Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DIDACTIC

Data: 15. 03. 2018


Clasa: a II - a
Şcoala: ....
Profesor propunator:Toader (Perian) Violeta
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe
Disciplina: Cunoaşterea mediului
Unitatea de învăţare: Plantele
Subiectul: De ce au nevoie plantele?
Tipul lecţiei: mixtă

Scopul: Dobândirea de către elevi a unor cunoştinţe referitoare la plante şi factorii de mediu necesari pentru a
trăi.

Obiective cadru:
1. Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător.
2. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a descrie
fenomene observate în mediul înconjurător.

Obiective de referinţă:
1.3 – să observe şi să denumească efectele unor fenomene din natură asupra vieţuitoarelor;
2.1 – să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare, fenomene din mediul
înconjurător;
2.2 – să formuleze întrebări în legătură cu fenomenele observate.

Obiective operaţionale :
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili să:
O1 - să observe plantele şi părţile lor componente;
O2 - să precizeze părţile componente ale plantei, completând corect ciorchinele;
O3 - să  descopere influenţa factorilor de mediu asupra plantelor;
O4 - să explice importanţa factorilor de mediu;
O5 - să rezolve cerinţele exerciţiilor.
Strategii didactice :
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, experimentul, problematizarea, ciorchinele, munca
independentă.
Mijloace didactice: laptop, video-proiector, prezentare power-point, plante, fişe de lucru, caiet special, manualul.
Forme de organizare: frontală, individuală, în grup.
Resurse temporale: 50 minute

Bibliografie:
1. M.E.C. – „Programa şcolară pentru clasele I şi a II - a – Cunoaşterea mediului”, Ed. „Didactica
Press” S.R.L., Bucureşti, 2004, pp. 95 – 96;
2. Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, ,,Cunoaşterea mediului” – manual pentru clasa a – II –a,
Editura Aramis, 2005.
3. Eugenia Ilinca, Marinela Chiriac, ,,Cunoaşterea mediului”- caietul elevului – clasa a II - a, Editura Tiparg.
Momentele lecţiei O.O. Elemente esenţiale de conţinut Strategii didactice Evaluare

Metode Mijloace Forme de


organizare
1. Moment Se asigură climatul unei bune desfăşurări a lecţiei.
organizatoric Se pregătesc materialele necesare desfăşurării
experimentului. Plante
2. Captarea atenţiei Voi spune câteva ghicitori al căror răspuns să fie
diferite specii de plante. (Anexa 1) Conversaţia Ghicitori Frontală
3. Reactualizarea Elevii vor primi fişe de lucru pe care le vor rezolva
cunoştinţelor individual. Pe fişele de lucru trebuie să noteze cu A sau Explicaţia Fişe de lucru Individuală Alegerea
F propoziţiile date. Vor avea de completat şi un Exerciţiul corectă a
O2 ciorchine cu părţile componente ale unei plante. (Anexa Ciorchinele valorilor de
2) adevăr
4. Anunţarea temei „Astăzi, la ora de Cunoaşterea mediului, vom
şi a obiectivelor învăţa despre factorii de mediu de care au nevoie Explicaţia Frontală
plantele pentru a se dezvolta (apă, aer, lumină, caldură).
La sfârşitul orei veţi putea spune dacă plantele pot trăi
sau nu în lipsa unor anumiţi factori de mediu.
5. Dirijarea învăţării Elevii observă plantele din cadrul experimentului.
O1
Vor compara plantele care au fost îngrijite
corespunzător cu plantele cărora le-a lipsit un factor de Plante care au Observarea
mediu. Pe fiecare bancă se vor afla câteva plante cărora dus lipsă de un Frontală sistematică
le-a lipsit un factor de mediu (lumină, apă, căldură, aer). Experimentul factor de mediu
Observând planta cu pământul uscat se va concluziona Plante bine
că plantele, pentru a trăi şi a se dezvolta, au nevoie de dezvoltate
apă.
O3
Analizând o plantă pe a căror frunze s-a pus staniol
se va observa că plantele nu pot trăi fără lumină. Observaţia În perechi
Elevii vor compara o plantă învelită în folie de
O4
plastic cu o plantă viguroasă şi vor observa că plantele
au nevoie de aer pentru a trăi.
Se va distribui fiecărei perechi câte o plantă luată
din grădină şi se va concluziona că plantele nu pot trăi
fără căldură.
Se vor observa şi imaginile din manual şi se va
discuta pe baza lor.
Pe baza observaţiilor prezentate, se va realiza Manual
schema lecţiei în caietul special.
Se va rezolva exerciţiul 2 din caietul special, unde
elevii vor colora caseta corespunzătoare fiecărei plante.
Caietul special
Exerciţiul

O5
6. Asigurarea Se va urmări un material power-point cu întrebări
feed-back-ului din lecţia nou- învăţată, iar elevii vor răspunde Exerciţiul Prezentare Frontală
cerinţelor. (Anexa 3) power-point
7. Tema pentru O5 Voi cere elevilor să rezolve exerciţiul 3, de la Explicaţia Frontală
acasă pagina 17, din caietul special .
8. Încheierea lecţiei Voi face aprecieri pozitive generale şi individuale Conversaţia Frontală Aprecieri
asupra modului de lucru şi a gradului de participare Explicaţia verbale
activă la oră.
Anexa 1
Ghicitori

1. Rotunjoară şi-nfoiată,
E-o legumă cam ciudată,
Căci, în timp ce e tăiată,
Te apucă plânsu-ndată. (CEAPA)

2. Voinicel cu haina albă


Iese primul din zăpadă. ( GHIOCELUL)

3. Sus pe culmi înalte creşte,


Lumea-n case îl pofteşte,
Îi dă daruri să le ţină
Şi potire de lumină! (BRADUL)
Anexa 2

Fişă de lucru
1. Notează A în dreptul propoziţiilor adevărate şi F în dreptul celor false:
De la pomii fructiferi se consumă florile. (…..)
Pădurile de brad se întâlnesc în zona de munte. (…..)
Legumele se consumă pentru că nu conţin vitamine. (…..)
Grâul, secara şi orzul sunt cereale. (…..)
De la nuc se consumă sămânţa. (……)

2. Care sunt părţile unei plante:


Anexa 3

REALIZATOR:
Înv. Trifoi Maria

DE CE AU NEVOIE
PLANTELE?
CLASA a II-a
De ce au nevoie toate plantele
pentru a se dezvolta?

vase

pietre

apă

Care este un alt element de care toate plantele


au nevoie pentru a se dezvolta?

întuneric

lumină

pâine prăjită
Care sămânţă se va dezvolta mai
bine?

sămânţa plantată în nisip uscat?

sămânţa din stânga mesei

sămânţa plantată în pământ umed


Ce este bine să le dăm plantelor
pentru a se dezvolta sănătos?

cereale

apă, cu regularitate

îmbrăţişări
Care parte a plantei are petale?

floarea

tulpina

rădăcina
Care parte a plantei se numeşte
“bucătăria plantei”?

floarea

tulpina

frunza
Ce se întâmplă cu rădăcina când
creşte planta?
se face mai mică

rămâne la aceeaşi mărime

se face mai mare


Pe care parte a plantei cresc
frunzele?

rădăcină

tulpină

floare
Cam atât pentru azi,
dragii mei !

Succes în
continuare!