Sunteți pe pagina 1din 5

PARTEA III.

INTERVENŢII DELEGATE (efectuate sub prescripţie medicala)


Capitolul 5. PRELEVĂRI (RECOLTĂRI) PENTRU EX DE LABORATOR

5.1 Recoltarea sângelui pentru examene de laborator Se respectă protocolul laboratorului!


Scopul / Indicaţii Modalităţi de recoltare Tipuri de examene
- screening; - puncţia capilară, puncţia venoasă; - examene hematologice, coagulare;
- stabilirea dg şi monitoriz. răspunsului terapeutic; -pcţ arterială (de compet. medicului); - examene biochimice;
- stabilirea dg şi diferenţierea tipului de anemie; - alte metode pt făt şi nou născut din - examene imunologice;
- identificarea tulb. de coag, tulb. metabolice şi endocrine, cordonul ombilical sau din scalp. - examene bacteriologice;
monitorizarea hemostazei, a statusului trombolitic; - examene virusologice;
- evaluarea preoperatorie. - examene parazitologice.

Pregătirea pacientului - Reguli generale Erori de recoltare


- se oferă pac instrucţ simple, precise, adaptate niv de înţelegere, evitând - pacientul nu este instruit corespunzător privind procedura;
termeni medicali; - pacientul nu este pregătit corect sau nu se respectă recomandările privind
- se explică necesitatea examenului - se obţine consimţământul; dieta, consumul de medicamente, postură incorectă;
- se inf. pac. cu priv. la orarul recoltărilor în rap. cu celelalte activit. din - manevrare, etichetare incorectă;
secţie (servirea mesei, adm. medic., efect. altor investig.); - recipient inadecvat, cantitate de produs insuficientă;
- se instruieşte pac. cu priv. la restricţiile alim., perioada de post, - transport şi conservare necorespunzătoare;
eventuala întrerupere a unor medic. la recom. medicului. Majorit. testelor - neetanşeizarea recipientelor, contaminarea probelor;
se recolt. în cond. bazale (nemâncate, dimineaţa devreme şi la min 8 h de - întârzierea exped produselor la laborator, păstrarea în cond necoresp;
la ultima masă în cond. de repaus fizic şi psihic); - nerespectarea ordinii de recoltare (de umplere a flacoanelor);
- se identifică eventuale alergii la subst. dezinfectante, latex; - neomogeniz. corectă a sângelui cu anticoagulantul/aditivul din flacon;
- se combate anxietatea; - menţ. garoului mai mult de 1 min poate modif o serie de rezultate (produce
- se oferă informaţii cu privire la timpul necesar până la obţinerea hemoconcentraţie, modificarea proteinelor plasmatice, activarea plachetelor);
rezultatelor.

Observații
Medicul identifică medicamente cunoscute a interacţiona cu metodele de testare (anticoagulante, anticonvulsivante, antihipertensive, antibiotice,
antivirale, hipoglicemiante orale, hormoni, medicamente psihotrope) şi hotărăşte dacă trebuie întrerupte şi cu cât timp înainte!
Materiale necesare
Tip de Conținut/anticoagulan Tip de examene
Material pentru puncţie: vacuum t
- seringi, ace sterile adaptate, ace cu fluturaşi (butterfly); Alegerea capac roşu
locului fără aditivi/anticoagulant ex biochimice, serologice,
- vacuumuri adecv capilară:
cu/fără anticoagul/aditivi în funcţie de (de la mâna nedominantă), lobul urechii; determinare gr sanguin
- pentru puncţia vârful degetelor medius sau inelar capac mov EDTA hematologice, HLG
probă;- pentru puncţia venoasă: vena de la plica cotului (vena medială, cubitală, cefalică şi bazilică);
- pansament adeziv; braţul cu fistula arteriovenoasă pentru hemodializă şi capac
Nu se abordează
negru citrat de Na
cel aflat de aceeaşi parte cu mastectomia!
VSH
Dacă pacientul are montat cateter venos cu perfuzie i.v. se procedeazăcapac
în unul din următoarele moduri
albastru citrat de Na Hematologie, timp de protrom,
1 - se puncţionează altă venă. Nu se recoltează din locuri situate deasupra liniei venoase, există risc de dilataţie; factori ai coagulării
2- se opreşte perfuzia şi se aşteaptă 5 minute; capac verde heparină biochimie, electroliţi, hormoni, gaze
3- se dezinfectează atent capacul cateterului cu betadină şi alcool 70% arteriale
- folosind mănuşi sterile se scoate capacul şi se detaşează perfuzorul, se
capac galben ataşează o seringă de 5-10
citrat de dextroză ml la conector;
hemocult pt germeni anaerobi
- se aspiră; - primii 5 ml de sânge colectaţi vor fi aruncaţi;
capac gri hemocult pt germeni aerobi
- se clampează cateterul, se ataşează o altă seringă şi se începe colectarea propriu-zisă;
- sângele se transferă în eprubete colectoare;
- se pregăteşte o seringă cu heparină pentru heparinizarea cateterului prin injectare lentă;
Efectuarea procedurilor de recoltare
- se detaşează seringa; - se reconectează perfuzia.
Pregătirea materialelor
- se pregătesc mai multe vacuumuri pentru a evita unele greşeli; - se aleg tipurile de vacuumuri în funcţie de tipul de examene: (vezi tabel)
- pentru alcoolemie, determinarea zincului în sânge, a nivelului seric al unor medicamente se preferă recipiente din sticlă;
- se respectă următoarele instrucţiuni de folosire a vacuumurilor cu aditivi (anticoagulanţi, activatori ai coagulării):
- înaintea folosirii se loveşte uşor vacuumul sub capac pt a desprinde orice rest de aditiv de pe pereţii eprubetei;
- pt a asig raportul adecvat sânge/aditiv, eprub se umple complet lăsându-se un mic spaţiu liber la polul superior. Dacă nu, nu se umple cu seringa deoarece
există risc de hemoliză. Se înlocuieşte cu alt vacuum;
- pt evit. form microcheagurilor se amestecă sângele cu anticoag, efectuând 5-6 mişc de rotaţie asig astfel dizolv completă a aditivului;
- dacă se recolt mai multe probe, se amestecă fiecare probă imediat după;
- eprubetele se aşează în stativ în poziţie vertical.
- în cazul vacuumurilor fără anticoagulanţi: - eprubeta se umple complet;
- între momentul recoltării şi efectuarea probei în laborator trebuie să treacă 30-60 minute;
- se respectă ordinea de recoltare:
 flacoane pentru hemoculturi  eprubete fără anticoagulant (roşii)  eprubete cu anticoagulant (albastre)  eprubete separatoare de ser
 eprubete cu heparină (verzi)  eprubete cu EDTA (mov)  eprubete cu citrat de dextroză (galbene).
Puncția capilară
Scop: obținerea unei cantități mici de sânge pentru un număr limitat de analize (HLG, Hb, glicemie capilară).

Materiale necesare Pregătirea pacientului


- Pentru puncție: - se identifică pacientul;
- ace sterile sau lanțetă sterilă; - se informează și se explică procedura (înțepătura poate fi dureroasă);
- tuburi, pipete, lame de sticlă pentru frotiu; - se obține consimțământul;
- hârtie de filtru; - se așează pac într-o poziție confortabilă în funcție de starea
- Pentru dezinfecție și protecție: generală:
- tavă pentru materiale; - șezând cu mâna sprijinită;
- mănuși de unică folosință; - decubit dorsal;
- soluții dezinfectante; - se alege locul în funcție de vârstă și proba cerută:
- tampoane de vată, comprese de tifon; adult - pulpa degetului inelar sau mijlociu;
- container pentru ace, colector pentru celelalte - lobul urechii;
materiale folosite. copil - fața plantară a halucelui;
sugar - călcâi.

Efectuarea procedurii
- se verifică recomandarea medicală;
- se spală mâinile, se dezinfectează;
- se îmbracă mănuși de protecție;
- se masează ușor locul înțepăturii;
- se dezinfectează locul;
- se așteaptă evaporarea soluției;
- cu o mișcare rapidă, perpendiculară se înțeapă locul pătrunzând la 2-3 mm profunzime;
- se șterge prima picătură cu o compresă de tifon sau hârtie de filtru;
- se recoltează începând cu a doua picătură în funcție de examenul solicitat;
- dacă fluxul e redus nu se presează zona existând risc de diluare prin lichid tisular;
- tuburile colectoare trebuie ținute orizontal pentru a preveni introducerea bulelor de aer, iar microcontainerele înclinate în jos pentru a facilita
curgerea sângelui din dispozitivul colector;
- pentru realizarea frotiurilor se lasă o picătură să cadă pe o lamă curată, degresată și se întinde cu o lamă înclinată la 45°, exercitând o forță
moderată (efectuată corect, are o culoare uniformă);
- la terminarea recoltării se presează ușor locul înțepăturii cu o compresă de tifon steril până la oprirea sângerării;
- la nevoie se aplică un mic pansament adeziv;
- frotiurile și tuburile colectoare se trimit etichetate la laborator, unele rezultate (glicemia capilară) se citesc imediat;
- materialele folosite se colectează conform precauțiilor universale;
- se dezbracă mănușile;
- se spală mâinile.