Sunteți pe pagina 1din 1

Pagina I din I

CLIMCASANTE
LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE
Bucuresti,Sos. Giurgiului, nr.46, Tel 021 133'1.30.34
www.clinica-sante.ro

Buletin de analize medicale nr.61236403


Data inregistrarii' 29.04.2021
Data si ora recoltare: 29.04.2021 13:15
Data raportului: 30.04.2021 7:30
2710412021 05:46 Rezultatele se vor interpreta in context clinic de catre medicul curant
Nume: Dinu Iuliu-Radu 47 Sex: M Medic: CENTER SRL PATRIK MEDICAL
CN.P: 1740207297291 Contract: Entitati

SIOLOGIE MOLECULARA - EXECUTAT DE:BUcuREsn sANrE - E]


l. , Diasnostic molecular SARS-CoY-2 -Erydnr nazofarinoinn - Pant-Tilto P(P /R
ANAI,IZE RI]ZI -TATIi
)iagnostic molecular SARS-CoV-2 Negativ
'I
!''J9-9?!!v

sau mai multe rezultate negative, nu exclud infectia cu SARS-CoV-2.


rezultat eronat ar putea fi determinat de:
recoltarea probei in afaru fazei de evolutie viremica;
recoltarea necorespunzatoare a probei (celularitate insuficientd ;
minima de detectie a testului este 150

Toate probele cu rezultate finale si fara comentarii aditionale sunt considerate


conforme.

Verificat si validat medic sefde laborator:


Biolog / Biochimist / Chimist / Medic laborator:

cLrNlc^ sANr[ tu Li $,f,i' nFr

Data tiparirii: 30.04.2021


ffi#
Verificare QR