Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EVALUARE NAŢIONALĂ– 2010


Proba scrisă la LIMBA ŞI LITERATURA RROMANI MATERNĂ

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

MODEL

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. (Si te aven
punktisarde savorre ćaće laćharipnasqe zumavimata vi ćhanda, kadja sar si dine e mangimata anθ-o
barèmo.)
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct. (Na dena maśkarutne pùnktàźură, kana na si sikavde anθ-o barèmo.)
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10. (Den pen 10 pùnkturǎ ivǎθe. I agorutni nòta ginavel pes xulavindoj o savorro dino
punktàźo vaś i xramosardi butǐ ka-o 10)

SUBIECTUL I ( 90 puncte)

O pućhipen gin 1………………………………………………………………..5 pùnkturǎ

O pućhipen gin 2………………………………………………………………..5 pùnkturǎ

O pućhipen gin 3………………………………………………………………..5 pùnkturǎ

O pućhipen gin 4………………………………………………………………..5 pùnkturǎ

O pućhipen gin 5………………………………………………………………..5 pùnkturǎ

O pućhipen gin 6………………………………………………………………..5 pùnkturǎ

O pućhipen gin 7………………………………………………………………..15 pùnkturǎ

O pućhipen gin 8………………………………………………………………..15 pùnkturǎ

O pućhipen gin 9………………………………………………………………..15 pùnkturǎ

O pućhipen gin 10……………………………………………………………….15 pùnkturǎ

1
Proba scrisă la Limba şi literatura rromani maternă Model