Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 8 la procedură

RAPORTUL DE PROGRES al solicitantului .......................................

Perioada de raportare:.................................

[ATENŢIE: Raportul de Progres va avea ca referinţă perioada de la începutul implementării proiectului, până la finalul perioadei de raportare
curente, astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.]

I. Prezentare generală

Contract de finanţare
Locaţii de implementare ale proiectului
Regiunea de dezvoltare
Data de începere a perioadei de
implementare
Data de finalizare a perioadei de
implementare

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar
CUI/Cod fiscal
Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal,
localitate, municipiu, judeţ)
Telefon
Email
Reprezentant legal
Suma toatală acordată în cadrul Schemei
III. Stadiul cheltuielilor efectuate în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin
Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul
turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările
ulterioare 

Nr. contract Valoare totală


Nr. Data Valoare totală Nr. Ordinului de
Denumire achiziţie furnizare cu TVA
factură factură Fără TVA plată
(Lei)

TOTAL

Suma rămasă neutilizată în valoare de ..............lei, va fi returnată furnizorului de ajutor de stat în termen de maxim 10 zile de la data
prezentului raport.

S-ar putea să vă placă și