Sunteți pe pagina 1din 2

REZOLUȚIUNE NULITATE REZILIERE

Sancțiune de drept civil care constă în desființarea Sancțiune de drept civil care constă în desființarea Sancțiune de drept civil care constă în desfacerea
retroactivă a unui contract sinalagmatic cu unui act juridic civil (AJC) – în tot sau în parte-, pentru viitor a unui contract sinalagmatic cu
DEF: executare uno ictu, în cazul neexecutării culpabile din cauza nesocotirii condițiilor juridice necesare executare succesivă, în cazul neexecutării
a obligațiilor de către una dintre părți. pentru încheierea sa valabilă. culpabile a obligațiilor de către una dintre părți.

ASEMĂNĂRI ASEMĂNĂRI

 Ambele sunt cauze care atrag ineficacitatea AJC;  Ambele sunt cauze care atrag ineficacitatea AJC;
 Ambele produc efecte retroactiv (ex tunc);  Ambele pot interveni:
 Ambele pot interveni: a) fie în temeiul voinței părților (pe cale amiabilă);
a) fie în temeiul voinței părților (pe cale amiabilă); b) fie în temeiul unei hot. judecătorești a organului de jurisdicție
b) fie în temeiul unei hot. judecătorești a organului de jurisdicție competent care constată sau dispune desființarea contractului.
competent care constată sau dispune desființarea contractului.

DEOSEBIRI DEOSEBIRI
domeniu de Se aplică NUMAI contractelor sinalagmatice, cu Se aplică oricărui AJC Se aplică NUMAI contractelor sinalagmatice, cu
aplicare titlu oneros, cu executare dintr-o dată (uno ictu) titlu oneros, cu executare succesivă.
p.p. un AJ valabil încheiat p.p. un AJ nevalabil (art. 1246 C. civ.) p.p. un AJ valabil încheiat
cauzele care R. se datorează neexecutării, fără justificare, a = R. se datorează neexecutării, fără justificare, a
le obligațiilor de către una dintre părțile contractante un AJ încheiat cu nerespectarea condițiilor de obligațiilor de către una dintre părțile contractante
determină în situația în care cealaltă parte și-a executat validitate (fond + formă) în situația în care cealaltă parte și-a executat
propriile obligații ori este gata să le execute ( art. propriile obligații ori este gata să le execute ( art.
1516 C. civ. + art. 1549 C. civ) 1516 C. civ. + art. 1549 C. civ)
data Cauza rezoluțiunii apare ulterior momentului Cauza de nulitate există în momentul încheierii Cauza rezoluțiunii apare ulterior momentului
cauzelor încheierii AJC (Cauză de ineficacitate) AJC (Cauză de nevalabilitate) încheierii AJC (Cauză de ineficacitate)
R. atrage răspunderea contractuală N. atrage răspunderea delictuală R. atrage răspunderea contractuală
natura (dacă încălcarea dispozițiilor legale edictate
răspunderii pentru încheierea AJ este cauzatoare de prejudicii
civile materiale sau morale)
prescripția Acțiunea în rezoluțiune + acțiunea în declararea Nulitatea absolută + nulitatea relativă invocată pe
extinctivă nulității relative sunt supuse unor reguli diferite cale de excepție -- imprescriptibilă
privind începutul prescripției
Efectele rezilierii nu sunt retroactive.
efecte (Efectele rezoluțiunii și nulității sunt retroactive) Efectele operează numai pentru viitor (ex nunc)
lăsând, de principiu, neatinse efectele produse
până la momentul rezilierii.

S-ar putea să vă placă și