Sunteți pe pagina 1din 1

Sfântul Apostol Andronic, 

Episcop de Panania

Nu există multe mărturii despre viaţa celor doi sfinți. Sinaxarele au păstrat detalii generale, legate în special de
misiunea lor. Aflăm astfel că, după marele praznic al Cincizecimii, Sfântul Andronic a fost rânduit Episcop în Panania.
„El însă a fost propovăduitor şi învăţător nu numai al unei cetăţi şi ţări, ci şi a toată lumea; pentru că, alergând
pretutindeni fără preget, a smuls din temelie înşelăciu-
nea diavolească, propovăduind pe Hristos. Şi, având împreună ajutătoare pe minunata Iunia şi murind ea pentru
lume, dar vieţuind numai pentru Hristos, pe mulţi i-a atras la dumnezeiasca cunoştinţă. Ei au stricat capiştele idoleşti,
au zidit biserici dumnezeieşti, au izgonit duhurile cele necurate din oameni şi au tămăduit patimile celor neputincioşi.
Ei au plătit datoria cea de obşte a firii, ca nişte oameni buni platnici, ca unii ce au pătimit mult de la cei necredincioşi,
ale căror sfinte moaşte, împreună cu moaştele multor sfinţi mucenici, s-au aflat în lăcaşurile cele din Evghenia şi s-au
adeverit prin descoperire” (Vieţile Sfinţilor, vol. IX - mai, p. 191).