Sunteți pe pagina 1din 1

VIAȚA COTIDIANĂ.

OPINIA PUBLICĂ ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA

I. Studiază tabelul și răspunde cerințelor.

Evoluția mortalității infantile în Franța (după J. Gelis)

Perioadă 1740-1749 1750-1759 1760-1769 1770-1779 1780-1789


% 275 263 256 254 265

1. Cum a evoluat, conform tabelului, mortalitatea infantilă în Franța, în a doua jumătate a secolului
XVIII?

2. Cum îți explici această evoluție?

3. Care ar putea fi, în opinia ta, cauzele acestor procente ridicate, în comparație cu zilele noastre?

II. Citește textul și răspunde la întrebări.

„Parizianul care călătorește în Europa cu greu poate să-și dea seama că a părăsit Parisul. Nu există
astăzi, nicio persoană instruită care să nu vorbească franceza sau care să nu știe să o citească.
[Este] o singură limbă pe care ne place să o vorbim și care ar deveni unică în cazul în care
majoritatea europenilor ar fi consultați.“

Caracioli, Europa franceză 1777, în L. Réau, L’Europe française au siècle des Lumières

1. Care este explicația, în opinia ta, a faptului că franceza a devenit o limbă de circulație
europeană, în secolul XVIII?

2. Din informațiile tale, scrie cum a mai fost numit Parisul, în secolul XVIII?