Sunteți pe pagina 1din 20

SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN

LOC.STEFAN CEL MARE


JUD.CALARASI

RAPORT PRIVIND EVALUAREA INITIALA PENTRU ANUL


SCOLAR
2013-1014 CLASA I B
INV.FLORESCU GEORGIANA

Pentru intocmirea planificarii initile de la clasa 1 am tinut cont de


urmatoarele:
- in selectia temelor, continuturilor de evaluat, cat si a competentelor,
am tinut seama de trasaturile si conditiile specifice ale unor astfel de
evaluari initiale de un nivel mediu de dificultate, care sa permita
analiza ulterioara a rezultatelor prin raportare la evaluarile finale;
- am proiectat matricea de specificatii;
- am elaborat itemii si am conceput testele in functie de
particularitatile de varsta ale copiilor;
- am trecut la elaborarea schemelor/baremelor de evaluare;
- am avut in vedere competentele specifice din programa aferenta
anului anterior de studiu, respectiv cele din clasa pregătitoare ,
corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent, putandu-
se astfel identifica cunostinte, abilitati/deprinderi care stau la baza
anticiparii performantelor elevilor si, mai ales, care faciliteaza
proiectarea activitatilor didactice prin corelare cu situatia reala a
elevilor, prin trasee particularizate, cu caracter remedial sau
stimulativ.
Dupa corectarea testelor initiale, in conformitate cu baremul de
notare prin calificative (FB, B, S, I) rezultatele ,fara sa fie facute
publice, au fost comunicate elevilor si parintilor acestora in intalniri
individuale, in care s-a discutat despre actiunile propuse pentru
remedierea deficientelor in vederea asigurarii progresului scolar,
pentru a stimula performanta, precum si masurile necesare de
sustinere a elevului in familie.
In cadrul sedintei cu parintii din data de 1 octombrie 2013, am
prezentat o analiza succinta a rezultatelor de la probele de evaluare
initiala , care au fost centralizate , dupa cum urmeaza:

CENTRALIZAREA REZULTATELOR DE
LA TESTELE DE EVALUARE
INITIALA , CLASELE I
REZULTATE OBTINUTE LA COMUNICARE IN LIMBA
ROMANA – CLS. I
Competențe specifice:
Cs1 – identificarea sunetelor (inițiale/finale) dintr-un cuvânt, a
silabelor și a cuvintelor din propoziții rostite rar și clar;
Cs2 – trasarea elementelor grafice si a contururilor literelor;
Cs3 – recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat,
scrise cu litere mari și mici de tipar;
Cs4 – identificarea semnificației unui mesaj scurt, rostit clar și rar;

Itemi de evaluare:
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI
Cs1: I1: identificarea sunetului inițial și final din anumite cuvinte
date; reprezentarea grafică a silabelor din cuvintele sugerate de
imagini;
I6: identificarea cuvintelor dintr-o propoziție rostita rar și clar
de către învățătoare;
Cs2: I2: trasarea literelor corespunzătoare sunetelor rostite clar și
rar de către învățătoare;
I7: scrierea elementelor grafice studiate în clasa pregătitoare;
Cs3: I3: realizarea corespondenței între literele mari si mici de tipar;
I4: identificarea literelor mari de tipar; recunoașterea literelor
ă, i, n;
I5: punerea în corespondență a cuvintelor cu imaginile
corespunzătoare, reprezentând obiecte din universul apropiat;
Cs4: I6: reprezentarea prin desen a propoziției ascultate (Irina udă
florile.)

Item Foarte bine Bine Suficient


1. Încercuiește 3 imagini ale Încercuiește 2 imagini ale Încercuiește o imagine a cărui
a) căror denumiri conțin sunetul căror denumiri conțin sunetul denumire conține sunetul ”a”;
”a”; ”a”;
b) Identifică sunetele inițiale Identifică sunetele inițiale Identifică sunetul inițial al
ale cuvintelor suegrate de ale cuvintelor suegrate de 2-3 unui cuvânt sugerat de o
cele 4 imagini și scrie literele imagini și scrie literele imagine și scrie litera
corespunzătoare; corespunzătoare; corespunzătoare;
c) Recunoaște literele Recunoaște literele Recunoaște litera
corespunzătoare sunetelor corespunzătoare sunetelor corespunzătoare sunetului
finale ale celor 4 cuvinte finale ale cuvintelor sugerate final al unui cuvânt sugerat de
sugerate de imagini; de 2-3 imagini; o imagine;
d) Reprezintă grafic silabele a 4 Reprezintă grafic silabele a 2- Reprezintă grafic silabele unui
cuvinte; 3 cuvinte; singur cuvânt;
2. Trasează corect literele, Trasează literele, depășind Trasează literele, depășind
urmărind modelul; ușor conturul acestora; atât conturul, cât și liniatura
spațiului destinat scrierii;
3. Realizează corespondența a Realizează corespondența a Realizează corespondența a
cel puțin 8 litere mici și mari cel puțin 5 litere mici și mari cel puțin 2 litere mici și mari
de tipar; de tipar; de tipar;
4. Încercuiește 4 litere de tipar; Încercuiește 3 litere de tipar; Încercuiește 2 litere de tipar;
a)
b) Taie cu o linie oblică cel puțin Taie cu o linie oblică cel puțin Taie cu o linie oblică cel puțin
12 litere (ă, i, n); 9 litere (ă, i, n); 5 litere (ă, i, n);
5. Unește 5 cuvinte cu imaginile Unește 3-4 cuvinte cu Unește 1-2 cuvinte cu
corespunzătoare; imaginile corespunzătoare; imaginile corespunzătoare;
6. Identifică numărul de cuvinte Identifică numărul de cuvinte Nu identifică numărul de
din propoziția ascultată și cu puțin sprijin din partea cuvinte și ilustrează parțial
ilustrează prin desen; învățătoarei și ilustrează prin propoziția;
desen propoziția ascultată;
7. Trasează cel puțin 6 Trasează cel puțin 4 Trasează cel puțin 2 elemente
elemente grafice studiate în elemente grafice studiate în grafice studiate în clasa
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI
clasa pregătitoare; clasa pregătitoare; pregătitoare;

Nr. Numele și I1 I1 I1 I1 I2 I3 I4 I4 I5 I6 I7
Crt prenumele a) b) c) d) a) b)
T
. elevului
1. Baluta R R R R R R R R R R R F
Antonia .
Gabriela B
2. Brasov Adrian R R R IC R R ICR R IC R R B
R R
3. Burleanu R R R R R R R R R R F R
Morena .
Florentina B
4. Boldijar R R R R IC R R ICR R R IC B
Alexandru R R
5. Ciausu R R R R R R R R R R R F
Roberto .
Valentin B
6. Cernea ICR IC ICR IC IC IC R ICR R ICR IC S
Gabriela R R R R R
7. Enescu Maria R R R R R R R R R R R F
.
B
8. Dumitru R R R R R R R R R R R F
Adriana .
B
9. Gavrila Ana R R I R IC R R R IC R R F
Maria CR R R .
B
10. Iacob George R R ICR R IC R R ICR R ICR R B
Alexandru R
11. Tatu Teodor R IC R IC R IC R R R ICR R B
Georgian R R R
12. Nitu Denisa R R R R R R R R R R R F
.
B
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI
13. Nedelcu R R R R R R R R R R R F
Teodora .
B
14. Oancea Elena R R ICR R IC R R ICR R R IC B
R R
15. Tase David R R R R R R R R R R R F.
B
16. Toader Mihai R R ICR R IC R R ICR R ICR R B
R
17. Vantu Florentina R IC R IC R R ICR R IC ICR R B
R R R

CLASA NR ELEVI/ FB B S I
din care
prezenti
IB 17/17 9 7 1 0
PROCENT 100 52,94 41,17 5,88 0

REZULTATE OBTINUTE LA MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI –


CLS. I
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
Competențe specifice:
1.1 Recunoașterea, scrierea, comparerea, ordonarea și efectuarea de
adunări și scăderi în concentrul 0 – 31;
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri din mediul apropiat;
Obiective propuse:
 Să raporteze corect numărul la cantitate;
 Să scrie vecinii numerelor date;
 Să efectueze operația de adunare sugerată de textul
problemei și desen ;
 Să enumere numerele pare în concentrul 0 – 10;
 Să ordoneze crescător și descrescător numerele date;
 Să compare două numere punând semnul de relație
corespunzător;
 Să încercuiască obiectele de igienă personală;
 Să identifice corect părțile componente ale unei plante,
marcându-le cu culoarea indicată;
 Să efectueze o operație de scădere sugerată de text și desen;
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI
 Să efectueze adunări și scăderi în concentrul 0- 10.
Itemi:
I1. Raportează corect numărul la cantitate;
I2. Scrie vecinii numerelor date;
I3. Efectuează operația de adunare sugerată de text și desen;
I4. Enumeră și colorează numerele pare în concentrul 0 – 10;
I5. Ordonează crescător și descrescător numerele date;
I6. Compară două numere punând semnul de relație
corespunzător;
I7. Încercuiește obictele de igienă personală;
I8. Identifică părțile componente ale unei plante marcându-le
corect cu culoarea indicată;
I9. Efectuează operația de scădere sugerată de text și desen;
I10. Efectuează adunări și scăderi în concentrul 0 – 10.

Descriptori de performanţă:

Calific. FOARTE BINE BINE SUFICIENT


Item

I1 Raporează corect numărul la Raporează numărul la Raportează numărul la


cantitate la toate situațiile cantitate la 2 situații cantitate la 1 situație
I2 Scrie corect vecinii tuturor Scrie corect vecinii doar la Scrie vecinii a 3numere
numerelor 4 numere sau partial
I3 Scrie și efectuează corect Scrie corect operația dar Scrie gresit operația dar
operația sugerată de text greșește rezultatul pune corect rezultatul
I4 Colorează toate numerele Colorează doar 4 numere Colorează 3 numere pare
pare pare sau parțial
I5 Ordonează corect crescător și Ordonează crescător și Ordonează crescător și
descrescător numerele descrescător având 2 descrescător având 4
greseli greșeli
I6 Pune semnul de relație corect Pune semnul de relație Pune semnul de relație
între toate perechile de doar la 4 numere corect doar la 3 numere
numere
I7 Incercuiește 4 obiecte de Incercuiește 3 obiecte de Incercuiește 2 obiecte de
igienă personală igienă personală igienă personală
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI
I8 Identifică părțile plantei Identifică părțile plantei Identifică parțial părțile
marcându-le corect prin având o singură greșeală componente ale plantei
culoare
I9 Scrie și efectuează corect Scrie corect operația dar Scrie greșit operația dar
operația sugerată de text greșește rezultatul pune rezultatul corect
I10 Efectuează corect toate Rezolvă exercițiile având Rezolvă exercițiile având
exercițiile 2 greșeli 4 greșeli

Acordarea calificativelor:
Realizeaza toti itemii corect si complet FB
Realizeaza corect 6/7itemi si 3 itemi partial B
Realizeaza Corect 4/5 itemi, partial 3 si incorect 2 S
Realizeaza partial 3 /4 itemi si incorect 7/6 itemi I

CALIFICATIVELE ELEVILOR
Nr. NUMELE ȘI I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 Calif.
crt. PRENUMELE
1. Baluta Antonia R R R R R R R R R R FB
Gabriela
2. Brasov Adrian ICR R ICR R R R R ICR R R B
3. Burleanu Morena R R R R R R R R R R FB
Florentina
4. Boldijar ICR R R R R ICR R R ICR R B
Alexandru
5. Ciausu Roberto R R R R R R R R R R FB
Valentin
6. Cernea Gabriela ICR ICR ICR ICR R R ICR ICR R ICR S
7. Enescu Maria R R R R R R R R R R FB
8. Dumitru Adriana R R R R R R R R R R FB
9. Gavrila Ana R R ICR R R R R R R R FB
Maria
10 Iacob George R R R R R R R R R R FB
. Alexandru
11 Tatu Teodor ICR R R R R R R R R R FB
. Georgian
12 Nitu Denisa R R R R R R R R R R FB
.
13 Nedelcu Teodora R R R R R R R R R R FB
.
14 Oancea Elena ICR R R ICR ICR R R ICR R R B
.
15 Tase David R R R R R R R R R R FB
.
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI
16 Toader Mihai R R R R R R R R R R FB
.
17 Vantu Florentina ICR R ICR R R ICR R R R R B
.

CLASA NR ELEVI/ FB B S I
din care
prezenti
IB 17/17 12 4 1 0
100 70.58 23,52 5.88 0

CONCLUZII ASUPRA REZULTATELOR DE LA PROBELE DE


EVALUARE INITIALA DE LA CLASELE I
La probele de comunicare in limba romana de la clasela I B se
observa obtinerea de rezultate bune, 41.17% din nr elevilor si foarte
bune, 52,94% si 5,88 care au obtinut suficent ceea ce dovedeste ca
toti elevii prezenti (17) au realizat itemii propusi, dand dovada ca au
o dezvoltare cognitiva a limbajului si comunicarii corespunzatoare,
poseda capacitati si atitudini de invatare, ceea ce va permite in viitor
dezvoltarea competentelor cheie.
80
70
60 realizat

50 in curs de realizare

40
30
20
10
0
real...
Nota :
Est –realizat
Vest- in curs de realizare
COMUNICARE IN LIMBA ROMANA
Nr.elevi CONCLUZII MASURI
prezenti PEDAGOGICE
Pt 17 copii -Au abilitati de comunicare -stimularea comunicarii verbale prin
specifice copiilor de 6-7 ani ani : largirea sferei de reprezentari in plan
a) expresivitate, literar specific: basme, povestiri,
b) formulare corecta a fabule, ghicitori, poezii
propozitiilor, -crearea de texte literare (povesti si
c) masa vocabularului activ bine povestiri cu inceput dat sau create de
conturat, copii (grup de copii), rime, poezioare
d) memorie reproductiva a cu rime
textelor -corectarea exprimarii si expresivitatii
verbale prin activitati specifice
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI
-13 copii au recunoscut cadrul
natual al anotimpului precum si
personajele/actiunile lor in -masuri ameliorative de specialitate
povestile si poeziile solicitate (logoped)
-stimularea auzului fonematic, a
-recitat expresiv clar corect 7 articularii corecte a sunetelor si
copii grupurilor de sunete (vocale,
consoane): t-d, r-l,v-f, p-b, c-r prin
-dificultati de pronuntie 1 Vantu “exercitii –joc de stimulare” specifice
Florentina
- dificultati in exprimare 2 copii -aprecierea unor comportamente
( Cernea Gabriela,Vantu pozitive:finalizarea sarcinilor de pe
Florentina) fisa (aplauze, afisarea lucrarilor
corecte), jocuri didactice pe echipe cu
-sesizarea sunetului initial este recompense, aprecierea lucrarilor de
realizata corect doar de 16 copii catre altii copii si autoevaluarea

-neatentie la ceea ce au de -neacceptarea comportamentelor


rezolvat pe fisa si lucrat negative
neingrijit 1 copil
- reprezinta grafic silabele din
cuvintele sugerate de imagini 17
copii - exercitii de despartire in silabe a cuvintelor,
- identifica sunetul inițial și final din folosirea metodei foneticoanalitico- sintetice;
anumite cuvinte date; corespunzator jocuri de recunoastere a personajelor din
imaginile ale caror denumiri au inteles povesti;
opus 15 copii -exercitii de realizare a semnelor grafice
- recunosc imagini din povesti totii - colaborarea stransa cu familiile elevilor
copii
- despart cu usurinta cuvintele in silabe,
s tabilind numarul acestora, recunosc
sunetele si locul lor in cadrul cuvintelor
14 elevi

- Desi ultimul item a fost indeplinit de


totii scolarii de clasa I, unii au mici
greseli de scriere a semnelor grafice
,nerespectand spatiul

La nivelul colectivului clasei I B s-au


observant insa si urmatoarele
greseli tipice:
- pronuntarea incorecta a unor cuvinte,
inlocuirea unor silabe cu altele;
- dificultati la despartirea in silabe,
omisiuni de litere.

Pe parcursul anului scolar 2013-2014 voi urmari ca elevii sa-


si insuseasca urmatoarele competente la disciplina
Comunicare in limba romana:
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI

Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de
comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile,


rostit cu claritate
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu
claritate
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu
claritate
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în
contexte de comunicare cunoscute
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de
comunicare
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de
comunicare
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare,
manifestând interes şi încredere în sine
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar
sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări,
fenomene, evenimente familiare
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri din universul familiar,
care transmit mesaje simple
3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple, susţinute
de suport imagistic
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu
litere de mână, folosind materiale diverse
4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor
convenţionale şi neconvenţionale

MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI


SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI
La probele de Matematica si explorarea mediului aproape toti elevii
de clasa I s-au descurcat foarte bine, adica 70,58%, bine – 23.52% si
numai 1 elev a fost notat cu Suficient.
90
80
70
60
realizat
50
in curs de realizare
40
30
20
10
0
Tr
Nota :
Est –realizat
Vest- in curs de realizare

Nr.elevi CONCLUZII MASURI


prezenti PEDAGOGICE
Pt 17 copii -au formate reprezentari clare - elevii care operează greu cu numerele
despre actiunea cu obiecte: vor fi monitorizaţi în permanenţă. Se vor
forma, cantitate, dimensiuni, organiza săptămânal jocuri logice sub
diferite forme şi în diferite momente ale
grupare, numarare, triere, zilei pentru familiarizarea copiilor cu
ordonare, spatialitate, etc denumirea formei, mărimii,
culorii,grosime.
-au format spiritul de observatie
concret-situativ si actional- - largirea sferei de reprezentari despre
practic specific activitatilor masurarea obiectelor (dimensiuni),
matematice stimulare senzoriala, actiuni si
activitati cu valente practice
-utilizeaza un limbaj matematic
adecvat - observari spontane pentru a antrena
toti analizatorii si de a percepe
-nesiguranta in exprimare sau in notiuni complexe de cantitate, insusiri
recunoasterea numerelor ale obiectelor, numerele1-10
copil(Cernea Gabriela) (simbolul grafic)
-neatentie la ceea ce au de - largirea sferei de reprezentari despre
rezolvat pe fisa (distributivitatea mediu, stimulare senzoriala, actiuni si
atentiei, indemanare, rabdare si activitati cu valente practice
perseverenta) 2 copii
-realizeaza operatii de adunare si - observari spontane pentru a antrena
scadere in limitele 1-10 -16 copii toti analizatorii si de a percepe
din 17 notiuni complexe de timp, cauza,
-recunosc formele geometrice spatiu (constante in timp)
totii copiii
-compun probleme pe baza
imaginilor 16 din 17 copii -aprecierea unor comportamente
- copiii au formate reprezentari pozitive:finalizarea sarcinilor de pe
fisa (aplauze, afisarea lucrarilor
clare despre corpul uman,
corecte), jocuri didactice pe echipe cu
fenomene specifice ficarui recompense, aprecierea lucrarilor de
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI
anotimp sarbatori, imbracaminte catre altii copii si autoevaluarea
specifica sezonului, jucuri si
-neacceptarea comportamentelor
sporturi de sezon, - 16 copii din negative
17
- stapanesc notiunile matematice,
-notiunile si reprezentarile de
timp, spatiu, anotimp sunt mai
putin clare pentru 2 copii (ex.
Anotimpuri, fenomene, zilele
saptamanii, lunile anului,
momentele zilei apropiate)

-neatentie la ceea ce au de
rezolvat pe fisa (distributivitatea
atentiei, indemanare, rabdare si
perseverenta 2 copiii

Pe parcursul anului scolar 2013-2014 voi urmari ca elevii sa-si


insuseasca urmatoarele competente la disciplina Matematica
si explorarea mediului:

Matematică
şi
explorarea mediului

Competenţe generale

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare


2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate
în spaţiul înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din
mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de
logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea
unor date
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi
estimări

Competenţe specifice
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100


1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea
pe axa numerelor, estimări, aproximări
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul
0-100, recurgând frecvent la numărare
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi
reprezentări obiectuale în concentrul 0-100
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă,
total, diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de
probleme
2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date
folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţă,
în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic , interior, exterior,
2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul
apropiat şi în reprezentări plane accesibile (incluzând desene,
reproduceri de artă, reprezentări schematice)
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din
mediul apropiat
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu
mediul natural
4.1. Formularea rezultatelor unor observaţii, folosind câţiva termeni
ştiinţifici, reprezentări prin desene şi operatorii logici „şi”, „sau”,
„nu”
4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese
simple
5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a
două criterii
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de
adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte,
imagini sau reprezentări schematice
6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi
compararea capacităţilor şi a lungimilor
6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea şi
compararea duratelor unor activităţi cotidiene
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind
reprezentări convenţionale standard şi nonstandard în probleme-joc
simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-100
6.4. Identificarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime,
capacitate (centimetrul, litrul) şi a unor instrumente adecvate

ARTE VIZUALE SI
ABILITATI PRACTICE
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI
80
70
60
50
40 Est
30 Vest

20
10
0
Tr
Nota :
Est –realizat
Vest- in curs de realizare

Nr.elevi CONCLUZII MASURI


prezenti PEDAGOGICE
Pt 17 copii -au formate reprezentari clare - largirea sferei de reprezentari despre
despre utilizarea corecta a tehnici si instrumente necesare
instrumentelor si tehnicilor picturii, modelajului, desenului
picturii, desenului, modelajului (materiale naturale, lut, uleiuri sau
acuarele acrilice,dimensiuni-lucrari
-au format spiritul de observatie colective), stimulare senzoriala,
concret-situativ si actional- actiuni si activitati cu valente practice
practic specific activitatilor
artistico-plastice - observari spontane pentru a antrena
toti analizatorii si de a percepe linii,
-utilizeaza un limbaj specific forme, nuante, notiuni complexe
picturii, modelajului, desenului plastice (simbolul plastice)

-nesiguranta in utilizarea tehnicii -aprecierea unor comportamente


desenului este intalnita la un pozitive:finalizarea sarcinilor de pe
copil: fisa (aplauze, afisarea lucrarilor
corecte), lucrari individuale si
-neatentie la ceea ce au de facut colective pe echipe cu recompense,
(distributivitatea atentiei, aprecierea lucrarilor de catre altii
indemanare, rabdare si copii si autoevaluarea
perseverenta)
- -amenajarea unor expozitii cu
lucrarile copiilor

-neacceptarea comportamentelor
negative

Pe parcursul anului scolar 2013-2014 voi urmari ca elevii sa-si


insuseasca urmatoarele competente la disciplina Arte vizuale
si abilitati practice
Arte vizuale
şi
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI

abilităţi
practice

Competenţe generale

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o


diversitate de contexte familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale
şi tehnici elementare diverse

Competenţe specifice

1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu,


exprimat printr-o varietate de forme artistice
1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în contexte
cunoscute
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice
simple, exprimate vizual
2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor
întâlnite în mediul cunoscut
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei,
punctului, culorii şi formei
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind
2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă
2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/ lucrărilor
realizate prin efort propriu
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în
care se asociază elemente
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

MUZICA SI MISCARE

Nota :
Est –realizat
Vest- in curs de realizare
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Tr

Nr.elevi CONCLUZII MASURI


prezenti PEDAGOGICE
17 copii -Diferentiaza auditiv timbrul sunetelor din - largirea sferei de reprezentari
mediul in domeniul muzical prin
inconjurator(galagie,liniste,vorbit,cantat,sunete exersarea deprinderii de a
ale unor obiecte din mediul apropiat) si al canta in grup si individual
sunetelor muzicale-toti copiii -exersarea auzului fonematic
-Diferentiaza auditiv si reproduce durata unor si a aparatului fonoarticular
sunete din mediul inconjurator si al sunetelor necesar perceperii si
musicale(lungi-scurte)-15 copii reproducerii sunetelor
-Canta cu dezinvoltura individual,in colectiv si muzicale inalte si joase
in grupuri mici cantece pentru copii-toti copiii
Asociaza miscari adecvate ,cantecelor -aprecierea unor
cunoscute (miscari libere ,miscari sugerate de comportamente pozitive
ritm sau de gtextul cantecului)-toti copiii timbrul si melodicitatea vocii
-Recunosc fragmente din creatiile muzicale
,corespunzatoare varstei si preocuparilor sale-
totii copii
Toti copiii interpreteaza corect cantecele (linie
melodica, text, ritm).
Sunetele se diferenţiază uşor în funcţie de
intensitate,ritm. Copiii intonează cu
plăcere cântecele redând când este
nevoie mişcările adecvate. Şi-au reamintit
cântecele învăţate. Am constatat că
muzica le place de aceea vom începe
fiecare zi cu muzică şi mişcare.

Pe parcursul anului scolar 2013-2014 voi urmari ca elevii sa-si


insuseasca urmatoarele competente la disciplina Muzica si
miscare
Muzică
şi
mişcare
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI

Competenţe generale

1.Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de


limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul
muzicii şi mişcării, individual sau în grup

Competenţe specifice

1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător şi din natură, cu


durate, intensităţi şi viteză de succesiune contrastante
1.2. Diferenţierea sunetelor cântate vocal sau instrumental
1.3. Recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile muzicale şi percuţia
corporală
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2,
alcătuite din formule ritmicomelodice
simple şi repetate
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de
text şi de ritm
2.2. Cântarea, individual sau în grup, asociind acompaniamentul
sugerat de ritm
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul
înconjurător, cu durate, intensităţi şi viteză de succesiune diferite
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse
forme de exprimare, în funcţie de conţinutul şi caracterul muzicii
3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu
sau pe audiţie
3.3. Confecţionarea de jucării muzicale din materiale şi obiecte
refolosibile
3.4. Crearea unor linii melodice simple sau a unor combinaţii ritmice
şi asocierea acestora cu mişcări adecvate

DEZVOLTARE PERSONALA
Nota :
Est –realizat
Vest- in curs de realizare

90
80
70
60
50
Est
40
Vest
30
20
10
0
Tr
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI
Nr.elevi CONCLUZII MASURI
prezenti PEDAGOGICE
17 copii -prezentarea lor si a membrilor Consolidarea sintalitatatii a grupului
familiei, colegii, prietenii, prin:
vecinii;-totii copii -ascultarea si prezentarea celorlalti a
-aprecierea propriului unor idei, intamplari traite sau
comportament în raport cu imaginate mai ales in cadrul intalnirii
persoane, personaje şi situaţii de dimineata
cunoscute15 copii din 17
-recunosc în imagini date a -participarea tuturor copiilor la lucrari
respectării/încălcării regulilor de si activitati de grup/ in perechi cu
igienă personală, a locuinţei, a valente casnice sau artistice
sălii de clasa –toti copiii
-identificarea unor trăsături -aprecierea unor comportamente
personale elementare pozitive:finalizarea sarcinilor
-respectarea unor reguli (aplauze, afisarea lucrarilor corecte), ,
simple de igienă personală este aprecierea lucrarilor de catre altii
realizata de toti copiii copii si autocorectare
-16 copii sunt extrovertiti si
vorbesc cu usurinta despre ei -neacceptarea comportamentelor
1 este timid (Oancea Elena) , si negative
poate vorbi despre ea cu ajutorul
adultului (punandu-i intrebari - determinarea prin activitati si jocuri
ajutatoare) a unor reguli de comportare civilizata:
comunicare in grup si ascultare
-utilizeaza formulele de politete celuilalt ( nu au rabdare sa se asculte
- isi stapanesc emotiile unii pe ceilalti)
-recunosc emotiile de baza toti
copiii
-

Pe parcursul anului scolar 2013-2014 voi urmari ca elevii sa-si


insuseasca urmatoarele competente la disciplina
Dezvoltare
Personală

Competenţe generale

1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii


pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi
cunoscuţi
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context
şcolar
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI

Competenţe specifice

1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte


variate
1.2. Identificarea unor reguli de igienă personală
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj
nonverbal şi paraverbal
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre
propriile experienţe de viaţă
2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten
3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate
3.2. Evidenţierea importanţei învăţării pentru propria persoană
3.3. Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate
CONCLUZII FINALE

.
Disciplina Comunicare in limba romana dezvoltă copiilor
competenţe de comunicare şi socializare în actul comunicării. În
acest sens va fi nevoie de corectarea vorbirii, a exprimării verbale,
formarea deprinderii de a adresa întrebări prin utilizarea frecventă a
metodelor interactive.
Disciplina Arte vizuale si lucru manual vizează dezvoltarea
muşchilor mici ai mâinilor, dexteritate şi precizie în realizarea temei
de aceea vom pune accent pe acest tip de activităţi având în vedere
procentul de 22,4% al copiilor cu competente in curs de realizare.
Procentul cel mai ridicat ca insusire de competente este
înregistrat in cadrul disciplinei Dezvoltarea personala . Vom derula
proiecte eco, de educaţie sanitară pentru a forma copiilor
comportamente şi competenţe adecvate acestor discipline. Atât
exerciţiile pe baza auxiliarelor didactice cât şi exerciţiile individuale
vor sprijini dezvoltarea la copii a deprinderilor de utilizare corectă a
instrumentelor de scris, desen, pictura,modelaj.
Vom aborda munca în echipă, pe grupuri mici, chiar individual
acolo unde este nevoie. Utilizând metodele interactive dar şi cele de
dezvoltare a gândirii critice vom urmări dezvoltarea flexibilităţii şi
originalităţii în activităţile derulate.
Dacă vom fi sprijiniţi şi susţinuţi de părinţi vom duce la bun sfârşit
activitatea din acest an şcolar.
De asemenea voi urmari urmatoarele:
- Monitorizarea organizării de activităţi de remediere pentru elevii
cu ritm scăzut de învăţare şi activităţi de dezvoltare
cu elevii capabili de performanţă, la toate clasele;
Adaptarea constantă a materialelor şi perspectivei predării,
adecvat nevoilor individuale şi intereselor copiilor;
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI
-Utilizarea de modalităţi de comunicare cu accent pe rezolvare de
probleme;
- Încurajarea experimentării şi explorării cu materiale stimulative;
- Realizarea, în mod efectiv, a unui învăţământ bazat pe
competenţe;
- Amenajarea spaţiului de învăţare pentru favorizarea desfăşurării
eficiente a lecţiilor, invatarea bazata pe descoperire
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN
LOC.STEFAN CEL MARE
JUD.CALARASI