Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

NOMENCLATURA COMPUŞILOR ORGANICI

1. Scrieţi formula de structură a hidrocarburilor care au în


compoziţie doar atomi :

a) primari şi secundari
b) primari şi terţiari
Numiţi substanţele în conformitate cu nomenclatura sistematică.

2. Numiţi compuşii în conformitate cu nomenclatura sistematică:

CH3

a) CH2 – CH2 – C – CH3 b) CH3 – CH2 – CH – CH2 – CH3

  CH3

CH3 CH3 

c) CH2 – CH2 – CH - CH – CH3 d) CH3 – CH2 – CH – CH2 – C – CH3

   

C2H5 C2H5 CH3 C2H5

3. Scrieţi formulele de structură pentru următorii compuşi:

a) 2- metilpentan b) 3- metilheptan

c) 3- etilhexan d) 2,2- dimetiloctan

4. Numiţi compuşii în conformitate cu nomenclatura sistematică:

CH3

a) CH3 – C – CH2 – CH – CH3 b) CH3 – CH – CH3

  

CH3 C2H5 CH3

c) CH3 – CH2 – CH – CH3 d) CH3 – CH – CH2 – CH – CH3

  

CH3 CH3 C2H5