Sunteți pe pagina 1din 2

Noțiuni de fonetică.

Clasa a VI-a
Fișă de lucru

1. Subliniaţi forma corectă a cuvintelor:

caserie/casierie piuneză/pioneză aşază/aşează duel/duiel

orăşean/orăşan greşală/greşeală reavoinţă/rea-voinţă tomnatic/tomnatec

trebuie/trebue erbivor/ierbivor respectos/respectuos acces/aces

2.Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos:


dezaprobare_______________ constructor__________________ exemplu____________________

fiindcă___________________ biosferă____________________ sancțiune_________________

3.Scrieţi enunţuri potrivite pentru


ácele-acéle____________________________/__________________________
véselă- vesélă _____________________________/______________________________
éra – erá __________________________________/_____________________________
cópii- copíi _________________________________/____________________________
umbréle- úmbrele ______________________________/__________________________
fugi/fugi ______________________________/__________________________
mobilă/mobilă ______________________________/__________________________

4. Puneţi corect accentul pe următoarele cuvinte: butelie, bolnav, sever, matur, aripă, antic.

5. Precizați câte litere și câte sunete au cuvintele:


gimnastică__________ chemare___________ ghicitoare__________
cireaşă____________ chioşcuri_________ xerox_____________
geamătul_________ unchi___________ examinare_________
maci_________ sufix___________ ceață_________

6. Identificați diftongii, tritongii și hiatuL din următoarea listă de cuvinte: auzeam, creaţie, aeroport,

azalee, leoarcă, leagăn, suiai, mi-ai, venea, lăcrămioară, soseau, butoiaș, neuron, vreau, viu, cooperare.

7. Scrie forma de plural a următoarelor cuvinte:

complex______________ sfinx_________________________
perplex________________ linx__________________________

1 Rezolvaţi evidenţiată denumirea ştiinţei care studiază


rebusul şi sunetele limbii.
2
veţi afla pe
3 verticala
4
5 1. Grup de sunete format dintr-o semivocală
şi o vocală.
6 2. Transcrie triftongul cuvântului leoaică.
7 3. Cuvânt format dintr-o silabă.
4. Transcrie fonetic cuvântul ger.
8
5. Grup de sunete format din două 7. Strofa cu patru versuri.
semivocale şi o vocală. 8. Pronunţarea mai intensă a unei silabe
6. Două vocale alăturate, pronunţate în dintr-un cuvânt.
silabe diferite.