Sunteți pe pagina 1din 2

A realizat Cebptari Nina

Argumentare DA/
U

1 Toate școlile de management au avut același obiect de studiu. Nu

Scoala clasica se axa doar pe o singura variabila(omul,tehnologia),pe cind scoala sistemica punea
accent pe o serie de variabile cheie:oamenii,tehnologia,structurile organizationale,mediul extern.
2 Informația despre toți factorii mediul intern al organizației este confidențială Nu

Informatia nu este confidentiala,deoarece cei implicati in procesul organizarii si eu accesla informatia


electronica.

3 Odată cu modificarea scopului se modifică și restul factorilor mediului intern. Da

Odata cu modificarea scopului se modifica deciziile si restul factorilor,precum organizatiile,perioada


etc.
4 Schimbările în mediul economic determină schimbări în mediul socio-cultural. Da

Factorii economici precum nivelul veniturilor ,ratele dobinzelor,ratele de schimb valutar duc la
schimbari in mediul socio-cultural,deoarece depinde de distributia veniturilor in societate ce dicteaza
segmentul de piata care prevaleaza

5 Modelarea este o metodă aplicată în process de luare a deciziilor pentru complicarea sistemelor reale Nu
și mărirea gradului de risc la aplicarea deciziilor.

Modelarea este un instrument unic, ce oferă posibilitatea de a realiza un control anticipat al


efectelor deciziilor ce vor fi luate.

6 Structura organizatorică exprimă rezultatul diviziunii muncii exclusiv pe verticală. Da

Divizarea muncii este efectuata pe verticala:in primul nivel sunt managerii de top,pe locul doi
managerii de tip mediu si pe al treilea loc sefii de sectie.

7 În sec. 21 managementul este exclusiv o artă. Nu

In sec 21,managementul este o activitate umană cu caracter universal (se regăsește în sfera
comercială și necomercială),este arta de a asigura îndeplinirea/realizarea lucrului cu și prin
intermediul altor persoane.
8 Concurenții influențează activitatea organizației exclusiv negativ. Nu

Concurentii influentiaza atat negativ(cresterea numarului de concurenti)cat si pozitiv(ii stimuleaza sa


se perfectioneze).

9 Restricțiile și criteriile depind de potențialul organizației și scopurile acesteia. Da

Restrictiile si criteriile depinnd doar de organizatie,cum ar fi personalitatea managerului și stilul de


conducere (autoritar, democrat), Interdependenţa deciziilor adoptate

10 Componența grupurilor neformale nu este formată de către managerii organizației. Da

Organizatia neformala este un grup de oameni format spontan în vederea atingerii unor scopuri si au
un lider neformal.

Varianta 1: Botnaru A., Budescu D., Buzaiji I., Cebotari N., Chirilov I., Gaitur B., Galiț S.

Dacă se dă raspuns corect prin DA/NU=6 puncte, + argumentare corectă + 4 puncte.