Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare sumativă la chimie clasa a VIII-a

Numele_____________________ Prenumele_____________________

Data ____________ Punctaj__________________ Nota______________

Nr Itemi Scor
.
1 Se dau compușii: Na OH, SO2, Na3PO4, H2SO4, CaCO3, Ca(OH)2. 0
Alege clasa la care se referă fiecare compus și scrie formulele în spațiul din dreptul 1
fiecărei clase. Numește un compus din fiecare clasă. 2
3
4
Clasa de compuși Compusul Denumirea
5
1. Oxizi __________________ ______________________ 6
2. Acizi __________________ ______________________
3. Baze __________________ ______________________
4. Săruri __________________ ______________________
2 Alcătuiește formulele chimice corespunzătoare fiecărei denumiri: 0
Denumirea Formula 1
1. Hidroxid de potasiu 1. _______________________ 2
2. Acid fosforic 2. _______________________ 3
4
3. Oxid de sulf(IV) 3. _______________________
5
4. Oxid de calciu 4. _______________________
5. Fosfat de aluminiu 5. _______________________
3 Determină substanța inițială și scrie ecuațiile reacțiilor cu ajutorul cărora din 0
substanța selectată se obține acid sulfuric după schema: 1
2
?→SO2→SO3→H2SO4 3
4
5
6
7
4 Propune 3 exemple de substanțe din diferite clase, care vor reacționa cu 0
hidroxidul de sodiu. Scrieți ecuațiile reacțiilor. 1
2
3
4
5
6

5 Care dintre substanțe formează un acid la dizolvarea în apă: 0


a) KCl, b) CaO c) SO3 d) SiO2 1

Încercuiește răspunsul.

6 Scrie ecuațiile reacțiilor posibile dintre două substanțe din următorul șir: 0
Oxid de magneziu, clorură de fier(II), acid sulfuric, hidroxid de potasiu.
1
Egalează ecuațiile. 2
3
4
5
6
7
______________________________________________________________________
8
______________________________________________________________________
7 Calculează cantitatea de substanță și masa sării obținute la barbotarea dioxidului 0
de carbon cu cantitatea de substanță de 0,2 mol într-o soluție apoasă de hidroxid 1
de calciu în exces. 2
3
Se dă: Rezolvare: 4
____________ __________________________________________ 5
____________ __________________________________________
____________ __________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Răspuns:___________________________________

Vă urăm succes!!!
Barem de notare:

Puncte 38-37 36-33 34-29 28-24 23-18 17-11 10-9 8-6 5-3 2-1
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Test de evaluare sumativă la chimie, clasa a VIII-a

Barem de corectare

Nr. Criteriile de apreciere Specificarea Total


punctajului punctaj
acordat item
1 Pentru fiecare compus clasificat corect. 1p x 6=6 6p
Pentru fiecare denumire corectă.
2 Pentru fiecare formulă corectă. 1p x 5=5 5p
3 Selectarea corectă a substanței. 1p 7p
Pentru fiecare ecuație scrisă corect. 1p x 3=3
Pentru fiecare ecuație egalată corect. 1p x 3=3
4 Pentru fiecare substanță propusă. 1p x 3=3 6p
Pentru fiecare ecuație scrisă și egalată corect. 1p x 3=3
5 Pentru alegerea corectă a substanței. 1p 1p
6 Pentru scrierea corectă a fiecărei formule. 1p x 4=4p 8p
Pentru scrierea corectă și egalarea corectă a ecuațiilor 1p x 4=4p

7 Scrierea corectă a datelor din problemă. 1p 5p


Scrierea corectă a ecuației. 1p
Determinarea corectă a ν (Ca CO3); BaCO3 formula de 1p
bază m=ν×m. 1p
Determinarea corectă a m(sării). 1p
Scrierea corectă a răspunsului.
Tota 38 puncte
l