trecut 10 sos estat arb roble; 7 i ul i Alltfel, as “ Rizbo) fo! BY Vel intra intrg Telatie, inte On i va rea cticat de bum si de riba Plus, dack ne gand Teacfioneaza imedi in un psi iat la pathic 908K 8 formezigrelagic e” MUCH Mal ave Noroc ca fundamental, ™ Si Prea’ mais acest ade Sau poate Punct de vedere eam Prea pufini sanatosi da au asteptato toata viaja? Dupa nici 9 i © sapta und, inceys oy @PAMANS, Vor si vA tepre ‘PSH Vorbeascd despre logodna, muni, Nu te grabit Mulfi dintre ej f nu vor, de fapt, siti veer oar aga ci ai 4 fim seriosi ~ pe ce se baze, = “e928 complimentele Nici macar nu te cunosc! i ‘A ao -te: eu intro to “ sampla asta, intreaba ate og se intl oe : esau Pu a-mi impund ce § ioe 00 PeTSOM a irae? are drePt Gu gandese, cum s4 ™ fac cost spun oe ivilegiu. sui acorda acest pri wf sa ch ni va interzice 68 te vezicu familia, re Y 1c Sau, de ce nu, A iesi cu prieten, st meri la muncd seu din casa! 5 ; "ise pare un tablou de viafd frumos? Sper c& nu! ; : Daca simtiti cd vi se taie legaturile sociale, fugiti imediat! 5, Evitit gelosii! Obligatoriu! Renunja la ideea potrivit careia pufina gelozie este obligatorie in iubire! Nu e! Nu exist un termometru de masurat gelozia, asa ci jos putem avea un mic avertisment, in gluma, asa, iar sus putem gsi pumni si picioare in gura sau, dece nu, cufite in gat! Pana unde esti dispusa sA risti? Eu te sfittuiese si nu risti deloc! Repet, nu exist un termometru pentru masurat Belozia, aga eX cea ce debuteaz cu o glumit’ aparent A Scanned with CamScanner Drept urmare, daca i cu un a Se va schimbal ‘acd incepe sa te respingi res tiny ! plea Teama e rezolvat in? 4 angajament nu este ceva simplad le 7.Nui : i aia sit depinzi de celélalt! pea Be Picoarele tale! nae moment di © alegere gresitd (toi facem, trebuie si 88 pofi ste replica a4 yi egu Ni mai putin, site Spuct air mana nimanu $i, cu ati exual, emofional, financiar ens ome de abuz: fake ‘Nu renunja pentru nimeni la vi © relafie ‘inseamns pie dreptului de a fil Fespectarea reciproct a 8. Ai grijé cu cine te legi la capt Jar asta porneste de la povestea relatiet ta, Cum vrei si fie? 56 ca viziteazd shimba. re care stil jespre care Pin crezi cA se Va S° fn 2019, la Tee ie, cisatorit& cu Un nstant cer fee, BS8107% iar el merge ; - Tet dependent financiar, de a, gi nu stia ce st fac’. El, de altfel, Find comp! “ata bun. Insa se ducea la feel: Ia femei. femeia era disperat era un sof in Care a fost cheia aici? ‘Am crezut cit se va schimba cand 20° apiirea copii Sinus-a schimbat! Normal! Copiii sunt copii, si omuul ii iubea. femei, si le iubea gi pe alea. Vedeji cat de gresit este si crezi ¢ comunal se va transforma in vigel de cas&? ‘Asta se intampla doar daca vrea el! {ntrebarea este: are vreun motiv si-si doreasc siise schimbe? ‘Va garantez ca nu! Sigur c& existd si exceptii cd exist’ barbagi care {gi schimba comportamentul si obiceiurile, ins nut mizaji prea mult pe cartes asta! Femeile sunt \ taurul 7 at "4g & Scanned with CamScanner Andrei Vulpescu Nute vz ay @ Tespecta, cite va folosi in Tar atunci _ _ Tar atunci cand i 2 : va gi fori simai multé admirajie te oe ead Hy Tene aaa teva pn : (ite linge chiar nu conti nals Seam ofeit 10 tpologi pe care ste foarte important, mere Vorba aia ‘ ~ cum ifi astern; ai ae i, aga vei sforai, bs 5 sear pune CUB Vedi tot ceea ce am srs pnd aun igiend retain’ Int-o singurd formulae scart Adu cana dicd sa ai grja cum if agternit Sa ai grid de tines an avut suficien ‘use mai jus ute Dragostea nu mai are Deschide ochii! Cu ochil inchisi, mu a este print sau broscoi! “"°* 48e8 ceea ce iubesti (e)voie se oarbat $4 inca cevat Fugi departe de tot de sn sabota starea de bine! Bindarile cares pot Ey yall! ; dic automatic negative thoughts! automate! it durile tale, invat Seba, intreaba-te te-ai simfi sste eliberator, atest ANTS@ Gnd negative a Invath ak fl cara eu stl pai sile Pe stad nevoie de ele Sau cons t daca ai ne (in gandurilealea, iar dack raspunsul € scapa de ele! a : N-ai nevoie de balast! / Balastul mental produce balast emofional. Asta vrei? Stiam ci nu! Te ajuti la ceva gandul ala? Nu? Drept urmare, n-ar firéu si renungi la elt Chiar nu ne place si fim vibratoare bipede! in plus, fugi de credinfele distructive! ‘Mai departe, iji voi expune cateva! Sunt extzem de importante pentru o relafionare ‘sindtoast! Scanned with CamScanner nu dincay Ci cu sprifi final culturis Care are neva ie de f& un se inte exercitiu: iegi i he-an restaurant pan antren cab nea Nu incerca - : Darbafii de acolot ‘ ypeniile! starile si tam] tes pinele tau! Este spre 4 asta! Este importantat bat, ramai singura! wre in barbafi, stai ‘Tine minte ordine act nu posi aprecia un bi ack nu pofi avea increde departe de ei! lee Daca nu posi si oferi sex, pentru ce vrei relatii? Viaja sexual este parte important’ a viefii de cupla! Aiprobleme pe aceste 3 paliere? Du-te frumugel la un consilier de dezvoltare personala sau la psihoterapeut si lucreaza-le! Scopul? S& fi pregatita pentru a intra intr-o relatie. Cu carenfe pe palierele apreciere, incredere si sex, n-ai nicio sansa aoe er SH sune dur si sii mA injuri, dar si lucrezi la lucrurile astea, decat sa-mi scrii c& te afli Intro relagie toxic’! _ Sa stii ¢&, in cele mai multe cazuri, in relafiile ‘oxice, ambii sunt toxici! APRECIERE, INCREDERE, SEX! ME 85 A Scanned with CamScanner Vor spune multe, Apro) ae PO, 5; Citizea acess ey 8 SCulpatnimeni cu eh Insd este adev rem ibim! adevarat - v a . oo Nimic anormal in asta sfuna Asa cum i st amen oie at SPU mal sus: mull bibs ‘Trebuie doar s& inveti s&-i vezi! os place s& va iubim! iste © provocare : ou Cei care ma vor in C or inj : Ja meciuri... st inchid cartea gam ote Nor Bane poate si injeleaga. © dea culva cae Cene mai dorim? Afectiune! 86 awurcat in ceva : 7 orice alter Mun in relafia pote siiubirea ei anuleazd izare! ne dorim razboit ga nu va imaginafi cA de mici s lupte! parbatii sunt invatafi ined Nu giacasal : Hu ete singuru loc i care ni vor tazboaie! inu, mu vor si lupte cu feet le! Sunt invatafi si le respecte si sH le protejeze, ‘mai fineti minte? ‘Bu asa am fost invagat acasal ‘Am avut probleme? Oooo, daaaa! ‘Am intalnit destule cazuri in care bunatatea ‘mea fost luati drept prostie. ‘Unele au intins coarda, sperand probabil ci se va lisa cu pumni in gural Teapat ‘Vezi ce inseamna o educatie sub semnul integrititii? Da, bunitatea mea a fost o provocare pentru destule femei, care au vrut si vad pan unde pot srabd, solida? O educagie 9 Scanned with CamScanner Respect! Reciprocitatet E ist cand vezi cx n Trist de tot! Nu se poat respect recipros Sin-ar fira Anu mai tarzig, 4 Se intémpli asta! te forma o relagie sindtoasi irk aos, Pectul sta apard din secunds fac misto se amenina cu plecarea, ont e area, ale burlaclor ete. Sunt sec) as respect, steaguri rosit care ips senile, de lipst de Fa, un obicel dina vorb si vet vedea ch vel nd wlan el/ea! vezi binele din 8 7 ic, la masaj, 1a cai mergefi la cosmetice voi merge?) j noi aver nevoie de timp personal sali sau despre 0 bere ct fe ce nu, un fotbal - cu" se mai practic’, © ‘Nu-ilua barbatului sent Seva simfi sufocat! 4 i pea ae ‘Sigur, daca timpul Iui elimind timpul vost © rela, rat Geau of te intrebi daca te afli in relafia potrivits, Eu vorbesc aici despre acel timp personal nu afecteaza timpul relational! ‘Cene mai dorim? Si vedem ca avefi drumul vostru. ‘Si vedem hotirare in direcfia asta. Dece? Ca sa putem si va sprijinim! Este adorabil si putem fi utili, crede-mat timentul de autonomie! care Ce ne mai dorim? O energie bun’! Nu, nu o dau in ezoterism! Hai si-i spunem o personalitate atractiva! Scanned with CamScanner Ce maj Co: ™ai vrem? \ a, scante vorbese pens ‘barbay ™MPatibilita eit tele ser aig . set atunci cared este = ; thu aici ast, UN can spe, un BAD! it Gnu 4 in scopt Bu APIto sep, rig oP NU cr tat, tals come neam a i faptul cg oy, sail atta sondajele mele? MPatibili it bine in ne Pac a poe hormonal Ae ponivieah ria a barbasit br . iresie te Profund aj al! . const cred cX aceasty dang aa casi bunt ain oma oo : le, este miezul rycen Pail exemplu: in plin’ ‘Avaiare In dot. Ut sina eae 8 ¢ vite, oo sun farton pe care sera: 7 esti sens? Si necesar intro rela ‘ coo a el, ar po vezigti ani ie dec, «Ht TT ice? ile in relatii toxice’ | Proces de invajare coma ispuns cineva? an Sunt eu, tu shit!” 1, tu ma Bullshit 4 Impreont ne nin mul chiar sti intr-o relafie profund cms ag el avand jumatatea Tu de toxicitate - de ~ 0 scoala dea fil mali ani! ' Lucruril Deci? Despre ce vorbim? modificari aeag v-au plicut la inceput pot suf ‘Nu prea stim cum e treaba cu bunatatea! a ok ee La réutate ins, wow, suntem campioni smondiali ages fie este un organi a a i dinamicd si devo Vit aflat inte-o continual Drept urmare, tr capabili si ajustin ai de vedere uman. Pierdem din calcul faptul cf 0 trebuie si ne ad {rebuie sit ne adaptim, st fin 'in mers gi s4 evoludm din punct Or, asta inseamna s& con: acea compatibilitate. 'struim fn permanen} se ein HER Gul comurich maupo simt rapid, Insd chiar gi ei au subclone tierce care pot strica echilibrul. a sipeaageet Da,ne lace si lucraimla aceasti compatibitita Uneot, if jur, ma wit la relat si tml vine sa lau eet AY cenvatia cf oamenii aia s-au adunat pentru a vedea care moare primul. Sau care ajunge primul la nebuni. Zero bundtate! Culmea este ci nici voi, femelle, Aga cf suntem chit! Doar nu credeafi c& voi clutaji bunatatea si hici ce, nu aveaji unde si © gasifi? nu cautagi asta. ‘Nu, lucrurile nu staut aga Scanned with CamScanner A 8 Se refera ta lume, in gen a aspect SOcial, dacd vrei a | lips, i f Integra? PS din tabloul Staal vig ua fi unui by O femeie bunsy Sinu buna de, on plusval fafa Ngee? fafa Va a aH Niciun Bangeene® ce Hada aN rat nu vrea si renunte " capcana obligation sal la putere in ‘meses incredere gi le necare le duce Si ea va avea di : ea doar de carte increderii $1 le cdptigat da si aprecieri. 1k mizeazk pe : — motivator, MH INTEGRITATE : : ‘As vrea, daci-mi permifi, si mai apas pufin Pe integritatea. i gileband a un barbat? $tiice au declarat femeile c& vor de: Nu scot eu din burt rezultatele astea, ci sunt rezultatele unui studiu Ipsos. Fidelitatel Ce inseamna asta? Pe de-o parte, dorinja de a avea siguransa in relafii = o nevoie cat se poate de fireascd, 0 nevoie de baz, intalnits in special la femei - gi protejarea investifiei, adic’ protejarea relajiei, mai ales acolo unde exista si copii. Asa s-ar traduce aceasta dorina de fidelitate! Mai mult, fac pariu ~ pentru ca cei de la Ipsos nu ‘au detaliat - c& este vorba despre fidelitatea sexual’ care, evident, se leagii de cele doua lucruri enumerate ‘mai sus gi, in plus, si de imposibilitatea ca barbatul si-gi imprigtie simanja in alt parte! aati : - Scanned with CamScanner Si la Petreacd timp cu iub coada eerinflor ae abit ea o condi e! 7 lie si copii ciun ii. barbat care ofere sens! Si se mai mir Hai stig aes pleaca! vorbese fc vorbesc foarte shu Ut adevar despre Inprimal gare, ulti = barbayi fespre care nt mma tn primal rant ii vor partner! se incapaj sans Pofi construi o m 5 espace fa gare dere onset Ce Scam eee Or, daca tu ifi al face sof si tata, fr legi un bart fg ita se rad re) ins las i lst ont eng a a. elajie ie in care sit existe Parteneriat packneglijezi ash Baect a familie i OPH fifragila. i 2 . e,nuvaaveapiloni de spxijin! Nuvaavea inyelegi? ‘sa revin Ia fidelitate! Cum pofi si ceri fidelitate de eintegru? ‘Adici de la un om morala indubitabila? Cum? Vezi de ce tot Este extrem de importantat ____ Dar, ghici ce! Nici femeile, sinicl indicat-o ca fiind prioritarat ‘La femei era undeva pe locul 6, 1a parbafi, pe 7! Jasional romanesc! ui studiu, Ce arata asta? Haostl rel Hai offi preaint rezultatele us | tact hn an '90, 51 Feluat in anti 2000, tm nu mal 1 a fundati Ja un om care nu care nu este de o probitate pat eu moneda pe integritate? 4 bairbagii mu au 95 Scanned with CamScanner Andrei Vulpesc Pojinnle ed de eel pri pink. Sti in primal rand? Se Ata gb govt gat, PENT, ch wi elatie " ¢ i i Bunitate! si poten cect Foe me. : z ort antes ° peat aga: bunatate si intel see ova Meat bt intes ate special’ si sanitate! °° ai Spi te ays PE pect Ce inseamna asta? by pu ote SE sei Fara s8 exa aust = sgerez, a5 spune: i weal : ieee $i barbati a8 spune: integritate re * asta, biti vulpes s itii, si femeile! vos ne a noi nu se cauta luct nsea rile astea! in a i ant ea nici macar nu e estat’! te np sal ‘ say a nel bunatatea se masoara in ca Corot eo construiest 200 Beg nes art ot feck barbatus pent stick arena 3a PE prin ona pentru copii. Bundtatea nu se the anarate' a ' " fn care te trateazd, pe tine si pe copii, cesta in 208 asta’ cantare, 2078 lar asta se i oe ‘ - , violenfal Teagii cu un aspect ingrijoritor- Un iatreg ste oe onete, | dezwoltare Muste,sncrederer A onoarer cinste, anit 20,2 any am facut un son Morsonall eC aye ‘Atellerul deidet! Violenfaapaiea po locul5 weg per cima ai Varsat cafeausa pe Hn pantrhty afi accepta sub nicio form in rests Chiar mai exist agernenies amen pacaanereaty Veet st gai deunae vine ane, nu fi se pare c& ; oe se leaga ca unse? pare céi toate informatiile astea ee ees a oan’ sinvioha mes! * " ; ‘i e inte} san oy 8 lao expabil fn familia, m2 Conjunctura vief mele © sacut 2, Pe SE, palma, earl dact ei cand in cand, imi mai scap’ parcurs al copilésiel, sh locuiess. in accent io ; ate pe copil. Apropo, la noi bata pares a tataiui meu. Tank GP i : . ; _ este norma, nu excepfie! Propo, la not bi Sremcia fusese avocat $i PFOFESO® ide sport. Nascut Dupa cum vezi, haosul e J ste mare! 1913! : . . i cA in i nu ma mird absolut deloc! iy dt cea, # PRS orioada itesbe ee plenitudinea ei. Mami, ce frumos 5° ambracau! su femeile,ceyinntsyce eleganta.-- Pentru ck suntem needucati di : i vedere relafional! si din punct de os a sey Cecoafuriave’ Mi 4 7 Scanned with CamScanner eu, si intémpla di L Si pnd in 1995 PN 197, a vorbim despre ce ya & mur aye Romania! a ‘8it cu ea in casal © era special la femei Bundtatea! femeia asta? Nuo vedeai niciodsty Producand scandal! Sigur cd 0 ficeat Insi, chiar gi atunci,o f Nu cu badarinie! Hi Dine, mai ¢ ceva misto, Fi at de pri ¥ i gasca de prieteni. Se stiau de 50 deni? asta avea 0 barbasit de ani. $i femei, si Tofi erau Ia fel! Tosi! 98 ‘ jirnba barbaye see vee peda bay} encaut 1a noi la masé, Se gatea ria, paharele alea icon si discutau fie stéteau prin fie erau in bali ile, dispuse in mese rabatabile, : fale pentru jocurile de arti! , SP, ita pe Paris Match (toate 1 ana ea una depana amintiri, timp in fundal, rulao arie celebra. + cu integritatea? mn! Pe viu! incare, undeva, {nfelegi de ce insis Pentru c& am vazut ce inseal eo doamna si spund ceva urat icon, Nu am auzit vreun domn Je de la canasta! Nu am auzit vr despre domnii din bal sispuni ceva urat despre doamnel Niciodata! Siau fost ani de zile de astfel de mese! Priveste cuplurile de azi! Daca separi femeile de barbafi,ifi garantez cd se vorbeste extrem de urat. De fapt, ce prostil spun, 0 ® nevoie si fi desparji - se barfesc fafa in fafa, se Injurs se mascarese... Dar vor iubire si respect! Mice teama ci nu merge asa! Eu am rimas in minte cu imaginea aia din copilitiel Cu domnii dia care veneau la mas imbracaji la costum! Doamnele erau si Parfumate fin! Ml” Scanned with CamScanner ele elegante, coafate, Atunci se vede om Stie s4 se certe cy hat La modul in ie Tntegritate si bunitate! Osa rey "pet ti Pand cand 0 si ma unit, 1c ceva, extrem de important! Doamnele alea erau femini Si la. 70:sait 80 de ne : 30 de i aveau finutd, aveau umon cae Sazm aveau ver aes ‘ umor, aveau noblefe si blandef! oe ajuns aici, ar fis cateva ponturi legate de nisin interesant oy oft Le-am gasit intr-o carte a lui D, 1. Nu critica, ale Carnegie. NU condamna, nu te pli critica, “ lange. 2. Ofert apreciere sincert gi eae is 3. Zambeste! : 4, Fii un bun ascultitor/o bunt ascultgto 5. Respectt piirerea celuilalt. Nw spun Fa mi ne niciodati: 6, Dacit ai gresit, admite asta cu empatie, senzagionale! mise P i ¢ cu istorioara Mise pare c& S® potrivesc perfect demai devreme- “Are sens? 2 Su cateva minute si gandeste-te: Mie ce-mi i ? ipseste sit fac asta? soktrnsve I , re cum ar i daca lucra cu mine in direcFia noblefii? Comi lipseste acest moment sii pot fil ct 0 femeie? = Revenind Ja integritatea masculind, hai sé prezint cateva calitafi ale barbafilor care chiar $= incadreaz in zona asta. ‘Au o fundafie morala solid’! Cum fi-am spus: onoare, cinste, adevar! Privesc pozitiv viata! _ S&fugi ca dracu’ de timaie de barb viaja in negrut Sia tava fila fel! ii care vad Sunt genul dla de barbafi pentru care totul pute! Oamenii sunt ,niste javre”, lumea este 0 uriasa conspirafie", iar ei sunt eternii neingelesit Dac vrei si aio viafS frumoasd, fugi de astia! ye = Scanned with CamScanner 9 re treburi seang’@st84 buns ae candalagioaice gifs Asa ca, este cy ns tfitoare, UE msi » ce Mai stai? Vez} ce lo, Cc. Contribuie! Nevoia de ¢: - ontribugi Si incepe si-si facg ape Este o nevoie superioari! Pana atunci, cei mat mei; 1UPa varsta de 35 de ani ideea de mie ce-mi ieser” °™eni sunt ghidafi de Mie ce-mi iese di Mic eam ies din lpn asap am asta este legen dupa care $i, daca stai si le analizezi mou, au intrat in relafii sau criteriile de sejeis Pentru care rapid ca au avut un scop, au urmarit cco Vel vedea sa le iasa ceva! ‘9, aU asteptat '¢ ghideaza! “ A A» sim Rezultatul? ‘Anxietate, triste} ye, nemulgumire, nefericire! cand s-au schimbat lucrurile? ginu oricum, ci radical? ; i imbat optical Imediat ce am schimbal ; i anxietatea $1 Imediat ce am inceput $8 ofer, anxietarct 5 i ile au devenit mult mai us lupta au disparut, solufiile au dey it mal de accesat, creativitatea a atins niste cote Ja T°" ot nu ma gandisem, si starea mea de bine @ dev! constant in viata mea. . Acum nu ma gandesc ce pot si facd cae tri mine, ci ce pot sa face eu pentru alfii: Injelegi schimbarea de perspectiva? Fericirea rezid din modul in care contribui la binele celorlaltit ; Indiferent c& vorbim despre partener, familie, copii, colegi, prieteni sau despre oameni, in general ‘Tine minte asta! Este foarte important! - Epoismul este inamicul integritagii! Omi egoist aA face orice pentru a objine ceva! Gandeste-te Ce poate sa faca un asemenea om! As Scanned with CamScanner yente vor Spre exempiy YF sete ie Uno ’ Bandesto.t ee : Poate ingotay Me Mies po ga Mj ; lee lt sat i! tot spatitl Sau lie A egali javea id “iy, ich 0MteM gsbat intes™e Vi Vei aver tot Nu, nu mio ga , rawride UNG mf OF aE og deck ‘lor Pe aia: dact mz -_ yume Pe Gea P ticlpa indy din 1 Pemirctia 2 i Egoistul nu iub, Smee if comptat in este viaje ANH unul ; este pe ni spac Mestete cum €8 a nu merge! imenit A a a vei ei ese? _ Daca va consi, ee Conjuncturs, fa Sonsidera C4 Ti iese cey, cones ea 00? Bundtate sii Sele cu och deschigt des MiemiseparecET ie sti iasti ceva nu natate si integritate! rear gandeste cs tebuie ST a Mai fii minte? Cab eare se Ee epul, Hu te * pr ‘ fi atent + gard $8 clipeascd. oe 8 fine gi te va folosi Fara ‘ rao et i te vei bucura de ‘Cum suna asta? Haga cum vor si fieitap Atitori de un a ee i i de viata frumoasa! tes Seay ‘nu este genul de show off! Nu Mie aga mi Barbatul integra Happen el epateazi cu nimic! * a he pas eon i Nici cu haine, nici cu magini, nici cu case, ni $8 spune Lori a Yale Univerey i Santos ~ care Lia ee Setar ei eee Nuasta il reprezinta, ci valorile sale! - Cum se ears te! in plus, barbatul integra cau In ‘permanent i ene oe i agi ‘itatea! 85a cum vrei sate tate 2e8 de a tata pecel sii imbunitayeasc’ umanit Pe tine? Eu cred cd excelent! = Stiu 84 munceascd in echips Inclusiv in x tani enclusiv in relasie! Pentru renga lat asta inseamna Repet: noi, barbafii gi i i gi femei Asa este natura noastra. Ce ne a ile, suntem diferif iubi si dea fi iubiti si dreptul dean” DPtul dea 108 Ce face celalalt? Cauti si-gi imbunatiteascs strate S8 objin& cea ce-si propune. Mie ce-mi iese, mai sii minte? Unul se gandeste la NOL, celalalt se gandeste laEU! ‘Langa care crezi ci e mai bine si traiest? \ Chiar sunt curios ce rispuns ai la intrebarea asta. le prin care __ Scanned with CamScanner Andres Valpesea Dacy intra pe papi’ Mesaj, O alts bunitateay ty “Xttem de ciudat in at Putine vajoy, nah in viaga De-a Iungul anilor, mi a anumite fern Gum aratd tntunericul mea Ue a inkimplat lei sa he! ME incerce chestia asta? Pentry ” chin ce nu puteay si ma Te putleam si fia ria eu eal TM SMe Ststiticaceicarespunci i de barbati care : ni eileseindragoste: nu le respects de adevar, nu sunt deloc depare Mi s-a aratat asta cu varf si indesat pe parcusul on Pe par Sinu cred ca doar mie! Bun! Acum, te rog s& te asezi ¢ ‘omod, pentru ci ‘wrmeazi si-fi prezint motoral integritii Te fii bine? Autenticitatea! Ce inseamni asta? Fara minciunis fara masti! It Omul alla este el 5 4 7 ‘Asa cum Lau construit paringii, prin educafig, el, prin autoeducatie! 106 a fost tentaf ata. $i au fost tent asc Rg shin muzica i : ao perger mai departe? Hai s& vorbim eos i ts rt opus 84 O tratez i ofera ancre : Sua integra are incredere $i ee Saat integra Se uno ee ‘Cum si n-ai incres baza? - ‘Cum si n-ai incredere intr-un de cuvant?: int-un Cum s& n-ai incredere int respects? Cum si nai incredere in! autentic? ine om care se fine om care se trun om sincer $i Aga ziceam gi eu! filas& balt® Barbatul integra nu ti pee a maven pentru & ceilalsit PF va profita ti fl adusce in plus, et valorizeazi Me fiecare ocazie pe care bucutie in, viata! 107 Scanned with CamScanner Andrei Vulpescu Barbatul care iubes se simte implinit! Barbatul care it nefericit! Stiu bine ce spun! te Si este Lisat sy, iba, ubeste doar bani te pa Sunt si studi in legatura cu asta! Uite, si-fi dau un exemplu: in Ameta, observant faptul c& de la 70 000 de dolar peaninsg banii nu mai influenjeaza deloc starea de bine! Asa ca, daca vezi miliardari, incearci si te cif Ia stilul lor de viafa gi mai ales la partenerele lor sa Ia familiile lor. Nu se ceartit cu manie! fi aduci aminte de domnii de acum citeté Pagini? Asta inseamna integritate! Si cilugitiitibetani se cearta! ‘Aga iau cuvantul la adundiril O fac cu ritutate? Nu! La fel si bairbatul integru! El nu 0 face cu rautate sau: cu manie, {intampla in spafiul social mediat Ai vizut cate etichete? Ai vizut caté urd? Cat frustrare? : a asa cums? cadou, cata vreme ¥ goin ze! se pn realitate, scuzele ale ell ific Perel gatensinnnoediil Sieficeri scuze inseam oy chai gresit si si incerci s& a fenta! = ‘Aga cd... nu fugi dup! itat efectiv si eficient. : zu ‘Vezi si dact exist’ un © aicomis-o, Alte dou’ cata snitiicerth ‘ wroant si sum Se fin de evo 109 wat 4 Scanned with CamScanner Cu : Mere ft dota cafea? fai iesi sau te rid Sincerit; re; Loni Prep ru tbe 2OMe, Mie, dack mo igi. Drept uy _ mar sinceritat , atunci ca ia fe, intreabi-te cat esti gina yore despre _Acum, si Hspusa sa duci? femeic 4 presupunx . ele. Acelasi lucru ea cel cle goat Pabat si iegi cue ii linainte, doar ci ea ji ici si pleci? avut s t este pre} rut vreo 50 de incerciri de srelafign Ts? €D #18 4 Ce faci? Mai ales daca tu aio ,mandrie” q ie” de 15 em? = ME los mba brasil _ yorbere pe ena PAABAN igen 0? ernie ell 1 sinceritatea funcfioneazé $i taleazd toate jimeni nu-gi el in zona asta jui cA méacar li Ja bun inceput, aréta primele um ar ta pentru aceasta ‘chiar as i curios 68 vid © rain daci_oarenli, oF OP! Grceritate radicalat Revenind Ja spunem ch 0 carat Gralnit gi la barbaji si la Hlexbilitate care inseamna a situafilor sia oamenilor noi! Hai ci ne apropiem dedicat integritafii. $i nu pot si pun punct far despre ritbdare! : Beeeee, asta da, virtute! Rabdarea asta este apanajul oamenilor infelepfit integritate, teristic’ a ei, femei este flexibilitatea! daptare si integrare 2 de finalul capitolului 4s vorbim putin Chiar nu e la-ndemana oricui! pet esti o persoan’ care obisnuieste sd se asc, n-ar fi rau s& te intrebi: de ce o fac? Unde mit gritbesc? Cum ar fi sito ia mai usor? Nu sti cum? oe P&i hai s& vedem. Sa presupunem ca obignuiesti 2 reactionezi in funcfe de situate - daci cinewa fe woe, alae nape ach ineva se posts frames, | Ryle Nese ca viaja ta este la mana timulilor care vin spre tine? Deci in exterior? ao» a Scanned with CamScanner asi : pe ima bel winteli = Femelle ar 7 = s 7 “ care ai trait, fle a an ajelor cu c® tac; Uite, atu, natal ee Mr a : a i perspecti atagy Mapoi, &Venty; Fie lin FeonceP hi nal aa _ st a = and Safi gi P oe psa suferngel im despre asta pes as si vorbim & SA spui tne eaba, Crede-my, 5¢ poater Lucturite astea s Intotdea ; Gusta sio alta van . una care iti va aduce oe Variant’ de tig, deservicii, Trebuie Cum arata barbatul asta? Strasnic, nu? Atentie! Nue deloc fatalaut Este un barbat cu muschi de fier si cu purl alese, Ar fi bine sa refii asta, Ce fl face si aleags bunatatea? Educatia gi setul de valorit Sfatul meu sincer ar fi s8-1 cauyi, | Exist! Jai. ke 4 : i ner : — a - - Scanned with CamScan ste absolut obligatoriu! ga cunostijorl Daca vrei s4 performezit Nu pofi 8 jntri int-O sali de baschet gi sd vei un profesionist, ra ca ta 94 fi pus mana Presi pe © muNEE de baschet. ‘Ma rog, poll, dar ne ‘yet reusi nimic. A, ba da, te vyeiface de ras! ade serios de Tar daci exist& si public, se V2 tine! ‘Aga si cu relafiile ~ m™ pofi sd shai cateva skill-uri. Nu merge si te prezint Nu vei cunoaste pasiiy Cee aia 4s cunt jocul”, uniica argi. Pe buna dreptate. ‘Ma iertafi, explic acum S& cunosti jocul jnseamni Sift cunosti adversarul sau, dupa 42 coechipierul- Cu cine faci echipa? Ce calitagi are? Ce defecte are? te provoci fart iti tabula rasa! nu vei putea performal Vulpescule?, vor SA us A aco ell Scanned with CamScanner Car Cs Aracterjgs: “isticile. d EEC a bos, a tle reactie, can sunt zi ade eet bimite 1. oxen le fr ey PATA) ete, as, dicta ital le Sanu ma Mfelegeti presi ‘ Nu sustin aici ca 9 latie ay Nici vorbyy pa Si mai de ech TE APErator a ide de par Insk 0 relatie ses Inst intr PoMe transforma Inte hy ac’ intro milatea deschiss, adicy tack ed St crezi ci descoperi t, Pe parcurs, a __ Dack faci prostia asta, te poti trezi in relate iste tipologii umanecare fi pot face viata mizenki, De asta spun o4 trebuie si cunos jc Tar, im cazul de fata, jocul este femeial Este absolut Necesar s& faci asta, SA cunosti macar céteva chestiaad de barat Crede-ma! itiva ti infinit mai usort : Stiu, dragosteae mai frumoasa daca e spontan! Si este, de cele mai “i Cand te trezesti ta podea ct siuit in urechi si cu vederea plins deste Sinu, zu sunt steele alea pe care pga ea ptt 88 fi-o deal us el gente wore Pe srintelis es abile Jovitul i‘ seca Jed Ot sci * aesi par aw 7 pee ne Ja ce ma ini i mos ti tu fru ea gansele de a pee and sa cunosti femeia! aiid analizezi alt incercand sh iy echiaratit de ge ma! 4 : va ae tru a-fi face viaja a oe infor i si piel intreg, sa i at ingredientele din care poate fi plamac partenera! os Be se eft a At a 1i gi pe ea. Daca vrei, pofi si o chemi si p era Lectura acestui capitol va po ‘Cunoagteti mai bine. i e juatul din care 4, fifi voi voi oferi ‘viitoarea ta A va | Seincepers ann ; Fao need pe ADNC-l femellor Ste canna, o amps PE Este, cumva, De cand se stiu ele. Ma | = Scanned with CamScanner De asta, uneori, a Speri a Pi e foarte tare, Parifia unei mici burg a a ton: ; entare gi le argumi si ente~ Pand la study cnr til Special ea li clinice. Pentru acea zoni, § Revenind nevoie de bazst |” ™?0% de siguranfi, asta ete Sinoi, bir ‘ afi, vine in compl Hii, oavem, nevoia de nou, dey vreti, nevoia de insa la noi, totancestrall ‘oia imediat superioaré - de explora afi prewceare de nesiguran di Multe femei i VOr ride spune: Cum adict, mi, nol mica, SPrancene $i 0! 2m nevoie de preci? Ba da, avefi, ii HF Ans foarte putine dintre voi v8 incadrafi aici! Tar asta fine in special de vremurit Dacd ne uitim Ja contextal sose on” observaim exemple rarisime. io-cultural us med vot. Tet dobandite undeva Prin anii’30. Astea att ; i i total supuss ana atunci, femneia fost Mette elavand inclusiv dreptul deao ‘bate (,dat rudin cale afara”). Daci ta muncesti zi gau drept de intro corporatie. si ot de middle- 8 zicem al familiei t trait femeile de acolo. acut lucruri interesante de la Bac&u, parinfii unde regasim arborele genealogic atenfie cam cum au Eu am coborat si am vi familia mame, care provenea cifind férani, si familia tatalui mew intelectuali, boieri, popi etc. Sitntr-o parte si inalta, fiavut, erau cele care aveat § (Gidea cregte copii). Tar, atunci cand munceau, muncl rost platite decat cele ale barbajilor Nu sunt invenfii, ci para realitate: De aici gi aceasta nevoie de siguransa! Fate gtampilatain ADN- femellor, De vremuri side contextele socio-culturale femeile, oricata scoala ax jrcina de a fine familia Je Jor erau mai ns Scanned with CamScanner stepta s& aibi aspirafil mest Superioare, cum ar fi nevoia & Exista gi © crestere! ixisté gi asemene: ik au ajuns deja la varsta de 40 dene ns, cele mai multe de la viata big time. Uncle au lucrat mice nepr dezvoltare personala, altele nu. ensiv la propria ‘Asa c& deschide bine ochii si, atunci cand int intr-o relatie, fine minte: pentru femei, nevoia de siguranfa este importants ca acrull _— Si contributie sau nevoi: se intetigente vorbesc pe limba birbailor 1u e robot. 4 fii pasiv si s& o urmiresti cum 2. Femeia™ Deci nu pofi § ge distruge! Pentru ci, echilibrul munca-viafi derealizat. Pe bund drept col pujin pentru 80% dintre ele, 3 de familie este ceva imposibil tate. Traim intr-o societate jar oamenii vor mai mult si mai mult, consumerist, nii Vor 4-si sacrifice viata pentru a avea mai find in stare s% mult. Or, daca te astepfi ca femeia s& fie si angajata- model gi mama-model, atunci nar fi rau. s&-fi achizitionezi o casci din aia de muncitor, rezistenta labolovani. Pentru ca urmeazi o avalansi de bolovani peste cépitina ta. ‘Hai s& fim seriosi - nu pofi si te astepfi cao femeie s& performeze fiill time in dous domenii, in acelasi timp! Este imposibil! Este doar o chestiune de timp pana cand va clacat Siva claca in cel mai urat mod. Jiro Degeaba va lua Xanax! De altfel, chiar anul trecut am citit un st care spunea cA aparijia copiilor in viaga de CPT echiveleara ca dowd ri gi jumstate full Hime, 7zile | din7. Deci? Unde crezi c& Unde crezi ch mai Ti sexuali si relasie? garantez! it un studiu mai e loc de carier’? mane loc pentru viafa a Scanned with CamScanner ~ SO “ . ON’ . Sees AON AO Scanned with CamScanner Te 0 faceti, i efi, iar batbany si ia Fe atunci postul de its Bhicifi ce se va ininpuy Problema: : pleacdi din euiby “© !*idupace scopul/implinies Oconcluzie a acestui punct? Poate c& n-ar fi P i ra Prefuiasca barbatul paras femeia s& invefe si dreptul lui dea fi, dincolo de cess on 84 apreciez? la viafa sau de cea ce credeea cho ane te Serios, niciunui barbat nu ii pi: ee fost un simplu donator de sperma!” "* ** Inca ceva si aici sper sd nu ma injuragi— cAtiva ani un studiu care spune ca eat nets : inteligenta de la mama, nu de la tata! near afle ci a 124 + a dar care au : _ - un specialist ee Brow spiitaten nu care il apreciez, enorm aes pe arta slibiciune. Ba mai mult, ea este folosité ce aegor pentru masurarea... afi ghicit... @ CUT} Da, afi citit bine. Totul se rezuma la cat de decat de vulnerabil esti dispus s% Siu cin ziua de azi exista multe femei c deaceasta vulnerabilitate. Mare gresealat! Deasta sunt gi atat de nefericite! Pentru cA fug de iubire! ‘Asta faci atunci cand fugi de vulnerabilitats szasti vulnerabilitate? ‘ane deschide, de a lasa vja cu edmaga deschisa curajos esti in funcfie fii. Are sens? are fug Ce inseamna, de fapt, a Capacitatea noastr’ de a iosarmurite, de aintampina vi85 $i pieptul inainte. enevoied Stinciegreusic decurgt jeodoza consistent 15 | | | Scanned with CamScanner f® 708 88 faci o paurt sisi rnd ai riseat din punt de vedee = *pins/a, ce ai simfit? Ince: ‘onectezi al ae ezi la un astfel de momen: propriile armuri si despre pray rigi ropri sowie eri ir der een fino Sth, apes get een fn ois st foedemp wn. Ce frumos gi rel, importante despre ile blocaje. “ ‘Cum te simi fn viaja ta? sai vezi pe afi? Sau Weed doay Sat/? It dai voie Sa ined trorice situafie? enjial perical in - ee jul? de apare cura ve 7 halo ve jung sisi spul SHU e posibil si oar, isi 0 fac! Site deschizi! ‘Asumat! decat deschiderea SPre Ce poate fi mai misto iubire? Poate fi ceva mai misto? Iubirea nu e posibild atunci cand esti acoperit/4 de armuri. Este inaccesibila! __ Tot Brené Brown mai spune important: Fiird ‘yulnerabilitate mu exist Far tolerangit a esec nu existit inovatie. __ Iavorbeleastea si incearcl = Te 28 de ideea de plictiseala in cuplu, de rutin’. $i gandeste-te bine: a7 fost vulnerabilfa? Mam deschis destl? ‘Am inovat destul? Saw m-am cuteat pe 0 wre! or fine flacira aprinsil? Gandeste-te! Vulnerabilitates est2 a> ww S canned with CamScanner ceva extrem de 1 creativitate! ne, crezind ci hormonit dezvaluire! 5. Niciodata nu o ,ataci”fiziet Imagi ; 'aginea corporal este biblia femeii! Si acok i lo nai contradictoriu! ig ACOLO NU ATACI! Nu Gi spui ca jafele fi atarn’ nu stiu cum! Crede-mi, stie! sd ai dezhater ae a bine taci si bucuri-te de ele! ' va aprecia enorm! Ni Mii spune c& are curul usor cazut. in schimb, ii vostru alimentey ncgares 5H aduci modifi stu e ce nu, stilului vc Sf Daca avefi unul, vera Uite, in loc 54 0 ataci si . oglind®? Pant se ey O.atael Si 88-1 spuis Tu ms tet ogling Pia onde ores eobone cura a? 9046 Iubire, sit newoia foc o sean dt prone ssp citar bine sil avem nici mult gripes, Lite, mean ga Ce paler deapreoachinbura Site noi sora sf migcare? Es vreau i fc asta gi mar fe gn 54 fim impreund in activitifile asten. Cesiggp ere Hs Pi aR a tie i Pe i Ati I ie rapid 8 . iptnele BNE ja de imagines ¢ corporala! gach amare SUP, aba gris sa mu fe alse ‘agacurn ea ar FeDaH SE “labiciunilor- 5 “ oe inztgea sunt cele dowd trigpere me entra barbafi si pentru femme! ~ sislabiciunea! : pi "acolo dor col mai rau atacurile, 282 c& te in siti cont de ele! ese — daca tu ii spui cA i Ca si-fi dau un exemplu atarnd jafele sau c& nu mai sunt ai distrus-o! Nu ai ideea ce cutremur t ferme ca pe vremurhy pofi produce cu asa ceval Asa ci mai bine Ea va c&uta imediat validare! Bine, fie, dact vrei si-fi di Bindeste-te cum te-ai simfi tu dact Ruaio dotare suficient de mare sau Pe vremuri? ‘Cum te-ai simfi? Manz sau marjoaga? Veui cat de important este 8 cunosti jocul? ‘Fine minte ~ imagines corporal, adic’t modul ‘in care se simte in pielea ei, este. vital pentru femeie. a, mualege cartea asta. Enaspat au o comparatie, ea fiar spune cd ca nu mai pofi ca 199, Scanned with CamScanner de 6. Suntem difeigi Aici n-ainevoie ae Nevoie 2 seama : Studi ce functionaim diferit Pe Mulleca stg | ar diferentele a, | i istea ay siculturale! u doug Mdcinis biog Daca vorbi : evidente, nu2” F°SPre biologic, tucrurie sui Cultural vorbind, aici | lerol gi vom ved eee Putem analiza folcionl “é i, in secolul 21, inca exist is ca i treburile casei gi a finn ‘varbatalneoaed | fie furnizor de resurse Oricat de mult s-a asta, nu a reusit. De ce? Pentru ca nu © simpla doctrina! chinuit feminismul si steargt Poti sterge mii de ani de istoriecu Si aia discutabil SA nu mA infelegi gresit, Sunt aparatorul drepturilor femeilor, insd mise pare cd s-a ajuns putin cam prea departe. Ideea de egalitate a fost o mare picilealé dea lungul istoriei, primii care au promis egalitatea dintte femei gi barbafi fiind comunisti. Daca ai prins perioada de dinainte de ’89, fac pariu c& ifi aduci aminte cum era zugravits femeia LO lies 130 Da, suntem aif Svar fi bine #8 incercam conn aeste ferent af FPN ry ne 2 si le onorim, 4 . ior si femeile. ae forma relafii samAtoase: Doar aga putem for 5 cnorind gi respectand diferenfele- eae Daci ar fis facem 0 analiza a Fane Se sodale, putem observa, faptul 6 interesate de grija, iar birbafii, de obie ae Poate aga injelegi mai bine de ce el P mare pret pe masina. ‘Te iubeste, bineinjeles. Dar isi iubeste si masina! ; Sin-ar fi util sa fii geloas pe asta! Este barbat! ‘ a te Tar asta se vede din meseriile pe trbafii si femeile. eet 1 Jese_ sunt preponde aan ese eri precum medicinay axate pe grija. De aceea, COC” coenre 88 ‘avapimantal, induste est moment de femel. Psihologia sunt dominate in a ‘hologia Med atat de tare le aleg 11 er Scanned with CamScanner Orel itit 0 i fe Care ste Bucur ior oe i: cto t veri nivelul pretentiiloy. Materialism ‘ neferiie, ary = ae a mod. obligatoriu lucru. Era ter Bachar nasa . CB ai nevoi ' (in Amoi 4 nevoie de ei, dar dela un /prag incolo “ a fost calcul; Danii nu mai influenjoass sp; 000 de dolai pean mat rea de bine, me si A materialistii sunt. nefericifi? oe pan dorese mai mult - mai ein pene intofi, o maginé mai noud, 0 Este un ciclu ce pare 4 nu se inches incheie Jar unul dintre motive poa adaptarii hedonice a creierulul Ce inseamné asta? Ps niciodatd! fi pus pe seama | 2 limba Der" de ce nu, apoi te gnu : cst ek ma mult. deol Ton Wilber: roll 0 rictirei masini noi ion lung. este-te cum ar fi si fact nate i Ba entra afi 1ua © masind it la ca 5-6 ani- aide platit la ea ne a cattimp nu fise mai pare masine aia wow? Dupa 3-4 luni? au din momentul in care apare Un model mai row? ga ne injelegem, telefonul pofi sél schimbi anual insd.o masin’, Tai ales una de lux, deci care dost sume consistente, nu poate fi schimbaté asa usor, mai ales daca esti un om normal. Drept urmare, este doar o chestiune de timp pana cand masina aia va deveni ceva banal, iar tu vel intra in jocul dorinfei deaavea una noua. ___ Revenind la materialism, daca acesti oameni = si barbafi, si femei ~ nu au suficienfi bani pentru a-st stsiace setea de obiecte si de posesiuni, atunci vor leveni rapid nesatisficuji de propria viaa. intr AGU ia gandeste-te: fie Hear plicea si intri de -0 relafie cu un burete de obiecte? Cu un aspirator obiecte? Ce sar intampla cu tine? Ar trebui sd livrezi Constant, astfel incat sa rémai dezirabil, cel pufin din Punct de vedere financiar! Pentru ce s& faci aga ceva? parbajii inteligensi nu se leaga la ‘Fine minte - cap cu materialiste! ys) 13 Scanned with CamScanner ie 6) Ee tne Tina Seung Ne sa 8 intro nae wean a ) DOE any Lee seris : Protea BM fost fe Ae. “Ny Ww NMeati iy ails Vort *mptinestal MEA aay x these Seriog! os my ENist) : : & SN MS 0 cont i , es St dada ah EE Sf He femene nt BP ba canes Ma are cum g; spite wi wee 840 protejene! to atentie eet URE, Daedalus tentic Viitoarea Parton aul Metignt a artener! “en Oricat de bine . Ar APA, dad eg 10 femeie etroia ti. pune Agresivy, o f GSES, 0 femeiege @ avea slabe sanse Sanse si apart vreodatt bei unui barbat j ‘irbat intel dar arg wet inteligent care 'e Nevoie de aprecien gf or de sex, : norm cee, Conteaza e ce oferit ce oferi Conteaza e barbatul inteligen eer CUM le prezng in ye Si, crede- Barb, vit "ma, lucrurile astea se vid rapid. epdte wii inteligensi Pregateased pentru reli ™ oa Stiu, s-ar putea si Putea sd te intrebi unde sunt bari inceteaz’ aia? Acolo unde sunt si partenerele lor 9. Barbajii inteligenti stiu sa spung NUL $i apreciaza o femeie care stie sa spund nul Atunci cand tii si sp spui nu, 1 faptul c: pecji valorile gic lull dispus/a si deviezi de la ele. A Hu eget is he cow Salt re av tote OF rrontic gh amar calif quer me neobacr val « yd UH oa pail 8 yi ecxprienl PPO *celalalt este oma a i adevarul, de ceva adevar, ropriul calitate, preferind voravea pur va de anit pier cn isu cin te platit. a post apane NU & tvayt 8 accepyi UN oreapinigerel Invayt giv cf vert Inst di-mi voie 8 pyidrumul gi vezi ce iese! mn de libertate- wate un se crezi ch este » refuz, ford 4 sd respingi! nei cfind iubestit nu ai incercat 4 spui nu, fi eastea par grele att Afi spun ceva: 40. Birbatul inteligent nu uitd si-gi scoatd iubita la intalnisi. iste un aspect extrem de 84 fii capabil s& improvi Iucruri gi locuri noi, SX fi oferi experienje noi. Uite, eu ies foarte des iny In ot felul de Locuri, la diver Chiar nu ave timp s4 ne P Ba mai mult, ne increas cu 1°! experiense, Unele sunt haioase, allele pur gi simplu sin de Tn toate astea conteaz (oar | Chiat te-o zi si Me an fost. restaurante din Bucuresti am il 2 Scanned with CamScanner important. i, sa fii deschis spre ypreuna cu iubita mea- evenimente 1 felul de tele sunt serioase... mbogasirea cu viagil null al ea gandeam la cate 135 O relatie S& te pander, © COMstruieste zilnic si i ce est dispre af fecare Ei ale ae uaa Sice astepyi sx te prezinfi azi in relafa t obfii i O viays in urma comportamentelor tl? M bu i sis done "und se construieste zi de zi, Aga chai bam i. Aga al Stiu ck multi chiar ete o port nevoie un len Vorba aia - nu 1a Maine e posi i. caitlin din vise, inst vig ai Ss Poate de real, care att -cheie: implicarea zinc! “isa pe mii poli ! 58 fo neon ae, Ce Pol face a 11. Nimeni nucgi emofionalet doreyte tsunami-utl of Cine are chef ea inty 4 treacd prin toate furcile iadutyig OMY 84 spuneny 5a treaet de Ja agonie, extaz gl Inapoi? mw ys Aa, 4 sat ; controla emofiile este © conte 98 raspunzi mai Use veacfilor celuilalt. Si ine emotional. « and celiilalt devi yrtante! chestiuni extrem de impo Sunt . / Nu este usor si devii stapanul cemofiil x, a ales ch exist mulfi oameni care cred ca emo} ceva incontrolabil. * Vestea bund este cA nu e greu! Orice emofie are la baz un gand! ‘Intotdeauna! Asa.c&, incercand s&-fi controlezi gandurile, vei reusi si ifi controlezi si emofiile. Pare greu, ins’, cu ceva exercifiu si cu fimp alocat, chiar se poate. © buna variant ar fi crefonarea unui sot de legi, mantre sau cum vrei si le spui- pofi siefi impui asa: Orice s-ar Miman in echilibru! .. Spre exemplu, ntdmpla, eu promit sit a unceva unde poi s& vezit pe un perete, cd tot se poartal Gi serii a Ca ocazia asta, poate vede si celalalt, si asta poate devent lege comund. Scanned with CamScanner Andrei Vulpescu Sau s& inveti si ractici es care si te ajute si rimak cal a Ti de, i calm/a, hg Sau sa incerci tehni 5 ; de Mel Robbins. COE ede Cum se manifesta asta? Atunei cand celalalt are un “an uset emg tu nu réspunzi imediat, ci tragi aer in Petes pani la 5, incet si apoi formulezi un raspuns. R&spuns, nu reacfi am spus: Pad © tmp fi ym fra re’ - Timp fn care nu uifi de legea ta: Orie se a nerd ° fie re2 intdmpla, eu promit sit rman in echilibru. fuge de i pine S4 aba! emat © persoant echilibrati este o pemoni fA age, hast cA gntalnita. dezirabil’, admirabild, frecventabil8! at mara, insa des BST Tine minte asta! cn distorsiune extraordin sin de Ima rea lar o femeie care este echilibrat’, cu atét mi Ia gandeste-te, £ UP exons einnti ofl ai PASM . ate ori simt mult. Daca fii minte, la punctul 1 am scris ct fenel fate or" nu stau tocmai bine la capitolul emofii negative Ele stau bine Ja atractivitate gi la deschider spre experienfe, ins stau prost la emofii negative ae Aga ci o femeie echilibrata este o femeie cate Ceai facut arata faptul ca lucrat cu ea, ci a avut griji de ele" Concret! asta este o chestiune demna de toati admirafial Fa asta, repeta si vei vedea ca rezultatele nu intarzia SA apara! Schimbarea este posibila! rispunde la intrebarea: dec mult pedala reprogurilor? Tis-aintamplat? 2 ital scuze? | Te-ai dusla el si fi-ai cert {asta cu sex? -a parut rau? Sau ai incercat s& acopet? Gandeste-te bine si Pate ‘mesaj privat pe Facebook! intamplat ¢@ F rsa 12. Jartii-ma, am gresit! cunoseut evaluez - Eu, ca barbat, am TECH’ cjatie sau $4 CV ee Asta este un adevarat semn de maturitate ~ si inviatan nu Bu prezent Ccrut scuze si, SINCe™™ fai capabil s4 recunosti faptul c& ai gresitt aja mea sa.nu BYP Naam cerut SUS, Sa crezut i cap: Be eee ee sresit anumite situasil: Mele de © femeie care stie sisi recunoasca greseala rte Ti se rupe dacd P™ _— c& sunt slab. a = ae Scanned with CamScanner Wow! Rara avis! intro con rezints imp, energie, bani . O relajie inseamna Bucurs. aduci in relajie pica © forfat Abia asta inseamna o relasie Lupta nu duce nictierit Acolo und i _ tinud competi cumplitpierdere de chip’, nu competiie! fie Punctele tae ence walt Incear st $i formagiim impreunt Parteneriat! cineva trebuie si Unii imbitranesc in vic 7 inesc prematur devin violengi sau duplicitar, afi +(e Ja ste, aj si simful sinelui etc. Plerd identitatea . a i ato worden spe ima eae cei doi se sprijins ate un cuplr gre ste deja 44. Nu-l deposeda de decizii! ga ici decizit! O chestiune ¢ : rmasculinitatea. Un factor important in economia masrlnfil-O femeie inteligent, care 1°" nevoie de anf ireste, se va wita cu atenfie Ja acest lucru, la fapacitatea barbatuli de a tua decizi- Barbafii care au probleme in aceast 7 percepufica fiind nesiguri si stabi. (Or, aga cum am spus, slabiciunea este cel mai ‘mare turn off pentru 0 femeie. Slabiciunea masculina! Nu deveni un yes ma‘am! Adica un fatale sau unpuitator de penis care nu poate avea inijitive fr) ‘sise consulte cu doamna! ‘Nu o mai intreba unde vrea st iasd k Pune mana si fa.0 rezervare! asociatd cu ond sunt lacina! Fa-io surpriza! Sigur, uneori e OK si intrebi: Iubire, ant chef sit rndncin ee bans At neo sugesti? Ceri sume Papi? © vretayie Inscamand, aga cum am fot SPuss Parteneriat, deci echip’: 1w inseam’ & decizie! tu sa nu fi capabil si Dar asta m ici o decizie, orice b uta ma Scanned with CamScanner Barbatii dar oi Patiiintetigensi ligenti care Gresajult “U MVoie de aprecions Mveie de eciere si sex, nu pot Sub nicio RU pert Parteneriat, mis oem! Ei stiu ci relaie ins 15. Barbatili tii inteligensi oo ligentifu, : . 2vem o problema ee .cest canal de soci tagram, Sigs nt Media este parca fscut t gratification s-ar spune! Asa ap caracteris asic la mi ar spune! Aga a5 carac la minut, cu anumite femei pe Instagram! “°° intampia a modestie jncredibila! Fase seta ote ; cisista Cina cu PUN! ari yotdentre cel Pagca la modula de se : ; - jesorultlt a moll de e vost rogica: Ar pulls Tocui intr-un spat ane pail et + -a.o statuie- ; 7 ee ai sesizat Bluray penta a moaesia Spat face care © poate descrie cee ulti rcisist’! a i ict face parte dint ‘rulburarea narcis pes cant fell al tulburarilor de F a Se tborarea sociopaté, cea de tip borderline aieea de tp bipolar : Tn general, amensi nm ajung 1a teraPs ‘De ce? Pentru cf ei nu au nimi! Tu ai Mereu! Tu Cac descriere absolut generald, narcisistul - $1 barbatus femeia ~ are nevoie de fluvii de aprecieret Deadmirafia extrema a euluit sinuicumvaintriinrelafiecuunasemenea tipatt Ei sunt machiavelici, torfionari, sefi, razbunitori, ranchjunosi, invidiosi si nu ezita s8-fi sug energia 2i dei, clip de clipa! La inceput, nareisistul se va folosi de sarmul personal, pentru ci are din belsug, pentri a te face si ‘explodezi de sentimente pentru el. Este strategia Pn care te apropie de el, numai cA scopel € unl absolut odios ~ si te faca varza! Gite face! Ala carte! Credems, am vazut cameni care au stat in rela ce navelngt Prat at fost cut, din punct de onal Praf si pulbere. = vedere emoti 7 Li dé « Scanned with CamScanner ce sind Pare ca il interesea, za dc ma Alltéel, ise rupe total selina M1 fl intereseazy 1 ce vrei ty) ot Pe emotion; ‘al, el este zid! Stancat = Nu intra nimic, Nu iese nimici Asta nu inse: . -amna c& nu este instabil emofional Doar c& nu te lasa si vezi asta, Neavand empatie, ; ; s& nu te astepyi siti fie fidell se rupe oricum, asa ci, daca tot i oportunitii, eco ef ra Idee cin ft se oles are un interes? y i oh, ~ 4 arasilor gee vores Pe ‘i joie rer mic 10? ee iene joase desPr" i ie ‘ne formulae: : atoarea ; Ino cut CO cio problen! sunt a " we ew ; aga ce tare $4 fe Jegi la cap cu un asa i faci vi wit sa intri act ai chef sé-fi faci vial praf, te in ntroreaiecaunmarcisistl oe Vei ajunge pe canapea, mai devrems tarzit. Yn schimb, se va scutura rapid si se v8 duce lony spre urmatoarea finta! : Vestea bund este c& barbafiiinteligenti care °° revoie de amante, dar care au nevoie de apres" © sex gtiu s& identifice aceste semnale = pentru ae cum am spus la inceputul capitolului, avs Oe ‘egulile jocului relagional - si se fin departs ispite. Neare sens sh spunem ci un smn birbat nu are niciodati rol de — Se mate sh fie atractiv pentru femes MONT in plus, barbatul inteligent ae $i ull care 0 scoate din sarite Pe narcisista: 18 116. Barbatii inteligenti (US de perfectioniste! Gi foarte bine f° ahs 1s — Scanned with CamScanner Fi Pot ‘ i idea be rinse a la pri i rie en eet, ind extrem des ee termen lung, nefercics ke spirala destul de dubioas in demersu; te poate trimite negativismului. Or, pe b bucuri de vi larga sae ne gandim: cum pof se bucure de viaya? dive Persoand care nu-si da voiest 17. Barbatul inteli irbatul inteligent tie c4 femeia nu uilil Nimic, ‘Mai ales atacurile proaste! eee Proaste! Aga cum am vorbit 146 ME fiat 3 git yf : ve age at pina: Oe igenta pe care # ro jovnas aesnteigeny Pp " ste 0 - ct e nu te ae : le ie dezbraca eco cP ES act dat zicel bee sean st ce te faci cu Per se : ‘esmart, cum $2 pune! ' i yi pe gural ‘adicd ai grija ce SOF pe gurat sites eam am ses ined © PO al iat vanat pe sult gine ‘ita: Nimict inspecial atacurile! oe Gi, da-mi voie sa-fi SPUR dragul meu, cA 0 froiein cel mai nagpa mod posibl! ‘Am simiit-o pe pielea mea, chiar acolo nu se recomandat Devalorizarea este principala me femeile ii manifest agresivitatea! Ele nu pot siti la bataie parte in P: De aceea, de-a lungul istoriei, ST aproape de excclenga tehnicile de devalorizan Din acest punct de vedere, USFbaET intligent se ch mare nico gant intro TUPHSS SU gi in ‘erbale, gt atunet prefert as cutive Pine | Situatiile de conflict. \ Vorba proverbult gi fara sa atac toda prin care arte. eau rafinat cum ii astermi, asa dori! Scanned with CamScanner E valabil sipentru tine! Daca vrei functionals, s nu ataci in devalorizezi, sau fatalau. i S& ai o relatie inatoasa sau bund tebe 2 Zonele fierbingi. in cazul baa LS] faci s nu se simti bit ct _Repet, barbatul ela Tui, iar dack Vrea si se simté bibs ing devalorizezi, fie se ini ae mand ucigi-Ltoaca $1 = le ide si la revedere relaje isi cauta pe altcineva, deci, iar, la revedere cer sain Oricum 0 dai, devalorizarea este distrugitrt telafii, indiferent cine alege strategia asta - ea a0 Baga bine la cap lucrurile astea si cauti bine! 18. Barbatul inteligent stie ci nu poste # rezolve totul! Sinicinu trebuie. Asa cum se stie, barbafii au solufii la probleme! * Numai cd, de multe ori, poate de cele maim! ori, femeile nu vor solufii, ci doar vor si ventilez* se descarce, deci sé fie ascultate! Este extraordinar de important sa fii capabil asculfi, s4 O asculsi! Gi s4 oferi solujit doar atunci cand fi se solutii. {i spu Iubire, eu sunt alc oricind ef neve, tb doar sa spui! AE oe i 7 ch ud nt Oe pane a : bit uit 5 ch 5; se nck ore es! cuplu, i liber 88 fil si te ch “tS, aga cA eS candeste® Oma iubitd, 45 supuner i si ma steal si de genul Ar rebut Aik " ; i ti, pe cies Oreo P Nu e pe cititer juni concrete. ortants in eo economia telafilor. gnveti sd comunicl Tartu, draga mea, arfibine sé invefi ss com" exact ceea ce-fi doresti- ccane! 4 supune, in fafa Pe! Si tu te afli, se presupune, in fala PE" iubite, deci ai tot dreptul sa fii explicité st ear Tubitule, te rog sii mit asculfi! Nu orem aie, Barbatul care ascults si este _atent, ba Coat interogheaz pentru a intelege mai bine V9 teat si 4efemeia lui pentru simplu fapt ¢& doar nua incercat sa ofere solufii. tt a a, fa-i un ‘Atunci cand vrei solufii, draga me: $i nade, am o situatie $i Pustiu de bine si spune-i asa! Ibi is “ups ‘ce ti expui vreau si ne consultiim pe tema asta. 19) situagia, i Ce pairere ai despre asta? a ther ofere 0 opinie sau 0 solutie: ne ae ay explicit elimina comp oe magna nee econ La 449 Scanned with CamScanner Cum we ma Hest fomelavieting to 00. care gp Darhagit care we plange de MNO Ta a dat intotden 8 leauina totul, darabvolut tl Diirbajii au fout nigle nnenoroellontinct a Co sh cau into aver , Masochist? Ai chef wll new ent al nenorocijilor? Neah, mai bine stai departe, Stil ce e interesant? ‘8 femeia-victimd are nenzafia ed mare victim’ din lume, ci nu mai ex alat de naypa ca povestea ei Wenn poveste? ea enteceamtl lt 0 povestea Aici intervin dows situagii: 1. Atunei end 0 fotrebi: Ai aferit tot ce af real i cit are el newoie, sau ee ave ef neoole?, gpm inde sf migre ma var eva eat ct pie, gia dal ‘a crezut ca gtie, Ral Nici m&ear n-a avut eurloitaten fad sau si afle ce-gi doregte el, a adi ew entry Tn clasamentile ’ mple wit exer " una, arn cas Fai © jor intone eel inc Jniotdeasry ve gh i te pot © poate avea pa Pe care 0 del Fr aina alt Po i uri inutile. espte' “bene 1 HO gat vorbeae acum ar ee No iii exit er ore pe ey ira lui Osho: Oamenii aleg, ‘aurite, Vorba ho: Hori produce dividend, Aga gicu ictimizarea’ a ie a Iparbatul inteligent Are tats, deci, ct femeian 7 mevoie de aprecicre entre potenjald partenera pentra BA" orenore de amante, dar a doar ted oferi apreciere vl imi nu prea poate oferl BPM ATE sufert din enura nenorocslor, 0? = nu prea se da in vant! at are atitudinel St i 20, Wiebatul intel atitudinet inet cand este i iain Mose eae! Un poihic sitnittos ‘reacfioneazt La 1st re Scanned with CamScanner Asta ny StS nes al r my ice femeie vrei! am ines Stare g abe lor Ig ey intreaba orice fe ere in ety PH aria ce etic esi va pune i aria yo" Dtbat car RA Jeeste cel venit dela femel! fi nu are delgg 4 ceea ce spune- Tar fe mei ean ile Care Vor relai 1 parbatul inteligent face igh vou pete” Vor intranet ay ae ta e sexy peru fern! ine mine an Pl de cttw aT “vaca brbatul se ine de cuvant! minte: atitudi gn «Din acest pun, nines ep "ane multe despre ng Ceinseamna asta pentru ele? in seams. Daca bith. de vedere, postura a ide Chau un barbat pe care chiar se pot baza! en are colturile coborate, iar ote au dune pe DA bisbat core-gi siae cuvaninl, ma DAtiN Pamént, ny » iar privirea lui este cont i Pe va fi ant implicat si prezent. cats orice ferele ae Sexy pent ; el serie de la o posta: DEDRE er eigen ‘Astea sunt calitayi pe care | t&: DEP! In schimb, da a . ; aba cap. an fay Schimb, daca umerii sunt drept i normal aa i rouge i £248, privirea inainte, zambetul ne eam ate ingeoztor, pe bune, ca femela 3316 jul va fi: SIGUR PE EL 2 sh fact ceva si si vada cf tu tiragane7 Grija mare, insa! zilele. sey sist spui Exist | Tar dact te mandinci-n cur si.0 ming S30 0 siguranja = mena tulburar care prezintt accas chai facut acct lueru, cand ty wai feud cee Oe Seranf~ narcisismul find una dinte ee. Tugat olen print alinere perfects imine METS Una peste alta, atitudinea i hotararea sunt [Luna in casa prostiel (tate), te Prins, SSS extrem de importante. te doar! in plus, barbatul Pe uscat, ca net 7 care are atitudine gi care ia ea ancredets! : atitudine are siopinii. Crede-ma, dragul meu, tll Larevedere se asa, ova inl exist cova mal ragpa ca blrbatl care nae opin in | La prirma abafemiu se poate baza si va inceta Si general despre nimic. cA esti un om Pee Scanned with CamScanner femeie o Asemenca om) 8 ab ined St Dact ai i ai cunoscuty oa si mie. Fg ons ‘ctine - femeil Siguranti asackmisepat et Pe Prim plan nex Salen 258CAmisepareimposbilege eee creditunuibarba Berra 22. Barbatul inteligent fuge de fals De orice fel de falst a atau inteligent care n-are nevoie deamanit, agi in ving deapreciere gi sex vreasisipe cine a! Vrea sa stie dact e o femeie inteligent care vorbeste pe limba lui! Sigur, poate si para kin i ‘ cinky ca azi si o fi pe Charlize Theron, maine pe Angelina Jolie $ peste 3 zile mai stiu eu ce dival Asta doar daca ifi plac jocurile sexuale. Numai ci ele nu reprezinta toata via ta agact e fireses& apardintrebarea: cine efemei ste dept? 14 mu arzi ajurea SMP, ‘aga c& nr energie, emofii SETS serios, niciun Barba apagat dupa femelle care Y i cade in t inteligent nu cade, barbat gover de implicare! | tev a i care, dupa ce te VAC ea ak unghiuja aia mict $ age nemnulfumire patologics ‘Alea care stat cate’ viaguit de tot ¢ afigeaz’ 0 grimasa de aia grimasa aia de n, "}- Sictirul suprem! Te rog frumos s& mi crezit ’ Incazul Asta nu merge scuza cu vulpes epet: vulpes ‘Am mai spus-o gi o repet: VIP intotdeauna la straguril Deaiae vulpe! Agaca tie en cestiet in we oi, vulpile, incet In general, nei, cave urmeazh sa vorbimt - - vega, baebatol inteligent fuge de mast Casa revins dS seam lucrurile aft 1s Scanned with CamScanner Am intalnit multe femei, si viafa lor este chinegn® Mil inital Chiar asta este cuvantul! | aida | ey ajung sa tanjeascd dupa pufnd ate S-fi vezi parte - Pete ate nera asta da exercitiu de Stu ca viafa buna este formati din zile bune asa ca nu ezit& si aduca zilnic 0 dozA de bine in relafiile lor. Si nwo fac cu un interes ascuns sau ca strateg? de manipulare, ci o fac pentru binele relafici lor, relafia fiind importanté, inainte de orice. in momentul in care femeia se simte ignorata #1 ‘cA nu mai este vazutd de partener, acolo va interveri un gol. Golul ala va creste pn cand se va transform fnteo nevoie importanta si acolo va veni un alt birbat care ii va oferi atenfie! Amisat pscut ast Special am fAcut ‘Je importants até PET o discufie extrem onants je amante, dat teligenfi care N24 2 entra voi fem aeraaae eeciere sises cit Por ‘aetgente cae vrbigi peta PAT TY ovocate Ntcts mit emp sn use TAIT ram gf PE pe paginile mele. Pe ‘Atelierul de ide. {ntrebarea era sim} pentru voi? i Je-am cerut Se fost sad Stiu, am fant 2 Facebook, PE ge Ce insect feminitate ! 4 fotoseasca un SNE cuvant! 8 17 Scanned with CamScanner tandret bunatate, iubire, i , discrofi - Senzualitate, sarm ote!” tie, compasiune TEI TOATE CALTiy E ig NY PULINTRO SINGURA FEMEEE Nal : INDRAGOsTESTI 2 fotusi, de ce nu vedem asta? mg? Yedem a orinfa de a prelua lui devalorizare, ae Vedem sete de dominate, Pentru ; Poate si miste one S684 vatianta B, cand variana A © batbat inteligent? jem ligent? au rtapune 08 Atlbutcedescris de emelecat Dirbagiinedgerg ee sunt atrbute eutatede au nevoie de oe ate Pat nevote de age ie Te Si sex! TOATE! Atunci cand 0 femeie ince barbatul va avea tendinja sa intre pane weceares 54 domine, Pe acelasi palier cu ML AR, 158 jaasibunatatea C e 2 To ie ventie, vorbim aici despre UT basbat « Si tn fe periculos, dar care alege exe capabil : ste onuanfa obligatoriu de punctat Drept urmare, mu incerca 4 dominanfei cu barbatul inteligent! Egecul este garantat! ' Birbatul poate si duct mai usor © batale Fo strada sau sf dea la sac, decat si se Tupte cu Fema ll. Nu cred ca mai are sens sd spun ca singvi™ loc tn care barbatul inteligent nu-si doreste 1821 este acasi, joci jocul Asta este motivul pentru care el este foarte atent inalegerea partenerei. : ‘Si near fi niu si faci la fel, draga mea cititoare, raga mea prietend. | Alegerea partenerului de via este cel mai frumos gest de gris de sine. ‘Sau, cel pujin, aga ar trebui 38 m Scanned with CamScanner Ar fi inten . t Permit sa fie aan totusi si vedem de ce nu k Vezi? Sidsta este u nu il neguseent’ a" aspect pe care bibs inlet Masculinitatea lor nu se negociaza! Nu exists targ sau trocaici! El este barbat si stie 8, orica reusi sa exerci acest ro ata neers ma De aia, el n-are nicioda rotul feminine MCiodatd vreun gin 5h pret Desi mag cup ra nist nachos i 9 berg privi de la distana spectacolul sehinbai de wat Exe Scorpin din cas fren se barb a ae a 38 ae 4 sspunem, dest ene care stu ce VO" feat scorpie la inceput- entra ce disimul Pentru ce minciuuna asta? | Pentru ce acest teatru? Pentru ce aceste mast? | Hiai fi spun ceva: barbajii ne scorpii! | ” pe BARBATI NU SE CASATORESC CU jarea asta? se casatoresc Cu ‘SCORPII! |i avai inigen castors ca feel Bune sacar ttigent_ we va. | dominatoare! Ins ace $ ' “4 evider se combina ‘cu femei feminine © si apoi se wu femei Scanned with CamScanner Nici vorba! La fel periculoasi, ine Are sens? si aceasta femei . ie Alege intotdeauna binge Eu cred cf are cu varf si Arf $i indesat! a alegi intotdeauna binele! " : = semn de maturitate! ste Sexy pentru barbatul inteligent. Afifeminina: : nuinseamnac: sau cl real opinill Sou ok si esti supust, proatt uc esti I ipusd, proas! itului/sofulut ‘Asia este o minciund cumplita! A fi feminin& inseamns zambitoare! afi bund, jucaust. Ass) twielega teligent va apr patilor desavarst, de reli rotull jigent le gilei, st fil a finatul Zilel, ta ent iubitul tu, 1a pe M di elegant, sarmant Orice birbat int ecia con cjea iubite Hui atuned cand es 3 decid sf ia cina acasat Poate cA sund romanti birbatul inteligent isi doreste S&-st admire femeta atunci cind este elegant’, coafatiy imbricatd Sexy ea wo pocket oceans Oe Oe va ezita si o iubeas A fifeminina este o stare de spirit! Asa cum este sia fi victima, doar este pe zona pozitival Tar asta nu fine cont de tret ewe alege sa fie fe cu ea in orag Sat ic gi votimitiv, inst A. 4 feminitatea nduri feminina este usor de curioas’ si vine jeschis, Pentru ci este a ronzualitate gi ctl VINO“ intampinarea iubirit CU S sgere! Tar asta e o ale Depinde de tine! at 163 Scanned with CamScanner int: Arse | “UN obic; ated | 1 de ferneie 8 Cezici2 un sey (8 quce fe | Te bagi il evant - a inind’ si ingeleaPh™ “am aj sa femini am Ma ama Sila finaly puternich S001 anele alea 4esPre care § i ucur a 33 = eu, Serena ot te-am puree Pen Ma Fl i anteriox? levoie de al batbaty rte 8 ace wisi anton ma bucur ea ane a ater intligent ts cumererichestt fer un test (promit sé Telatio Ur cA am cilatorit foe oe aD aut Cate ay | vite, pent ajuta, if 0 Fi ofer ear erintte asa rit impreund in acc ies Pern cartea 2542) nist er cites supe pee ne fe singure git a Suzanne Venkery anti-feminist noclintg wean | dan Eahs fare Mu, cea femining ePssags comin st : ein dean ae Poste fin adevarat ghid ome ao fereie alfa? MS FOB, MS ci ag cred! Si fncfinait Pace son sci pe acest concept. Tabet me au esti o partenera? ‘adicd o femeie inteligen'® eal te ? estos, in parteneriat Co Neai ; care gue sh relagioneze SBMStO®, ai absolut nimic de pierdut! parbatul ei? : — ; Pentru a veni in ajutorul tur ifi pun catev intrebari: a . 1. Cum te simfi atunct cand nu detit controlul? Relaxati sau nelinistita si nervoasd? 2. Esti perfectionist? 3 3. Te simfi superionrd fn relafie cH iubitul/sotul? “4 Trebuie sii arti parteneralsd curt trebuie sit fact tot felul de Tucruri? t ' De exemplu: eum sf se ftbrace, si spun, ce si cumpere et. 168 16 : a oe Scanned with CamScanner Vestea b und Sad de alfay este cA nu toate femeile au ace 7 Pe buna drep' tate, 1a care n-are nevoie de aman a bat le amante, naj _ , Nu ar fi ace Ea Si, daca esti alfa, ceea porfi. bat inteligent, rut ce s8 cau tat el genul asta de sof. Ce conteaza enorm este cum te Sigur c& exist rela, multe chiar, in care femeia este seful. SRY, a jmba barbafilor ste n care exist ; - relafiile in cr mai misty infinit mat it ue joy mu te va putea proteja 80 plus, wn 94 es, ce sh facdl ntl ca ttre 981 a3 C8 faci! i ee Sho sii ume oct sau t© va Mai mull i cane intclege™ casane inte! ae face asta niciot jata, patalfa,ntegr nuva fac dats en prt ik canal 7 Tepe, ce fel de femeie esi? Gite intreb cu un ‘motiv! Te invit sa citesti textul sta... Dece puternicti? {intreb pentru un prieten. La ce va ajuti? Nu mai bine inteligentit si feminini?? Pentru ce vrefi si vit abrutizati? Lace va ajuti? Avefi senzatia ci vefi aven o vial Sincer, mit ndoiesc! : V-afiintrebat vreodatii ce insearnndi femeie pt fnainte si vii dorifi sit devenifi wna? Vib rog si-mi permitei sl wit descriu pe seu ce inseam ir viziuner me, ferein puter simi voi baza Pe sute, dacti nu mit de enzsr ‘compa DUTERNICA ESTE O HALTEROFILA ‘A SUFERINTEI! ‘Are un talent unc 0 mai bunt? wternici, si acoperi viata cu mizerie! a 17 Scanned with CamScanner Mu $1 privesc de de ond 1a de impins la ply ae fe impins Ia iat Anti fitmesg nN EBCH resi. Sint a EP seg 655 al suferinei! Pret ing Deci anti-femeie puternict a ‘Sia inseam feminitate,s nici stared Bin $8 cli poate imi explicat g mi =e at . ‘$1 mie de ce vi doriti sh "Tice si lupttoare, in loc sa fi intligent sine Addict st fitifomeiy Chiarnuo-atisitturatdesufe _ Nuvi salu side lacrimi? Apropo, sit orei sit crestigreutifile pe care le rie 4a banca suferintei nu inseamné of esti puternicl, ci cite autoabuzezi”. pute rinfaisideantidepresive! at de atten decizit proaste, de auzw __,, Repet, apreciez de o mie de ori o femeie care zimibese sf stie sit ia decizié infelepte, cu grafie si feminitate,decil una care urliiprin tot targul cevictimite ea si citen indura Serios, dacit ar fi sit le punefi una Tinga alta, voi afi alege? Un exemplu de infelepciune gi delicatefe sau o eroint a suferinfei? + LR sums austivtcum sss * a :menite sé-fi conserve Comet rofuzi shiei decizi ine? ap hag Cand vrsish ifeminind? ss taport ” smanierati elegant ~Si1AVOR Sha, = juctugs, cu simful UO sensi germant’, ie 4 aceste atribute superbe ale Cum s& refuzi a “me juni care te fac Consideri c& astea sunt chestiun! vulnerabila? ila paginile in.care ‘Atunci, rar fi rau sa te intorci la Pee otal! vorbeam despre educafie si despre eee Crede-ma, nicio femeie, dar nici CO re {invalorile expuse mai sus si Feuses vaavea ceva de pierdut! ‘Din contra, va avea doar Dece? {in primul rind, Pe SKaibs o igiend emosio de castigat! entru ci va avea toate sansele al exemplara. a 109 Scanned with CamScanner Atunci chi de ceai sure ar fi bine sa te ga singura? te gandesti de cesuey, m ai ales de ce ai mari ganse isa Idea e baat am asa: vrei putereinrelafa at fii situajia sub control? Vrei sd ai mereu dreptate? Ramai singurat : Repet ~ daca vrei ei toate astea, rama Pima singurl Bote’ singurs vacant say dreptate si putere! fi ofert control, Cualte cuvinte, pregitoste-te sa ajungi singurt Vezi, oricum 0 dai, tot trebuie an practicile astea. 88 renunfi la Oricum o dai, tot trebuie si schimbi ceva, MB 22 170 sna bara pose pe ven? relasic ganatoast $i n grim Sr stig cinevat tient nu Nici macar cel care S° qucastigh nimic. iatunci, numai bine armoni? Jurca teajut, in capitol urmator, ‘Momentan, mai avem pufind treaba! Chiar vreau si-fi arat de ce nu funcfioneazi sutatea in relafil inprimul rand, fi-am spus ca) parbatul inteligent funcfioneazi pe principii ‘sAnditoase! incerci sa vezice inseamn’ Deci cu el n-ai avea sansel Fl stie foarte bine faptul ct wn P teacfioneaza imediat la abuz! Aga ca la prima abatere ti laa douta barf proasté, ai burat Deci - singurdtate! sihic santos ai lua avertisment, iar Sj dae esto femeie care S6 poort UF Telag~ naotivee chiar nn me interne zt: [ aparjin = chiar meri asta! at o Scanned with CamScanner i) og PAC Ficam spy ‘ a ce 8 lucrurile Telayif 24 aPtUl cl a sosit mana ecun EDU trebuie 68 existe sell .. IpIA asta, relaia nu OR of Stl OK i es Ok a zechilibry apes ite” mies, Tar ata sara omit ang ign S13 Pract Anseanat is ‘umva, relat but fa dives go Pele astea to n divory tn infidelitate, inven en Sclavia fi se pare 6 situafie ten. bubuie! _ 1a Bindeste-te, cum ar fica aq mai fi drgut? Simpa? Cute? Nucred! 4 sclava sa fi tu? Ar 4e capacitaten de a fi empatic. putin eficient emotiile 4, Puteren slibest 2. Cin ai puter, citesti mat fc ind ai puere, nucfi mai exprinti recunostinta! Sie frese, pntra cai senzafia cf se cuvine totul! ‘Nu mai a chefs ii cont de perspectioa altora! 5, Sti prost la capitol bundtate si compasivne fit deceit 6, Ceri prea mult si comportamentele disirag relaia 7. Simfi nevoia sii incalci regulile Inclusivsiteangajezi,atenfie,incomp* epotrivite din punct de vedere sexu infelitatet Ce inseamna chestia asta? : CA cei care se cred sefi in relafiile lor au mat multe ganse s& ingele decat ceilalji! Ooops, Imi cer Scuze dacd te-am prins. 8. Simi nevoia si te folosestt ‘Mai gi mintea via pe ineipi me co ese? ap a tale egoiste ortamente al, adicd de resursele altoral 1 Scanned with CamScanner iced ast, Si maiia in calcul faptul ca: 1. Seva simti pird ros. 2. Va fi din ce in ce maj stresat, 3. Isi va pi relatie °" Pierde angajamentul ge . if $1 emofiile pozitve in 5. Nu i mai relatici. $1 mai dit interesul si nu mai este devoltt i aa Nu mai are incredere in relate, Deloc. E? Te-am convins? ‘Spune-mi cd te-am convins! Stiu c& doare! Stiu c& doar asta stii! Stiu c& nu concepi si fii gi altfel in relate. decat 0 hidra! fel in relafi Nu cei fac Nue treaba ta asta! Treaba ta este de selfile tale! ‘Asta este despre tine, Dati timp si gandeste-tet vin de la educafia de viata care, vrei sa ma iei primite acasé! s ich in ce esti 0 zgripfuroaice asta e treaba ta! : rimit’ acasa $i Raspunsuril Peni erect sat dela experienjele ru, sunt efecte ale educa| Totul se leag’. Nai cum si fugi de lucrurile astea. Sunt adanc infipte in tine! O relatie inseamna bine, inseamn& impreuna, cu compasiune gi cu empatie! Mai mult, alte femei de ce pot? Cum pot? Ce fac diferit? ME Bes Scanned with CamScanner capsroLruk 6 mpreuins CH pine! jcum! jgnpreun’s dar nu oricum! mmoxice condifil "rss van celiche bil! svi astrare, este profund nerezonal ‘Are sens? te, este OK sf fi disponibil, ins& nu in orice condifi gi cu orice pref! ‘aia nu maie relafie, ci sclavie! ___ Sif disponibil, si celalalt 58 se poarte oribil cu tine, asta nu mai e treaba, asta nu mai e normalitate! Aici intram in toxic, la modul cel mai clar! Terminé cu prostiile legate de iubire neconditionata! oo 8 Nu exist’ aga ceva. Am mai s ii i. $i 0 voi spus asta de 1 miliard de ori. $i 0 vot Tepeta de tot atatea ori. Doar prostia este necondisionata! ae : ee ee oq Tubleea ete condifionata in primul si in primul BINE! Ai auzit vreodata despre asta? Cunosti binele?- Gi fim impreund nu este suficient! L>- : a Scanned with CamScanner sores Orelafie sao ele tau, ci si a = ', ci sila binele celuilalt lavia a fost abolita! Sau,cum imi i de corporatii! lace mie s-o spun,afosta Hai, totus Halo sm ttn a, : astea acinten it fiscul de a distruge toate mit SekeR fate ‘sf toate ideile astea despre hi la acceptarea a fe fap sunt invitajii deschi fae formelor de abuz, as spune ine en sect as i, reguli sanatoase de funcfionare in reli! Reguli negociate si siacceptal pea ‘epiate de ambii partenet- gndragostit jc&dacd v-ati sea atia voastra eo 2-3 huni reli xa viata. wada de lene yamer . Fste o minciund crancend si 0 do rental oe oie si discuti, Dai voie s& te deschizi dati v aagi voie si negociezi si sh tenes tucruri care se pot schimba pe Parcurs: ‘Nu e absolut nimic ru. ‘S4nu cumva si crezi c& existé Te! relafii. Nu exist’! ‘Aga cdmaibine pui mana sitpiorganizezin astfel neat s& te bucuri pe bune de e2 ciezi anumite gull nescrise in elafia Ce zici? Regulile nu distru Regulile organize: Si libertatile individuale, ‘menfind in ecuafia eu surtt Regul inseamn armonizare! ‘Negocierea inseamna armonizarel af _ Scanned with CamScanner g sentimentele. ‘az foarte bine sarcinile ‘stfel incat relafia si se OK/tu esti OK! Came; Jn ealitate, gj leni oti : U0 comin, Tbe Atat! area tan ag it Sigur en seamng og tre my ein = este: de oe’ dose din MU i ula, Pag’ intreby oP Otte ca n tine? sin intrebi cum fach TM deloc aiureg i? hy Crede- ducig Si. MA, oamenii raspunda la inet care £ iubese may Feedback ° ey extrem ce Pack dela sur ie: 5 poate oferinfomag 2 bien et sufcet Din picate, doar cei ca Scena distorsionate despre ubiecea a Si da o Sh ridice fon Schaum situa, sg les dak Gaal trimitt a origin - m=) a infelegi stresul 7 cu cerinje stupide kag cle ulate ducted iubeste? E posibil si te ingeli! ate noe Grija mare la momente sila cum le interpretez A Se ¢ to 0 Pr, de Pe : eet Ves? gow, unde ral acces $i sot 1a om ure ' : site m2 8 step ca celal ipiese Om gre, m 10C sf te ast gael we a a PA gh cores” a “yar, cea ce simp eer de clat, = ar i aisperseazi cea a jomnunicarea crede-m’, ional! oy sina es comarca ecient asi presupunerile $i eval, prin comunicarel fnainte si deschid iitoase, ma vad obligat de important: intr-o relafie, Jmpreun’, exist’ doit sfigcare partener are dreptul a, revel, obiectiver planuti, nevoi, aspiral xsl, libertatea de a iubi st ‘Nu esti demiurg ca st deci rust fie iubit! Daca ifitrece asta PP viziti pe la Obregia- in rest, invadares spall emoyional, impanetle ett ii ‘mai pofi trece Pe, produc disconfort, sau dezgust, 05% ° ahs eae fae Bi caut realit discusia despre reetlt ai spun sted acolo unde exis a spatiu personal libertatea dea dea fi jubit! vata cine meri 52 cap, tran xin of feck © jutui personal, santajul fe gi tot ceea ce Pegunt chestivni Care ia Pueetate, de ce nu depresie relafiilor. st Scanned with CamScanner Din ce organizafionala? °° Bingo! Dis i 1 m Teguli si din limite! lar as ‘ : sta s-ar traduce prin: - Cum te porfi 2. Cum vorbesti 3. Ce rol iti asumi in relatie 4. Ce obligatii si ce responsabiltii ai 5. Ce drepturi ai Cum ar fi ca la fiecare ince; v ut de_relafie semnezi un contract de angajare in riage? EP ; : in care s& existe atat drepturi, cit si oblige lar si penalizari pentru incilcirile acesior! Cuunum? Esti nebun? Dar, ce? Transformim retail afaceri? Da! Nu asta sunt? Afacerile binelui? Cum sund asta ~ 0 relafie este o afacere # binelui? E? Mie nu-mi sund rau deloc! depedepsire @ Bu cred cA nul n cazul barbafilor - fie crant amendate? — Ty garanten ck pos i Chiar cred cf rear fi rau & contracte. Jur! Simaicred din pune actuate ta 3° intre relafile act ath ma pea ayutun trecut tontam fou evar un urate situa de vi mult sau mal Poa trebuie sone Va roulul intrat in viajaneast™ Par ropes date PP aa isto, Tite, af gutgita Jordan Fever stam ine la ees ee foepaiesampaste-o tn pANaLE Md . jiarfiigienizali ceva ch dact oamenti mo" 70% un exercifiu Scanned with CamScanner Tot cu 5 atentie. i = Telationale sau profesio Aici pot intra si realiss pozitiv invian male. Tot ce crezi tu ci alos Si iar te conectezi . lect tena sprit fe Conectzila momentele aleve Dupa ce faci si ; pa si acest exercifiu, compari ct dou’ pagini- traumelesizealcinle. Adicat minus si plus. Ce iese? Ce domint viafa ta? Evenimentele traumatice sau cele pozitive? Fe am facut exercifiul sta si am avut destule momente de wow. in pl traumatice au avut Jus, am observant cd anumite evenimente 1 efect $i in zona pozitivs cae negative sic Sernai multe oFi. Side A Incearc’ exercifiul Asta. ei putea sti vizualizezi Dar, s& revin... tofi am avut 30) aie vehi aga cd rear fi us speci rezolvam. ‘Ar fi gi pacat sa nu ne PU tem bucura de relafii sinatoase, nu erezi? ee in plus, nimeni nu & oles f avarie cu atat mai pusin. 84 Ie ! ee ible mit inbeste, “Te rog, nu-mi biga pastila 2? cu cine ‘mi iubeste aga cut sunt! __ Tupofiss jubesti o™sin® Sinici nes ra it va face viaja mai Eo agteptare x? Aga ma gandeam nerezonabili! 185 Scanned with CamScanner din copilsr, 4 Copiliirie creste "igiditatea yea oe Bine, acum 14; ool si despre re capitolul d im ti Propun sf ver cell si limite. Nu de alt ay Pitas ; beers vreme gi fac patiu cs Teaseph : ___ Regulile ast: i 88 ine ar trebui si inceapd ct fa Pana si ajungi si ne sgociezi regal d Cuplur sandtoase, trebuie si negocteri cu fom Ja si vedem cateva: 1. Cind am reguli si limite flexibite, pot selects ce las sit intre in viafa mea sau pe cine! Ce fnseamna aceste reguli? Autocunoaslet adica primul pilon din cartea Ajutor! lubese si doare~ ghid de igient emotionald. De aici pleaca totul - de la autocunoastere! Si de la cum te construiesti tu! Fara s& ai disciplind, fara s& ai un set de vali puternic, fara sa fii stipan pe propria viags, e greu st i soles 7 . jones cu prob pool eabatas ie : sna # poorest I Prnga ca ero et atte, NU da foct BCA al ; i dintre 0 ideal st cxnosti aiferemtele ai Cum pot si fack asta? ; ata awe Fen imp (ded ST 4, Sét saint) : scop' 2 anterogheZi 238 deschizi gure i si int 7 . ii foarte ine nriede i cunosti diterensle, SP stamesth = aor cong stent ne TR — ae fac un : os are-$t Siastaeo chest a 7 a aie Sere Vd Ope ow obicei de a bags PF gue 58 THEE "en? cerni, Extrem de greu! Scanned with CamScanner Oamenij enti le p ii sunt ni ermiti, rie oe i, Tisti sa te baer la daca ri extra vale ie | Nuai idee i nian in ce hal te poate polua 0 regulile personale te porno = cee cord cé doar limitele pea Proteja de aceasti poluar. De | la credinfe imitative si pana 1 la tot felul de jocuri si scer jocuri gi scenarii mani ‘varza! Cu mat ‘anipulative ire talent! /e, un om te poate face 6. Sunt gata si een eit St Se ase rspoaciiate pet v8 a tne peta prarbafilor oo, un alt pilon jitatea pent imfi, esti iyi dai voie s yeni ©

S-ar putea să vă placă și