Sunteți pe pagina 1din 13

Profil – Fabricarea si comercializarea produselor nealimentare

Activ Bilant initial Pasiv


Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma
crt. crt.
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 300.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale 31.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 46.000 3 Rezultatul reportat (profit) 45.000
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte
active corporale
4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori 54.000
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal –salarii datorate 30.000
inventar
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 5.000
8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 2.000
9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 1.000
10 Clienti 40.000 10 T.V.A. de plata 8.000
11 Furnizori debitori 11 Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi 4.000
13 Conturi la banci in lei 25.000      
14 Casa in lei 4.000
  TOTAL ACTIV 495.000   TOTAL PASIV 495.000
Operatiunea economica nr.1
Se dau in folosinta pentru uz propriu produse finite –ce reprezinta obiecte de
inventar in valoare de 1.000 RON prin banca.
Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare sporeste elementul
de activ ” Materiale de natura obiectelor de inventar” cu 1.000 RON, concomitent cu
reducerea elementului de activ ” Semifabricate, Produse finite ” cu 1.000RON (Bilantul
nr.1)

Activ Bilantul nr.1


Pasiv
Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma
crt. crt.
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 300.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale 31.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) 45.000
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte
active corporale
4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori 54.000
6 Materiale de natura obiectelor de 4.000 6 Personal –salarii datorate 30.000
inventar(3.000+1.000)
7 Semifabricate, Produse 91.000 7 Drepturi de personal neridicate 5.000
finite(92.000-1.000)
8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 2.000
9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 1.000
10 Clienti 40.000 10 T.V.A. de plata 8.000
11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi 4.000
13  Conturi la banci in lei 25.000      
14 Casa in lei 4.000
  TOTAL ACTIV 495.000   TOTAL PASIV 495.000

495.000+10.000-10.000=495.000
A+x–x=P

Operatiunea economica nr.2


La sfarsitul luni se consemneaza salarii neridicate in valoare de de 400 RON.
Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare sporeste elementul
de pasiv ” Drepturi de personal neridicate” cu 400 RON, concomitent cu reducerea
elementului de pasiv ” Personal–salarii datorate” cu 400RON (Bilantul nr.2)

Activ Bilantul nr.2 Pasiv


Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma
crt. crt.
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 300.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale 31.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) 45.000
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte
active corporale
4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori 54.000
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal –salarii datorate 29.600
inventar (30.000-400)
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 5.400
(5.000+400)
8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 2.000
9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 1.000
10 Clienti 40.000 10 T.V.A. de plata 8.000
11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi 4.000
13  Conturi la banci in lei 25.000      
14 Casa in lei 4.000
  TOTAL ACTIV 495.000   TOTAL PASIV 495.000

495.000=495.000+400-400
A=P+x–x

Operatiunea economica nr.3


Conform extrasului de cont, se inregistreaza incasarea unei sume ce nu apartine
societatii in valoare de 800 RON.
Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare sporeste elementul
de activ ” Conturi la banci in lei” cu 800RON, concomitent cu cresterea elementului de
pasiv ” Creditori diversi ” cu 800RON (Bilantul nr.3)
Activ Bilantul nr.3 Pasiv
Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma
crt. crt.
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 300.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale 31.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) 45.000
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte
active corporale
4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori 54.000
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal –salarii datorate 29.600
inventar
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 5.400
8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 2.000
9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 1.000
10 Clienti 40.000 10 T.V.A. de plata 8.000
11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi (40.000+800) 4.800
13  Conturi la banci in lei 25.800      
(25.000+800)
14 Casa in lei 4.000
  TOTAL ACTIV 495.800   TOTAL PASIV 495.800
495.000+800=495.000+800
A+x=P+x

Operatiunea economica nr.4


Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare se reduce elementul
de activ ” Casa in lei” cu 1.200 RON, concomitent cu reducerea elementului de pasiv ”
Furnizor” cu 1.200 RON (Bilantul nr.4)
Activ Bilantul nr.4 Pasiv
Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma
crt. crt.
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 300.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale 31.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) 45.000
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte
active corporale
4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori (54.000-1.200) 52.800
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal –salarii datorate 29.600
inventar
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 5.400
8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 2.000
9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 1.000
10 Clienti 40.000 10 T.V.A. de plata 8.000
11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi 4.800
13  Conturi la banci in lei 25.800      
14 Casa in lei (4000-1.200) 2.800
  TOTAL ACTIV 494.600   TOTAL PASIV 494.600
495.800-1.200=495.800-1.200
A-x=P–x

Operatiunea economica nr.5


Conform extrasului de cont se incaseaza de la un client suma de 5.000 RON,
contravaloare facturii fiind de 4.500RON, suma achitata inplus urmand a se restitui.
Analiza operatiunii. In urma acestui grup de operatiuni economice inseparabil sporeste
elementul de activ ”Conturi la banci in lei” cu 5.000RON, se reduce elementul de activ
”Clienti”cu 4.500RON concomitent cu sporirea elementului de pasiv ” Creditori diversi
” cu 500 RON (Bilantul nr.5)
Activ Bilantul nr.5 Pasiv
Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma
crt. crt.
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 300.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale 31.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) 45.000
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte
active corporale
4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori 52.800
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal –salarii datorate 29.600
inventar
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 5.400
8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 2.000
9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 1.000
10 Clienti (40.000-4.500) 35.500 10 T.V.A. de plata 8.000
11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi (4.800+500) 5.300
13  Conturi la banci in lei 30.800      
(25.800+5.000)
14 Casa in lei 2.800
  TOTAL ACTIV 495.100   TOTAL PASIV 495.100
494.600+5.000-4.500=494.600+500
A+X-x=P+x

Operatiunea economica nr.6


Se incaseaza de la unitatea emitenta contravaloar a 100tichete de masa comandate
eRONat in valoare de 1000.RON, mai putin comisionul de 200 RON.
Analiza operatiunii. In urma acestui grup de operatiuni inseparabil elementul de activ ”
Debitori Diversi ” se reduce cu 1.000 RON, elementul de activ ” Conturi la banci in lei”
sporeste cu 800 RON concomitent cu reducerea elementului de pasiv ” Furnizori ” cu
200 RON (Bilantul nr.6)
Activ Bilantul nr.6 Pasiv
Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma
crt. crt.
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 300.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale 31.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) 45.000
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte
active corporale
4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori (52.800-200) 52.600
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal –salarii datorate 29.600
inventar
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 5.400
8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 2.000
9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 1.000
10 Clienti 35.500 10 T.V.A. de plata 8.000
11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
12 Debitori diversi (1.000-1.000) 0 12 Creditori diversi 5.300
13  Conturi la banci in lei 31.600      
(30.800+800)
14 Casa in lei 2.800
  TOTAL ACTIV 494.900   TOTAL PASIV 494.900
495.100-1.000+800=495.100-200
A-X+x=P-x

Operatiunea economica nr.7


Se hotaraste majorarea capitalului social cu 20.000 RON, si anume 15.000RON din
Rezerve legale si 5.000 RON ca aport al actionarilor
Analiza operatiunii In urma acestui grup de operatiuni inseparabil, elementul de pasiv
”Capital suscris nevarsat”sporeste cu 20.000RON, elementul de pasiv ”Rezerve legale”se
reduce cu 15.000 RON concomitent cu sporirea elemntului de activ ”Decontari cu
actionarii (asociatii) privind capitalul „ cu 5.000RON (Bilantul nr.7)
Activ Bilantul nr.7 Pasiv
Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma
crt. crt.
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris nevarsat (0+20.000) 20.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Capital subscris varsat 300.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezerve legale 16.000
echipamente de protectie a (31.000-15.000)
valorilor umane si materiale si alte
active corporale
4 Materii prime 55.000 4 Rezultatul reportat (profit) 45.000
5 Materiale consumabile 5.000 5 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Furnizori 52.600
inventar
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Personal –salarii datorate 29.600

8 Marfuri 105.000 8 Drepturi de personal neridicate 5.400


9 Ambalaje 1.000 9 Asigurari sociale 2.000
10 Clienti 35.500 10 Ajutor de somaj 1.000
11 Furnizori debitori 2.000 11 T.V.A. de plata 8.000
12 Decontari cu actionarii (asociatii) 5.000 12 Impozit pe venituri de natura 3.000
privind capitalul (0+5.000) salariilor
13  Conturi la banci in lei 31.600   Creditori diversi 5.300
14 Casa in lei 2.800
  TOTAL ACTIV 499.900   TOTAL PASIV 499.900
494.900+5.000=494.900+20.000-15.000
A + x = P +X – x

Operatiunea economica nr.8


Se primeste marfa cu factura de la un furnizor in suma de 4.500 RON, factura pentru
care a fost platit un avans de 1.500 RON, iar pentru diferenta de 3.000 se emite un efect
de plata .
Analiza operatiunii In urma acestui grup de operatiuni inseparabil, elementul de pasiv
”Furnizori” se reduce cu 4.500 RON , elementul de pasiv ”Efecte de platit” creste cu
3.000RON concomitent cu reducerea elemntului de activ Furnizori –debitori cu
1.500RON (Bilantul nr.8)

Activ Bilantul nr. 8 Pasiv


Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma
crt. crt.
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris nevarsat 20.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Capital subscris varsat 300.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezerve legale 16.000
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte
active corporale
4 Materii prime 55.000 4 Rezultatul reportat (profit) 45.000
5 Materiale consumabile 5.000 5 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Furnizori (52.600-4.500) 48.100
inventar
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Efecte de platit (0+3.000) 3.000

8 Marfuri 105.000 8 Personal –salarii datorate 29.600

9 Ambalaje 1.000 9 Drepturi de personal neridicate 5.400


10 Clienti 35.500 10 Asigurari sociale 2.000
11 Furnizori debitori (2.000-1.500) 500 11 Ajutor de somaj 1.000
12 Decontari cu actionarii (asociatii) 5.000 12 T.V.A. de plata 8.000
privind capitalul
13  Conturi la banci in lei 31.600   Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
14 Casa in lei 2.800 Creditori diversi 5.300
  TOTAL ACTIV 498.400   TOTAL PASIV 498.400

499.900-1.500=499.900-4.500+3.000
A - x = P -X + x

Registru Cartea Mare


D 2111 C D 212 C
SI 8600 SI 23000
RD 0 0 RC RD 0 0 RC
TSD 8600 0 TSC TSD 23000 0 TSC
SF 8600 SF 23000

D 203 C D 2133 C
SI 2000 SI 20100
RD 0 0 RC RD 0 20100 RC
TSD 2000 0 TSC TSD 20100 20100 TSC
SFD 2000 SF 0

D 214 C D 302 C
SI 15500 SI 2000
RD 1621 0 RC RD 0 0 RC
TSD 17121 0 TSC TSD 2000 0 TSC
SFD 17121 SFD 2000

D 303 C D 371 C
SI 9200 SI 55000
RD 0 3000 RC RD 0 88633,80 RC
TSD 9200 3000 TSC TSD 55000 88633,80 TSC
SFD 6200 SFC 33633,8

D 4111 C D 413 C
SI 11300 SI 4000
RD 48813,80 0 RC RD 0 0 RC
TSD 60113,8 0 TSC TSD 4000 0 TSC
SF 60113,8 SF 4000

D 425 C D 461 C
SI 2500 SI 7000
RD 0 2500 RC RD 25466 0 RC
TSD 2500 2500 TSC TSD 32466 0 TSC
SF 0 SFD 32466

D 5121 C D 5311 C
SI 21785 SI 760
RD 10000 13561 RC RD 39820 3258 RC
TSD 31785 13561 TSC TSD 40580 3258 TSC
SF D 18224 SFD 37322
D 1012 C D 1061 C
110000 SI 43 SI
RD 0 0 RC RD 0 0 RC
TSD 0 110000 TSC TSD 0 43 TSC
SFC 110000 SFC 43

D 1621 C D 121 C
5516 SI 870 SI
RD 0 10000 RC RD 94334,33 95882,18 RC
TSD 0 15516 TSC TSD 94334,33 96752,18 TSC
SFC 15516 SFC 2417,85

D 2803 C D 2812 C
800 SI 13800 SI
RD 0 33,33 RC RD 0 0 RC
TSD 0 833,33 TSC TSD 0 13800 TSC
SFC 833,33 SFC 13800

D 2813 C D 378 C
1312 SI 9221 SI
RD 0 0 RC RD 0 0 RC
TSD 0 TSC TSD 0 TSC
SFC SFC

D 401 C D 421 C
28876 SI 7880 SI
RD 320 0 RC RD 7880 0 RC
TSD 320 28876 TSC TSD 7880 7880 TSC
SFC 28556 SF 0

D 4311 C D 4312 C
1556 SI 749 SI
RD 0 1556 RC RD 0 749 RC
TSD 0 3112 TSC TSD 0 1498 TSC
SFC 3112 SFC 1498

D 4313 C D 4314 C
552 SI 512 SI
RD 0 552 RC RD 0 512 RC
TSD 0 1104 TSC TSD 0 1024 TSC
SFC 1104 SFC 1024
D 4371 C D 4372 C
197 SI 79 SI
RD 0 197 RC RD 0 79 RC
TSD 0 394 TSC TSD 0 158 TSC
SFC 394 SFC 158

D 444 C D 404 C
782 SI

RD 0 782 RC RD 0 1928,99 RC
TSD 0 1564 TSC TSD 0 1928,99TSC
SFC 1564 SFC 1928,99

D 603 C D 6583 C

RD 3000 3000 RC RD 19780 19780 RC


TSD 3000 3000TSC TSD 19780 19780 TSC
SF0 SF0

D 6811 C D 641 C

RD 33,33 33,33 RC RD 7880 7880 RC


TSD 33,33 33,33 TSC TSD 7880 7880 TSC
SF0 SF0

D 6451 C D 6453 C

RD 1556 1556 RC RD 552 552 RC


TSD 1556 1556 TSC TSD 552 552 TSC
SF0 SF0

D 6452 C D 635 C

RD 197 197 RC RD 59 59 RC
TSD 197 197 TSC TSD 59 59 TSC
SF0 SF0
D 6458.2 C D 6458.3 C

RD 61 61 RC RD 59 59 RC
TSD 61 61 TSC TSD 59 59 TSC
SF0 SF0

D 607 C D 707 C

RD 62066 62066 RC RD 74482,18 74482,18 RC


TSD 62066 62066 TSC TSD 74482,18 74482,18 TSC
SF0 SF0

D 7583 C D 441 C

RD 21400 21400 RC RD 346,45 346,45 RC


TSD 21400 21400 TSC TSD 346,45 346,45 TSC
SF0 SF 0

D 4426 C D 4427 C

RD 307,99 0 RC RD 0 18217,62 RC
TSD 307,99 0 TSC TSD 0 18217,62 TSC
SFD 307,99 SFC 18217,62

D 4428 C D 691 C

RD 14151,6 0 RC RD 346,45 346,45 RC


TSD 14151,6 0 TSC TSD 346,45 346,45 TSC
SFD 14151,6 SF 0

S-ar putea să vă placă și